NG Kerk in Oos-Kaapland

Hulpbronne en Terugvoer: Kerkhereniging 2007

 

 

Tuisblad  -  Notules UK Konvent  -  Eietydse uitleg Belhar Belydenis

 

Studiestuk oor Parallelle Strukture

 

Terugvoer Moderamen Algemene Sinode

Op 18 Maart 2008 het die Moderamen van die Algemene Sinode die volgende terugvoer aan gemeentes gegee rondom die uitkoms van die konsultasieproses.

 

Finale Verslag aan Algemene Sinode

Hier is die Oos-Kaapse Verslag re Kerkhereniging-Konsultasie 2007 soos dit na die Algemene Sinode versend is.

 

Terugvoer van Gemeentes

Klik hier vir [Hulpbronne]

 

[Klik hier vir terugvoer van indiwiduele lidmate]

 

1.  Aberdeen

2.  Adelaide

3.  Albanie

4.  Alexandria

5.  Algoapark

6.  Algoapark-Noord

7.  Aliwal-Noord

8.  Barkly-Oos

9.  Bothasrus

10.  Buffelsrivier

11.  Burgersdorp

12.  Cambridge

13.  Cathcart

14.  Colesberg

15.  Cradock

16.  Cradock-Noord

17.  Cradock-Oos

18.  De Brug

19.  Despatch-Dagbreek

20.  Despatch-Eendrag

21.  Despatch-Noord

22.  Despatch-Suid

23.  Dias

24.  Dordrecht

25.  Elliot

26.  Fort Beaufort

27.  Gamtoosvallei

28.  Gamtoosvallei-Oos

29.  Glen Lynden

30.  Gonubie

31.  Graaff-Reinet

32.  GrasvoŽlkop

33.  Hofmeyr

34.  Humansdorp

35.  Humansdorp-Oos

36.  Indwe

37.  Jamestown

38.  Jansenville

39.  Jeffreysbaai

40.  Joubertina

41.  Kareedouw

42.  Kensington

43.  King Williamís Town

44.  Klipplaat

45.  Kraggakamma

46.  Lady Grey

47.  Loerie

48.  Maclear

49.  Middelburg

50.  Middelburg-Uitsig

51.  Misgund

52.  Molteno

53.  Mthatha

54.  Murraysburg

55.  Nahoon

56.  Newtonpark

57.  Nieu-Bethesda

58.  Noupoort

59.  Nuwekerk (Graaff-Reinet)

60.  Oos-Londen

61.  Oos-Londen-Noord

62.  Oos-Londen-Wesheuwels

63.  Parkheuwel

64.  Paterson

65.  Patmos

66.  Pearston

67.  Port Elizabeth

68.  Port Elizabeth-De Duin

69.  Port Elizabeth-Heideveld

70.  Port Elizabeth-Hoogland

71.  Port Elizabeth-Lorraine

72.  Port Elizabeth-Nooitgedacht

73.  Port Elizabeth-Noord

74.  Port Elizabeth-Oos

75.  Port Elizabeth-Sentraal

76.  Port Elizabeth-Sherwood

77.  Port Elizabeth-Sionsrand

78.  Port Elizabeth-Sonheuwels

79.  Port Elizabeth-Wes

80.  Queenstown

81.  Retief

82.  Rietbron

83.  Somerset-Oos

84.  Somerstrand

85.  Sondagsrivier

86.  Sondagsrivier-Suid

87.  Sterkstroom

88.  Steynsburg

89.  Steytlerville

90.  Stutterheim

91.  Swartkopsrivier

92.  Sydenham (Port Elizabeth)

93.  Tarkastad

94.  Tsitsikamma

95.  Ugie

96.  Uitenhage

97.  Uitenhage-De Mist

98.  Uitenhage-Noord

99.  Uitenhage-Oos

100.  Uitenhage-Winterhoek

101.  Vanstadensrivier

102.  Venterstad

103.  Walmer

104.  Waterford

105.  Willowmore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anonieme lidmaat

Verskeie lidmate Humansdorp-Oos

Ouderling Steynsburg

Klaas Olivier - PE-Hoogland

Rudo Peyper - Jeffreysbaai

Lidmate Alexandria

Lidmate Alexandria 2

Kleingroep Alexandria

Paul Avenant - Murraysburg

Lidmate - Barkly-Oos

Lidmate - Despatch-Noord

Broers Carstens - Sionsrand

 

Hulpbronne: Konsultasie met Gemeentes 2007

[Klik hier vir terugvoer van gemeentes of indiwiduele lidmate]

Agtergrond
Daar word tans in die 105 gemeentes in die Oos-Kaap met lidmate gekonsulteer oor die vordering met kerkhereniging. Die bedoeling is om insette vanaf grondvlak te kry sodat die finale kerkherenigingsvoorstelle geformuleer kan word.
Enige lidmaat wat meer inligting wil bekom, is welkom om te skakel met sy/haar plaaslike leraar, of 'n navraag te rig aan die Sinodale Kommissie by
skriba@ngkok.co.za

Die volgende bronne is beskikbaar vir die konsultasieproses:

Konsultasieboekie oor Kerkhereniging (3.4 MB)

Hierdie boekie van 20 bladsye verskaf die volledige informasie wat nodig is vir die konsultasieproses met gemeentes.

Terugvoervorm vir Konsultasieproses oor Kerkhereniging

Hierdie is vorm waarop gemeentes hul terugvoer aan die sinodale kantoor moet deurstuur in die eerste week van November 2007. Ons verkies dat jy die vorm elektronies voltooi en e-pos aan skriba@ngkok.co.za. Ons wil jul terugvoer op die webblad plaas. Jy kan dit ook pos aan Die Skriba SK, Posbus 34842, NEWTONPARK PE, 6055.

Instruksies vir aflaai:
Regs-klik die skakel en kies "Save target as..."
So laai jy die vorm in RTF-formaat af (vir gebruik in Word, Wordperfect of ander woordverwerker).

Powerpoint (Weergawe 2007): Proses van konsultasie oor Kerkhereniging (0.5 MB)

[Regs-klik op die skakel en kies "Save target as..."]

Hierdie dokument is in Powerpoint 2007-formaat. Dit vat die raamwerk saam waarbinne die konsultasieproses oor kerkhereniging verstaan moet word. Dit is klein en kompak. Dit word aanbeveel dat gebruikers van Powerpoint 2003 die nodige omskakel-program van die internet aflaai sodat hierdie kompakte 2007-weergawe daarmee oopgemaak kan word.

Powerpoint (Weergawe 2003): Proses van konsultasie oor Kerkhereniging (3.0 MB)

[Regs-klik op die skakel en kies "Save target as..."]

Hierdie Powerponit is in die 2003-formaat. Dit vat die raamwerk saam waarbinne die konsultasieproses oor kerkhereniging verstaan moet word.

Oos-Kaaplandse verhaal van die verlies en herstel van die kerkverband

In hierdie artikel vertel Hansie Schutte die verhaal van die verlies en herstel van die kerkverband, met 'n Oos-Kaapse perspektief.

Kort gespreksgids vir kleingroepe

Hierdie is 'n verkorte gespreksgids met die oog op die konsultasieproses, ontwikkel vir gebruik in kleingroepe.

 

 

 

 

 

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton