Grens.Pos
Jaargang 19 - Nommer 31 - 1 Oktober 2021 - Koninkrykstyd
Beste leser,

In hierdie uitgawe

  • Covid: Vlak 1 met nuwe reëlings geld van 1 Oktober 2021
  • Oor rou en treur in gemeentes, 'n onontwykbare uitdaging in ons tyd
  • Help PE-Noord en Sydenham, twee gemeentes in die middestad, met fondsinsameling
  • Digitale bediening in gemeentes het gekom om te bly, sê prof. Stephan Joubert

Vlak 1 van inperking bring verligting

Suid-Afrika skuif vanaf 1 Oktober na vlak 1 van inperking, het pres. Cyril Ramaphosa op 30 September 2021 aangekondig.

Vir gemeentes is die belangrikste bepalings dat 'n maksimum van 750 persone nou binne geboue byeen kan kom, onderhewig aan sosiale afstand. Dit beteken nie meer as 50% van die kapasiteit van die gebou mag benut word nie. Die toelaatbare getal sal dus kwalik 'n volle 750 in verreweg die meeste kerkgeboue haal.

Buitenshuis mag tot 2,000 persone vergader. Begrafnisse mag deur tot 'n honderd persone bygewoon word.

Die dra van maskers bly verpligtend, ook tydens eredienste. Anmder voorkomingsmaatreëls word gehandhaaf.

Die nuwe reëlings is met sinisme begroet aangesien dit verkiesingstyd is. Politici wil groot vergaderings hou. Die vraag is dus of die groot getalle ons nie blootstel aan 'n verdere vlaag van die koronavirus nie.

Gemeentes kan egter die moontlikheid om groter byeenkomste te hou met ope arms verwelkom. Die getroue nakoming van voorkomingsmaatreëls, soos maskers en goeie ventilasie tydens byeenkomste, is van die uiterste belang.

Prof Stephan Joubert oor 'n nuwe era van bediening

Digitale bediening is nie 'n tydelike maatreël nie, maar nuwe begin

joubert
Prof Stephan Joubert aan die woord oor die nuwe digitale era in bediening (Foto: Kerkbode)

Covid-inperkings het nie die "Pause"-knoppie gedruk wat gebruiklike eredienste betref nie, maar eerder die "Reset"-knoppie, het prof Stephan Joubert onlangs gesê in 'n bespreking wat opgebou het na die tien “digitale gebooie” wat hy vir homself opgestel het.

"Die werklikheid het onherroeplik verander. Mense se brein het verander … Digitaliteit verander jou brein," het die gewilde skrywer en digitale voorloper verduidelik. Daarom kan kerke na Covid nie bloot maar weer teruggaan na hoe dinge was nie.

Lees hier hoe Kerkbode oor Joubert se voordrag berig.

Gesprek oor rou en treur in gemeentes

ci
Pat Keifert, Mark Love, Beth Horsch en Nathan Pickard van die Church Innovations Institute gesels in hierdie webinaar oor plaaslike gemeentes en hul rou tydens Covid-19. Die gesprek raak temas aan wat van die uiterste belang vir gemeentelike leiers is. Klik hier om daarna te kyk.

Hierdie is die eerste in 'n reeks van vier webinaars waarin praktiese uitdagings vir gemeentes aangespreek word. Die volgende vind op 20 Oktober plaas en handel oor konflik. Op 10 November word oor geloofsonderskeiding gesels, en op 1 Desember oor aanpassende verandering. Klik hier om te registreer.

Innovasie in teologiese opleiding maak dit toeganklik

Teologiese opleiding vir 'n tyd soos hierdie

Die afgelope dekades se veranderinge het meegebring dat die kerk deur die kuratorium op twee maniere ’n aktiewe rol in die opleiding van haar predikante speel. Só vertel dr Frederick Marais, voorsitter van die Algemene Kuratorium, onlangs aan Kerkbode.

Enersyds lei die kuratorium deur vennootskappe met die drie teologiese fakulteite om seker te maak die opleiding voldoen aan die kerk se verwagtinge van hoë gehalte onderrig – iets wat nog altyd vir die NG Kerk ’n prioriteit was.

Akademie alleen is egter nie genoeg om ’n predikant vir die bediening voor te berei nie, daar word ook gefokus op die vorming van studente. Daarom is sowat ’n dekade gelede 'n vormingsprogram ingebring, want “geestelike, persoons- en vaardigheidsontwikkeling is ook nodig.

Lees hoe Marais die wyse waarop teologiese opleiding en die innovasie daaraan verbonde aan Kerkbode beskryf.

NG Gemeente PE-Noord

Inry- of deurloop-Basaar op 2 Oktober

PE-Noord funksioneer in die sentrale stadsgebied en het wye onersteuning nodig. Hier is 'n praktiese manier:
penoord

Help 'n gemeente

Skenk 'n item vir Sydenham se verkoping

Hier is 'n lekker praktiese manier om 'n middestadsgemeente finansieel by te staan. Ons het almal items wat lê en stof vergaar wat bediening kan aanhelp. Komaan, skenk dit!
sydenham

Sakelys vir aanlyn-sinodale vergadering gepubliseer

Voorblad-web
'n Eerste is die komende aanlyn-vergadering van die Oos-Kaaplandse sinode, op 12, 19, 20, 21 Oktober 2021. Dit vind op Zoom plaas.

Die Sakelys is vandeesweek aanlyn gepubliseer en ook aan afgevaardigdes versprei. Klik hier om die sakelys te besigtig.

Daar is twee weergawes: 'n PDF-dokument wat geskik is om op 'n rekenaarskerm te lees, of op papier uit te druk.

Tweedens is die sakelys ook in 'n skermvriendelike weergawe vir selfone en tablette beskikbaar.

Toegang tot die Zoom-vergadering is slegs vir afgevaardigdes beskore. Die doel is om die integriteit van die stemprosedures te beskerm.
Besoekers kan die sinodesitting volg op die Sinode se Facebookblad by https://www.facebook.com/ooskaap.

Jaarboek van NG Kerke beskikbaar vir 2022

jaarboek
Die Jaarboek 2022 is nou te koop.
Beperkte eksemplare beskikbaar!
Plaas jou bestellings vandag nog om teleurstelling te voorkom.
1-3 BOEKE teen R385 elk
4+ BOEKE teen R365 elk
CD teen R295 elk
BOEK EN CD teen R455 per stel
Die Jaarboek bevat die sinodale, rings-, gemeente- en predikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk in Afrika, Reformed Church in Africa en familiekerke in die buiteland.
Jaarboek van die NG Kerke 2022 verskaf al langer as 160 jaar belangrike inligting oor die NG Kerkfamilie aan predikante, kerkkantore en lidmate. Bybel-Media, uitgewer van die Jaarboek van die NG Kerke, wil ook met hierdie publikasie gestalte gee aan sy leuse: Vennoot in geloof en bediening.
Koop Hier | Meer Inligting
Bestel op een van die volgende maniere:
Koop aan: www.bybelmedia.org.za
Stuur e-pos: bestel@bmedia.co.za
Skakel ons: 021 864 8211

Aanlyn Sertifikaatkursus in Bedieningsvernuwing

Dink nuut oor jou bediening

Jy word uitgenooi na die volgende module in hierdie kursus gerig op predikante in die middelfase van hulle bediening:

“Hoe lyk ons bediening en leierskap in ’n missionale konteks?”
18 – 20 Oktober 2021

Om leiding in die gemeente te gee, is nie die enigste ding wat ’n dominee doen nie, maar dit is ’n uiters belangrike ding. Ongelukkig het die meeste predikante bitter min opleiding hiervoor gekry. Predikante jonger as 40 dui leierskap die meeste aan as “die een ding waarvoor ek nie opgelei is nie”.

In hierdie module poog ons om baie prakties te kyk na die soort leierskap en bediening wat teologies verantwoord is en wat ons kan help om die missionale roeping van die gemeente te vervul.
Plek: Aanlyn per Zoom
Tye: 18 – 20 Oktober 2021, 18/10 (9:00 – 16:00),
19/10 (9:00 – 16:00), 20/10 (9:00 – 13:00)
Koste: R95
VBO: 30 punte
Sluitingsdatum: 15 Oktober 2021
Inskrywing: klik hier (Inskrywings geskied deur middel van dié aanlynvorm)
B
ankbesonderhede vir elektroniese betalings:
Bank: ABSA
Naam van rekening: TSO
Rekeningnommer: 142 0830 463
Takkode: 632005
Tak: PRETORIA
Verwysing: VBO naam en van

Bewys van betaling: epos na excelsus@up.ac.za
Navrae: Rika by excelsus@up.ac.za
(André Bartlett Hoof: Excelsus - Sentrum vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling)

Opleiding as brugleraar

brug
Excelsus laat weet:
Ons herinner julle graag weer aan die Kursus in Brugbediening.
Die twee weke van die kursus is:
Week 1: 08 – 11 November 2021
Week 2: 21 - 24 Februarie 2022
Indien jy belangstel en nog nie ingeskryf het nie, kontak asseblief vir Prof Malan Nel by malannelup@gmail.com

Vakature: Gemeenteleraar, NG gemeente PE-Sherwood

Die NG gemeente PE-Sherwood, ’n voorstedelike gemeente in Nelson Mandelabaai, nooi gelegitimeerdes van die NG Kerk uit om aansoek te doen vir 'n voltydse predikantspos.

Profiel:
  • Die gemeente bestaan uit 1 175 belydende en 226 dooplidmate. In ons gemeente word vreemdelinge vriende en geloofsgenote.
  • Sherwood is in ’n groeiende deel van ons stad geleë met voortdurende nuwe residensiële ontwikkeling. Beide woonhuise en meenthuiskomplekse kom voor. Die gemeenskap bestaan onder meer uit ’n groot hoeveelheid jonger gesinne. Die omgewing beskik oor goeie laer- en hoërskole, met groot winkelsentrums. Lees verder
vakatures

Leraars beweeg

Die kerkkantoor van die NG Gemeente Uitenhage-Noord laat weet datds Chris Weyers op 15 Desember 2021 as predikant bedank het.
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter