Jaargang 21 - Nommer 7 - 14 April 2023
Beste leser,

In hierdie uitgawe:

 • Uitstekende opleiding vir gemeentes om kinders effektief te bedien
 • Kerke gesels saam oor die skep van 'n nuwe toekoms in Suid-Afrika
 • Groot boekuitverkoping van boeke by die CLF
 • Integriteit prakties toegepas is soos mosterdsaad
 • Leraars beweeg

NG Kerk, Anglikaanse en Rooms Katolieke predikante gesels saam oor 'n nuwe toekoms

Vandeesweek het 'n besondere gesprek tussen predikante en priesters van die NG Kerk, Anglikaanse Kerk en Rooms Katolieke te Kaap St Francis vergader om oor die skep 'n gesamentlike toekoms in Suid-Afrika te gesels.

Fasiliteerders van Heartlines het die gesprek gelei, wat openlik, eerlik en reguit gesels. Ons het na mekaar se persoonlike stories geluister, en saam getreur oor die oneindige swaarkry wat sommige van ons sover beleef het, Ons het ook bewus geraak van ons diep menslikheid: ons is almal na die beeld van God geskep en is waardig.

Die groep het drie ideale met die oog op die toekoms geïdentifiseer:
 • Om ons valse voorveronderstellings te oorkom
 • Om energie te put uit visie en aksie vir 'n nuwe toekoms
 • Om ons geneigdheid om ons eie groepe wat ander uitsluit te vorm.
Heartlines het wonderlike materiaal wat gemeentes rondom die vertel van persoonlike stories kan gebruik. Besoek www.heartlines.org.za.

Integriteit is soos mosterdsaad

Dr Frederick Marais skryf in die Integritas-Nuusbrief van die Hugenote Kollege:

Integriteit is soos die spreekwoordelike mosterdsaad (Mat 17:20), klein en vir meeste mense
onsigbaar aanvanklik. Die geskiedenis leer ons egter dat dit is juis wanneer individue oor tyd volhou
met hierdie klein toegewyde dade van integriteit dat dit ‘n groot ommekeer bring. Soos die klein
mosterdsaad wat later ‘n groot boom word. Integriteit word in ‘n samelewing herstel deur oor tyd met
toewyding en konstantheid te kies vir waardes soos eerlikheid, respek, diensbaarheid.

Jean Giono, ‘n Franse skrywer, het bekendheid verwerf vir sy essay, The man who planted trees. Die
verhaal van ‘n skaapwagter in die Franse Alpe wat tydens die Eerste en Tweede Wêreld Oorloë geleef
het. Die vallei was plat geskiet en verwoes deur die oorlog, gestroop en verlate.

Vir ‘n leeftyd het hy elke aand akkers uitgetel en in sy knapsak gesit. Wanneer hy die volgende dag sy
skape laat wei, het hy die honderd akkers geplant, elke dag. Oor tyd het die vallei weer lewe gekry die
akkerbome het gegroei en bosse geword, fonteine het weer ontspring, die voëls het terug gekom,
gemeenskappe het weer kom vestig en ruïnes is herbou. Maar daar was weer ‘n oorlog wat byna alles
wat hy herstel het, weer platgeskiet het. Hy moes byna weer voor begin. Maar hy het, maar soos dit
sy gewoonte was elke aand sy knapsak vol akkers gemaak en die volgende dag gaan plant.

In 1987 het Frederick Back ‘n animasie kortfilm van die verhaal gemaak waarvoor hy ‘n Oscar
toekenning verwerf het. Ek kyk die film telkens as ek voor ‘n uitdaging staan waarvan gesê word dat
dit onmoontlik is om reg te stel. Dit is die tonele waar die skaapwagter saans by kerslig sit en die akkers
sorgvuldig uitsoek en in sy knapsak sit, wat my bybly. Hy gaan eenvoudig onverstoord voort elke aand
ten spyte van die verskrikking van die verval om hom.

