Grens.Pos
Jaargang 20 - Nommer 16 - 10 Junie 2022 - Pinkster
Beste leser,

In hierdie uitgawe:

  • Biddag vir Jeug en Kategese - 12 Junie: hier is materiaal
  • Uitbranding by predikante? Hoe begrip kan groei
  • Pastorale beradingskursus: Wanneer die liggaam rebelleer, die vernietigende invloed van onderliggende stres, verliese en pyn
  • Leraars beweeg

Uitbranding by predikante - kan dit gebeur? Natuurlik!

uitbrand
Oom Jan en oom Koos sit op die plaashuis se stoep en gesels:

"Ek weet ook nie. Hier loop nou allerlei stories in die gemeente rond. Mense bespiegel wat die man makeer. Ou tant Gerda reken hy is oormoeg. Oom Johny meen dit is nonsens."

"Moeg? Ag nee, man. Hoe kan ’n dominee nou moeg raak? Hy doen mos nie harde handewerk soos ek en jy nie. Ons weet van moeg. Ds Pieter is in elk geval in die week onsigbaar en Sondae onverstaanbaar. Hy kan nie moeg wees nie."

Wie sê? Lees wat skryf ds Kobus Smit oor uitbranding by predikante in Kerkbode.

Ondersteuning vir persone wat kroniese pyn verduur

Dr Willem Wiid laat weet 'n ondersteuningsgroep vir persone wat kroniese pyn ervaar, het vir die eerste keer op 9 Junie te Circularrylaan 112 in Charlo, Gqeberha, byeengekom. Belangstellendes kan Willem by 071 866 0771 of André by 072 437 8845 skakel. Deel hierdie nuus gerus met kennisse wat met kroniese pyn sukkel.

Biddag vir jeug en kategese - 12 Junie

biddag
Hierdie Sondag vier ons Biddag vir Jeug en Kategese. Dit is ook op Donderdag 16 Junie Jeugdag in Suid-Afrika. DinkJeug het verskeie hulpmiddels wat tydens die erediens gebruik kan word.
Klik hier vir 'n intergenerasionele erediens wenk. Hierdie gebedswenke (My droom vir Suid-Afrika) kan ook in 'n PowerPoint gebruik word. Hier is ‘n uitdeelstuk wat kinders en tieners kan invul.

Bid vir jou (en ander se) kinders

Terwyl ons hierdie Sondag (12 Junie) biddag vir die jeug en kategese hou, is dit waardevol om te lees hoe die internasionale gebedsnetwerk, Jerigo Mure,ons aanraai om vir kinders te bid.

Wat kan vir ’n kind ’n groter seën wees as om 'n ouer, grootouer of volwassene te hê wat vir hom of haar bid? Gebruik hierdie praktiese riglyne en Skrifgedeeltes om vir jou kinders te bid, met ’n verwagting dat God in hulle lewens gaan werk.
maclear

Avontuurweek vir kinders by PE-Lorraine en Waypoint, in die skoolvakansie

avontuurweek
Avontuurweek word aangebied by NG Kerk Lorraine (4-8 Julie) en Waypoint (11-15 Julie).
Dit is 'n bediening aan kinders van 4 - 12 jaar oud, gedurende die skoolvakansie.
Tema vir die week: KINGDOM ROCK - Waar kinders sterk staan vir God!
Registreer asseblief so gou moontlik, want ons kan slegs beperkte getalle akkommodeer.
Vir meer inligting en om te registreer: www.avontuurweek.co.za
Registreer voor 19 Junie (NGK Lorraine) en 29 Junie (Waypoint).

Aanlyn- Pastorale Beradingskursus met prof Wentzel Coetzer

Wanneer die liggaam rebelleer - klein
Hier is meer agtergrondsinligting. Skryf by hierdie skakel in.

Nuwe liturgiese bronne beskikbaar by die Calvin Institute of Christian Worship

Hier is interessante, leersame nuwe bronne beskikbaar by die bekende Calvin Institute for Christian Worship in Grand Rapids, VSA. Klik op die blokkie hieronder om meer inligting te sien.
cicw1
cicw2
cicw3

Lentekonferensie - 20-22 September 2022

Hoofsprekers
Teken solank die datum van Excelsus se jaarlikse Lentekonferensie aan. Die konferensie sal in hibriede formaat plaasvind, deels in-persoon, maar ook aanlyn.

Opleiding vir brugpredikante te Wellington

Om brugpredikante toe te rus, bied Communitas 'n brugkursus aan. Predikante wat binne die volgende twee jaar aftree, kan aansoek doen om die kursus by te woon. Kandidate moet ʼn sterk voorkeur hê vir lering en ernstig wees om brugskap na afloop van die kursus te doen.

Slegs ʼn beperkte aantal NG Kerk kursusgangers kan akkommodeer word. Die kursus word by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit op Wellington deur Bossie Muller aangebied. Die eerste module word van 19-21 Julie hanteer en die tweede module sal van 1-3 November behandel word.

Skryf in by Mathilda du Pisanie by mdup@kaapkerk.co.za en rig enige navrae aan 021 808 3265. Klik hier vir meer inligting.
vakatures

Leraars beweeg

Prop Berenice Esterhuyzen is na die NG Gemeente King William's Town beroep.

Ds Dion van Rooyen van die NG Gemeente PE-Heideveld emeriteer op 31 Augustus 2022.

Prop Marnico Wessels word op 10 Junie 2022 by Paterson-gemeente bevestig.

Ds J-R Nieuwenhuizen is op Sondag, 5 Junie, in Cradock-Noord bevestig.
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter