NG Kerk in Oos-Kaapland

A tot Z-Beleid van die NG Kerk

 

 

Tuisblad 

Beleidsdokumente

Die VBO-Beleid van die Algemene Sinode word uiteengesit op 'n multimedia-CD wat gratis vir gebruik deur Diensverhoudinge-Kommissies beskikbaar is by:

    Ds DW Mouton
    Direkteur Begeleiding
    Posbus 34842
    Newtonpark
    6055

    danie@ngkok.co.za

Die volgende dokumente spel die beleid uit:   

    Goedgekeurde A tot Z-Beleid van die Algemene Sinode

    A tot Z - Beleidsagtergrond

    Oos-Kaaplandse VBO Beleidsdokument

    Inligting oor VBO - algemene agtergrond

 

Werwing

Die A tot Z-Beleid beskryf die belangrike taak om nuwe predikante te werf.  Hier is 'n voorbeeld van 'n brosjure wat gemeentes kan gebruik om predikante te werf.

 

 

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton