Nuus
Dr Japie Greeff op rype leeftyd oorlede

Dr Japie Greeff op rype leeftyd oorlede

Dr Japie Greeff, bekende Oos-Kaapse leraar, is op die rype leeftyd van 90 jaar op 5 Julie 2021 oorlede. Hy is op 4 Mei 1931 gebore, is in 1955 gelegitimeer en het in die volgende gemeentes gedien: vanaf 1956 in Sondagsrivier, vanaf 1960 Uitenhage-De Mist, en vanaf 1976 in Port Elizabeth-Lorraine. Hy het in 1994 geëmeriteer.

Dr Greeff het ook as assessor en skriba van die Sinode van Oos-Kaapland gedien. Sy eggenote, me Lotta Greeff, was deel van die sinodale leierskap en betrokke by die sending- en vrouebediening.

Dr Japie en me Lotta Greeff (Foto: Gemeentebrosjure)
Dr Japie en me Lotta Greeff en hul gesin by dr Greeff se bevestiging in 1976 as leraar van PE-Lorraine (Foto: Gemeentebrosjure)

Dr Anton Oliphant, ‘n medeleraar van Greeff in PE-Lorraine-gemeente, skryf die volgende huldeblyk:

“Ek was bevoorreg om vir agt jaar (1986 tot 1994) saam met oom Japie Greeff in die P.E. Lorraine gemeente te kon werk. Alhoewel ek nog maar ‘n “vakleerling” was, rou uit die kweekskool, het hy my nooit soos een laat voel nie. Die rede hiervoor was geleë in sy sagmoedige en nederige geaardheid. Almal in die gemeente, maar ook in die breër kerkverband, het hierdie eienskap/karaktertrek van hom ervaar en waardeer. Ek het dikwels by myself gedink: “Dis hoe ‘n dissipel van die Here Jesus lyk!”

“Hy was lief vir die sendingwerk. Elke Vrydagaand het ‘n paar van ons (onder sy leiding) in Port Elizabeth saam gekom, saam gesing en saam gebid vir sendelinge en sendingwerk.

“Hy was lief vir barmhartigheidswerk en sou eerder self tekort skiet as om verby ander in nood te loop. Hy was lief vir gebed. Uit sy eie gebede kon ‘n mens so duidelik waarneem dat hy in ‘n diepe verhouding met God geleef het.

“Op sinodale vlak het oom Japie ook diep spore getrap. Een van sy nalatenskappe is dat hy instrumenteel was in die stigting van die Sinode van Oos-Kaapland. Hy het by tye met onderskeiding as skriba, asook as assessor gedien.

“Sy aandeel in, en pleidooie vir die herstrukturering van die predikante-pensioenfonds in die vroeë 1970’s, het daartoe gelei dat predikante vandag baie beter daaraan toe is as destyds.”

Opsommenderwys sou ek van oom Japie kon sê: Hy was lief vir die gemeente – as lidmate indiwidueel, maar ook gesamentlik. Hy was lief vir die kerk. Hy was lief vir sy gesin. Maar bo alles was hy lief vir die Here. En soos een van sy kinders geskryf het (Maandagoggend net nadat hy oorlede is) “Pappa het baie na Jesus toe gelei. Nou het Hy jou kom haal om vir altyd by Hom te wees”.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.