Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 14  -  8 Mei 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

Wat sal dit vir jou moontlik maak om terug te keer NG Kerk toe?

Waardering vir die verloop van die verkiesing uitgespreek

Die vrou wat glo - n lied deur Nico Bezuidenhout op YouTube

Die NG Kerk moet vrymoediglik help vorm aan die SA-samelewing - Prof Peter Vale

Alzheimers Ondersteunersgroepe in die Oos-Kaap

Gebedsgidse en n vriendskap-strategie rondom die Indian Premier League

Hadassa vir Vroue

Kensington-Gemeente hou basaar in Walmer se kerksentrum

Vakature : NG Gemeente Rietfontein-Noord

Religion is dwindling in the US

Nuwe uitgawe van Teologie[by]Kovsies

Pinkster 2009

Skoolverlaterskampe

Konferensie oor plattelandse bediening te Citrusdal

Berei die Geloofsgemeenskap voor vir 2010 en daarna

To build a great church:

Pigs: talking en flying

 

 

Wat sal dit vir jou moontlik maak om terug te keer NG Kerk toe?

Dit is nou twintig jaar later. Die lewendige, ondeunde gelaat van die dinamiese man aan die oorkant van die ontbyttafel het sigbaar ouer geword, die plooie meer sigbaar. Maar die gesig wat pret en vreugde uitstraal, die spontane glimlag, het dieselfde gebly.

Twintig jaar later. Vandag sit ons in n plattelandse hotel en nuttig saam ontbyt. Twee dekades gelede was hy n jeugdige ouderling, ongetroud, in die gemeente waar ek destyds gedien het. Sedertdien het hy verhuis na n ander Oos-Kaapse dorpie, en woon nou al meer as 15 jaar hier. Intussen is hy getroud, het die pa van vier kinders geword, en is lid, nee, n senior leier, van n groeiende charismatiese gemeente op hierdie plattelandse dorpie.

Ons paaie het gisteraand onverwags weer gekruis. Gelukkig realiseer die impromptu ontbyt-uitnodiging. Ek is nuuskierig en wil sommer vroeg in die gesprek weet waarom hy charismaties gedraai het?

Tien jaar gelede het ek en my vrou besondere dinge van die Here begin beleef, kom die antwoord - sy gesig nou ernstig. Die Here het ons diep bewus gemaak dat Hy beslag l op ons lewens, dat ons nooit ware geluk sal smaak as ons onsself nie voeg in sy roeping vir ons lewens nie, dat ons Jesus radikaal moet navolg. Die honger om Hom te dien, het meer en meer intens geword. Ons het as egpaar n duidelike roeping ontvang: ons moes uitreik na kinders en hulle begelei in n verhouding met die Here.

Is dit nuut?, vra ek. Julle was tog destyds ook betrokke by die jeugbediening van ons gemeente?

Ja, maar nou het dit n passie vir kinders van alle kleure en geure geword. Ons het bewus geword van die nood in die township, van jongmense en kinders wat prakties gesproke haweloos is, die slagoffers van bendegeweld, van verbrokkelde huise, kinders vir wie weinig mense werklik omgee, en na wie niemand uitreik nie. Kinders wat nooit spesiaal voel omdat hulle die onverdeelde aandag van belangstellende volwassenes beleef nie. Kinders wat nie liefde ervaar nie.

In hierdie tyd het die Here ons sy liefde vir ons op n werklik intense manier laat beleef. Ons kon bars daarvan: dat die grote God vir ons omgee. Ons liefhet! Aanspraak maak op ons lewe. Vir ons liefde en sen gee sodat ons dit kan deel met ander. Ons het spesiale ervarings met die Here gehad.

Ek is nou direk in my vrae - ons het mekaar immers goed geken, en vind steeds aanklank by mekaar: Hoe vervreem so iets jou van die NG Kerk?.

Eenvoudig, s hy. Ek was naef genoeg om hieroor te praat tydens kerkraadsvergaderings en by ander byeenkomste met gemeentelede. Ons het getuig, ons was opgewonde, ons het gebid dat ander ook hierdie soort ervarings met die Here sal h. Ons het vriende genooi om saam met ons uit te reik - om skole te besoek, met kinders te praat, geleenthede vir kinders uit ander dele van die dorp te rel....

Toe kry ons die trekpas. Tydens n kerkraadsvergadering het een van die senior ouderlinge, n boere-oom, vir my ges ons hoort nie langer in di kerk nie. Ons skep onrus, ons moet gaan.

Ek kan my ore nie glo nie. Moenie vir my s julle het vir die omie geluister nie?, s-vra ek.

Jy weet dalk nie hoe dinge werk op n konserwatiewe dorpie nie, s my vriend. Ons het geweet ons doppie was geklink. Dalk het ons oorreageer, maar ons het dadelik bedank. Vir geruime tyd was ons prakties kerkloos, maar mettertyd het ons deel geword van n nuwe, charismatiese kerkplanting op die dorp.

Nou loop ons gesprek baie draaie en hy vertel uitvoerig oor die groei van hul nuwe gemeente. Interessant genoeg het hulle deur al die jare n goeie verhouding met hul voormalige NG dominee behou. Eintlik was di dominee die afgelope tien jaar steeds my mentor, totdat hy n ander beroep aanvaar het, ofskoon hy magteloos was om my as lidmaat te beskerm.

Aan die einde van n lang gesprek, vra ek: Wat sal dit vir jou moontlik maak om terug te kom NG Kerk toe?

Hy betrap my onkant: Di dag dat die NG Kerk op hierdie dorp besef sy bestaan nie slegs vir haar lidmate op hierdie dorp nie, maar dat sy geroep is om die gemeenskap te dien. Di dag wanneer die kerk die Here se liefde ongekwalifiseerd met die mense rondom hulle begin deel, oop arms het vir diegene wat anders as hulle is, maar die kerk nodig het, en verstaan dat hulle gesen is om tot sen te wees.

Ek dag jy sou verwys na n leerstelling of twee, of na n dramatiese geestelike ervaring?, stamel ek.

Die lagplooitjies trek saam en verlewendig die ondeunde gelaat. Liefde, diens, en die sen van ons naaste IS mos die belangrikste leerstelling n die hoogste ervaring van ons geloof, glimlag die man wat soveel vreugde uitstraal.

Inhoud

 

Waardering vir die verloop van die verkiesing uitgespreek

Die Sinodale Kommissie (SK) het tydens gister (7 Mei) se vergadering baie groot waardering teenoor die Onafhanklike Verkiesingskommissie uitgespreek vir die verloop van die verkiesing, wat as vry en regverdig gesertifiseer is en internasionale erkenning geniet.

Die SK meen dat Suid-Afrikaners hul ware kleure gewys het deur vreedsaam in lang toue by stemlokale te staan, en lekker saam te kuier so al in die ry langs. Dit gee hoop en verdien om raakgesien en geprys te word.

Inhoud

 

Die vrou wat glo - n lied deur Nico Bezuidenhout op YouTube

Nico Bezuidenhout, dominee van Oos-Londen Moedergemeente en bekende sanger, het n nuwe lied vrygestel. Dit is opgedra aan die vrou wat glo (dit is ook die titel van die lied) en kan gedeel word met jou moeder, vrou of gemeente, s Nico. Dit is op YouTube beskikbaar by http://www.youtube.com/watch?v=VzRmeCjYrKU. Die beelde op die video is ook, naas die sang, pragtig.

Indien iemand die Mp3-weergawe wil h, kan dit gratis aangevra word by nico@sainet.co.za

Dankie Nico!

Inhoud

 

Die NG Kerk moet vrymoediglik help vorm aan die SA-samelewing - Prof Peter Vale

Geen mens in Suid-Afrika is onaangeraak deur die NG Kerk nie. Dit is die kruis wat di Kerk moet dra. Maar dit is ook die besondere strategiese voordeel van die NG Kerk, het prof Peter Vale, bekler van die Nelson Mandela Leerstoel in Staatskunde, tydens die onlangse padberaad van die Moderatuur en die Ring van Albanie te Grahamstad ges.

Vale het op uitnodiging van die Ring namens die gemeenskap n inset tydens die padberaad gemaak. Die tema van sy voordrag was: Wat die gemeenskap van die kerk nodig het?

Hy het verwys na die tydperk tussen die Amerikaanse Revolusie en die Burgeroorlog - sowat 110 jaar. In die VSA was dit n tyd van absolute wetteloosheid en die oorheersing van die maghebber en uitbuiter. Dit was die kerk in die VSA wat in hierdie kritieke tyd die samelewing moreel-eties gevorm het en die mag van wetteloosheid gebreek het, het Vale ges. Dit was die kerk wat die publieke waardesisteem in die VSA voorberei het vir n kultuur van gemeensaamheid (die vorming van die konsep van verenigde state), n kultuur van beginselvastheid en die oorwinning van reg oor onreg.

Wat Suid-Afrika betref, is die konsep van demokrasie die tema wat ons in die publieke lewe en publieke gesprek behoort saam te bind. Saam met ander kerke en publieke rolspelers moet die Kerk aktief toetree tot die gesprek oor die vraag: wat beteken demokrasie vir ons? Hoe klee ons in die burgerlike samelewing ons gemeenskaplike lotsverbondenheid in. Wat beteken dit vir ons waardesisteem? Wat beteken dit vir dienslewering deur bv staatsinstellings?

Vale het verwys na die troos wat die groter prentjie en die long range view vir ons behoort in te hou. Ons moenie gou desperaat raak nie. Wat honderde jare geneem het in ander dele van die wreld, sal nie in n dekade of twee in Suid-Afrika afgehandel word nie. Dink weer aan die eeue van wetteloosheid en magsmisbruik in Europa en die VSA, om maar twee voorbeelde te noem. Die vraag is wat ons vandag moet doen om mee te help aan die vestiging van waardes wat op die lang duur van nut sal wees.

Die strategiese voordeel van die NG Kerk is juis dat NG mense geken word as n gemeenskap wat sterk oortuigings het, wat hulle deur hierdie oortuigings laat lei, en wat daadwerklike en betroubare aksie in die samelewing neem. Terwyl ons worstel om n impak as openbare rolspeler te maak, moet ons ons hoop op ons kinders en hulle kinders plaas. En moet ons in die vertroue leef dat die konstruktiewe rol wat ons nou speel in hulle tyd vrug sal dra.

Vale het ook twee ander perspektiewe uitgelig wat my getref het:

Oor 2010 - n eeu na 1910

Wees versigtig, het hy ges, om 2010 net aan die Sokkerwreldbeker te koppel. 2010 is ook die jaar waarin ons die eeufees van die vorming van die Unie van Suid-Afrika moet vier. Die dramatiese betekenis van 1910 toe - wat eintlik vier onafhanklike domeine was - besluit het om te verenig en n gemeenskaplike politieke bestel te vorm, mag ons nie verbygaan nie. Een van die vrae is hoe mense dit destyds reggekry om nasiebou toe te pas en n bewussyn van gemeenskaplike belange te vestig. Wat kan ons daaruit leer? Wat kan ons navolg en wat moet ons vermy? Dit was eers na Uniewording - in Hertzog se tyd - dat die posdiens in Suid-Afrika gevestig is. Watter rol het hierdie tegnologie - die ekwivalent van die moderne internet - in die samelewing gespeel en hoe is dit gebruik om die publiek te dien?

Versigtig vir n eksklusiewe ekonomiese beoordeling

Vale het ook beswaar gemaak teen die ver-ekonomisering van die waardesisteem in die land. Selfs kerke begin oor hulself en hul werknemers (!) in ekonomiese terme te dink. Dit is n baie eensydige perspektief, het hy ges. Ekonomiese maatstawwe kan nie naastenby alles wat waardevol is, meet nie. Dit is n slaggat van formaat.

Inhoud

 

Alzheimers Ondersteunersgroepe in die Oos-Kaap

In verlede week se OosKaap Enuus het ek twee Alzheimers ondersteuningsgroepe genoem, en gevra wie weet van nog meer groepe. Willie de Koker van Jeffreysbaai het hierop gereageer met n massiewe hoeveelheid inligting:

Hy skryf:

In ons gemeenskap is daar ook n Alzheimers ondersteuningsgroep, gelei deur dr Anna van Zyl. Dis nie amptelik n gemeentegroep nie, en word bygewoon deur mense uit alle kerke en kulture. Sy is n afgetrede sielkundige wat haar op die onderwerp goed, soos in baie goed!, ingegrawe het. Jy kan gerus haar naam op die E-nuus sit as n bekwame spreker oor die onderwerp. Sy s vir my sy is bewus van nog ander groepe in die Baai en omgewing, en sal die besonderhede later aanstuur.

Intussen het Anna van Zyl die ander groepe se besonderhede aangestuur, wat die volgende is:

 

ALZHEIMERS EASTERN CAPE:

 

SUPPORT GROUPS FOR FAMILY AND CARERS OF ALZHEIMERS SUFFERERS

 

From 1 May 2009

 

LAUBSHER PARK - MAIN ROAD, WALMER

EVERY 3RD WEDNESDAY OF THE MONTH AT 17.30 (5.30pm)

Ms Charlotte van der Lugt 041-5812241

 

C.P. BRADFIELD - GAZANIA AVENUE, SUNRIDGE PARK

EVERY LAST WEDNESDAY OF THE MONTH AT 17.30 (5.30pm)

Prof. Juanita Strumpher 041-3603246

GELVAN PARK FRAIL CARE HOME OLEA STREET,GELVAN PARK

EVERY 3RD SATURDAY OF THE MONTH AT 16.00 (4pm)

Matron Linda Swartz 041-4571466

 

JEFFREYS BAY - 1 ASH CRESCENT, WAVECREST

EVERY 3RD TUESDAY OF THE MONTH AT 10.00am

Dr Anna van Zyl 042-2933496

 

PORT ALFRED SETTLERS PARK RETIREMENT VILLAGE

2ND TUESDAY OF THE MONTH AT 14.00 (2pm)

Miss Helen Dell 046-6040236

 

EAST LONDON 38 DARLINGTON ROAD, VINCENT,

3RD WEDNESDAY OF THE MONTH AT 10.30am

Mrs Flo Schwartz 043-7267296

 

UITENHAGE DUTCH REFORMED CHURCH DE MIST

LAST MONDAY OF THE MONTH AT 18H00 (6pm)

Mrs Miempie van Wyk 041-9229012 / 082 925 1326

 

Multi-Professional Diagnostic & Assessment Clinic:

For Bookings and more Information Contact:

Dr Heather Rauch: 041-5815300 / 082 657 0536

A nominal fee is charged to each family along with the request

that they take out membership of AEC

Inhoud

 

Gebedsgidse en n vriendskap-strategie rondom die Indian Premier League

Herman Lamprecht van OM SA skryf:

With the IPL (Indian Premier League) being hosted so fast in South Africa we did not have much time to think of a response but we still wanted to do something. So we have decided that we want to two things for this tournament.

We would like to challenge individuals and churches to attend IPL matches (its very cheap)  and to intentionally befriend one of the visiting Indians (about 10 000 is expected) and to invite them to their home for dinner. This way they can build UP a friendship, get some cross-cultural exposure and hopefully share Christ with them.

PRAYER! We have developed prayer guides for each of the teams as they represent different states in India. The prayer guides have some information on the team and the state, some prayer requests and some stories from the region. The eight prayer guides plus a How To guide is available on the website  www.omsa.org.za (Just look for the IPL links). We want to do something similar for the world cup next year so this is a test run as well as a great way to raise some prayer for India.

What I would like to ask from you is to promote this for the few remaining weeks of the IPL to all your contacts: supporters, churches, whoever. We would like to get it out as far as possible. I am willing to post or email a nice letter explaining everything if you could provide me with the contact lists. If you are going to contact them yourself please just let me know so that I can keep track of we are talking to and so not duplicate ourselves.

The prayer guides are about 500kb each so it is slightly to large for me to email it to all of you, but if you would like a copy and dont have access to the internet please email me back and I will send it to you.

Thank you so much for your help

Inhoud

 

Hadassa vir Vroue

Annette van der Merwe laat weet dat die bekende Hadassa vroue-byeenkoms weer vanjaar in PE aangebied word. Sy skryf:

Hadassa is n aanbieding van Moreletapark se vrouebediening. Reeds deur meer as 16,000 vroue landswyd bygewoon.

Nou weer in PE..gryp die geleentheid aan..God se afspraak met jou! Wees n vrou na God se hart.

DATUM: 14, 15 Augustus 2009

PLEK: Heideveld NG Kerk, Port Elizabeth

KOSTE: R150.00 per persoon (sluit 2 etes en aanbiedingsmateriaal in)

SLUITINGSDATUM VIR INSKRYWINGS: 25 Julie 2009

NAVRAE EN INSKRYWINGSVORMS:

Annette 041 3711042 (tel & faks) / 084 549 2525

geranne@absamail.co.za

Kantoor 041 371 2435 (tel & faks)

heideveld@absamail.co.za

Inhoud

 

Kensington-Gemeente hou basaar in Walmer se kerksentrum

NGK Kensington, Port Elizabeth, se kerkkantoor laat weet:

Kensington-Gemeente is n gemeenskapskerk binne in n sendingveld waar die oorgrote mense swaar kry.  Ons het nou n tydelike leraar wat graag wil h ons as gemeente moet n verskil vir JESUS in Kensington maak.

Ons skop die bal af met n groot BASAAR wat ons gaan hou in die saal van die Ned. Geref. Kerk Walmer op die hoek van VIlliersweg en 4de laan, Walmer op Vrydag, 8 Mei 2009 vanaf 4:00nm.

Heerlike pannekoek, poeding, koek, tert, klein koekies, kerrie en rys, sosaties, boereworsrolle, jaffels, tee/koffie/gemmerbier en heerlike skaap potjiekos wat ds. Lodewyk self gaan maak sal daar wees.

Ons het u hulp en onversteuning regtig nodig.  GROOT ASSEBLIEF!!  Sien julle almal daar op Vrydag, 8 Mei 2009 om 4:00nm.

Ons GROOT dank aan Walmer gemeente vir die gebruik van hul geriewe!

Ons weet ons kan op u staatmaak!!

Inhoud

 

Vakature : NG Gemeente Rietfontein-Noord

Rietfontein-Noord is n voorstedelike gemeente in Pretoria en bestaan tans uit 322 doop- en 1108 belydende lidmate.  In biddende afhanklikheid van die Here maak ons die volgende vakature bekend:

VOLTYDSE LERAAR

PROFIEL:

Die geskikte kandidaat is n geordende leraar/proponent met n passie en n gawe om kinders en jongmense te bedien.  Hy/sy werk maklik in spanverband saam en beskik oor die vermo om die Evangelie kreatief en dinamies in die idioom van jong mense aan te bied. 

VERANTWOORDELIKHEDE:

Ons verwag dat die leraar verantwoordelikheid sal aanvaar vir die:

*  Skoolgaande jeug d.m.v. kinderkerk, jeugdiens en vakansieprogramme

*  Pastorale versorging van kinders in gesinsverband;

*  Na-skoolse jongmense

*  Jong-getroudes en enkellopendes

VERGOEDING:

Vergoeding volgens Sinodale riglyn en word op n totale koste tot die gemeente, benader.  Behuisingsvoordeel word ingesluit.

AANSOEKE:

Persone wat op hierdie uitnodiging wil reageer, kan die voorgeskrewe aansoekvorm aanvra. 

Die vorm, vergesel van n CV van hoogstens 2 bladsye, moet teruggestuur word na:

24ste Laan 800, Rietfontein, 0084;  kerkkantoor@ngkrn.co.za     Faks: 086 622 6425

Aansoekers moet beskikbaar wees vir n onderhoud en psigometriese toetse.

SLUITINGSDATUM:  31 Mei 2009

NAVRAE:

Kerkkantoor:                Berdine Spangenberg    Tel. 012 331 3253 of  072 206 4509

Diensverhoudinge:         Sonia Pienaar               Tel. 012 332 2740 of  082 417 5900

Leraar:                         Francois Naude            Tel. 084 860 8000

Inhoud

 

Religion is dwindling in the US
Willie de Koker vestig ons aandag op hierdie berig gedra deur news24.com (let op die opmerking oor Pentecostals teen die einde):

New York - A wide-ranging study on American religious life found that the percentage of Christians in the nation has declined and more people say they have no religion at all.

Fifteen percent of respondents said they had no religion, an increase from 14.2% in 2001 and 8.2% in 1990, according to the American Religious Identification Survey.

The study found that the numbers of Americans with no religion rose in every state.

"No other religious bloc has kept such a pace in every state," the study's authors said.

In the Northeast, self-identified Catholics made up 36% of adults last year, down from 43% in 1990. At the same time, however, Catholics grew to about one-third of the adult population in California and Texas, and one-quarter of Floridians, largely due to Latino immigration, according to the research.

Nationally, Catholics remain the largest religious group, with 57 million people saying they belong to the church. The tradition gained 11 million followers since 1990, but its share of the population fell by about a percentage point to 25%.

Christians who aren't Catholic also are a declining segment of the country.

In 2008, Christians comprised 76% of US adults, compared to about 77% in 2001 and about 86% in 1990. Researchers said the dwindling ranks of mainline Protestants, including Methodists, Lutherans and Episcopalians, largely explains the shift. Over the last seven years, mainline Protestants dropped from just over 17% to 12.9% of the population.

The report from The Programme on Public Values at Trinity College in Hartford, Connecticut, surveyed 54 461 adults in English or Spanish from February through November of last year. It has a margin of error of plus or minus 0.5 percentage points. The findings are part of a series of studies on American religion by the program that will later look more closely at reasons behind the trends.

The current survey, being released on Monday, found traditional organized religion playing less of a role in many lives. Thirty percent of married couples did not have a religious wedding ceremony and 27% of respondents said they did not want a religious funeral.

About 12% of Americans believe in a higher power but not the personal God at the core of monotheistic faiths. And, since 1990, a slightly greater share of respondents - 1.2% - said they were part of new religious movements, including Scientology, Wicca and Santeria.

The study also found signs of a growing influence of churches that either don't belong to a denomination or play down their membership in a religious group.

Respondents who called themselves "non-denominational Christian" grew from 0.1% in 1990 to 3.5% last year. Congregations that most often use the term are megachurches considered "seeker sensitive". They use rock style music and less structured prayer to attract people who don't usually attend church. Researchers also found a small increase in those who prefer being called evangelical or born-again, rather than claim membership in a denomination.

Evangelical or born-again Americans make up 34% of all American adults and 45% of all Christians and Catholics, the study found. Researchers found that 18 percent of Catholics consider themselves born-again or evangelical, and nearly 39% of mainline Protestants prefer those labels. Many mainline Protestant groups are riven by conflict over how they should interpret what the Bible says about gay relationships, salvation and other issues.

The percentage of Pentecostals remained mostly steady since 1990 at 3.5%, a surprising finding considering the dramatic spread of the tradition worldwide. Pentecostals are known for a spirited form of Christianity that includes speaking in tongues and a belief in modern-day miracles.

Mormon numbers also held steady over the period at 1.4% of the population, while the number of Jews who described themselves as religiously observant continued to drop, from 1.8% in 1990 to 1.2%, or 2.7 million people, last year. Researchers plan a broader survey on people who consider themselves culturally Jewish but aren't religious.

The study found that the percentage of Americans who identified themselves as Muslim grew to 0.6% of the population, while growth in Eastern religions such as Buddhism slightly slowed.

- AP

Inhoud

 

Nuwe uitgawe van Teologie[by]Kovsies

Gerhard botha laat weet:

Om n Christen in Afrika te wees, stel groot uitdagings. Om nie eers te praat van die uitdaging wat dit aan predikante stel nie. Die Evangelie moet gekontekstualiseer word vir die Masai, die Afrikaan op die platteland en in die stad. Dit kan onder meer inhou dat huisbesoek per fiets gedoen moet word, of opleidingsmateriaal in Mandaryn vertaal moet word vir die Chinese wat n tuiste onder die Afrikason kom vind het. Dit is alles moontlik danksy die Goddelike God wat ons aanbid en wat ons in menslike mense verander. Dit is n voorreg om die Drie-enige God in Afrika te dien. n Voorreg wat internasionale akademici kan kom waardeer in hul besoek aan die Fakulteit Teologie. Dit is immers n fakulteit waar studente geleer word om n verskil in die wreld te maak deur die Evangelie van ons Here Jesus Christus. n Fakulteit waar teolo toegerus word om die beste navorsers te wees wat hulle kan wees, tot die eer van God!

Mag u God se sen in hierdie spesiale tyd van die jaar ervaar, sodat Hy u tot sen kan maak vir die wreld deur die dood en opstanding van ons Here Jesus Christus en die werking van die Heilige Gees. Lees meer in die nuutste Teologie@Kovsies by http://www.ufs.ac.za/newsletter/newsletter.php?sid=92

Inhoud

 

Pinkster 2009

Die preekvoorstelle vir Pinkster 2009 sluit vanjaar by die Calvyn 500 feesvieringe aan. Die dokument is pas vrygestel en is net n klik van die muis ver - in Afrikaans en Engels. Dit is besonder leersaam en interessant - selfs al word dit nie in jul gemeente vir Pinkster gebruik nie, kan mens - ook lidmate - dit net lees vir die bevatlike teologiese waarde daarvan. Dr Gideon van der Watt en die span samestellers het werklik goeie werk gedoen en word daarmee gelukgewens.

Inhoud

 

Skoolverlaterskampe

Vanjaar vind die skoolverlaterskampe weer in die winter-skoolvakansie plaas, van 28 Junie tot 5 Julie 2009.

Volledige besonderhede tesame met die inskrywingsvorm is beskikbaar by:

www.ngkok.co.za/skollies/inskrywingsvorm.pdf

Inhoud

 

Konferensie oor plattelandse bediening te Citrusdal

Die Cedarberg konferensie vir plattelandse gemeentes vind weer vanjaar op 9 en 10 Junie in Citrusdal plaas. Die plaaslike gemeentes van die VGK en NGK bied die konferensie in samewerking met Communitas aan. Soos verlede jaar sal die konferensie fokus op bediening in die platteland. Die tema is:  God is ons hoop! Sprekers en werkswinkel-aanbieders met ervaring van plattelandse bediening deel hulle insigte.  Die fokus is nie net gemeenteleiers nie, maar alle lidmate wat graag betrokke wil raak in die Koninkryk! Verlede jaar was konferensiegangers entoesiasties oor die nuwe energie wat hulle ontvang het vir hulle bediening in die gesellige atmosfeer en gasvryheid van die Citrusdal! Indien u meer inligting verlang oor die program en werkswinkels wat aangebied gaan word kan u gerus vir Johan Witbooi (VGK Citrusdal) kontak by +27 22-9212602 / +27 83 629 5067 of vir Danielle van Zyl (NGK Citrusdal) kontak by +27 22-921 2300 / +27 83 261 7650.

Hulle sien uit daarna om u te ontvang in die Goue vallei!

Inhoud

 

Berei die Geloofsgemeenskap voor vir 2010 en daarna

Die SA Teologiese Seminarium bied n besondere opleidingskursus gedurende Junie aan om gemeentes en gemeenskappe voor te berei vir die uitdaging van 2010-evangelisasie. Klik hier vir die volgende dokumente:

1. Konferensiebrosjure

2. Program, en

3. Inskrywingsvorm

Dit sal baie goed wees as ringe elk n verteenwoordiger na hierdie opleiding kan stuur.

Inhoud

 

Skryf in vir n Communitas Werkswinkel: The 7 Habits of Highly Successful People

Communitas nooi jou graag uit na die volgende aanbieding van die "Signature" werkwinkel van Stephen R Covey: The 7 Habits of Highly Effective People . Vir die afgelope 9 jaar is Communitas 'n lisensiehouer om hierdie uitstekende werkswinkel vir gemeente- en gemeenskapsleiers te kan aanbied en kan ons daarom hierdie internasionaal bekende werkswinkel aanbied teen 'n veel laer prys as in die korporatiewe mark.

Die program is onlangs herskryf en is nou, selfs meer as in die verlede gemik daarop om die sewe gewoontes van effektiwiteit te integreer in jou persoonlike en beroepslewe. Van die honderde predikante, gemeente- en gemeenskapsleiers wat die werkswinkel in die verlede by ons bygewoon het, beskou dit as een van die beste kursus-ervarings van hulle lewe wat hulle bemagtig om hulle roeping met groter effektiwiteit te kan uitleef.

Die werkswinkel word in Afrikaans en Engels aangebied deur Pierre Goosen en Frederick Marais. Omdat die werkswinkel baie interaktief is, is daar 'n beperking op die getal kursusgangers en moedig ons jou aan om betyds in te skryf.

 

Signature workshop 7 Habits of Highly effective people

Dag 1:   Beginsels van effektiwiteit 

Gewoonte 1: Wees pro-aktief 

Gewoonte 2: Begin met die einde in gedagte 

Dag 2:  

Gewoonte 3: Belangrikste dinge eerste

Gewoonte 4: Dink wen-wen 

Gewoonte 5: Luister eers voordat daar na jou geluister word

Dag 3:  

Gewoonte 6: Skep sinergie

Gewoonte 7: Slyp die byl

 

Datum:     23-25 Junie 2009

Plek:         Communitas (Teologiese Fakulteit Stellenbosch)

Koste:      R3 000 (Middagetes en tee ingesluit)

 

Navrae:        Pierre Goosen: tel: 021 808 2914

Inskrywings: Divine Robertson: tel: 021 808 3265, e-pos: dr@sun.ac.za 

Inhoud

 

To build a great church:

Willie de Koker deel hierdie wysheid met ons:

REMEMBER THAT YOUR PEOPLE MAKE YOU WHAT YOU ARE.

A good church and congregation can make a good pastor; a poor church and congregation can make a poor pastor. 

Likewise a good church and congregation who are led by a poor pastor, who has not the love of his people, nor the interests of God in his heart, can be the ruination of a church. 

Be observant and thankful for the opportunities that you have been given to serve God and your people, and the many ways that they work together to make you who you are.

Inhoud

 

Pigs: talking en flying

They once said that a black man would be President of the US when pigs flew.

His first 100 days and - wham, Pig's flu!!!

====

A teacher was reading the story of the Three Little Pigs to her class. > She came to the part of the story where first pig was trying to gather the building materials for his home.

She read 'and so the pig went up to the man with the wheelbarrow full of straw and said: 'Pardon me sir, > but may I have some of that straw to build my house?'

The teacher paused then asked the class: 'And what do you think the man said?'

One little boy raised his hand and said very matter-of-factly ...'I think the man would have said - 'Well, I'll be damned!! A talking pig!'

The teacher had to leave the room

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud