NG Kerk in Oos-Kaapland

Notules Uitvoerende Komitee Konvent vir Eenheid

 

 

Tuisblad  -  Sinodale Notules  -  OosKaap eNuus Argief

 

2007

2007, 2-3 Maart (Notule Kerkherenigingskonferensie te Cradock)

2007, 7 Februarie (Oos-Kaapse Leierskap)

 

2006

2006, 25 Oktober (Oos-Kaapse leierskap)

2006, 17 Oktober (Oos-Kaapse leierskap)

2006, 16 Oktober

2006, 15 Junie (Dagbestuur UK Konvent)

2006, 9 Mei (Dagbestuur UK Konvent)

2006, 27-28 Februarie

 

2005

2005, 18 Oktober

2005, 2-3 Augustus

2005, 11 April

 

2004

2004, 1-2 Desember (Bosberaad Schoemanshoek, Oudtshoorn)

2004, 1-2 Desember (Verklaring uitgereik re Bosberaad Schoemanshoek)

2004, 30 Julie

2004, 11 Mei

2004, 10 Februarie

 

2003

2003, 24 November

 

2002

2002, 29 Mei

 

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton