NUUS

Pastorale brief van Algemene Sinode 2015

10 Oktober 2015 PASTORALE BRIEF N.A.V. DIE 2015 ALGEMENE SINODE Geliefdes in die Here Jesus Christus, Ons neem vrymoedigheid om aan u te skrywe oor die besluit wat die Algemene Sinode hierdie week oor selfdegeslagverhoudings geneem het. Hierdie vrymoedigheid spruit uit ons diep verbondenheid aan mekaar as mense wat Jesus as die Here bely. Dit is nie in die eerste […]

Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings

Die 16de vergadering van die Algemene Sinode van die NG Kerk se besluit oor selfdegeslagverhoudings: Die Algemene Sinode herbevestig die gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie en verbind haarself tot die handhawing van die menswaardigheid van alle mense. Die Algemene Sinode verklaar dat hetero- en homoseksuele persone wat in ‘n verhouding van persoonlike geloofsgehoorsaamheid aan die Here leef, ten […]