Grens.Pos
Jaargang 18 - Nommer 16 - 28 Mei 2020 - Pinksterfees
Beste leser,
Pentecost-Sunday
"Ek sal my Gees op alle mense uitstort - julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongmense sal visioene sien, en julle ou mense sal drome droom." (Hand. 2:17), BDV.

Lees in hierdie uitgawe

 • Heropening van kerklike bediening onder Vlak 3 van Inperking
 • 31 Mei as Dag van Gebed: Raamwerk vir 'n gebedsgeleentheid tuis
 • Hoe klassieke musiek die evangelie in Japan versprei
 • Lofkabouters - hoe Thania Botha haar kinderbediening op Youtube voortsit
 • Hoe om Instagram vir interaktiewe Bybelstudie te gebruik - deur Hendrien van Vliet
 • DinkJeug propvol wenke, idees en hulpmiddels vir gesinne en jeugbediening
 • Waar in die wêreld word Grens.Pos oral gelees? Jy mag verras word

Kerke open onder Vlak 3 van inperking

SARK se voorgestelde kriteria en praktyke vir gemeentes vanaf 1 Junie 2020

In 'n beleidsdokument gedateer 11 Mei 2020 vra die SA Raad van Kerke (SARK) dat gemeentes toegelaat word om vanuit kerkgeboue te bedien. Die SARK meen persone se lewende geloof en kwaliteit van lewe word deur isolasie bedreig. Die risiko's verbonde aan hervatting van gemeentelike bediening is regverdigbaar in die lig van die behoefte aan aanbidding.

Saam met leiers van ander kerke en geloofsgroepe is gesprekke op 19 Mei met pres. Cyril Ramaphosa gevoer. Hoewel Ramaphosa die versoeke aanvanklik op 24 Mei afgewys het, het hy in 'n toespraak op 26 Mei aangedui dat kerke mag open en samekomste van tot 50 persone mag huisves. Dit kan gebeur nadat die land op 1 Junie na Vlak 3 van inperking beweeg.

Die SARK-beleidsdokument toon aan hoe die hervatting van lidkerke se bediening kan lyk. Lees die volle SARK-dokument.

Die dokument gee toe bediening mag risiko inhou, voorsien ook nie enige sang nie, maar beklemtoon dat kerke voldoende selfregulering sal toepas en die lewens van deelnemers sal beveilig:
 • "... just as front-line medical personnel have accepted heightened risk to do their jobs,
  priests / ministers / pastors should accept heightened risks to care for souls.
 • "We cannot continue for too long under these lockdown restrictions and conditions. Many
  aspects of the rules promulgated by the Cabinet seem to many of our people to be arbitrary,
  and imposed without consultation. This is a danger to our society and weakens the social fabric
  of our nation, both for the present and for the future.
 • "We should be trusted to self-regulate and at the same time accept that there will be severe consequences for any faith group that fails to keep to the regulations. Regulations for how we as churches can open our buildings/facilities should be the outcome of the social compact.
 • "The Churches thus, make a commitment to promote life affirming practices and to ensure the protection of all who attend their services."
Klik hier vir 'n opsomming van SARK se voorgestelde kriteria.

In Ramaphosa se toespraak van 26 Mei gee hy ruim erkenning aan die rol wat kerke in die samelewing en stryd teen die koronavirus speel. Die staat erken nou ook bedienaars se sleutelrol om sosiale welsyn te bevorder. Die president het ook sy steun aan 'n kerklike Dag van Gebed op 31 Mei toegesê.

Die besluit van die Korona-bevelsraad om kerklike samekomste toe te laat, lok gemengde reaksie by predikante uit. 'n Sterk bewussyn oor die verantwoordelikheid waarmee dit kerke beklee, word deurgaans uitgespreek.

Veral in kleiner, landelike gemeentes in die Oos-Kaap is daar groot opgewondenheid. Infekteringskoerse is bitter laag of gevalle is nie bekend nie, die gemeentes klein en die kerkgeboue groot. Dit is nie moeilik om aan Covid-19-regulasie te voldoen nie. Verskeie voorstedelike gemeentes dui aan hulle sal die regulasies uitvoerig bestudeer om seker te maak veiligheid word gehandhaaf. Ander is oortuig hulle gaan slegs met digitale bediening voort. Hulle meen die risiko vir verspreiding is te groot.

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris, het aan Kerkbode gesê die kerk moet draers van hoop en nie van die koronavirus wees nie.

Teen Grens.Pos se publikasietyd was die Vlak-3 regulasies nog nie bekendgemaak nie. Sodra dit gebeur sal die sinodale kantoor toeligting hieroor aan gemeentes gee.

Hoe open mens jou kerk vir eredienste?

Maak 'n rolprent vooraf - in jou kop

make-movie
By die heropening van die kerkgebou moet jy en die leierskap vooraf as't ware prentjies vorm - 'n rolprent maak - van hoe die heropening gaan verloop.

Dink aan iemand wat op die parkeerterrein kom stop. Wat moet daardie persoon vooraf weet oor aankoms, binnetrede en die verloop van die diens? Het iemand hom of haar ingelig?

Wat gaan inderdaad gebeur? Wie is by die deur, hoe word die teenwoordigheid aangeteken - dalk met individuele vormpies en eie penne of potlode? Ons kan tog nie almal aan dieselfde pen vat of dieselfde vel papier hanteer nie.

Waar is die handreiniger sodat mense hulle hande kan ontsmet? Is die kerkbanke waarop hulle gaan sit gemerk sodat sosiale afstand gehandhaaf kan word?

Jy kry die prentjie. Maak die rolprent. Dit is jou visuele kontrolelys.

Vertel gerus hoe julle dit aanpak - stuur 'n e-pos aan danie@ngkok.co.za.
By die skryf hiervan is die regulasies vir Vlak 3 van inperking steeds nie gepubliseer nie. Dit is egter belangrik om onsself te begin oriënteer aan die ontplooiende nuwe realiteite. Daarom 'n paar gedagtes.

1. Moenie polariseer oor die heropening van kerkgeboue, al dan nie. Dit is nie reg óf weg, vir óf teen nie. Kontekste verskil. Wat die NG Kerk betref lyk 'n erediens op Jansenville of Dordrecht heeltemal anders as in PE-Sherwood of Graaff-Reinet. Hoe kleiner, hoe makliker en hoe meer haalbaar.

2. Ons is nuwelinge op hierdie terrein en het baie om te leer. Duidelik gaan ons nie terug na bediening in die kerkgebou soos ons dit vantevore geken het nie. Ons sal moet leer en mekaar help.

3. Dit is in orde om eers te wag voordat jou gemeente julle kerkgebou open. Jy kan ook so by ander leer. Maar weet: as jy nie nou kans sien om te begin leer deur te doen nie, gaan jy lank moet wag voor die omstandighede sodanig gaan verander dat julle gemeente kan begin.

4. Gesprek is baie belangrik. Gee alle stemme kans oor heropen al dan nie. Lidmate kan en moet ook selfreguleer. Indien sommige nie kans sien om byeenkomste by te woon nie, of binne een of ander risikogroep val, is dit mos in orde. Aangesien ek nie my weg oopsien nie, beteken dit nie niemand mag nou gesamentlik aanbid nie.

5. Kommunikasie vooraf is net so wesenlik. Lidmate wat kom om saam te aanbid moet vooraf ingelig word wat om te verwag by die kerk. Wat sal die prosedure wees? Hoe moet hulle optree? Hoe werk sosiale afstand?

6. Kyk hoe ander dit doen. Wat gebeur by die werkswinkel waar motors geneem word vir 'n diens? Watter maatreëls word toegepas? Word temperatuur geneem, name neergeskryf, persone so geplaas dat sosiale afstand moontlik bly? Of by die winkelsentrum? Hoe vertaal dit na die kerkgebou toe?

7. Watter veilige rituele kan ons ontwikkel om uitdrukking te gee aan koinonia?

8. Met watter beelding aanbid maksimum 50 mense? Dalk moet ons ons priesterlike rol ernstig opneem. Ons tree in vir diegene wat nie kan kom nie - dalk omdat hulle in risikogroepe val, of siek is. Ons bid vir almal wat blootgestel is: gesondheidswerkers, onderwysers en leerders.

En nou wag ons vir die regulasies.

Nasionale biddag vir Korona-pandemie

Gebedsraamwerk vir tuisdeelname op 31 Mei

Ds Hendrien van Vliet van Fort Beaufort was so vriendelik om 'n selfverduidelikende raamwerk op te stel vir 'n gebedsgeleentheid tuis op 31 Mei 2020. Gesinne of individue kan dit self volg. Leraars kan die raamwerk ook gebruik om lidmate aanlyn deur 'n gebedsgeleentheid te begelei.

Daar is ook 'n kinderaktiwitweit ingesluit.

Klik hier om die raamwerk vir die gebedsgeleentheid af te laai.
kinders

Gemeentes toenemend digitale instellings met fisieke en sosiale teenwoordigheid

Hoe opgewonde gemeentes ook al mag wees oor die feit dat hulle eersdaags weer klein eredienste mag aanbied, is die vol kerke waaraan baie gemeentes tot onlangs gewoond was waarskynlik jare weg, skryf Carey Nieuwhof, 'n predikant uit die VSA.

Die noodsaak van fisieke afstand is een van die redes hiervoor. Lidmate sal waarskynlik ook nie oorweldigend gretig wees om uit die staanspoor eredienste by te woon nie.

In 'n onlangse blog skryf Nieuwhof:

Growing churches in the future will become digital organisations with physical expressions, not physical organizations with a digital presence.

Hierdie verskil is so groot soos tussen 'n tradisionele groot boekwinkel en Amazon. Waar gevestigde boekhandelaars stadig 'n digitale teenwoordigheid uitgebou het, het Amazon op groot skaal as digitale handelshuis gefunksioneer, en enkele fisieke boekwinkels in die proses geskep.

In hierdie konteks is die digitale konneksie dikwels meer betekenisvol as die in-persoon kontak in die boekhandelaar self, skryf Nieuwhof. Dit is dalk 'n vreemde konsep, maar baie waar.
Baie kerkmense sal hulle hierteen verset, maar dit is dwaas om nie in te sien dat mense dikwels aanlyn makliker konnekteer en meer eerlik kommunikeer dan tydens persoonlike kontak nie.

Seeing digital as optional means your church will end up like malls in the age of Amazon, just hoping for people to show up again.

Noudat die samelewing weer oper begin funksio-neer moet ons digitale bediening nie maar terugsit op die rak asof dit net vir 'n tydjie van nut was nie.

'n Digitale bediening is een van die wonderlikste geleenthede wat die kerk het om oor allerlei grense bande met mense op te bou. Die grense van geografie en ligging, tyd en fisieke beperkinge word eenvoudig oorkom.

Moet die kerk steeds persoonlike, fisieke ontmoetings en bedieninge hê? Natuurlik. Maar indien jy werklik omgee vir mense, sal jy in die toekoms steeds digitaal bly bedien, skryf Nieuwhof.

Dus: jou nuut-verworwe digitale vaardighede het gekom om te bly. Groei in jou vermoë om dit te gebruik en beter te kommunikeer. Jy gaan dit nodig kry.

Tans is die grootste evangelis in Japan ...
'n tydgenoot van Simon van der Stel

Hierdie is 'n uittreksel uit Stephan Joubert se boek, Kry styl - Jesus s'n, uitgegee deur Lux Verbi.
js-bach
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750), in lewe kantor van die St Thomaskerk in Leipzig.
Weet jy wie is op die oomblik die grootste evangelis in Japan? Niemand minder nie as die komponis Johann Sebastian Bach (1685-1750). Bykans 250 jaar na sy dood oorspoel sy musiek Japan op ongekende maniere. Nog meer, dit stel baie Japanese bekend aan Jesus.

Bach was sedert 1723 die kantor van die St Thomaskerk in Leipzig waar hy onder andere musiek gekomponeer het vir verskillende kerke. Dit is veral Bach se fugas wat sterk resoneer met die Japanese met hulle klem op orde en skoonheid. Daarom is hulle so nuuskierig oor die inhoud van sy musiek.

Uwe Siemon–Netto, gewese godsdiensredakteur van United Press International, het interessante ondersoeke hieroor gedoen. Hy haal onder andere vir Masashi Masuda, 'n dosent in teologie by die Sophia Universiteit in Tokio aan wat dit bevestig: "Listening to Bach's Goldberg Variations first aroused my interest in Christianity." Yuko Maruyama, ’n Japanese orrelis wat tans in Minneapolis woon, vertel dat sy ’n stoere Boeddhis was, maar sy het nou ’n Christen geword. Dit is alles te danke aan Bach: "Bach introduced me to God, Jesus and Christianity."

Klik om verder te lees.

Lofkabouters: kindervriendelike materiaal vir jeugbediening aanlyn beskikbaar

Een van die onverwagse resultate van inperking is die stroom digitale materiaal wat predikante aan-lyn vir jeugbediening plaas. 'n Tekort aan talent is daar nie.

Een van die sterre is ds Thania Botha van Port Elizabeth-Hoogland-gemeente met haar Lofkabouter-reeks. Lofkabouters is die gemeente se kleuterbediening. Normaalweg woon die kleuters 'n deel van die erediens by en word dan verder bedien.

Met inperking word die bediening ook aanlyn aangebied. Kinders kan dus hul eie dominee tuis op 'n skerm ontmoet.
Slide1
Ds Thania Botha van PE-Hoogland besig om Lofkabouters aanlyn aan te bied, klik hierbo om die aanbieding op Youtube te sien
PowerDirector is die app wat Thania al vir 'n lang tyd gebruik. Dit is gratis. "Ek het dit afgelaai en net daarmee begin speel. So het ek dié maklike app sommer vinnig bemeester. Soms speel ek een video oor die ander om ekstra effekte te kry."

Watter wenke het Thania na aanleiding van haar eie groei met digitale media om met Grens.Pos se lesers te deel?
 • Hoe meer eg mens is, eie aan jouself, hoe beter. Jy is nie 'n fiktiewe karakter nie, jy moet jouself wees. Deel jou eie ervaring en bring 'n eenvoudige boodskap van hoop.
 • Koop vir jou 'n ronde digitale lig waarin jy die kamera kan monteer. Dan het jy goeie beligting en albei jou hande los as jy iets vir die kinders wil wys. Myne is by so 'n klein winkeltjie in Bay West hier in die Baai gekoop.
 • Hou dit interessant, verander jou agtergrond, maak goed in jou huis bymekaar wat mense se oog kan vang. Boei die aandag.
 • Maak seker wie jou teikengroep is en fokus die boodskap op hulle. 'n Korter video wat 'n goeie tempo handhaaf is beter as 'n langer video. Vyf minute is goed, tien minute vir 'n ouer gehoor die maksimum.
 • Begin die video met 'n foto wat aandag trek. Op Youtube self kan mens jou "front screen" en "end screen" kies - jy kies dus die prentjie wat mense sien voordat die video speel. "Dit verhoed dat Youtube self 'n snit kies, dan sit jy dalk met toe oë op Youtube mense en inwag," lag Thania.
 • Kies die titel van jou video goed, iets wat mense nuuskierig sal maak. Dink waarna soek mense op Youtube - party gaan "boodskap" intik, party "erediens". Gebruik dus woorde in die titel van die video waarna jy dink mense sal soek. Plaas dit op jou gemeente se kanaal op Youtube sodat mense dit maklik kan vind.
 • Beste is om meerdere media-platforms te gebruik - naas Youtube ook bv. Facebook en Instagram. Moenie net skakels plaas nie - dit gebruik minder data as jy dieselfde video op die verskillende platforms oplaai.
 • Mense het beperkte data. Moet dus nie net op video staatmaak nie. "Ek sit die video ook oor in 'n klankgreep en maak dit so beskikbaar vir persone met min data," vertel Thania.
 • Thania se laaste wenk: Kyk na heelwat video's - van ander gemeentes en ook van aanbiedings wat mense oor 'n onderwerp maak. So kry jy idees vir die opstel van 'n toneel en ook vir mooi kamera-hoeke. Daar is baie praktiese advies-video's op Youtube oor temas soos: "How to make a good Youtube video". Dit is nogal insiggewend en baie daarvan kan mens toepas op preek-video's, oordenkings ens.
Meeste van ons kan gerus na Thania se video's kyk en baie by haar leer. Besoek gerus PE-Hoogland se Youtube-kanaal en kyk uit vir die lofkabouterreeks - klik hier.

Hoe om Instagram Live vir interaktiewe Bybelstudies te gebruik

Slide1
Instagram is 'n goeie platform om jongmense te bereik. Dis veral 'n gewilde uithangplek vir tieners en jongmense. In hierdie video verduidelik ds Hendrien van Vliet van Fort Beaufort-gemeente hoe sy Instagram gebruik om Bybelstudie te hou - klik op die foto hierbo vir haar aanwysings.

DinkJeug se webblaaie en app propvol materiaal vir gesinne en jeugbediening

Hieronder 'n element uit 'n DinkJeug voorstel vir 'n gesinsdiens
DinkJeug
Bekendstelling van 'Aangevuur', n Pinksterreeks wat deur Whatsapp aangestuur word
dinkjeug-aangevuur
As jy met kinders, tieners en naskoolse jeug werk, is DinkJeug se webblad die plek om bronne te deel en saam te dink oor geloofsvorming. Gemeentes kan gerus gebruik maak van die bronne en idees op die blad. Jy kan ook jou idees, hulpmiddels en verhale van hoe dit in jou gemeente/gemeenskap werk aan DinkJeug stuur.

DinkJeug deel liturgie, materiaal, resensies, hulpbronne en verhale van bedienaars in jeug en familie bediening met ander bedienaars.

"Ons glo kinders en familie is vir God belangrik en daarom is dit vir ons belangrik om te deel hoe God op verskillende, kreatiewe, unieke manier in verskillende, kreatiewe, unieke gemeentes en gemeenskappe werk", lui die bekendstelling by www.dinkjeug.co.za.

DinkJeug Families App, beskikbaar op die Playstore of die Apple Store, is 'n app wat deur families gebruik kan word om huisgeloof of huisgodsdiens te vergemaklik.

Hierdie app word aangevul deur "Ons Glo", DinkJeug se aanlyn-teenwoordigheid vir families, gesinne en groepe.

Facebook DinkJeug
Op Facebook kan jy DinkJeug besoek vir deurlopende bekendstelling van uitstekende materiaal.

Watter vereistes geld wanneer voedsel versprei word?

Dit is duidelik dat die staat nie voedselversprei-ding mag keer nie, en in die Oos-Kaap ook glad nie wil keer nie. Die provinsiale regering spreek die grootste waardering vir die werk van nie-regeringsorganisasies, waaronder kerke, uit.

Standaarde

Daar geld egter baie spesifieke standaarde vir die verspreiding van voedsel. Enigiets is nie toelaat-baar nie. Die volgende aspekte verdien aksent:
 • Voedselverspreiding moet die menswaar-digheid van noodlydendes respekteer.
 • Dit moet voedingswaarde hê en in toepas-like hoeveelhede eweredig versprei word
 • Mense mag nie in toue opeenhoop of vergader om voedsel te ontvang nie - korrekte afstande tussen persone is belangrik
 • Almal gebruik persoonlike beskermende toerusting
 • "Knock and drop"-verspreiding, waar die voedsel na 'n klop by die ingang van die eiendom gelaat word, is die mees aanvaar-bare wyse van verspreiding
 • Werk van 'n lys om te verseker voedsel kom by werklike behoeftige persone uit. Maak seker die voedselhulp word nie gedupliseer nie
 • Dokumenteer die hulp en skep so 'n ouditspoor.
Fotobeeld

Nie alleen het eredienste en ander bediening oornag na aanlyn-platforms geskuif en nuwe vaardighede van predikante vereis nie.

Nee, gemeentes moes ook vinnig die leer om groter hulpleniging effektief te bestuur.

Hier is so 'n paar foto's wat die verhaal vertel:
kospakkies
Lidmate van Algoa Gemeenskapskerk besig met verpakking van kospakkies
kospakkies1
Weeg, meet, meng, verpak en verskeep

Hoe om goeie, voedsame, eenvoudige kospakkies saam te stel

Droë sopbestanddele in 'n bottel

Gemeentes wat hulp verleen om honger te bestry, is uitgedaag om volhoubaar goeie, eenvoudige kospakkies saam te stel. Koste is 'n geweldige uitdaging.

Ds André de Villiers en Nico Fleming van Kathu verduidelik hoe mens 'n leë koffiebottel of soortgelyke houer met droë bestanddele kan vul om 'n lekker klompie sop mee te kan kook.

Volgens Andé kan mens genoeg sopbestandele vir ses persone in so 'n bottel plaas. Dit kos ongeveer R25.00 om so 'n kospakkie saam te stel. Nie sleg om 6 persone te voed nie.

Klik hier om die video te sien.
Johnny Bags vir voedselskamas

Pierre van Wyk van Uitenhage beveel die produkte van Johnny Bags vir voedselskemas aan. Hierdie maatskappy is in Swartkops, Port Elizabeth, geleë. Die kontakpersoon is Ronelle by 041 466 0715 of ronelle@johnnybags.co.za.

Veral hul produk met die kode IMP170 op meegaande pryslys is die moeite werd. Dit is "Imperial Hearty Stew Beef". Mens meng 1kg hiervan met 6 liter water om 6.5 liter "Cater Stew" te vervaardig.

Volgens Pierre koop mens hierdie soort produkte as dit nie langer vir jou fun is om alles self te meng nie.

Waar in die wêreld word Grens.Pos gelees?

Grenspos-NGKOK-lesers2
Die kaart van Google Analytics dui aan waar Grens.Pos se lesers hulle bevind, die nuusbrief oopmaak en op skakels na ons webblad klik. Verreweg die meeste lesers woon in Suid-Afrika, maar ons kom tuis op elke kontinent.
ouderdomme
Ouderdomsverspreiding

Dalk is grafieke en kaarte jou kos. Hiernaas, volgens Google analytics, die ouderdoms-verspreiding van persone wat ons webblad besoek.
Talle van hierdie besoeke word deur skakels in (die ou en nuwe) Grens.Pos gegenereer.

Gratis webinaar: Van konsistorie na kantoor

vbo-konsistorie-kantoor
facebook twitter