NG Kerk in Oos-Kaapland

Jaarbeplanner 2011

 

 

Tuisblad  -  Kalender  -  Administratief / Skriba

 

Datums vir 2011

1.  Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO)

1.1  4 Februarie - Verstaan lidmate se binnewÍreld - met Louise Malan

1.2  14-16 Februarie - Opleiding vir aanbieders van die predikingkursus - met Jannie Richter

1.3  8-10 Maart - Huweliksvoorbereiding, -groei en -pastoraat - met Kobus Prinsloo

1.4  6-8 September Trauma-retraite of ander verwante pastorale kursus - met prof Wentzel Coetzer

2.  Predikante-byeenkoms

2.1  'n Byeenkoms vir alle predikante van die Oos-Kaap vind in die tweede kwartaal plaas.  Die datum is tentatief 17-19 Mei 2011.

3.  Padberade

3.1  Die predikante-byeenkoms sal die padberade vir 2011 vervang.

4.  Dagbestuur Sinodale Kommissie

4.1  2-3 Februarie - Teologiese beplanningsvergadering

4.2  26 Mei

4.3  11 Augustus

4.4  26-27 Oktober - Begrotingsvergadering

5.  Volle Sinodale Kommissie

5.1  24 November

6.  Sinodale Regskommissie

6.1  Net voor SK-Dagbestuursvergaderings, soos gereŽl deur die kommissie onderling
 

Datums vir 2010

Omvattende datumlys 2010 

1.  Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO)

1.1  15-18 Februarie 2010 - Retraite met ds Deon Loots

1.2  24-25 Februarie 2010 - Diversiteitswerkswinkel

1.3  2-4 Maart 2010 - VBO WEEK 1 - Kultuurtransformasie in gemeentes olv Frederick Marais

1.4  23-25 Maart : Prof John de Gruchy oor Calvyn, Barth en Bonhoeffer

1.5  5-7 Oktober 2010 - VBO WEEK 2

      VBO word ook aangebied soos die geleentheid opduik.  Datums word deurlopend aangekondig.

2.  Padberade deur Moderatuurslede in Ringsverband

2.1  12-15 April 2010, en
2.2  19-21 April 2010

3.  Dagbestuur : Sinodale Kommissie

3.1    3 Februarie (middag) - Teologiese beplanning vir 2010
3.2 
  4 Februarie 2010
3.3  27 Mei 2010
3.4  12 Augustus 2010
3.5  27 Oktober 2010 (middag, begrotingsvergadering)
3.6  28 Oktober 2010

4.  Volle Sinodale Kommissie

4.1  25 November 2010
4.2  Nota: Daar sal dus net een volle SK-vergadering in 2010 plaasvind. 
      VroeŽr is 'n vergadering vir 22 April 2010 beplan, maar dit word vervang met
      ontmoetings met die betrokke SK-lede tydens die padberade.

5.  Sinodale Regskommissie

5.1  Net voor SK-Dagbestuursvergaderings, soos gereŽl deur die kommissie onderling
 

6.  Ringsittings 2010

RING

DATUM

PLEK / GEMEENTE

Albanie

   

Algoa

   

Burgersdorp

   

Cradock

   

Dordrecht

   

Graaff-Reinet

6 (konferensie), 7 September 2010 Nieu-Bethesda

Humansdorp

   

Oos-Londen

   

Port Elizabeth

   

PE-Wes

   

Queenstown

   

Sondagsrivier

   

Uitenhage

   

 

 

Datums vir 2009

1.  Voortgesette Bedienings-Ontwikkeling (VBO)

1.1  Eerste VBO-Week : 3-5 Maart 2009 te Port Elizabeth
1.2  Opleiding vir die Induksieprogram : 3-5 Maart 2009 (as onderdeel van VBO)
1.3  Opleiding vir leraars as Opleiers vir lidmate t.o.v. prediking en pastoraat: 16-19 Maart 2009 te Port Elizabeth
1.4  Opleiding vir Brugpredikante : 11-13 Mei 2009 te Port Elizabeth
1.5  Opleiding vir Mentors : 11-13 Mei 2009 te Port Elizabeth
1.6  Tweede VBO-Week : 6-8 Oktober 2009 te Port Elizabeth

2.  Padberade deur Moderatuurslede in Ringsverband

2.1  20-23 April 2009, en
2.2  4-6 Mei 2009

3.  Dagbestuur : Sinodale Kommissie

3.1  22 Januarie 2009 - Teologiese beplanning vir 2009
3.2 
  5 Februarie 2009
3.3  16 April 2009
3.4  20 Augustus 2009
3.5  28 Oktober 2009 (middag, begrotingsvergadering)
3.6  29 Oktober 2009

4.  Volle Sinodale Kommissie

4.1  7 Mei 2009
4.2  26 November 2009

5.  Sinodale Regskommissie

5.1  15 April 2009
5.2  28 Oktober 2009 (08:00 - 13:00)

6.  Ringsittings 2009

RING

DATUM

PLEK / GEMEENTE

Albanie

7 tot 8 September

 

Algoa

7 tot 9 September

PE-Lorraine

Burgersdorp

31 Augustus

Ugie - met Dordrecht

Cradock

13 tot 14 September

Cradock

Dordrecht

31 Augustus

Ugie - met Burgersdorp

Graaff-Reinet

1 September

 

Humansdorp

7 September

Jeffreysbaai

Oos-Londen

16 tot 17 Augustus

 

Port Elizabeth

14 tot 15 Augustus

Somerstrand

PE-Wes

13 tot 14 September

 

Queenstown

23 Augustus 2009

 

Sondagsrivier

6 September

Sondagsrivier-Suid

Uitenhage

11 tot 13 Augustus

NGK Uitenhage De-Mist

 

 

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton