Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 12  -  23 April 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

Skoolverlaterskampe

Padberade: Waar bevind gemeentes en ringe hulle?

Berei die Geloofsgemeenskap voor vir 2010 en daarna

Geloofsvormende reis vir predikante

Cedarberg Konferensie vir Plattelandse Gemeentes - 9 & 10 Junie 2009

Nuus van Stphan en Carina van der Watt - UIT Japan!

Nasionale Oproep tot 10 DAE van Nag en Dag Gebed

Vakature: Kerkbode-redakteur

A little girls prayer...

Everything Changes from a Missional Perspective

Men are just happier...

Moral Mildred

 

Vandeesweek se OosKaap eNuus kom met komplimente uit Graaff-Reinet waar ons padberaad hou terwyl mense elders stemme tel laat dit bars. Die goeie nuus: Ons het die verkiesing oorleef!

 

Skoolverlaterskampe

Vanjaar vind die skoolverlaterskampe weer in die winter-skoolvakansie plaas, van 28 Junie tot 5 Julie 2009.

Volledige besonderhede tesame met die inskrywingsvorm is beskikbaar by:

www.ngkok.co.za/skollies/inskrywingsvorm.pdf

Inhoud

 

Padberade: Waar bevind gemeentes en ringe hulle?

Ek skryf hierdie woorde terwyl ons besig is met die derde van ses padberade met gemeentes en ringe.

Een van die wonderlike ervarings is die groter-wordende getal lidmaat en lidmaat-leiers - naas die predikante - wat die padberade bywoon. Dit dra n bre perspektief en groter wysheid in die gesprekke in. Die eerlikheid is ook opvallend: die tyd is verby dat ons met mekaar kompeteer en n goeie, blikgevryfde bo-kant probeer voorhou.

Vanjaar se padberade fokus met erns op die gemeenskappe en kontekste waarvan ons deel is. Die verskillende ringe bou fotobeelde van hul gemeenskappe en ons luister na gemeenskapsleiers wat gesels oor die vraag wat die gemeenskap benodig en hoe die kerk n verskil kan maak.

Tematies handel die padberade oor die oorstek van grense - watter grense ook al - in die naam van die evangelie. Die fokusteks is Johannes 4 waar Jesus die Samaritaanse vrou ontmoet. In hierdie gebeure steek Jesus verskeie grense oor - en natuurlik die vrou ook.

Ons hoor pragtige verhale van hoe gemeentes nuwe energie ontvang het toe hulle oor grense beweeg het en die gemeenskap begin bedien het. Daar is die verhaal van Uitenhage-Noord wat die skoolterrein gaan skoonmaak het na n groot gospelkonsert op n Sondag (die aanddiens is afgestel); die kategeseskool van Sherwood wat n gemeenskap-dissipelsentrum geword het; Somerstrand wat n groot donasie Xhosabybels ontvang het en die impak op lidmate wat dit begin versprei het. Ons hoor van einste Somerstrand wat n bevestiging van hul roeping ontvang het toe hulle (na aanleiding van die nuwe Vorm A) ernstig oor die konteks begin besin het. Kareedouw vertel hoe hul biduur vir ren n nuwe gemeenskapsbewussyn geskep het toe n lidmaat mense oor grense na die biduur genooi het.

Daar is ook verhale van hooploosheid oor vasgevalde gemeenskappe en waar die kerkleiers mismoedig voel oor die gemeente en groter gemeenskap wat alle kreatiwiteit en behoefte na groei en vernuwing verloor het. Die hoop is dat die Here woestyntye gebruik as voorbereiding vir n nuwe begin.

Ons is diep onder die indruk van die lyding wat wreldwye ekonomiese realiteite op die gendustrialiseerde gedeelte van die Oos-Kaap het. Dit raak veral die motorbedryf en verwante sektore. Die voortslepende brande in die Langkloof en die nadraai van die dro somer is ook vir die landbou in verskillende gebiede ernstige implikasies.

Tog is ons hoopvol - veral omdat die padberade daartoe bydrae dat ons n groeiende vriendekring van roepingsgedrewe gelowiges word.

Inhoud

 

Berei die Geloofsgemeenskap voor vir 2010 en daarna

Die SA Teologiese Seminarium bied n besondere opleidingskursus gedurende Junie aan om gemeentes en gemeenskappe voor te berei vir die uitdaging van 2010-evangelisasie. Klik hier vir die volgende dokumente:

1. Konferensiebrosjure

2. Program, en

3. Inskrywingsvorm

Dit sal baie goed wees as ringe elk n verteenwoordiger na hierdie opleiding kan stuur.

Inhoud

 

Geloofsvormende reis vir predikante

n Besondere geloofsvormende reis vir predikante is onlangs in bre trekke ontwerp. Gys van Schoor van Durbanville-Moedergemeente en Deon Loots van Somerstrand neem die leiding. Die reis strek oor drie jaar. Die eerste jaar handel oor die ontwikkeling van n gesonde spiritualiteit. Die briljante materiaal van Peter Scazzero oor gesonde spiritualiteit en Deon Loots se ewe briljante dissipelskapretraite word onder andere benut. Die tweede jaar neem die reis nog dieper, en die derde jaar fokus op geloofsvormende gewoontes.

Die beplanning is dat hierdie geloofsreis ook in die Oos-Kaap aangebied sal word.

Sodra meer logistieke inligting beskikbaar is, deel ek dit met julle.

 

Cedarberg Konferensie vir Plattelandse Gemeentes - 9 & 10 Junie 2009

Die Cedarberg konferensie vir plattelandse gemeentes vind weer vanjaar in Citrusdal plaas. Die plaaslike gemeentes van die VGK en NGK bied die konferensie in samewerking met Communitas aan. Soos verlede jaar sal die konferensie fokus op bediening in die platteland. Die tema is:  God is ons hoop! Sprekers en werkswinkel-aanbieders met ervaring van plattelandse bediening deel hulle insigte. 

Die fokus is nie net gemeenteleiers nie, maar alle lidmate wat graag betrokke wil raak in die Koninkryk! Verlede jaar was konferensiegangers entoesiasties oor die nuwe energie wat hulle ontvang het vir hulle bediening in die gesellige atmosfeer en gasvryheid van die Citrusdal! Indien u meer inligting verlang oor die program en werkswinkels wat aangebied gaan word kan u gerus vir Johan Witbooi (VGK Citrusdal) kontak by 022-9212602 / 083 629 5067 of vir Danielle van Zyl (NGK Citrusdal) kontak by 022-921 2300 of 083 261 7650. Ons sien uit daarna om u te ontvang in die Goue Vallei!

Inhoud

 

Nuus van Stphan en Carina van der Watt - UIT Japan!

Net n kort briefie om te laat weet hoe ons aankoms in Japan verloop...

n Besonder gasvrye ontvangs!

Na n uitputtende vlug (wat Woensdag-oggend 8 April uit Kaapstad vertrek het), het ons verlede Vrydag middagtyd veilig hier in Tokushima (op die eiland Shikoku) aangekom. n Klein groepie gemeentelede het ons baie hartlik ontvang nadat 3 van hulle ons by die lughawe in Osaka opgelaai het. Daar is ons ook verras die Greeff-familie (sendeling onderwysers in di stad) wat ons spesiaal kom verwelkom het.  Ons eerste tre in Japan op Goeie Vrydag was veral betekenisvol, en n hoogtepunt tot dusver was beslis die nagmaalsviering op Paas-Sondag saam met ons nuwe Christen-familie hier. Almal wat die erediens bygewoon het, het ons met warmte omarm en ons behoorlik tuis laat voel deur lekker saam te eet, sing en kuier n die tyd!

Daar is natuurlik baie dinge wat opvallend anders is in Japan, en wat ek graag sal wil beskryf sodat jy ook ons leefwreld beter kan verstaan...ongelukkig ontbreek die tyd om dit nou te doen, maar ek sal beslis in die volgende paar nuusbriewe moeite maak om dit wat ek reeds aangeteken het, te omskryf.

Bevestig om te dien in Shikoku

Vroer di week was ons deel van n vergadering van die ringsgemeentes van Shikoku. n Deel van die vergadering was my amptelike bevestiging as sendeling-predikant in die ring van Shikoku (hier is 19 gemeentes en sendingposte). Ons (ek, Carina en Annlie) is baie dankbaar en voel klein voor hierdie groot roeping. Gedurende die volgende twee jaar is ons as gesin se eerste taak om Japannees so goed as moontlik aan te leer terwyl ons die kultuur en kerk-omgewing in die ring terselfdertyd leer ken. Die bou van verhoudinge met plaaslike kerkleiers is daarom ook baie belangrik. N twee jaar sal die RCJ ons evalueer en besluit oor ons uitplasing na n spesifieke gemeente.

Ons nuwe tuiste en wat voorl

Verder, met die intrekproses in ons nuwe huis gaan alles baie goed. Dinsdag het ons vraghouer met goedere veilig en stiptelik (tipies Japan) aangeland, en kon ons begin uitpak. Dit gaan nog n tydjie neem want ons is ook nog besig om te herstel van die lang reis en die aanpassing van ons liggame by die tydsone van Japan (7 ure voor SA). Ons is baie bevoorreg om intussen by Carina se ouers te kan woon...dit maak die aanpassing baie makliker! Ons was ook totaal oorweldig deur die wyse waarop Tokushima gemeente ons huis vir ons gereed gemaak het: baie veranderings binne die huis is spesiaal vir ons aangebring, wat dit wonderlik leef-vriendelik maak. Hulle is ook nog besig om ons internet verbindings ens. aan te l, wees daarom maar asb. geduldig as ons nie dadelik kan reageer nie. Nog heelwat ander adminstratiewe en praktiese sake sal binne die volgende week of twee hanteer word.

Gisteraand het ek en Carina saam met haar ouers en n paar gemeentelede n baie verrykende (weeklikse) Bybelstudie geleentheid bygewoon (al kon ons nie alles verstaan nie). Tydens die naweek wat voorl gaan ons o.a. na Kochi om daar n mini-renie van die Japanese toergroep wat onlangs in SA was, by te woon. Volgende week begin ons taalstudie program amptelik saam met ons onderwyser, en volgende Sondag kry ek die eerste keer geleentheid om te preek en my roepingsverhaal te deel (via pa Tobie as tolk) hier in Tokushima gemeentedie wiele is aan die rol!

n Paar fotos en n renboog 

* Om n paar fotos van ons verwelkoming by die RCJ Tokushima te sien, kliek hier: http://www6.ocn.ne.jp/~nkktk/photo_e.htm

* Lees gerus ook hieronder n baie besondere stukkie wat pa Tobie geskryf het oor die simboliek van die renboog vir ons en Missie Japan.

Bid asb. saam met ons deur...

* Dankie te s vir alle praktiese relings wat tot dusver in plek is vir ons vestiging, en die gasvrye en warm ontvangs van ons mede-Christene hier.

* Dankie te s vir ons ongebore baba (nou 32 weke) en vra vir krag vir Carina in die swangerskap.

* Vir ons, sowel as Gys en Linda Olivier (sendeling-onderwysers van Missie Japan), se aanpassing in Japan.

* Vra vir volharding en dissipline in die taalstudie wat nou amptelik hier begin.

* Vra vir ondersteuning deur gemeentes en individue wat nog hul betrokkenheid oorweeg.

Baie dankie dat jy vir Missie Japan by die Here intree!

Vrede

Stphan en Carina

Inhoud

 

Nasionale Oproep tot 10 DAE van Nag en Dag Gebed

21-30 Mei 2009

Ons nooi die plaaslike kerk en gemeenskappe uit om saam met miljoene Christene regoor die wreld vir 10 Dae ononderbroke deur gebed en intersessie vir die geestelike transformasie van ons gemeenskappe, stede en nasies in te tree. Gedurende hierdie tien dae van 24/7 gebed, fokus ons daarop om ons voor God te verootmoedig, ons lewens en gemeenskappe aan God toe te wy en Sy Woord en plan ons stede en nasies te verklaar. Gelowiges sal in allerhande plekke en huise op verskillende tye van die dag bymekaarkom en op verskeie maniere 24/7 saam bid.

Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud.  Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die Woord van God verkondig.

(Hand 4:31)

Hierdie tydperk van volgehoue gebed vanaf Hemelvaart (21e) sal afgesluit word met 'n dag van gebed en verootmoediging op die Wrelddag van Gebed 31 Mei 2009.

Die 10 Dae Gebedsgids verskaf gebedspunte en inligting vir elke dag tot en met Pinkster Sondag. Kopie van al die vertalings van die 10 Dae Gebedsgids is beskikbaar by die webblad http://www.globaldayofprayer.com/10days.php of skakel (+27 21) 856 3130 vir meer inligting.

Gebedsmateriaal en riglyne vir die opstel van 'n gebedskamer, asook mobilisering van mense vir 24/7 gebed, is beskikbaar by www.jwipn.com of www.globaldayofprayer.com of e-pos info@global24-7.org of skakel +27(0)12 365 3213.

Indien jy besluit om deel te neem aan hierdie inisiatief, registreer asseblief deur die registrasievorm te voltooi en te antwoord op hierdie e-pos of deur dit te faks na +27(0)12 365 3214 of

kliek op http://www.jwipn.com/register.asp en registreer jou gebedswag elektronies.

Jericho Walls International

Private Bag X22

Lynnwood Ridge

0040

South Africa

 

10 Dae van 24-uur Gebed Registrasie

21-30 Mei 2009

 

Title/Titel

 

Name/Naam

 

Surname/Van

 

Church/Gemeente

 

Area/Streek

 

Fraternal

 

Postal Address/Posadres

 

 

 

 

Postal Code/Poskode

 

Tel(h)

 

Tel(w)

 

Fax/Faks

 

Cell/Selfoon

 

E-mail Address/E-pos adres

 

Town/Dorp

 

Province/Provinsie

 

Inhoud

 

Vakature: Kerkbode-redakteur

Tydskriftemaatskappy, 'n divisie van Bybel-Media, wag aansoeke in vir die pos van Redakteur: Kerkbode, amptelike koerant van die NG Kerk. Dit is 'n voltydse betrekking wat op Wellington setel. Tyd kan wel gedeel word met Bybel-Media (bv boekeredakteur) en verwante kommunikasiefunksies vir die Algemene Sinode.

Die posbekler sal

Oor deeglike en bewese joernalistieke en taal- en skryfvaardighede beskik, ten einde die werk saam met die redaksie te kan doen, nl om:

* die koerant n spiel van en vir die kerk se lidmate te laat wees

* die kerk met amptelike standpunte (in noue samewerking met die algemene sekretaris van die Algemene Sinode), inligting, debatte/gesprekke en verhale van mense te bedien

* elke uitgawe te beplan

* artikels (oa hoofartikels) te skryf

* skrywers en kopie te rel

* kopie te redigeer

* bladproewe te proeflees.

Die posbekler moet

* teologies vaardig wees, asook ingelig oor die ekonomie, politiek, maatskaplike sake, ens

* die kerk verstaan en met die verskillende vertakkings/denkrigtings binne die kerk op 'n wyse kan werk dat hulle voel hulle hoort bymekaar

* oor goeie kennis en begrip van die kerklike strukture en prosedures beskik, en lojaal daarteenoor wees

* kreatief wees en innoverend kan dink

* 'n ekumeniese bewussyn h

* 'n aktiewe plan h om die koerant nasionaal aanvaarbaar en verteenwoordigend te maak

* 'n goeie spanspeler wees met uitstekende menseverhoudings en redaksionele bestuur

* bereid wees om ontbrekende vaardighede te bekom deur formele opleiding, bv 'n kortkursus in InDesign

* bereid wees om persoonlikheidsevaluering en 'n vaardigheidstoets gedurende die keuringsproses te ondergaan.

Die posbekler hoef nie noodwendig 'n gelegitimeerde van die kerk te wees nie, en moet verkieslik nie later nie as 1 Julie 2009 diens aanvaar.

Rig aansoeke, tesame met 'n bondige CV en dekkingsbrief waarin u aantoon hoe u aan die bostaande vereistes voldoen, nie later nie as 16:00 op 13 Mei 2009 in elektroniese formaat per e-pos aan: pieter@bmedia.co.za. Navrae kan per e-pos gerig word aan alvr@bmedia.co.za.

Inhoud

 

A little girls prayer...

A little girl is saying her prayers one evening.....

She prays: thanks Jesus for the food we eat

The mother says: what about your mom and dad

She prays: Jesus thank for the food we eat, and mom and dad

Her mother says: what about your brother and sister

She prays: Jesus thank you for the food we eat, mom and dad and my brother and sister

Her mother says what about the clothes you wear?

She says:  J e s u s   p l e a s e   ho l d o n ,  m y   m o m   w a n t s   t o  s p e a k   t o   y o u .................

Inhoud

 

Everything Changes from a Missional Perspective

Dave Dunbar (www.biblical.edu) skryf:

A few years ago I participated in a colloquium of missional church leaders. One of the participants made a striking comment: "When I look at things from a missional perspective, everything changes!"

In this issue of the Journal I want to focus on the first of four "convictions" affirmed by the faculty and board of Biblical Seminary. It is a conviction we think changes seminary education.

The Missional Character of the Christian Church

We believe the life and witness of the church should be thoroughly shaped by its participation in the mission of God to reconcile the world to himself in Jesus Christ, and by the call of Jesus to be the people of God sent into the world to proclaim and live out the gospel.[i]

Perhaps the first observation to be made is that a statement about mission is not usually the first point mentioned when seminary teachers present their theological convictions. The reason is that for centuries mission simply has not been central to the teaching and research that most theologians do.

I began my seminary teaching career at Trinity Evangelical Divinity School near Chicago. Trinity was (and is) a large institution offering multiple degrees from a number of departments. I was part of the theology and biblical studies faculty. Most of us were housed in a suite of offices separate from the "practical theology" faculty which included those who taught missions and evangelism. 

Faculty in my area tended to view themselves as the "heart" of the academic program; the other areas were peripheral. After all, we did the heavy work of exegesis, interpretation, and theological reflection. The "practical" folks just had to apply the stuff we figured out!  Of course, we never quite articulated these opinions, but we held them...or perhaps I should leave my colleagues out of this and just say that I held these views.

One of my friends who taught in the missions area would occasionally challenge my stance. "Shouldn't we give a more central place to missions?" he would ask. "How can we teach systematic theology without focusing on the sending of the church into the world?" In one way the answer was simple: We didn't because our predecessors didn't! The tradition of Protestant theological studies since the 16th century worked from the assumptions of Christendom--Europe needed reformation not "missioning." So it was not surprising that the great leaders of the Lutheran and Reformed traditions had little to say about mission, or that this gap can still be found in theological education.

Nevertheless, the questions bothered me. I didn't know what to do with the questions at the time, but my friend had a point. It did seem like the Great Commission had become the Great Omission for biblical and theological studies.

Not long before I left Trinity to move to Biblical, I visited with missiologist-theologian Harvie Conn and talked about his then recently published Eternal Word and Changing World. Here was a Reformed theologian and professor from one of my alma maters who was also pressing the questions that mission raises for theology. Conn believed that the Reformed tradition for many had become fossilized. In their view "the Reformation is completed, and we in the West wait for the churches of the Third World to accept as their statements of faith those shaped in a corpus Christianum by a Western church three centuries ago." Furthermore, systematic theology must be seen as a compilation of the Western history of dogma, "and that history, in the process of compilation, has lost its missiological thrust."[ii]

Much of Conn's work made sense to me, but I was not sure where to go with it. However, the seed had been planted in my mind for a new direction. When I encountered the missional church movement years later it made sense. Here I found missiologists, theologians, and biblical scholars in constructive conversation around the question, "What does it mean to say that the church is God's missionary people?"

This subsequently became a major point of discussion within the faculty and board of Biblical Seminary. We have reshaped our teaching and curricula because we are convinced that mission is the most important question (or set of questions) facing the church in North America today.

Now if these ideas are new to you, I suspect you may be thinking, "So what's the big deal? Hasn't the church always been concerned for missions? Surely focusing on mission would not change our understanding of theology or how we view the church?" This is where I started myself, so it seems quite reasonable that you may feel the same way.

But in reality the church in the West has not always been concerned for missions, or for The Mission. In fact when we focus on The Mission our perspective on many things changes. Let me give some illustrations:

1.   Theology

A theology focused on mission begins with the character of God. As our conviction statement reads, "While the love shared by Father, Son, and Holy Spirit from all eternity past precludes any divine need, it is in God's nature to desire to extend this love and the fellowship it fosters to others." It is this desire to extend his love that motivates both creation and redemption.

What is crucial here is that mission is not first and foremost a job description for the church, but a reference to what God is up to in the world--God is on a mission! So the Father sends the Son, and subsequently both send the Spirit to empower Jesus' disciples to join in the world-wide mission. The church is sent into a harvest that God has already initiated.

The critical point here is that mission is not an after-thought in the divine agenda, and so it cannot be an after-thought in the church's agenda. It is not something we try to get to once we are finished with the real business of "doing church." As someone cleverly put it, "God's church does not have a mission in the world; rather, God's mission has a church in the world!" Think about it--there are far-reaching implications to this. So we say this in our convictions statement, "...the mission of God should constitute the unifying motif of theological education."

2.  Church

Our statement also says, "The life and witness of the church should be thoroughly shaped by its participation in the mission of God...." It "should be" but it usually is not.  Rather, our churches are largely shaped by the assumptions of Christendom, namely that we live in a "Christian" nation, that the majority of people around us understand the basics of the Christian faith and are favorably disposed toward the message, and that if we provide church programs of sufficient number and quality they will come. The result is that most of our churches spend the majority of their time, energy, and money on activities that take place within the walls of their buildings.

A missional approach to the church reminds us that God is already at work outside the building. It emphasizes that the kingdom is larger than the church and it invites us to look outside the walls and ask: How we can join God in his mission? This question leads to others: How much of the annual budget should we spend on ourselves? How much time should church members invest in-house? How would a change in the posture of our churches affect the kinds of staff we hire or the job descriptions of church leaders? 

As you can see, thinking about God as a missionary God and the church as a missionary people is challenging and uncomfortable. Does this mean that everything changes? Well, no, not everything. Scholars often exaggerate to make a point right? But note well--there is a point to be made. The church in North America is in trouble and our current efforts to reach our culture seem less and less effective. There is much that needs to change!

Inhoud

 

Men are just happier...

Daan van Wyk van die Dowe-bediening stuur hierdie. Ek plaas dit op sy verantwoordelikheid

NICKNAMES

* If Laura, Kate and Sarah go out for lunch, they will call each other Laura, Kate and Sarah.

* If Mike, Dave and John go out, they will affectionately refer to each other as Fat Boy, Godzilla and Four-eyes.

EATING OUT

* When the bill arrives, Mike, Dave and John will each throw in $20, even though it's only for $32.50. None of them will have anything smaller and none will actually admit they want change back.

* When the girls get their bill, out come the pocket calculators.

MONEY

* A man will pay $2 for a $1 item he needs.

* A woman will pay $1 for a $2 item that she doesn't need but it's on sale.

BATHROOMS

* A man has seven items in his bathroom: toothbrush and toothpaste, shaving cream, razor, a bar of soap, deodorant and a towel .

* The average number of items in the typical woman's bathroom is 337. A man would not be able to identify more than 20 of these items.

ARGUMENTS

* A woman has the last word in any argument.

* Anything a man says after that is the beginning of a new argument.

FUTURE

* A woman worries about the future until she gets a husband.

* A man never worries about the future until he gets a wife.

SUCCESS

* A successful man is one who makes more money than his wife can spend.

* A successful woman is one who can find such a man.

MARRIAGE

* A woman marries a man expecting he will change, but he doesn't.

* A man marries a woman expecting that she won't change, but she does.

DRESSING UP

* A woman will dress up to go shopping, water the plants, empty the trash, answer the phone, read a book, and get the mail.

* A man will dress up for weddings and funerals.

NATURAL

* Men wake up as good-looking as they went to bed.

* Women somehow deteriorate during the night.

OFFSPRING

* Ah, children. A woman knows all about her children. She knows about dentist appointments and romances, best friends, favorite foods, secret fears and hopes and dreams.

* A man is vaguely aware of some short people living in the house.

THOUGHT FOR THE DAY

A married man should forget his mistakes. There's no use in two people remembering the same thing!

Inhoud

 

Moral Mildred

Mildred, the church gossip, and self-appointed monitor of the church's morals, kept sticking her nose in to other people's business. Several members did not approve of her extra curricular activities, but feared her enough to maintain their silence.

She made a mistake, however, when she accused George, a new member, of being an alcoholic after she saw his old pickup parked in front of the town's only bar one afternoon. She emphatically told George (and several others) that everyone seeing it there would know what he was doing.

George, a man of few words, stared at her for a moment and just turned and walked away. He didn't explain, defend, or deny... he said nothing.

Later that evening, George quietly parked his pickup in front of Mildred's house... walked home... and left it there all night.

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud