POPIA-Handleiding vir gemeentes beskikbaar

Die argivaris en aktuaris het opdrag gekry om ‘n handleiding saam te stel oor die hantering van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, die sogenaamde POPI-ACT (Protection of Personal Information Act, daarom kortweg bekend as POPIA). Die eerste uitgawe van die Handleiding vir gebruik deur kerkkantore is nou op ons sinode se webblad beskikbaar in PDF of MS […]

Padberade fokus op “Fathers Matter” en onderlinge ondersteuning

Gemeentes word versoek om hul predikante, kantoorpersoneel, opvoedkundiges, maatskaplike werkers en jeugbedienaars, kategete en ander bedieningsleiers by vanjaar se padberade te laat inskakel. ‘n Belangrike inset handel oor Fathers Matter, die uitgebreide program van Heartlines wat op die verantwoordelike rol van vaders in die huwelik, gesin en familie fokus. Ds Seth Naicker, ‘n VGK-leraar en Heartlines medewerker, gaan ‘n bruikbare […]

Grens.Pos 9 April

In hierdie uitgawe “Fathers Matter”, ‘n opwindende program met uitstekende materiaal is een van die fokusse van vanjaar se padberade Drie nuwe Oos-Kapenaars is pas as diensleraars gelegitimeer. Wat is diensleraars, die nuwe amp in die NG Kerk? Leer ook een van hulle van naderby ken. Die Pinksterreeks vir 2021 is pas bekendgestel. Laai dit af. Verskeie VBO-kursusse word bekendgestel. […]

Ontmoet Lisa Schmidt, proponent-diensleraar

Lisa Schmidt is op 29 Maart 2021 deur die Kuratorium op Stellenbosch as diensleraar gelegitimeer (lees hier oor wat ‘n diensleraar is). Ons het vir Lisa ‘n paar vrae gevra om haar beter te leer ken. Vertel ons meer van jouself. Waar kom jy vandaan en hoe het jou lewenspad tot hier geloop? Ek is gebore in Oos-Londen op 6 […]