NG Kerk in Oos-Kaapland

Sinodale Administrasie en Omsendbriewe

 

 

Tuisblad - Datums  -  Wenke vir Gemeente-Skriba's  -  Vorm A (nuut)

 

Bestuursgids van die NG Kerk

Die Bestuursgids van die NG Kerk - 2010 (6 MB)
Gemeentes kan die bestuursgids op CD-Rom aanvra indien dit te groot is om elektronies af te laai.

 

Sinodale Vorms

Vorm A (2011) PDF  -  Vorm A (2011) MS Word-formaat (regsklik, en kies "Save target as...") om die MS Word-dokument op jou hardeskryf te stoor.

Vorm B - PDF         -  Vorm B RTF-formaat (regsklik, en kies "Save target as...") om die RTF-dokument op jou hardeskyf te stoor.)

Aansoeke Ringsprojekte
                           -  Daar bestaan twee weergawes van die vorm:
                                1. Word-formaat (op rekenaar invul) - regsklik op die skakel en kies "Save target as..." om op jou hardeskyf te stoor.
                                2. PDF-formaat (vul per hand in) - regsklik op skakel en kies "Save target as..." om op jou hardeskyf te stoor.

                           -  Handleiding vir Ringsprojekte

Geloofsbrief           -  Geloofsbrief vir gebruik met die oog op Ring en Sinode

 

Huweliksbevestigers

'n Skrywe vanaf die DA wat die nuwe werkswyse uiteensit.

Kwitansie vir die indienings van huweliksregister-inskrywings

 

Voorlegging - Pensioenfonds 2009

Voorlegging deur mnr Awie de Swardt van Simeka Konsultante & Aktuarisse tydens die padberade van die Predikante-Pensioenfonds, Augustus 2009.

 

Omsendbriewe van die Direkteur Administrasie

Riglyne vir vergoeding - kerkkantoorpersoneel - 2011-12

S5-2010 - Traktementskale vir predikante - 2011-12

Riglyne vir die vergoeding van Gemeentepersoneel (Bron: NG Kerk in Wes-en-Suidkaapland)

Kantooretiket
Regs-klik op hierdie skakel en kies "Save target as..." op die keuselys wat verskyn.

Gids vir kerkkantore (3.6MB)
Regs-klik op hierdie skakel en kies "Save target as..." op die keuselys wat verskyn.

S9-2009  -  Traktementriglyne vir predikante

S5-2009  -  Re Jaarboek 2010 en Etiket-riglyne

S4-2009  -  Riglyne vir die berekening van belasting

S3-2009  -  (Hierdie omsendbrief was net op enkele gemeentes van toepassing, en word dus nie gepubliseer nie.)

S2-2009  -  Sinodale Dankoffers

S1-2009  -  Traktementskale vir 2009/10

 

Bestelvorm Kerkjaarboek : 2012

Bestelvorm vir die Kerkjaarboek 2012
Klik hier vir die Kerkjaarboek 2012 Bestelvorm. Gemeente moet die Kerkjaarboek NIE by ons sinodale kantoor bestel nie, maar by die adres soos op die bestelvorm verskaf. Moet ook NIE die vorm vir ons kantoor stuur nie.

 

Kerkorde

Hierdie is die geldende Kerkorde en Bepalings NGK Oos-Kaapland 2007 (1 MB).

Rig navrae oor die Kerkorde en die toepassing daarvan aan die (waarnemende) aktuarius van die sinode,

Ds Hansie Schutte

NGK Cradock-Oos

Posbus 32

CRADOCK

5880

Tel/faks: 048 881-5177

Sel: 082 659 2480