Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 29 - 10 September 2021 - Koninkrykstyd
Beste leser,

In hierdie uitgawe

  • Kritici van teologiese opleiding in die NG Kerk kan gerus rekening hou met die perspektiewe wat dr Frederick Marais uitlig
  • Waarom behoort Christene hulle te laat immuniseer? Hier is 'n perspektief van 'n Charismatiese predikant wat self Covid gehad het
  • Hoe herken 'n mens internetbedrog?
  • Verskeie VBO-geleenthede om van te kies

Dr Frederick Marais van die Algemene Kuratorium

Ons is 'n belydeniskerk en ons lei predikante op om ons belydenis uit te leef

kuratorium
In hierdie openhartige gesprek bespreek dr Frederick Marais, voorsitter van die Algemene Kuratorium, teologiese opleiding met ds Dubois du Toit. Die Algemene Kuratorium is oorhoofs verantwoordelik vir teologiese opleiding van leraars van die NG Kerk.

Teologiese opleiding is tans in die branding met bewerings uit verskeie oorde oor liberale teologie en die afwyking van die kerk se belydenisgrondslag. Du Toit het 'n aantal video's oor die tema Dink Bybels - gesprekke oor geloof en kultuur gemaak waarin hy opmerkings oor teologiese opleiding maak.

Marais reageer in hierdie gesprek daarop en verduidelik die raamwerk waarbinne teologiese opleiding en kerklike vorming plaasvind. Hy verduidelik ook die trajek van teologiese opleiding sedert 1994 aan openbare universiteite waar verskeie kerke betrokke is, en hoe dit verskil van die pre-1994 era toe die NG Kerk volledig in beheer van drie teologiese fakulteite aan drie universiteite was. Hoe word leraars binne hierdie konteks gevorm? Hy gee ook erkenning aan ervarings wat Du Toit tydens sy eie teologiese opleiding gehad het.

Dit is 'n leersame, konstruktiewe gesprek en die moeite werd om te kyk.
spiritualiteit
Ds Barnard Steyn laat weet 'n Netwerk vir Spirituele Begeleiding is pas in die NG Kerk gestig. Ds Marié Britz het 'n kort artikel geskryf om spirituele begeleiding bekend te stel. Klik hier om dit te lees.

Christian view on why we should get vaccinated

Christian view on why we should get vaccinated
In hierdie kort artikel vertel dr Dave Pedersen, predikant van die Fountain Vineyard-gemeente in Gqeberha waarom hy homself laat inent het. Hy verduidelik ook waarom Christene hierdie weg behoort te volg.

Lees verder

Die verspreiding van God se Woord in uitdagende tye

Francois Sieberhagen van die Bybelgenootskap skryf:

Die Covid-19 pandemie het nie net Bybelverspreiding in Suid-Afrika nie, maar regoor die wêreld erg geraak. Bybelgenootskappe wêreldwyd kon nietemin daarin slaag om 30 miljoen volledige Bybels te versprei in 2020. Meer as 190 miljoen Bybels en Bybelgedeeltes wat Bybels, Nuwe Testamente, Evangelies en kleiner Bybelgedeeltes en -seleksies insluit, is wêreldwyd versprei. Dit is die boodskap van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe wat bestaan uit 150 Bybelgenootskappe wat in 240 lande en gebiede werk. Bybelgenootskappe is vir bykans 70% van die wêreld se volledige Bybelvertalings verantwoordelik.

Die verspreiding van volledige Bybels het met 37% afgeneem in vergelyking met 2019. Daar was ’n 63% daling in die verspreiding van Nuwe Testamente. Die aflaai van Bybelmateriaal van die Internet het egter met 113% styg, jaar op jaar. Dit strook met die toename in aanlyn aktiwiteite en het gevolglik daartoe gelei dat meer mense die Bybel aanlyn gelees het.

Ondanks die afname in verspreiding het die Bybelgenootskap van Suid-Afrika daarin slaag om 596 632 volledige Bybels in verskillende formate in die 2020 finansiële jaar te versprei. Die getal gedrukte Bybels, wat braille en Oudiobybels insluit, het op 403 666 te staan gekom. Dit is ’n afname van 37,6% gemeet aan die vorige jaar.

“Die Covid-19 pandemie het ons bedrywighede belemmer, maar danksy die Here se genade kon ons met ons werk voortgaan. Ons betuig ons dankbaarheid aan elke verspreider wat ons Bybels verkoop asook al ons ondersteuners vir hul onverpooste ondersteuning tydens hierdie moeilike tye,” het ds Dirk Gevers, die Uitvoerende Hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, gesê.

Ondanks al hierdie uitdagings was die Bybelgenootskap van Suid-Afrika steeds bevoorreg om drie nuwe volledige Bybels — The English Bible for the Deaf, die isiZulu Bybel 2020-vertaling, en die Afrikaanse Bybel 2020-vertaling — te kon bekend stel.

Wenke: Herken en systap internet-bedrieërs

scammer
In 'n werklik insiggewende artikel verskaf Standard Bank wenke hoe mens pogings om jou via die internet te besteel kan herken en systap. Internetbedrog neem verskillende vorme aan, soos pogings om jou persoonlike besonderhede via e-pos of telefoonoproepe te bekom. Wees ook bedag dat diefstal van jou slimfoon diewe ongemagtigde toegang tot jou besonderhede kan gee. Een voorsorgmaatreël is om jou bank onmiddellik in kennis te stel as jy jou foon verloor. Lees die artikel gerus.

Nuwe publikasie by CLF

Angry Love, geskryf deur Jenni Kirby

angrylove
Angry love – Memoirs of a fellow Seeker for a Better Country is the autobiographic recollection of an exceptional life journey. Jenni Kirby grew up in Apartheid South Africa. As young Coloured girl she had been adversely impacted by Apartheid; she vividly recalls profound experiences. She angrily joined the Struggle. During the 1970s she met a fellow white activist and they fell in love. The young couple experienced rejection from all sides; it had still been against the law to be in relationship across the colour bar. They eventually found themselves exiles in Britain, but there they encountered new challenges. IN the UK Jenni entered into the ministry as a Methodist minister, but she could never detach from her mother country. These memoirs are about her pilgrimage in seeking a better country, it is about relationships and being connected, about identity and rejection, the struggle between anger and love, and about the inner journey towards grace. It is a remarkable story, captivating and brilliantly written.
Koop dit aanlyn https://shop.clf.co.za/product/angry-love/ of stuur ‘n e-pos na order@clf.co.za

Werkswinkel oor twee dae in Gqeberha

VBO: Rasversoening begin BINNE

Rasversoening2
Rasversoening begin binne.
Introspeksie en ‘n gesonde spiritualiteit gee vir die kapasiteit om die kompleksiteite van die praktyk van versoening met vrymoedigheid en integriteit te hanteer.
Wilhelm Verwoerd fasiliteer 27 – 28 September 2021 om 09:00-16:30 ‘n werkswinkel wat op hierdie dieper aspekte van versoening fokus.
Onse Khaya Gastehuis, Somerstrand, Gqeberha
Koste: R200 p/p. Etes en verversings ingesluit.
Besprekings en navrae by Wimke Jurgens 083 4528574/wimkej@gmail.com
Die werkswinkel verdien 15 VBO-punte
Kursusgelde word in die volgende rekening inbetaal:
NG Kerk in Oos-Kaapland
ABSA 290 581 192
Verwysing: versoen + [Jou van]

Lentekonferensie 2021

Brave New World: Saam met Jesus 'n vreemde toekoms in

lente
Ons herinner julle daaraan dat die sluitingsdatum vir inskrywings vir vanjaar se Lentekonferensie Vrydag,10 September is.

Indien jy ingeskryf het en nog nie ontvangserkenning ontvang het nie, stuur asseblief 'n epos na excelsus@up.ac.za

Onthou ook asseblief dat geen betaling, geen skakel beteken.

Besoek gerus ons webblad by www.excelsus.org.za vir die volledige brosjure en die skakel vir aanlyn inskrywings.

Indien jy ingeskryf het en nie aan 'n sessie kan deelneem nie, sal jy geleentheid kry om vir 'n beperkte tyd na afloop van die konferensie na al die sessies te kyk.

Aanlyn-Werkswinkel

Die morele hernuwing van die Suid-Afrikaanse samelewing na 'n Dekade van Staatskaping

Kyk na die grafika hieronder vir inligting oor hierdie belangrike konferensie. Die organiseerders skryf bykomend:

Die doel van die konferensie is om vanuit die Gereformeerde Teologie saam te besin oor die tema: Die morele hernuwing van die Suid-Afrikaanse samelewing na 'n Dekade van Staatskaping.

As u meer oor die konferensie wil weet, kan u hierdie webblad besoek.

Die GTW is 'n vereniging wat vanuit die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika ontstaan het en wat ook betrokke is by die vaktydskrif In die Skriflig / In Luce Verbi en is 'n vereniging sonder enige winsmotief. Ons sal egter graag persone vanuit die NG Kerk ook in hierdie gesprek wil betrek.
RTS 2021 - Conference

VBO met Deon Loots:

Opleiding in Geestelike begeleiding

Stel jy belang om te leer hoe om mense sinvol op hulle geestelike reis te begelei, sonder die nodigheid om altyd 'n antwoord of 'n oplossing gereed te hê?

Leer die kuns van geestelike begeleiding aan. Dit rus jou toe om mense te begelei om verder na te dink oor hoe en waar God in hulle lewens aan die werk is. Die toerusting is ook van groot waarde vir jou eie geestelike groei, sowel as vir informele gesprekke met mense wat soms "moeilike vrae vra".

Kyk gerus na die volledige program deur op die skakel te klik. Daar kan jy ook hoor hoe ander die opleiding beleef het. (Meer as genoeg VBO punte vir predikante wat dit doen).

Kontak Deon Loots by 084 955 3444 of dissipel@gmail.com.
basaar 2021
vakatures

Leraars beweeg

Ds Thania Botha het 'n beroep na Somerstrand ontvang.

Ds Egbert Steyn van Paterson het die beroep na Goodwoodpark as brugleraar aanvaar.
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter