NG Kerk in Afrika

Oos-Kaaplandse NGKA Gemeentes en Konsulente

 

 

Tuisblad

 

Die Oos-Kaaplandse gemeentes van die NG Kerk in Afrika resorteer onder die Vrystaatse Sinode van die NGKA.

Die Oos-Kaapse gemeentes word deur konsulente vanuit die Vrystaat bedien. Hier is geen gelegitimeerde predikante van die NGKA in Oos-Kaapland nie.

Navrae oor kontakbesonderhede kan ook gerig word aan die Vrystaatse NGKA-kantoor. Die skakelpersoon is me Hettie Gretton by 051 448-0233.

Gemeentes en Ringe

Die ringsindelings is as volg:

1.  Ring van Ibhayi (Port ELizabeth)

Konsulent:

Ds IS Ntshabo, Posbus 552, Welkom, 9460. Sel: 084 250 2697

Gemeentes:

Joubertina
Kirkwood
Luillege
Paterson
Port Elizabeth
Uitenhage

2.  Ring van Monti (Oos-Londen)

Konsulent:

Ds Makgetha, Posbus 1180, Kroonstad, 9500. Sel: 076 475 6621

Gemeentes:

Buffalo
Butterworth
Dordrecht
Grabouw
Grahamstad
Ikapa
Mdantzane
Monti
Phillippi
Sada

3.  Ring van Komani (Queenstown)

Konsulent:

Ds Sidumo, Wesselstraat 4, Boshof, 8340. Sel 072 232 3337

Gemeentes:

Hofmeyr
Ilinge
Mitford
Whittlesea

 

Ouderlinge

Sommige van die leidende ouderlinge van die NGKA in Oos-Kaapland is as volg:

Queenstown

Mnr DM (Michael) Nkila

English

Cell: 073 611 4936 / 040 8422 015 (w)

PO Box 130, Whittlesea, 5360

Profession: School Principal

Oos-Londen

Mnr Matwa

Afrikaans

Tel: 043 741 1197 (h) / 083 6733 855 / 043 745 2210 (kerk) / Faks 043 745 2336

Butterworth

Mnr Zenane

Tel: 083 672 7226

Port Elizabeth

Mnr Elliot Plaatjies
Geen kontakbesonderhede is beskikbaar nie

 

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton