Nuus
Dit is die ware opdrag van die kerk!

Dit is die ware opdrag van die kerk!

Die CLF se jongste publikasie Dít is die ware opdrag van die kerk!, is saamgestel deur Ds JWM Hartney.

Dít is die ware opdrag van die kerk! is ‘n tydige en broodnodige publikasie. Dit vertel die verhaal van die pad wat veral die Verenigde Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika, maar ook die NG Kerk-familie, geloop het om te groei tot ‘n nuwe identiteit en roeping: om missionale kerk te wees.

Die kerk kan nie net op eie oorlewing fokus nie; ‘n gerigtheid op die nood in die wêreld is die kerk se eintlike roeping.

Dit verg nuwe maniere van dink en doen: kerklike strukture moes verander; verrassende nuwe gestaltes van kerk-wees is ontdek; die teologiese opleiding van predikante het noodgedwonge ‘n nuwe koers ingeslaan; en aanbidding, kategese, dienswerk en samewerking raak sinvoller.

Te midde van al die veranderinge is daar egter steeds ‘n verankering in goeie kerklike tradisies, soos byvoorbeeld die liturgiese jaar en ‘n nuwe waardering vir die Belydenis van Belhar. Ds JNM Hartney  en sy span medewerkers se boek is ryk aan inhoud, met ‘n duidelike profetiese woord vir ons tyd. Dit help die kerk om duideliker te dink oor haar missionale identiteit en roeping vandag. Hiermee ook die skakel vir aanlyn aankope.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.