Ek wonder elke keer of hy getwyfel het of sy plan gaan werk? Of hy ook soms ontmoedig geword het
as sade nie opgekom het soos wat hy gehoop het nie? Maar geduldig het hy elke dag nog sade geplant,
elke dag... vir ‘n leeftyd lank. Ek dink wat ons skaapwagter deurgedra het, is dat hy in sy verbeelding
kon sien hoe lyk sy geliefde vallei wanneer die akkerbome welig daar staan.
Ons gaan nie integriteit in ‘n oogwink herstel in ons wêreld nie, dit gaan ‘n leeftyd se toewyding vra,
dekades se daaglikse toewyding van klein aksies van die regte ding doen. Die Hervormer Martin Luther
het immers gesê, as dit môre die einde van die wêreld is, plant ek vandag ‘n boom. Dit is nooit te laat
om te begin nie...

The Lie That Each Enneagram Type Believes, and How to Avoid It

Vir diegene van julle wat die Enneagram ken as raamwerk om persoonlikheidsdiversiteit te orden (as jy belangstel kan jy hierdie vraelys voltooi):

Each of us, regardless of our types, has certain core beliefs. Many of our beliefs are rooted in our values, the experiences of our lives, or truths we hold dear. But some core beliefs are foggy; we aren’t even aware we’re believing them. But they follow us throughout our lives, creating our idiosyncrasies and some of our weaknesses.

In today’s article, we’re going to dive into the false belief that each Enneagram type struggles with. We’ll also explore some ways to circumvent this belief and find renewed energy and purpose. Read further.

Lewensveranderende opleiding vir bediening wat kinders insluit

"Dit het ons gemeente se bediening onherroeplik verander en bevry," sê 'n dominee na 'n inleidende sessie verlede jaar in Oktober met die Petra Kollege se opleiding rondom geïntegreerde bediening wat kinders insluit. "Skielik voel dit vir my of ons gemeente weer 'n toekoms, en 'n pad na daardie toekoms het".

Nou neem ons hierdie toerusting 'n stappie verder. Die Petra Kollege kom in Meimaand leraars en lidmate toerus om op hulle vlak met kinders kontak te maak en hulle deel van die gemeente se bediening te maak. Die kursus staan bekend as "Betree die wêreld van die kind"

Kinders het 'n besondere plek in Jesus se hart. Hoe het Hy hulle wêreld betree en verhoudinge met kinders gebou?

Oorsig en inhoud
Hier is 'n kursus waar jy kan ontdek:
- hoe Jesus die wêreld van kinders betree het
- wat Sy ingesteldheid teenoor kinders was
- watter vaardighede Hy gebruik het
- hoe kinders teenoor Hom gereageer het
- deur die houding en vaardighede van Jesus self te oefen - maak Jesus se bediening jou eie- hoe om Jesus se werkswyse in die gemeenskap toe te pas - op die plekke waar kinders en ouers leef, werk en speel.

Die kursus word deur die bekende Petra Kollege aangebied en strek oor vier dae (8-11 Mei 2023). Dit word by die NG Gemeente De Duin in La Rocherylaan, Humewood, aangebied.

Hier is meer agtergrond.

Kursusfooi
Die koste vir die volle vier dae (ligte middagetes ingesluit) beloop R500 per persoon. Dit word by die NG Gemeente De Duin in La Rocherylaan, Humewood, PE aangebied.
Betalings: Betaal die kursusfooi in die volgende rekening:
ABSA TjekrekeningNG Kerk in Oos-Kaapland290 581 192Verwysing: kind+ [ jou van]

Navrae
Ds Danie de Jongh - djf.dejongh@gmail.com
Ds Danie Mouton - danie@ngkok.co.za

Hier is die skakel na die inskrywingsvorm.

Aanlyn-VBO: Hoe vorm ons gemeenskap in ons gemeentes?

Die hart van ons Christelik-Gereformeerde kerkbeskouing is dat die kerk en gemeente ‘n gemeenskap van gelowiges is wat op sy beurt deur God geroep word om in die gemeenskap waar ons ons bevind ‘n positiewe verskil te maak. In hierdie module word daar gekyk na hoe ons gemeenskap na binne en na buite kan vorm en versterk. Klik hier vir meer inligting en 'n skakel na die insrkywingsvorm

"My melk kook oor" - op 22 April met Marinda Engelbrecht by Lorraine Gemeente

Massiewe Christelike boek-uitverkoping by die CLF vir slegs een week

Vir een week alleenlik, vanaf 17 – 22 April gaan BOEKE vir slegs R20 by CLF (Christelike Lektuurfonds) verkoop. Moenie hierdie ongelooflike uitverkoping misloop nie:
 • Boeke om jou verhouding met God te verdiep en vir geestelike groei
 • Boeke om te bemoedig en inspireer
 • Ideale geskenkboeke
 • Lekker-lees fiksie boeke en lewensverhale
 • en nog vele meer!
Koop aanlyn (boeke sal na R20 afgemerk wees) of besoek enige CLF Boekwinkel (Bloemfontein, Kimberley, Newton Park of by ons hoofkantoor in Wellington - hier is die kontakbesonderhede.

"Die stem van die Herder" - nuwe publikasie oor dissipelskap van ds Deon Loots

Koop die boek aanlyn deur hier te klik.

Ook beskikbaar: Die nuwe lewe vir volgelinge van Christus, die vertaling en verwerking van Andrew Murray se boek The New Life: Words of God for Young Disciples of Christ (1885). Koop dit hier aan.

Bruikbare publikasie oor die verwerking van rousmart

Op Vlerke van Hoop is ’n boek waarin rousmart openhartig bespreek word. Gesprekke oor verlies, hartseer en die dood is ongelukkig ’n taai toffie wat dikwels met groot moeite vermy word. In haar skrywe bespreek Susan Moolman die hantering van verlies op alle vlakke en hoe om jou pad deur rousmart te vind, ongeag wie gesterf het. Groot verlies ontketen dikwels emosies waarmee jy nog nooit vantevore kennis gemaak het nie. Jy is bang jy rou verkeerd, nie genoeg nie of dalk te veel. Rousmart is ook nie ’n geloofskwessie nie, maar wel iets wat elke mens sal ervaar. Op Vlerke van Hoop is ’n gids op jou pad, ’n boek vir troos en hoop.
Moolman is ook ’n Grief Coach. Boeke kos R330 elk, A5, 372 bladsye. Meer inligting is hier beskikbaar.

NG Gemeentes Sondagsrivier (Kirkwood) en Sondagsrivier-Suid (Sunlands): Leraarspos

Termynbepaalde leraarspos: drie jaar kontrakperiode (verwagting is om na voltydse leraarspos om te skakel). Sluitingsdatum: 7 Mei 2023.

Beide gemeentes is geleë in die pragtige Sondagsriviervallei waar daar hoofsaaklik met sitrus geboer word. Die gemeentes is ongeveer 25 kilometer van mekaar geleë.

Die leraar se standplaas sal by Sunlands wees waar daar ’n ruim pastorie as huisvesting aangebied word. Die leraar sal vir die volledige bediening, soos vervat in Artikel 9 van die Kerkorde, in Sunlands verantwoordelik wees. Daar is ook sekere bedieningsterreine, onder andere die skoolgaande jeug en jong volwassenes, pastoraat, sowel as sommige eredienste in Kirkwood wat spesifiek die leraar se verantwoordelikheid sal wees. Lees die posbekendstelling.

NG Gemeente Patmos: Vakature vir gemeenteleraar

Patmos is ’n voorstedelike gemeente in Gqeberha (Port Elizabeth) met 600 belydende lidmate en 118 dooplidmate. Patmos se leuse is “waar liefde werk” en ons visie is “om vrede en genesing te bedien in die voetspore van Jesus”. Afgesien van bediening van die gemeente self, is Patmos sterk missionaal gerig met ’n gefokusde bediening in die gemeenskap rondom ons en ’n getuienisbediening wat wyd strek oor landsgrense heen. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 14 April 2023. Klik hier om die volledige posbeskrwying te lees.

Leraars beweeg

Ds Riaan Vlok van die NG Gemeente Queenstown emeriteer op 31 April 2023 by bereiking van die aftreeouderdom. Sy afskeid vind op 23 April 2023 plaas.

Prop Johan Bezuidenhout van Gqeberha het die beroep na Wakkerstroom aanvaar. Hy word die naweek van 14 Mei 2023 georden en lewer dan ook sy intreepreek.

Kerkkantore word herinner om die Direkteur Sinode in kennis te stel oor die beweging van leraars.
facebook twitter