Jaargang 21 - Nommer 6 - 24 Maart 2023
Beste leser,

In hierdie uitgawe:

  • Gryp hierdie toerusting aan om kinders sinvol in gemeentes te bedien - dit open wonderlike moontlikhede
  • Wat is diensleraars en hoe word hulle aangewend - hier is antwoorde op jou gereelde vrae
  • Kunsmatige intelligensie is onherroepbaar met ons - hoor uit die perd se bek wat dit beteken
  • Basaars, kuiergeleenthede en musiek

Lewensveranderende opleiding vir bediening wat kinders insluit

"Dit het ons gemeente se bediening onherroeplik verander en bevry," sê 'n dominee na 'n inleidende sessie verlede jaar in Oktober met die Petra Kollege se opleiding rondom geïntegreerde bediening wat kinders insluit. "Skielik voel dit vir my of ons gemeente weer 'n toekoms, en 'n pad na daardie toekoms het".

Nou neem ons hierdie toerusting 'n stappie verder. Die Petra Kollege kom in Meimaand leraars en lidmate toerus om op hulle vlak met kinders kontak te maak en hulle deel van die gemeente se bediening te maak. Die kursus staan bekend as "Betree die wêreld van die kind"

Kinders het 'n besondere plek in Jesus se hart. Hoe het Hy hulle wêreld betree en verhoudinge met kinders gebou?

Oorsig en inhoud
Hier is 'n kursus waar jy kan ontdek:
- hoe Jesus die wêreld van kinders betree het
- wat Sy ingesteldheid teenoor kinders was
- watter vaardighede Hy gebruik het
- hoe kinders teenoor Hom gereageer het
- deur die houding en vaardighede van Jesus self te oefen - maak Jesus se bediening jou eie- hoe om Jesus se werkswyse in die gemeenskap toe te pas - op die plekke waar kinders en ouers leef, werk en speel.

Die kursus word deur die bekende Petra Kollege aangebied en strek oor vier dae (8-11 Mei 2023). Dit word by die NG Gemeente De Duin in La Rocherylaan, Humewood, aangebied.

Hier is meer agtergrond.

Kursusfooi
Die koste vir die volle vier dae (ligte middagetes ingesluit) beloop R500 per persoon. Dit word by die NG Gemeente De Duin in La Rocherylaan, Humewood, PE aangebied.
Betalings: Betaal die kursusfooi in die volgende rekening:
ABSA TjekrekeningNG Kerk in Oos-Kaapland290 581 192Verwysing: kind+ [ jou van]

Navrae
Ds Danie de Jongh - djf.dejongh@gmail.com
Ds Danie Mouton - danie@ngkok.co.za

Hier is die skakel na die inskrywingsvorm.

Handleiding vir diensleraars

By die Algemene Sinode van 2019 is 'n nuwe rol in die NG Kerk ingestel, naamlik diensleraars. 'n Handleiding is saamgestel wat die rol van diensleraars volledig beskryf.

  • ‘n Diensleraar is ʼn persoon wat die vereiste kerklike opleiding deurloop het, vir ’n spesifieke toegespitste bedieningsterrein gelegitimeer en bevestig is om hierdie diens te lewer ooreenkomstig die terrein van opleiding.
  • Diensleraars verrig ’n toegespitste bediening in een of meer spesifieke veld soos byvoorbeeld: pastoraat, jeug- en familiebediening, prediking, diakonaat, geloofsvorming, evangelisasie, kerkplanting, aanbidding, bejaardebediening, berading, lering, uitreikbediening en sending. (Hierdie toegespitste terreine kan na gelang van behoefte deur die kerk uitgebrei word met gepaardgaande opleidingsbane.)
  • Die implikasie hiervan is dat diensleraars nie dieselfde omvattende teologiese opleiding as predikante ontvang nie, en daarom nie die bevoegdheid ontvang om die volle spektrum van ’n gemeente se bediening (soos predikante) te behartig nie. 'n Diensleraar kan dus slegs in 'n gemeente aangestel word waar daar reeds 'n predikantspos bestaan.
  • Lees asb die HANDLEIDING.
  • Lees ook Reglement 12 van die Kerkorde.

"Hoe ons ons gemeentekultuur geskuif het"

In 'n vorige uitgawe van Grens.Pos het ouderling Hercules Fourie vertel hoe De Duin-gemeente se gemeentekultuur geskuif het. Dit het hom oortuig om prakties te begin bou aan die gemeente, eerder as om dit te wil sluit omdat die gemeente kleiner geword het.

Hoe skuif gemeentekultuur prakties? Hoe help mens lidmate? In hierdie Powerpoint-aanbieding lig dr Carel van der Merwe van De Duin die sluier oor die insigte, die benadering en die werkswyse hoe predikante gemeentes kan help om hul kultuur te skuif.

Die era van kunsmatige intelligensie het onherroeplik begin

In 'n onlangse artikel skryf Bill Gates dat die era van kunsmatige intelligensie reeds begin het. Hy voorspel baie positiewe gevolge. Dit is nie duidelik wat dit vir die kerk beteken nie, maar dit is hier.

Bill Gates:
The development of amazing artificial intelligence models like GPT might seem sudden, but it’s not. It’s just the latest step in computer scientists’ decades-long quest to develop machines that can see, read, and at least appear to think. It’s not the last step, either: AI will only get better with time.

AI is going to empower people in incredible ways, but I’m especially excited about its potential to make the world a more equitable place. AI can help expand access to health care in underserved communities, improve education in the United States and around the world, and even help us avoid a climate disaster. Making sure that it benefits everyone—and not just people who are well-off—is the priority for my work on AI.

As with any new technology, there are legitimate concerns that need to be addressed—and I believe they can be. We need to mitigate the risks so we can make the most of AI’s incredible potential to make people’s lives better.

In my latest (long!) Gates Notes post, “The Age of AI has begun,” I share some thoughts about how to deal with these risks while also using AI to advance the cause of equity. And stay tuned for more on this topic—the Gates Foundation will have much more to say about AI’s impact on inequity in the coming months. I hope you’ll take a look.

Hoe dink jy, hoe raak kunsmatige intelligensie preekvoorbereiding, Bybelstudie, die publisering van literatuur, vakkundige kennis?

Blouwaterbaai hou Country-aand - 24 Maart

Basaar op Loerie - 1 April

N G Kerk Loerie hou op Saterdagoggend, 1 April, weer heerlik basaar in die bekende Nartjiefeesstoor.

Loerie se basaar word altyd deur familie en vriende wat heerlik om tafels kuier, eet en gesels, gekenmerk. Boereworsrolle, hamburgers, “jaffles”, “slap chips”, basaarpoeding, pannekoek, gebak, tuisgemaakte konfyt, heuning, blomplantjies, sitrusboompies en groente sal te koop aangebied word. En ‘n “wit olifant tafel” – dis mos altyd lekker om hier rond te snuffel.

Die koffiewinkel bied keurige koek en tert. Kom kuier om ‘n tafel en geniet die pragtige uitsig daarbuite.

Ons sien uit na die uitstalling van veteraanmotors uit die verlede.
Die basaar is ‘n fondsinsamelings projek van die NG Kerk Loerie. Almal is baie welkom - ondersteun ons asseblief en geniet ‘n oggend in die pragtige Gamtoosvallei. Die basaar begin om 9vm.

Enige navrae kan aan 079 063 4488 gerig word. Toegang is gratis.

Bybelgenootskap se jaarlikse vrugtemark

Bybelgenootskap hou uitverkoping met Paasfees

NG Gemeente Patmos: Vakature vir gemeenteleraar

Patmos is ’n voorstedelike gemeente in Gqeberha (Port Elizabeth) met 600 belydende lidmate en 118 dooplidmate. Patmos se leuse is “waar liefde werk” en ons visie is “om vrede en genesing te bedien in die voetspore van Jesus”. Afgesien van bediening van die gemeente self, is Patmos sterk missionaal gerig met ’n gefokusde bediening in die gemeenskap rondom ons en ’n getuienisbediening wat wyd strek oor landsgrense heen. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 14 April 2023. Klik hier om die volledige posbeskrwying te lees.

NG Kerk Despatch-Eendrag: Vakature Gemeenteleraar

Die NG Gemeente Despatch-Eendrag adverteer tans 'n pos vir voltydse gemeenteleraar. Die sluitingsdatum is 31 Maart 2023. Klik hier om die posbekendstelling te lees.

Leraars beweeg

Prop Johan Bezuidenhout van Gqeberha is na Wakkerstroom beroep.

Ds HN (Nico) Lochner, wat die beroep na Uitenhage-Oos aanvaar het, tree vanaf 1 April 2023 in diens van die gemeente, met 'n verwelkomingsfunksie op 16 April 2023.

Ds Kobus de Leeuw lewer sy afskeidspreek by Humansdorp-Oos op 26 Maart 2023. Hy het 'n beroep na Kuruman-Die Oog aanvaar.

Ds Annatjie Marais lewer haar afskeidspreek by Algoapark op 26 Maart. Sy het 'n beroep na Fraserburg aanvaar.

Kerkkantore word herinner om die Direkteur Sinode in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter