Grens.Pos
Jaargang 20 - Nommer 14 - 27 Mei 2022 - Pinkster
Beste leser,

In hierdie uitgawe:

  • Luister na 'n kenner se inset oor depressie
  • Steekproef: Hoe dink NG predikante oor die Bybel, belydenisskrifte en die Algemene Sinode se selfdegeslagbesluite?
  • Finansiële hulp maak 'n verskil in Oekraïne (plus fotobeeld)
  • Vakatures en beweging van leraars

Donasies uit Oos-Kaap seën vir Oekraïne

oekraine
Die saamgestelde foto hierbo is op 25/26 Mei geneem en toon die Russiese aanvalle op die Kryvyi-distrik en die Dnipropetrovsk-streek van Oekraïne.

Keith Daniel, die pastor wat die finansiële hulp uit Sinode Oos-Kaapland in Oekraïne koördineer, vertel hoe die aanvalle meer intens word en na ander dele van die land begin versprei. Plaaslike gemeentes is baie dankbaar vir die meer as R160,000 wat reeds uit die Oos-Kaap ontvang is.

Die finansiële hulp word hoofsaaklik vir noodvoeding en ook die koste van die verwydering van burgerlikes uit spersones gebruik. In die Donbasstreek is 40 predikante en pastore van gemeentes en die grootste deel van hul gemeentes reeds verwyder en dus weg uit die omgewing. Die meeste van gelowiges wat verkies om agter te bly, is bejaardes. Hulle bly in bomskuilings of in die kelderverdiepings van hul woonstelblokke.

Op 20 Mei skryf Keith: "Friends thank God we have money for another evacuation. This time a town called Maryinka is added. The situation is very bad now. Relatives phone Igor, and ask to please get their elderly relatives out. Some are bedridden and the people sit in shelters, and basements. Russians fire on these places with all sorts of missiles, and shelling constantly. Thank you for prayers. Please pray for this trip. Team leaves Sunday."

Hier is 'n foto van verswakte bejaardes wat uit bedreigde gebiede verwyder word:
oekra7
Hierdie foto's vertel die tragiese verhaal van die ongelooflike skade wat aangerig word:
oekra4
oekra1
oekra3
oekra2
Gemeentes word versoek om die Oekraïne en die lot van die oorlogslagoffers in hul gebede te hou.

Hoe dink NG-predikante oor die Bybel, belydenisskrifte en selfdegeslagbesluite?

Die Taakspan Navorsing van die Algemene Sinode doen gereeld steekproewe onder ewekansig geselekteerde groepe predikante om menings en oortuigings te toets. In 'n onlangse paneel is navraag gedoen oor die Bybel, status en rol van belydenisskrifte en die leraars se houding oor die 2019--besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudinge. Die Taakspan het tydens die onlangse Algemene Sinodale Moderamen hieroor verslag gedoen.

Hierdie vrae is belangrik in die lig van bedenkinge wat uitgespreek word oor hedendaagse predikante se oortuigings. Die volgende selfverduidelikende grafieke en skyfies gee 'n aanduidings oor waar leraars staan:

Slide26
Uit bogenoemde blyk dat verreweg die meeste predikante die klassieke Gereformeerde posisie inneem die Bybel die Woord van God is wat literêr-histories interpreteer moet word.

Dan is ook oor die belydenisskrifte navraag gedoen:
Slide27
Slide28
Wat leraars se ingesteldheid teenoor die 2019-besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhoudinge betref, verwelkom byna 75% van leraars die reg wat aan gemeentes gegee word om 'n eie standpunt oor SGV te ontwikkel. 8% is neutraal of onseker en 19% teen hierdie reg van gemeentes gekant:
Slide30

Is daar middelgrond tussen predikante?

Dit word dikwels gesê dat die middelgrond in samelewings verdwyn, aangesien persone geneig is om in terme van uiterste standpunte te polariseer. Dit is altyd 'n slegte teken, omdat gemeenskaplike of middelgrond dan verdwyn. Dit blyk egter nie die geval te wees by predikante van die NG Kerk nie. Terwyl baie klein groepe uiterste standpunte inneem, bestaan die middelgrond t.o.v. 'n verdelende kwessie soos selfdegeslagverhoudinge uit sowat 80% van predikante.

Klik hier om die volledige Powerpoint-aanbieding met 'n aantal ander interessante perspektiewe af te laai.

Luister na 'n kenner se inset oor depressie

Op Sondag 22 Mei het 'n kenner op die gebied van depressie, Fanie Kriel, oor hierdie belangrike tema by Simondium Familiekerk kom gesels. Hierdie is 'n gesprek wat broodnodig is vir elke liewe mens. Hoekom?

FEITE:
- 1 Miljoen mense sterf jaarliks wêreldwyd aan selfdood.
- Depressie is 'n siekte, nie 'n swakheid nie.
- In SA, sterf daar daagliks 23 mense aan selfdood, en 230 poog om dit te doen.
- In 2020 was depressie beskou as die 2de grootste siekte ter wêreld. In 2030 sal dit die grootste wees.
- 1 uit 5 tieners in SA word met depressie gediagnoseer.

Ons móét hieroor praat. Luister na die opname van Fanie Kriel se gesprek oor depressie. Jy kan dit ook op jou rekenaar aflaai.

Praat saam oor geslagsgebaseerde geweld

Faith Action to End GBV nooi die publiek uit na 'n webinaar op 31 Mei om 09:00 om idees te bespreek oor hoe ons kan saamwerk om 'n Suid-Afrika vry van geslagsongeregtigheid en geslagsgebaseerde geweld te skep.

Hierdie organisasie is gebore uit 'n gedeelde besorgdheid oor die kommerwekkende toename in GBV-voorvalle tydens COVID-19-inperkings en in reaksie op die bekendstelling van die Nasionale Strategiese Plan oor GBV en Vrouemoord (NSP). In 2017 is byna drie uit vyf vroue wat wêreldwyd vermoor is deur hul lewensmaats of familielede vermoor. Die webinaar sal dus belanghebbendes vra om die volgende sleutelvrae te oorweeg:
  • Hoe het die vinnige verstedelikingskoers van die 20ste eeu die maniere waarop gesinslede met mekaar verband hou en die ondersteuningstrukture wat beskikbaar is, beïnvloed?
  • Hoe dra nuwe tegnologieë by tot die lewenstyl wat seksuele en geslagsgeweld in die stad en stedelike nedersettings dryf?
Andiswa Toyi (Departement van Menslike Nedersettings), Wilna de Beer (Tshwane Leadership Foundation), Kerileng Motsamai (DSD) en Cookie Edwards (KZN Network on Violence Against Women) sal die gesprek lei. Die gesprek sal aanlyn plaasvind via Zoom. Gebruik die wagwoord 841743 om toegang tot die aanlynsessie te verkry

Opleiding vir die begeleiding van 'n gemeentelike Bedieningsdiagnose

'n Werkswinkel o.l.v. prof Malan Nel waarin leraars opgelei word om 'n gemeentediagnose te begelei word op 28-29 Julie 2022 te Stellastraat-gemeente in Pretoria aangebied. Klik hier vir die volledige agtergrond en inskrywingsbesonderhede.

Kursus vir opleiding as Brugleraar

Die Sentrum vir Geloof en Gemeenskap by die Universiteit van Pretoria bied eersdaags weer opleiding vir brugbediening aan. Dit stel opgeleide leraars in staat om gemeentes te begelei in die oorgangsperiode tussen die bediening van 'n permanente leraar en sy/haar permanente opvolger. Klik hier vir besonderhede.

Retraite vir Vroue-in-die-Bediening

vroue
Klik hier vir die inskrywingsvorm.

Konferensie by die Hugenote kollege

mm1
klik hier vir die brosjure van hierdie konferensie. Dit bevat ook die skakel na die inskrywingsvorm.

Heideveld hou kermis - 27 Mei

Wanneer: Vrydag 27 Mei 2022 om 15h30
Waar: Ons kerk is in Dundeeweg, Rowallanpark, PE

Kom kry aandete by ons : Heideveld se bekende kerrie en rys, pasteie, potjies, sosaties, roosterkoeke, kerrie vetkoeke en meer.

Al die soetgoed is ook daar – pannekoek, koek en tert, lekkers en poeding. Om alles af te rond - plaasvars groente en vrugte uit die Gamtoos.

En net miskien is daar ‘n winskopie by die Mot en Roes tafel. Sien jou daar!

Vakature: Studenteleraar Universiteitsoord

Universiteitsoord is ’n gemeente wat bely dat God mense liefhet en dat die Here alle mense in liefde en genade insluit en gebruik in Sy koninkryk, daarom is Universiteitsoord ’n oop, inklusiewe gemeente waar almal welkom is, voel hulle behoort en kan terselfdertyd beweeg om ‘n verskil in die wêreld te maak.

Ons ideale kandidaat is ‘n gelegitimeerde van die NG Kerk wat hom/haar vereenselwig met en kan uitleef in ´n gereformeerde spiritualiteit. Hy/sy het gevorderde toepaslike teologiese kennis asook kennis van studentekultuur en -psige en sal daarom effektief met studente kan kommunikeer en verhoudings kan bou en onderhou. Ons is op soek na ‘n gebalanseerde en geïntegreerde persoon met kreatiewe en vernuwende denke (met respek vir tradisies). Die ideale kandidaat het ‘n positiewe ego-sterkte en goeie oordeelsvermoë. Goed-ontwikkelde sosiale vermoë, interpersoonlike vaardighede, effektiewe prediking vir die teikengroep en die vermoë om effektief in spanverband te kan funksioneer, is vir ons belangrik.

Klik hier vir die volledige posbekendstelling.

Colesberg: Vakature vir 'n leraar

Die NG Gemeente Colesberg stel 'n voltydse predikantspos bekend. `n Hele aantal vee- en wildsplase is binne die gemeentegrense. Die gemeente bestaan uit ongeveer 401 belydende en 87 dooplidmate wat verdeel is in 4 plaas- en 14 dorpswyke. Binne die gemeente funksioneer ‘n tehuis vir senior lidmate. Klik hier vir die posbekendstelling. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Mei 2022.
vakatures

Leraars beweeg

Ds Dewald Vermaak van Theunissen is na Aliwal-Noord beroep. Hy het die beroep aanvaar en word op 3 Julie 2022 in die gemeente bevestig.

Ds Adriaan van Tonder van Aliwal-Noord het 'n beroep na die Kerk van Skotland aanvaar. Hy neem op 19 Junie 2022 tydens 'n erediens afskeid van die gemeente.
Kerkkantore word herinner om die sinodale kantoor in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter