Nuus
Die Heilige Gees maak heel en nuut

Die Heilige Gees maak heel en nuut

Die fokus van die 2021 Pinksterreeks is op die heling van ons gebroke werklikheid te midde van die Covid-19 pandemie en die baie ander uitdagings wat ons land tans in die gesig staar. Daar is ’n donkerte aan die tyd waarin ons leef, en ons smag na lig, na heling, na lewe.

Hierdie ontwrigtende tyd roep allerlei vrae en temas op: vrae oor God se teenwoordigheid / afwesigheid / versluiering in hierdie tyd; die mens se verlange na hoop / troos / betekenis; die heelmaak van verhoudinge; die heelmaak van die kerk, die heelmaak van die natuur; die heelmaak van waarheid; die heelmaak van gemeenskappe; die heelmaak van geloof, ensovoorts.

Hierdie heel- en nuut maak is veral die werk van die Heilige Gees, as derde Persoon in die Drie Eenheid. Verskillende fasette van die Gees se werksaamhede word hier belig.

Die reeks is vanjaar uitgewerk deur leraars van die NG Kerk, VGKSA en NGKA verbonde aan die Departemente “Praktiese en Missionale Teologie” en “Historiese en Konstruktiewe Teologie” van die Fakulteit Teologie en Religie aan die Universiteit van die Vrystaat. Die temas van hierdie reeks is die volgende:

  1. Hemelvaart en die aardse werk van die Gees (Die Gees van Christus) [Dr. Eugene Baron]
  2. Hoekom is die Gees gestuur? (Identiteit en kernwerksaamheid van die Gees) [Dr. Eugene Fortuin]
  3. Die Gees help ons om te glo (open ons oë en harte – “unveiling”) [Dr. Andries Hoffman]
  4. Die Gees lei ons in die hele waarheid (kennis, onderskeiding) [Dr. Lyzette Hoffman]
  5. Die Gees vertroos en genees (individue en gemeenskappe) [Dr. Juanita Meyer]
  6. Die Gees bou, bemagtig en lei die kerk [Prof. Kobus Schoeman]
  7. Die Gees herstel en herskep die natuur (ekologie) [Prof. Jan-Albert van den Berg]
  8. Die Gees help ons bid (aanbidding en voorbidding) [Dr. Suzanne van der Merwe]
  9. Die Gees skep gemeenskap met God en mekaar (eenheid, versoening) [Prof. Pieter Verster]
  10. Die Gees roep en stuur ons na die wêreld – met hoop [Dr. Wessel Wessels]

Die reeks word geborg, versorg en versprei deur die Christelike Lektuurfonds. Klik hier om dit af te laai.

(Eddie Orsmond en Gideon van der Watt: CLF Publikasies)

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.