Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 34 - 3 Desember 2021 - Advent
Beste leser,

In hierdie uitgawe

  • Verskeie Oos-Kaapse studente is as proponente by die drie teologiese fakulteite gelegitimeer en na plaaslike gemeentes beroep
  • Geweld teen vroue en kinders - hoe kan die moeilike, uitdagende tekste in die Bybel ons help?
  • Vakatures in NG Gemeentes en leraars wat beroepe ontvang en aanneem
  • Kersmark, basaar en Kersangdiens

Drie teologiese fakulteite legitimeer nuwe proponente

'n Pragtige oes nuwe proponente is die afgelope week of twee aan die drie universiteite waar predikante van die NG Kerk opgelei word, gelegitimeer.

Iets oor die terminologie: Legitimasie beteken dat 'n teologiese student goedgekeur word om na 'n gemeente van die NG Kerk beroep te word. Die titel van 'n gelegitimeerde is "proponent". Die oomblik wanneer 'n proponent in 'n gemeente bevestig word (die eerste bevestiging staan as "ordening" bekend) is die proponent 'n dominee.
UV-Prop4-De-Jongh-Danie2
Prop. Danie de Jongh
Die ink was skaars droog op die legitimasiepapiere of prop. Danie de Jongh word beroep na die NG Gemeente De Duin in Port Elizabeth. Hy het sy finale praktiese jaar van teologiese opleiding in De Duin afgehandel.

Hy is op 14 Mei 1993 in Bothaville, Vrystaat gebore. Hy matrikuleer aan Hoërskool Salomon Senekal in 2011 en behaal beide sy BDiv (2019) en sy MDiv (2020) aan die Universiteit van die Vrystaat.

Danie is passievol oor die bediening en is oortuig dat hy geroep is om in diens van die Here te staan.

Hy het intussen ook die beroep aanvaar
Terug by die proponente en hulle legitimasie by die drie universiteite. Van hierdie studente kom ook uit Oos-Kaapse gemeentes, soos Domonic Basson (Gqeberha) en Micaela Wahl (Humansdorp).

Dit is die moeite werd om meer oor elkeen te lees en op te let hoe die Here hulle geroep en gevorm het. Klik op die skakel hieronder:
US-4-Wahl-Micaela2
Prop. Micaela Wahl (bo) is te Stellenbosch gelegitimeer en het op Humansdorp matrikuleer.
Prop Dominic Basson (regs) het by die Vrystaatse Universiteit studeer en is 'n boorling van die Baai.
UV-Prop2-Basson-D2

Hoe dink die NG Kerk oor die toekoms van teologiese opleiding?

Gedurende November is die eerste gespreksdokument oor die toekomsscenario's met die oog op 2030 vir teologiese opleiding in die NG Kerk bekendgestel. Die dokument herroep die geskiedenis van teologiese opleiding en verduidelik hoe dit oor dekades ontwikkel en geografies verbreed het.

Die verslag lig belangrike teologiese merkers uit en verduidelik ook hoe die kern-onsekerhede lyk waarmee die toekoms van opleiding te doen het. Dit is meer as die moeite werd om die hele verslag te lees.

16 dae van aktivisme vir geen geweld teen vroue en kinders

Hoe help die Bybel geweld teen vroue en kinders bekamp?

geweld
In die afgelope maande is die NG Kerk geruk deur die moord op ds Liezel de Jager, 'n jong predikant en moeder. Sy was van Amanzimtoti in KwaZulu-Natal. Dit onderstreep weer die rede waarom die jaarlikse veldtog vir geen geweld teen vroue en kinders so belangrik is.

Hierdie skandvlek op die samelewing is nie vreemd aan die Bybel nie. Daarom is daar ook tekste in die Bybel waarvoor mens soms terugdeins, juis omdat dit die hardheid van ons gebroke werklikheid so lewensgetrou en dus skrikwekkend uitbeeld.

Hoe kan hierdie tekste ons juis help?

In 'n toeganklike artikel, Encountering trauma in the Bible, moedig Corinna Guerrero ons aan om "costly Scripture reading" te doen - dit beteken om juis met hierdie moeilike tekste te worstel aangesien dit die pad wat God ons wys vir ons kan oopbreek. Sy dui praktiese stappe aan en skryf:

Taking this costlier view of biblical history—including the trauma—will point us at the resilience of the people of God. In each instance the faithful took everything they had to God. They took their anger and despair, their logic and emotion and their faithfulness and fallenness to God because they knew that no matter what befell them, they remained in relationship to God, as close to them as they were to themselves.

Kyk gerus ook na hierdie lesing deur Anna Carter Florence, professor in prediking by die teologiese skool van die Colombia Universiteit in die VSA. Sy daag ons uit om moeite te doen met en saam te lees aan die uitdagende tekste van die Bybel. Dit verander ons - ten goede.

Laastens: hier is 'n uitstekende artikel van die Evangeliese Lutherse Kerk oor gender-gebaseerde geweld (wat ook mans as teikens insluit). Dit verken die terrein omvang en motiewe agter hierdie geweld.

Vroue is daar vir mans en vir kinders baar

"The Rise and Fall" van Mark Driscoll se Mars Hill

Christianity Today, die bekende evangeliese tydskrif, het vroeër vanjaar met 'n reeks podsendings begin oor die inploffing van een van die VSA se groot evangeliese kerke, Mars Hill in Seattle, waarvan die evangeliese Wunderkind Mark Driscoll die stigter is. Dit heet: "The Rise and Fall of Mars Hill"

Driscoll het Mars Hill (wat nie met 'n ander Mars Hill-gemeente wat met Rob Bell geassosieer word verwar moet word nie) in die middel-90's gestig. Hy het 'n boeiende styl van prediking, byna so gevat soos 'n tipiese stand-up comedian, sê iemand in een van die podsendings, en het op die rug van die ontluikende internet baie vinnig bekendheid verwerf.

Een van Driscoll se bekende uitsprake, nadat twee ouderlinge afgedank is omdat hulle nie met sy dominerende leierskap saamgestem het nie, lui: “There is a pile of dead bodies behind the Mars Hill bus, and by God’s grace, it’ll be a mountain by the time we’re done.”

'n Voortdurende oproep dat mans manlik en sterk moet wees en dat vroue hul mans moet plesier en dien, was 'n kenmerk van Driscoll se prediking. Vroue moes beskerm en geëer word, maar in die huwelik moes die vrou sorg dat sy haar man tevrede hou. Mans moes werk en beskerm en vroue moes nie 'n professionele lewe hê nie, maar kinders in die wêreld bring en opvoed.

In prediking wat as pornografies beskryf word - in die sin dat dit vroue seksueel objektiveer - het Driscoll dikwels grense verskuif met sy grafiese uitleg van wat die Bybel oor seksualiteit leer.

Die reeks podsendings gebruik die gebeure rondom Driscoll se misbruik van gesag as lens om die evangeliese beweging as sodanig te ondersoek. Dit is juis op hierdie punt waar Mike Cosper, die joernalis en verteller, op sy beste funksioneer. Die verhaal help ons nadink oor die implikasies van die teologiese keuses wat ons maak. Nie net Driscoll se skandes word oorvertel nie, maar belangrike aannames van die evangeliese Calvinistiese beweging word deur vertellings ondersoek.

Ons praat nie hier van die bekende fundamentalistiese evangelical right wing-beweging in die VSA nie, maar eerder van die kultureel meer verligte en liberale, maar teologiese konserwatiewe nieu-Calvinisme wat in die 90's en jare 2,000 so sterk na vore gekom het. Baie van hulle was prominent in die Emergent Church-beweging.

Driscoll was een van die figure in die young, restless and Reformed kerklik-godsdienstige groep leiers. Hulle het Calvinisme sterk aangehang en gepopulariseer. Hulle het regoor die VSA (en wêreld) konferensies toegespreek. Hy was ook lid van die Gospel Coalition, waartoe andersins hoogs gerespekteerde evangeliese leiers soos Tim Keller ook behoort het.

Dit is soms ontstellend maar beslis die moeite werd om na die podsendings te luister. Soek op enige app waarop jy na jou podsendings luister (bv. Spotify, Apple, Google) na "The Rise and Fall of Mars Hill". Die reeks getuig van besondere knap joernalistiek.

Prysepartytjie vir Christelike Media oor TV

Die Andrew Murray-prysfonds, wat pryse toeken vir Christelike en teologiese media in amptelike tale van Suid-Afrika, bestaan al langer as veertig jaar. Dit het algaande prestige-pryse geword en die koppeling van Andrew Murray en Desmond Tutu se name aan een van die pryse, is ook ‘n teken van versoening – en van God se sin vir humor, soos emeritus-aartsbiskop Tutu daarna verwys.

As gevolg van die Covid-19-pandemie en die inperkings die afgelope twee jaar, kon die gebruiklike oorhandigingsfunksies nie gehou word nie. Vanjaar is ‘n goeie alternatief gevind. Op Sondag, 5 Desember, om 10:30 saai kykNET ‘n “prysepartytjie” uit wat vertel wie almal in 2020 en 2021 gewen het (Kanaal 144). Dit word gevolg deur ‘n herhaling van die program op kykNET Nou! om 12:00 (Kanaal 146). In die program praat die bekende akteur Hykie Berg oor sy oorwinning oor dwelmverslawing, Piet Meiring van die destydse Waarheids-en-versoeningskommissie praat oor versoening, Ernst Conradie, skrywer van boeke oor omgewingsbewaring, gesels oor aardverwarming en Ivor Swartz, wenner van die Desmond Tutu-Gerrit Brandprys vir debuutwerk, vertel van sy ellendige grootwordjare in Grabouw se omgewing. Wyle Annalise Wiid, aan wie ‘n spesiale toekenning kort voor haar dood gemaak is, sing nog ‘n keer, so ook Jan de Wet, vanjaar se wenner van die Andrew Murray-FAK-toekenning. Roucher du Toit en Zorada Temmingh, ook vorige wenners, speel op die orrel.

Dit beloof om ‘n besondere prysepartytjie te wees en almal word uitgenooi: Kom kyk saam!

PE-Heideveld hou Kersmark: 3-4 Desember

By Heideveld hou ons hierdie jaar ons 21ste Kersmark. Met hierdie fondse kan ons ‘n verskil in mense se lewens maak, die Boodskap uitdra en by verskeie projekte betrokke raak.

Kom besoek ons gerus op Vrydag 3 Desember vanaf 16h30 en Saterdag 4 Desember 2021 vanaf 08h30 tot 12h00.

Daar sal bekostigbare geskenke en heerlike eetgoed te koop wees. Kom asb met jou masker.

Vir meer inligting skakel Ria 082 782 9029 of die kerkkantoor 041 371 2435.
Steytlerville

Blouwaterbaai Familiekerk se Kerssangdiens

WA_social

Jaarboek van NG Kerke beskikbaar vir 2022

jaarboek
Die Jaarboek 2022 is nou te koop.
Koop Hier | Meer Inligting
Bestel op een van die volgende maniere:
Koop aan: www.bybelmedia.org.za
Stuur e-pos: bestel@bmedia.co.za
Skakel ons: 021 864 8211

Vakature: NG Gemeente PE-Noord

Die kerkraad van PE-Noord stel 'n predikantspos bekend. 'n Uittreksel uit die posbekendstelling lees as volg:

"In PE-Noord neem bemagtigde lidmate onder leiding van 'n dinamiese kerkraad inisiatief om die Here, mekaar en die gemeenskap te dien. Ons heg groot waarde aan liefde en gebed. Die gemeente het projekte soos vrouebemagtiging, bejaardeversorging, uitreik na die gemeenskap se jeug, 'n sopkombuis, voedselhulp aan behoeftiges en leerders, asook 'n klerebank.

Ons omgewing is vir sommige 'n blyplek, vir ander 'n werkplek, en vir nog ander 'n gebied waar verskeie openbare dienste gelewer word. Ons area het woonhuise, meenthuise, woonstelblokke, kleiner fabrieke, hospitale, klinieke en gemeenskapsdienste.

Ons omgewing het drie skole, winkelsentrums en verskeie kleuterskole met hoofpaaie wat ons area deurkruis. Ons is naby blouvlagstrande en die lughawe.

Besoek ons op Facebook by https://www.facebook.com/ngkerk.penoord.1, of op die web by https://ngkpenoord.wixsite.com/mysite (waar die skakels na ons ander sosiale media profiele te vind is).

Lees die volledige posbekendstelling hier.

Vakature: NG Gemeente Cradock-Noord

Cradock-Noord adverteer tans 'n predikantspos, sluitingsdatum 21 Januarie 2022.

Cradock-Noord is ’n mediumgrootte gemeente in die Oos-Kaapse platteland, 250 km noord van Port Elizabeth. Die Gemeente bestaande uit 735 lidmate (170 dooplidmate); twee plaaswyke; drie wyke in die Elizabeth Jordaan-tehuis en aftree-oord. Twee skole val binne die bedieningsveld van die gemeente.

Klik hier om die posbekendstelling te lees.
vakatures

Leraars beweeg

Ds Barbara-Mari Jacobs (van PE-Lorraine) is na die NG Gemeente PE-Sherwood beroep.

Dr HJ Prinsloo, ook 'n Vrystaatse proponent, het die beroep na Grasvoëlkop-gemeente in Cotswold, Gqeberha, aanvaar

Prop. Danie de Jongh het die beroep as mede-leraar na PE-De Duin in Humewood, Gqeberha, aanvaar.

Ds Rikus Botha (PE-Noord) en sy eggenote, ds Thania Botha (Somerstrand) het die gesamentlike beroep na Universitas Geloofsentrum-gemeente in Bloemfontein aanvaar.

Ds Barry Lordan van Gamtoosvallei-Oos het op 30 November 2021 demissie ontvang.
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter