NUUS

Oos-Kaaplandse Sinode vergader in 2016

Die datum vir die volgende gewone vergadering van die Sinode van die NG Kerk in Oos-Kaapland is bepaal vir 31 Oktober tot 3 November 2016. Die vergadering vind by die Willows konferensiesentrum en vakansieoord te Port Elizabeth plaas.

Biddag vir Reën : 15 November 2015

Die NG Kerk het na raadpleging, met die Familie van Kerke en kerke verteenwoordig deur die Tussenkerklike Raad, ooreengekom op ‘n gesamentlike Biddag vir Reën op Sondag 15 November. Gemeentes word versoek om tydens die erediens geleentheid te gee vir voorbidding. Groot dele van ons land is vasgevang in ‘n knellende droogte wat mens en dier raak. Mag die Skeppergod […]

Vorige besluite oor homoseksualiteit

Die Algemene Sinode het sedert 2002 verskeie verslae oor homoseksualiteit hanteer, asook opeenvolgende besluite daaroor geneem. Kerkrade en gemeentes word in die 2015-besluit aangemoedig om na hierdie verslae en beskrywingspunte te kyk met die oog op hul eie formulering van standpunte en bedieningspraktyk. Die dokumente kan afgelaai word deur op die volgende skakels te klik: 2002: Verslag voor die Algemene […]

Pastorale brief van Algemene Sinode 2015

10 Oktober 2015 PASTORALE BRIEF N.A.V. DIE 2015 ALGEMENE SINODE Geliefdes in die Here Jesus Christus, Ons neem vrymoedigheid om aan u te skrywe oor die besluit wat die Algemene Sinode hierdie week oor selfdegeslagverhoudings geneem het. Hierdie vrymoedigheid spruit uit ons diep verbondenheid aan mekaar as mense wat Jesus as die Here bely. Dit is nie in die eerste […]