Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 36 - 17 Desember 2021 - Advent
Beste leser,

Spesiale uitgawe:

Week van Gebed; Vakatures by NG Gemeentes

  • Riglyne vir week van Gebed beskikbaar
  • Vakatures vir leraars in verskeie gemeentes: Somerset-Oos, Somerstrand, PE-Noord en Cradock-Noord.
  • Verskeie vakatures: Jeffreysbaai
  • Leraars beweeg

Riglyne vir Week van Gebed beskikbaar

Om te oorleef, bid die Psalms!

Vanjaar se riglyne vir die Week van Gebed is pas deur die Christelike Lektuurfonds beskikbaar gestel. Dit beloof om werklik iets besonders te wees. Die skrywer is Pastor Felix Meylahn van die Lutherse Kerk Stellenbosch, 'n ou bekende wat lank die Lutherse gemeente in Gqeberha bedien het.

Tema: "Om te oorleef, bid die Psalms!"
Fokus: Die proses van oriëntasie, disoriëntasie en heroriëntasie
Inhoud: Die volgende Psalms word behandel: Psalms 13, 16, 24, 46, 84 en 85.

Laai die riglyne in Afrikaans of Engels af.

NG Gemeente Somerset-Oos:

Vakature vir leraar - termynpos, 3 jaar

Somerset-Oos is 'n dorp-en-plaas gemeenskap in die Oos Kaap. Ons lê tussen Cookhouse (25km) en Pearston (56 km). Ons het ‘n groot boerderygemeenskap: skaap, bees, bok, wild, melk en besproeiings.
Die gemeente bestaan uit 9 dorpswyke en 7 plaaswyke en is die afgelope nege maande deur ʼn brugleraar bedien.

Die gemeente beskik oor 'n vastertermyn predikantspos vir drie jaar. Klik hier om die posbekendstelling te lees.

NG Gemeente Somerstrand:

Vakature voltydse predikantspos

Somerstrand is ‘n voorstedelike gemeente in die Nelson Mandela Metropool. Die gemeente bestaan uit 832 lidmate (711 belydend; 121 doop). Somerstrand Gemeente is geroep om mekaar te begelei in geloofsvorming (LUISTER), sodat ons by God se werk in die wêreld kan aansluit (LEEF).

Die gemeente beskik tans oor 'n voltydse predikantspos gerig op die volgende bydrae:
  • Die effektiewe bediening van die jeug en jong gesinne.
  • Die implementering van die strategiese en bedryfsprioriteite van die gemeente.
  • Die ondersteuning van kontinuïteit gegewe die aftrede van die gemeente se huidige leraar in 2023.
  • Buigbaarheid, veral aanpasbaarheid by die gemeente se finansiële realiteite.
Klik hier om die volle posbekendstelling te lees.

Vakatures: NG Gemeente Jeffreysbaai

Kassie de Jongh van Jeffreysbaai laat weet dat die gemeente oor verskeie vakatures beskik. Sy skryf:

"Die NG Gemeente Jeffreysbaai is ’n gemeente geleë aan die Oos-Kaapse kus. Die gemeente het ongeveer ±4 300 belydende en ±370 dooplidmate en word bedien deur vier voltydse leraars, vier herders en ‘n jeugwerker. Ons is ‘n inklusiewe gemeente wat die gemeenskap van Jeffreysbaai vanuit drie kampusse en een bedieningspunt bedien."

Klik op die skakels hieronder om die verskillende posadvertensies te lees:

NG Gemeente PE-Noord:

Vakature voltydse predikantspos

Die kerkraad van PE-Noord stel 'n voltydse predikantspos bekend. 'n Uittreksel uit die posbekendstelling lees as volg:

"In PE-Noord neem bemagtigde lidmate onder leiding van 'n dinamiese kerkraad inisiatief om die Here, mekaar en die gemeenskap te dien. Ons heg groot waarde aan liefde en gebed. Die gemeente het projekte soos vrouebemagtiging, bejaardeversorging, uitreik na die gemeenskap se jeug, 'n sopkombuis, voedselhulp aan behoeftiges en leerders, asook 'n klerebank.

Ons omgewing is vir sommige 'n blyplek, vir ander 'n werkplek, en vir nog ander 'n gebied waar verskeie openbare dienste gelewer word. Ons area het woonhuise, meenthuise, woonstelblokke, kleiner fabrieke, hospitale, klinieke en gemeenskapsdienste.

Ons omgewing het drie skole, winkelsentrums en verskeie kleuterskole met hoofpaaie wat ons area deurkruis. Ons is naby blouvlagstrande en die lughawe.

Besoek ons op Facebook by https://www.facebook.com/ngkerk.penoord.1, of op die web by https://ngkpenoord.wixsite.com/mysite (waar die skakels na ons ander sosiale media profiele te vind is).

Lees die volledige posbekendstelling hier.

Vakature voltydse predikantspos:
NG Gemeente Cradock-Noord

Cradock-Noord adverteer tans 'n predikantspos, sluitingsdatum 21 Januarie 2022.

Cradock-Noord is ’n mediumgrootte gemeente in die Oos-Kaapse platteland, 250 km noord van Port Elizabeth. Die Gemeente bestaande uit 735 lidmate (170 dooplidmate); twee plaaswyke; drie wyke in die Elizabeth Jordaan-tehuis en aftree-oord. Twee skole val binne die bedieningsveld van die gemeente.

Klik hier om die posbekendstelling te lees.
vakatures

Leraars beweeg

Ds Nadine Stoffels is na die NG Gemeente Somerset-Oos beroep. (Somerset-Oos beskik oor twee predikantsposte. Een van die poste word in hierdie uitgawe geadverteer en nog gevul word. Die ander pos is in proses om gevul te word met die beroep wat so pas op ds Stoffels uitgebring is.)

Ds Enslin van Velden, uittredende brugleraar by Somerset-Oos, is na die Paarl beroep.
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter