Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 15  -  15 Mei 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

Die kerk en Cornelius

Strauss en Rudi oor omgekeerde (en publieke) betrokkenheid, nuwe gemeenskap en gasvryheid

Ons is MAL oor RUGBY. Sal ons die geleentheid wat SOKKER 2010 bied, raaksien?

Oos-Kaaplandse The Ultimate Goal (TUG) stel uitvoeringsplan en strategie bekend

Liturgie: Besondere Paasherinneringsdiens

Rietvlei se wins is Port Elizabeth se verlies

Bestuursgids en Riglyne vir Skribas / Kerkkantore

Pinkster 2009 In NGK Swartkopsrivier (Oom Karolus en Lente kom kuier)!

Spesiale Evangelisasie Toerusting: EE 111 Kliniek by NG Kerk Sionsrand.

Geestelike musiekaand in PE-Sonheuwels net voor Pinkster

Dr Carrie Miles of Empower International (USA) visits Port Elizabeth: 29th June to 1st July (School Holidays)

Tienerbyeenkomste: Fuel 1.1

VBO Winterweek 2009 (Bloemfontein): "Die Kerk wat ons moet wees

Outreach to foreigners in PE-Central

Accommodation needed for Dutch Volunteers

Vir jou dagboek: Gesondheidsorg-Sondag : 18 Oktober

Kensington se basaar slaag

Inisiatiewe van Focus on the Family

Skoolverlaterskampe

Tikkie op die Skouer

 

 

Die kerk en Cornelius

Die kerk moet leer wat Petrus moes leer. Die kerk moet leer om in plaaslike gemeenskappe na sy Corneliusse te gaan - mense van verskillende agtergrond en met verskillende godsdienstige en kulturele oortuigings. Die kerk moet lr hoe om dr sout en lig met mense te deel.

Aan die woord is raadslid TC Jonas, burgemeester van die Amahlati munisipailteit (Stutterheim) tydens die onlangse padberaad op di dorp. Tydens elke padberaad is gemeenskapsleiers versoek om op te tree en gedagtes te deel oor die redes waarom die gemeenskap die kerk nodig het.

Die burgermeester het die volgende betekenisvolle opmerkings gemaak (direkte transkripsie):

It is a privilege for me on behalf of Amahlathi Community to be asked to present to this conference the challenges facing us, and to emphasize that our community needs the church because it has to function as a unit.

First, I considered it relevant to give this conference a pictorial setting of our community:

It is rich farming community with so vast villages connected by ever-flowing streams and rivers; beautiful natural and plantation forests characterized by wild game and friendly people.

The challenges are no different from the South African setting:

* Poverty

* Unemployment

* Low morals, and

* Crime

The church, as a unit functioning organisation with a membership that has a commonality of commitment by faith in the Lord; has to remember and learn with Peter to obey and go to their Corneliuses (community members from different backgrounds and with different religious and cultural beliefs) the church has to find and share to the community their salt and light.  Matt. 5:13 & 14.

It has to intervene with strategies for leadership skills development and quality educational and health programmes through linkage with sister churches in the vastness of our community.

The church must always remember that it is their missionaries that initially provided skills, space and resources for social educational and health services and when such institutions are showing some signs of weariness, then the church cannot stand and watch.

As the leadership of Amahlathi Community we invite you and we are ready to work co-operatively with all, for the development of our community.

Eph. 5:8 & 9, You yourselves used to be in the darkness, but sine you have become the Lords people, you are the light.  So you must live like people who belong to the light, for it is the light that brings a rich harvest of every kind of goodness, righteous and truth.

I thank you!!

Inhoud

 

Strauss en Rudi oor omgekeerde (en publieke) betrokkenheid, nuwe gemeenskap en gasvryheid

Ek het al baie gewonder oor Jesus se opdrag dat ons dissipels van die nasies moet maak (Matt 28). Dissipels van nasies - gemeenskappe wat leer om die Here te volg - is iets wat in die publiek moet plaasvind rondom publieke sake - dis meer as n indiwiduele bekering tot die Here, hoewel laasgenoemde ingesluit is in die pakkie.

Tydens die padberaad met die Ring van Albanie op Grahamstad het twee dominees se opmerkings my nogal hiermee gehelp - Strauss de Jager van Grahamstad en Rudi Swanepoel van Bedford.

In hulle gemeente, verduidelik Strauss, is betrokkenheid baie belangrik. Maar dis n ander soort betrokkenheid. Eerder as om lidmate betrokke te maak by n formidabele kerklike program met vermoeiende kerklike aktiwiteite, word lidmate geleer om betrokke te wees by die samelewing. Hulle is in elk geval dr betrokke. Mense gaan werk, hulle kinders is op skool of universiteit, hulle koop kos, hulle ry deur die strate, hulle het minder of meer invloed oor dinge wat oral rondom hulle gebeur, hulle bly in woonbuurte by konkrete adresse en is bure vir spesifieke mense.

Daar is geweldige impak wanneer mense leer om doelbewus en konstruktief as Christene betrokke te raak waar hulle lewe. Dit is wat Christene op Grahamstad aanleer. Hulle maak planne om sout, suurdeeg en lig te wees net daar waar hulle in elk geval is. Hulle leer om met ander Christene saam te span en n invloed ten goede uit te oefen op die plekke waar hul voetsole in ieder geval trap. Hulle soek vennote van alle soorte, kleure en geure, om n konstruktiewe impak te maak oor die soort goed wat belangrik is vir die heil van die samelewing binne die verbande waarin hulle lewe, soos die skool, die buurt, die winkel, die strate van Grahamstad, noem maar op.

Dit lyk my Strauss praat van omgekeerde en publieke betrokkenheid. Dit is iets anders (my interpretasie) as die behoefte in gemeentes dat lidmate by die kerk se interne program betrokke moet raak - oftewel kerklike betrokkenheid. Dit is iets anders as ure-lange kommissievergaderings wat mense uit die wreld wegtrek en dikwels ook nie so baie vrug oplewer nie. Maar dit verg n kopskuif - van kom na gaan, van hier na daar.

Rudi het vertel van n bewaarskool vir kinders, in een van Bedford se gemeenskappe, waarheen daar baie kinders kom, maar waar daar nie genoeg personeel is om die versorging van die kinders waar te neem nie. Hy het hardop gewonder wat sal gebeur as Christene die bewaarskool sou ondersteun, deur bv goeie opvoedkundige programme vir daardie kindertjies aan te bied, of net met hulle te speel. Hy bedoel daarmee, as ek hom reg verstaan, nie dat die kerkraad n kommissie hiervoor moet aanstel, n begroting probeer allokeer en besluite oor so n program moet neem nie. Hy bedoel omgekeerde betrokkenheid - dat Christene soontoe uitreik en daar gaan dien.

Rudi het ook gevra oor drinkwater - n tema wat nou in die nuus is met die bloudruppelverslag. Op Bedford is die dorp dikwels sonder water, omdat die bestuur van die watervoorsiening gebrekkig is. Wat beteken dit vir die Christengemeenskap van Bedford? Sou Christene rondom water dienend met die ander vennote in die gemeenskap kon saamspan en help om Bedford n meer betroubare, veilige plek rondom watervoorsiening te maak? Dink net hoe dit moet wees vir ouers wat klein kindertjies het, of vir die algemene handhawing van higine in huishoudings, as die watervoorsiening gebrekkig is. Word water nie n program van gemeenskapsbetrokkenheid nie? Dit is n groot uitdaging, wat die vestiging van nuwe vriendskapsverhoudinge om invloed uit te oefen benodig, dit druk mense oor grense, want lidmate moet nuut leer dink oor hul Christenskap en konkrete nuwe gemeenskap met mense daar buite gaan vestig. Mens moet leer om God se belangstelling in die gemeenskap raak te sien en na te volg (Jeremia 29:7; Sagaria 8:4,10).

Water, veiligheid, betrokkenheid by gemeenskaplike sake, opvoeding van die gemeenskap se kinders (it takes a village to raise a child) is geleenthede om nuwe gemeenskap te skep met egte mense. Dit verg wegkyk van die gemeente se interne belange en interne program. Dit verg gasvryheid en uitreik.

In hierdie praktiese wysheid hoor ek maniere en metodes om dissipels van nasies te maak. Dankie, Strauss en Rudi.

(O ja, natuurlik is die gedagtes Strauss en Rudi sn, maar die manier waarop dit hier ingeklee word volledig my verantwoordelikheid, en vir my rekening).

Inhoud

 

Ons is MAL oor RUGBY. Sal ons die geleentheid wat SOKKER 2010 bied, raaksien?

Vandeesweek maal die tonele van veral die wedstryd tussen die Cheetahs en die Blou Bulle aanmekaar deur my kop. Die verrassende veggees van die Cheetahs, wat stadig maar seker deur die Blou Bulle (ag, smart op smart) oorrompel is.

Mal oor rugby. Rugby-behep, s my vrou. Ruggabus! Super. Super 14.

(Tussen hakies, klik hier om te sien hoe ek oor Blou Bulle voel).

Volgende jaar behoort aan n sport waaroor NG lidmate tradisioneel nie so opgewonde raak nie: Sokker.

Danksy die inter-kerklike inisiatief van The Ultimate Goal, n projek van die Christelike organisasie, SA Sport Coalition, wat in die Oos-Kaap deur kerkmense soos Trevor Jennings (Methodis) en Mike Muller (NG Kerk) bestuur word, het ons n wonderlike geleentheid om SOKKER te gebruik om in die Naam van Jesus Christus na die gemeenskap uit te reik.

Die strategie is dat elke gemeenskap n klein komitee vorm, bestaande uit die Christene van alle kerke en ander belanghebbendes (dalk skoolhoofde) wat saamwerk, in een tuig trek, om deur die speel van sokker by - s - jongmense en kinders uit te kom. Julle sal via The Ultimate Goal sokkerballe kan bekom, en die kinders uitnooi om teen mekaar te speel. Na die spel, gaan sit almal in n kring, drink n koeldranke en daar is geleentheid om oor die navolging van Jesus te praat. Misdaad, gesinsgeweld, verhoudinge, MIV-Vigs, ens is temas wat aangeraak kan word.

By die padberade is bevestig dat die gemeente se isolasie van die gemeenskap een van die dreigende krisisse in die kerk is. Sokkerbeker 2010 bied aan alle gemeenskappe die geleenthede om hierdie gewilde spel te gebruik om na hul gemeenskappe uit te reik.

In my geestesoog sien ek volwassenes van verskillende kerke wat mekaar leer ken, en lank na 2010 rondom ander aktuele sake in die gemeenskap steeds saamwerk.

Ek sien kindertjies wat van die Here leer, en daarom ander keuses in hul latere lewens maak. Kinders leer volwassenes ken, na wie hulle later oor ander probleme kan gaan, en uiteindelik ander opsies uitoefen. Mentorskappe ontstaan waar daar vroer net onkunde oor mekaar was - en onbekend maak onbemind.

In gemeenskappe waar die kerk mense bymekaargebring het, het misdaad gedaal (Kameeldrif), is die omgewing letterlik skoongemaak (PE-Sentraal), is n Kersspel in n openbare teater opgevoer (Oos-Londen), het jongmense oor alle grense geen saam gaan kamp (Maclear en Ring van Dordrecht) - alles met heilsame gevolge vir die gemeenskappe betrokke.

Kom ons ontwikkel n perspektief op sokker as instrument vir die samebindende, dienende en verlossende krag van die evangelie.

Dis werklik n belangrike vraag: sal ons rugby-entoesiaste die geleentheid wat Sokker 2010 bied, raaksien?

Inhoud

 

Oos-Kaaplandse The Ultimate Goal (TUG) stel uitvoeringsplan en strategie bekend

Mnr Trevor Jennings, eertydse rugbyspeler en -administrateur van formaat, en afgetrede bankier, fokus nou op sokker as geleentheid om n impak met die evangelie in gemeenskappe te maak. Hy is voorsitter van die Oos-Kaaplandse bestuurskomitee van The Ultimate Goal en word bygestaan deur sy regterhand, dr Mike Muller van die NG Kerk.

Trevor het verlede Donderdag, 7 Mei, die Uitvoeringsplan (executive summary) en strategie met die Sinodale Kommissie gedeel (waar al die ringe verteenwoordig word) en entoesiastiese ondersteuning van die lede verkry. Julle vind die Uitvoeringsplan hier - ook die implementeringsgids is beskikbaar.

Opsommenderwys: In die Oos-Kaap gebruik die projek SOKKER om binne plaaslike gemeenskappe

* gesonde waardes en leierskap-ontwikkeling te bevorder deur die onderrig en inoefening van, en begeleiding tot, lewensvaardighede;

* misdaad te beveg;

* vir kinders en jongmense gesonde ontspanningswyses aan te leer wat n alternatief bied vir misdaad;

* op MIV-Vigs voorkoming te konsentreer deur n inisiatief gerig op Graad 7s in alle skole, oor die volgende 5 jaar;

* gesinsverbrokkeling te voorkom deur gesinne te leer om tyd saam deur te bring, konstruktiewe gesinsverhoudinge te bou;

* nasiebou (ek herinner julle aan Obama se yes, we can);

* en aan volwassenes nou n geleentheid te bied om n erfenis te skep deur genesing in gemeenskappe wat vir volgende geslagte tot n sen sal wees.

Hierdie projekte kan net slaag as dit deur bemagtigde plaaslike leiers gedryf word, waarvan NG leier-lidmate en predikante natuurlik deel moet uitmaak.

Die vier kritiese faktore wat die sukses sal bepaal, s Trevor, is:

* Die formasie van spesifieke gebedsnetwerke;

* Behoorlike bemarking en kommunikasie

* Opleiding van mentors en afrigtiners; en

* Effektiewe plaaslike komitees in elke dorp of gemeenskap (dit is juis met hierdie doel in gedagte dat NG leraars en gemeentes versoek is om te help - n mosie van vertroue in ons kerk hier in die Oos-Kaap).

Naas die Uitvoeringsplan is die Implementeringsgids ook op ons web beskikbaar.

My skrywe in hierdie verband aan leraars met die versoek om plaaslike komitees te skep kan hier gelees word.

Jou voorkeur teologiese model vir interaksie met die gemeenskap

Die inkleding van die projek is van so n aard dat gemeentes dit ooreenkomstig hul voorkeur teologiese model kan inkleur - sommige kan meer klem op verkondiging plaas, ander op vriendskap, nog ander op dade van gasvryheid, barmhartigheid of saam-sokker-speel met plaaslike gemeenskappe - die keuses is so wyd soos die Here se genade.

Inhoud

 

Liturgie: Besondere Paasherinneringsdiens

Ds Barnard Steyn van Joubertina laat weet:

Johan Strydom is pas as orrelis te Kareedouw aangestel. n Besonderse Paasherinneringsdiens uit sy pen is verlede Sondagaand te Joubertina aangebied. Die herinnering (liturgie) is ook vir ander gemeentes beskikbaar en ek beveel dit graag aan. Die verteller se woorde met byklanke het Johan op CD opgeneem en dit word op die gepaste tyd gespeel. Ons het ook 'n DVD-opname geneem wat binnekort beskikbaar sal wees.

Die liturgiese ontwerp van die Paasherinneringsdiens is beskikbaar op ons sinodale webblad.

Johan kan gekontak word by:

- Sel        072 724 9600

- E-pos    jdstrydom@telkomsa.net

Inhoud

 

Rietvlei se wins is Port Elizabeth se verlies

In sy jongste nuusbrief vertel ds Christo Wooding van Kokstad van die bly nuus dat die gemeente Rietvlei, in die voormalige Transkei, na twee jaar weer n leraar kry. Dit is ds M (Enoch) Kibito van Port Elizabeth, n ou bekende in ons kringe. Hier volg Christo se volledige nuusbrief (met dank oorgeneem uit Vrydagnuus van 15 Mei):

7 Mei 2009

Liewe Vriende

Deur die jare gebeur daar dinge in jou bediening wat die almag van God bevestig en jou laat besef hoe klein jou geloof soms is.  In my laaste nuusbrief het ek genoem dat Rietvlei gemeente die laaste twee jaar probeer het om `n leraar te beroep. Met ongeveer 80% van die VGK gemeentes in die Oos-Kaap vakant en baie min leraars beskikbaar om te beroep, het ek nie gedink dat dit  moontlik sou wees om weer `n leraar vir Rietvlei te kon kry nie. Die gemeente van Rietvlei het egter hul geloof behou, ernstig bly bid vir `n leraar en ook baie hard gewerk om genoeg geld in te samel om te kon beroep. Verlede maand het ds. M. Kibito van Port Elizabeth `n beroep na Rietvlei aangeneem en word hy, indien die Here wil, 27 Junie daar bevestig.

Dit sal wonderlik wees om nog `n leraar in ons ring te kan h. Dit bevestig aan ons dat God self sy kerk in stand hou en dat Hy ook nie vergeet het van al die baie vakante gemeentes in Transkei nie. Dank die Here saam met ons vir Ds. Kibito en bid dat God hom en sy gesin  ryklik sal sen en gebruik op Rietvlei en in ons ring.

Paasfees bly `n groot geleentheid in die VGK en na al die jare is dit steeds vir ons `n wonderlike belewenis. Lank voor die tyd word alles voorberei en beplan. Geld word gespaar vir die taxigeld na Kokstad. Elke man moet R100 vir kos betaal, die vroue R80 en jongmense R50. Saterdagnag word geld gespeel en word `n paar duisend rand so ingesamel vir ons gemeente. Dit is een van die maniere waarop die mense hul dankoffers gee. Van die Vrydag tot die Sondag word dag en nag dienste gehou en was die kerk oorvol. Met vreugde en oorgawe word die Here gedien en niemand kyk na `n horlosie nie. Die Vrydag is die soendood van Christus met dankbaarheid herdenk en die Sondagmre is sy opstanding uit die dood met sekerheid bely deur duisende swart gelowiges.

Ds. Haas Burger het ons gehelp met die Paasdienste by Lusikisiki/Bambisana. Ev. Menze het die Paasfees by Maluti gehou.  Ekself het die Paasfees gelei by Kokstad, Mount Ayliff en Rietvlei gemeentes. Rietvlei se groot kerk was stampvol en reeds warm gesing toe ek en Delest daar instap. My bril het onmiddellik toe gewasem en ek kon dit `n ruk lank nie gebruik nie. Vir Nagmaal was daar sewe van die skinkborde vol nagmaalglasies. Die borde moes twee en `n half maal volgemaak word om aan almal die wyn te kon bedien (by ons gebruik slegs die grootmense die Nagmaal). Dit bly wonderlik om die werking van die Evangelie in iemand se lewe te sien. `n Lewe wat aangeraak en totaal verander word deur die werking van die Gees bly tog vir elkeen van ons iets wonderliks en maak ons seker van dit waarin ons glo. Om so baie swart gelowiges die Here te sien dien met oorgawe en so baie lewens te sien wat kragdadig deur die Evangelie verander is,  bly `n  geloofservaring onbeskryfliks groot.

Met die Veritas opleiding gaan dit goed. Die twee verskillende jaargroepe is juis hierdie en volgende week besig met opleiding by Decoligny. `n Mens is dankbaar om die ontwikkeling in die studente se lewens waar te neem. Van hulle tree met groter selfvertroue op in die gemeente. Hulle begin te preek op die verskillende buiteposte en  help met begrafnisse. Ntombifuthi (nog `n dogter) van Aloekop is verkies tot ons ring se jeugkomitee en Thulani (stilbly - `n verkeerde naam vir hom want hy praat baie) dien op die mannekomitee. Vusumzi (die een wat die huis aan die brand steek, lewe bring) van Brooksnek het verlede maand saam met my op Mpeni gaan preek. Al sy Veritas handleidings is saam en hy het hard probeer om volgens die riglyne te preek. Een van die jongmense van Brooksnek is ongelukkig ernstig siek en sy kan nie die opleiding bywoon nie. Bid asseblief vir haar.

Baie dankie vir u ondersteuning van hierdie projek. Ons weet dat u ernstig bid vir die opleiding van ons lekepredikers, en al die vakante gemeentes in Transkei. Ons is ook baie dankbaar vir die finansile steun wat ons ontvang van gemeentes en gelowiges vir hierdie projek.

Die afgelope naweek het ons `n mannekonferensie van ons ring op Kokstad gehad. Baie mans van Rietvlei, Maluti, Lusikisiki, Bambisana en Kokstad het die konferensie bygewoon. Die meeste van hierdie mans het opgegroei in die VGK en baie van hulle is vandag leiers in hul gemeenskappe. Onder hulle is munisipale bestuurders, skoolhoofde, prokureurs, besigheidsmanne en onderwysers. Hulle neem dan ook sterk leiding in die vakante gemeentes. In van die vakante gemeentes in ons ring waar dit nie so goed gaan nie, soos Sipetu, Bizana en self Mount Ayliff, is ons probleem juis `n gebrek aan sterk leiers.

Die volgende maand of twee beplan ons `n paar jeugkonferensies vir die jongmense van ons ring. Die naweek van 30 -31 Mei word `n saamtrek op Kokstad gehou en 3 5 Julie te Mount Ayliff. Bid asseblief dat baie jong lewens in die tyd deur die Evangelie aangeraak sal word.

Baie dankie vir elke oproep, e-pos en brief wat ons van u af ontvang. Dit is wonderlik om soveel geloofsvriende te h wat belangstel in dit wat ons doen en werklik vir ons bid. Ons merk ook op dat baie moeite gedoen word om fotos en inligting van ons werk in nuusblaaie en selfs op kalenders van gemeentes te plaas, of tydens dienste te vertoon.  Dankie ook weereens vir u getroue finansile steun. Elke bydrae word waardeer en maak `n verskil. U bou werklik saam met ons aan die Koninkryk in Transkei.

Vriendelike groete.

Christo en Delest

Inhoud

 

Bestuursgids en Riglyne vir Skribas / Kerkkantore

Die bestuursgids vir kerkkantore, saamgestel deur dr Jan Viljoen, is op ons webblad beskikbaar by www.ngkok.co.za/admin. Dit is n dokument van 3.6mb, wat beteken dat jy n tydjie moet toelaat om dit af te laai indien jy n gewone telefoonlyn vir internettoegang gebruik. Dit kan egter maklik gedoen word.

 

Pinkster 2009 In NGK Swartkopsrivier (Oom Karolus En Lente kom kuier)!

Swartkopsrivier-Gemeente in Blouwaterbaai, Port Elizabeth, laat weet:

Ons wil almal ( Kinders & Grootmense) uitnooi na ons jaarlikse Pinkster wat gehou gaan word vanaf 17 21 Mei 2009.

Hierdie jaar kombineer ons ons kinder- en volwassse Pinkster. Cor en Letitia Uys ook bekend as oom Karolus en Lente kom by ons kuier. Ons begin Sondagoggend om 09h00 en die aand om 19h00. Ons week dienste begin om 19h00 elke aand.

Toegang is gratis ,maar ons gaan n kollekte opneem. Ons kerk is gele in Etsebeth Straat (net langs die tennisbaan) in Blouwaterbaai.

Vir verdere navrae kontak ons kerkkantoor op 0414664185 Maan/Woen & Vrydae vanaf 08h00 13h00

Ons hoop om julle almal daar te sien.

Inhoud

 

Spesiale Evangelisasie Toerusting: EE 111 Kliniek by NG Kerk Sionsrand.

Jan Coetzee laat weet:

DATUM: 12-17 Junie 2009

Groot Geleentheid vir Leiers en Lidmate:

Die afgelope tyd is daar by elke geleentheid waar ons bymekaar was, feitlik net oor een ding gepraat, nl.dat ons as kerk oor grense moet beweeg. Dit was die boodskap by die predikantekonferensie en ook by die padberade. Die wandel in die Woord uit Joh.4 het hierdie saak oor en oor beklemtoon. Ons besef al hoe meer hoe belangrik dit is dat die kerk (ons wat tempels van die Heilige Gees is) daar buite by die mense moet uitkom.

Die groot geleentheid wat TUG ons bied vir 2010 se sokker vra ook toerusting.

Die vraag is hoe gaan ons by hierdie groot oes uitkom ? Antwoord: Stuur leiers en lidmate vir hierdie toerustingsgeleentheid. Hulle gaan doodgewoon gehelp word om die evangelie met mense te deel.

Moenie die geleentheid misloop nie. Hierdie toegeruste mense gaan n reuse verskil in die gemeente vir Sy koninkryk maak.

Pinkster is ook die ideale geleentheid om die groot opdrag te beklemoon.

(Ons besef die 16 de is n vakansiedag en is deur die ingeskrewe groep onderhandelbaar)

PLEK: NG KERK SIONSRAND

KOSTE: R250,00 Kursusmateriaal, verversings en Sat. se ete ingesluit. (Tjeks uitgemaak aan NG KERK SIONSRAND of kontant betaalbaar aan begin van kursus)

PROGRAM:

Vrydag 12 Junie: 18h00-21h30

Saterdag 13 Junie: 08h00-17h00

Sondag 14 Junie: 14h30-18h00

Maandag Woensdag 18h30-21h00 (Dins. Onderhandelbaar)

KONTAKBESONDERHEDE:

Jan Coetzee tel/faks. 041 360 6573, sel. 0723202844

EE 111 Kantoor 012 3427650

Esme - Fax 012 342 7649

E-pos: jancoetzee@absamail.co.za

 

Inskrywingsvorm

EE 111 Kliniek 12-17 Junie 2009

NG Kerk Sionsrand

(Sluitingsdatum: 7 Junie 2009)

 

Naam:...........................................................................................................

 

Gemeente:...................................................................................................

 

Adres:..........................................................................................................

.......................................................................................................

 

Tel.nr............................................................................................................

 

Sel.......

 

Epos:......

 

Wyse van betaling:............................................

 

Geestelike musiekaand in PE-Sonheuwels net voor Pinkster

Deon van Staden bring die volgende geleentheid onder ons aandag:

Gemeentes word genooi om die Saterdagaand voor die Pinksterreekse begin 23 Mei om 19:00), 'n geestelike musiekaand in NG gemeente PE Sonheuwels by te woon waartydens LEON GOOSEN ("Glory Lorrie faam") sal optree.    Dit beloof om 'n heerlike inleiding te wees op die daaropvolgende Pinksteraande.    Vir diegene wat dalk die aand sommer ietsie wil eet, sal daar vanaf 18:30 etes te koop wees.

Die geleentheid is GRATIS - daar sal wel 'n kollekte opgeneem word om Leon se kostes te dra.

Vir navrae skakel 041 360 1496.

Inhoud

 

Dr Carrie Miles of Empower International (USA) visits Port Elizabeth: 29th June to 1st July (School Holidays)

Rethie van Niekerk bring die volgende mediaverklaring onder ons aandag:

ANGLICAN DIOCESE OF PORT ELIZABETH*

HIGHLIGHT OF THE YEAR FROM THE GENDER DESK! DON'T MISS THIS OPPORTUNITY!

Empower to visit five African countries in 2009* Dr Carrie Miles and Empower International Ministries will be visiting Uganda, Kenya, Burundi, Malawi and Port Elizabeth in June 2009.

WHAT IS HAPPENING IN BURUNDI?*

A highlight for Dr Carrie Miles will be when she conducts the New Man, New Woman,New Life seminar for the First Lady of Burundi! Carrie will also present a new Empower program, Redeeming the Changing Family to leaders at the Anglican Church of the Good Shepherd and Archbishop Ntahoturi's staff in Matana, Burundi.

*WHAT IS HAPPENING IN SOUTH AFRICA?*

The exciting news is that Dr Carrie Miles, Dr Sarah Nutter and Mr David Nutter will present the New Man, New Woman, New Life seminar and Redeeming the Changing Family in Port Elizabeth on 29th June to 1st July 2009. For more information see details attached.

*WHAT IS THE New Man, New Woman, New Life SEMINAR?* The New Men, New Woman, New Life seminar and study guide explores how redemption not only restores each one of us to wholeness with God, but also brings us back to the creation ideal of unity and equality with one another. Through redemption we become the New Man or New Woman, restored to New Life in Christ and a loving relationship with each other.

*Empower International Mission Statement* Empower International Ministries works alongside existing ministries in developing and/or historically non-Christian countries to promote Biblical teachings on the equal worth and potential for unity among all human beings, regardless of gender, ethnicity, social, age, or family status. EIM seeks to emulate the early Christian church in raising the respect, freedoms, and rights accorded women; in freeing men from norms of non biblical masculinity that lead to violence and despair; in encouraging equal-regard marriage, family happiness, and the godly care of children; and in promoting community values that eliminate sexual, ethnic, and other social antagonisms.

Audience: CLERGY, LEADERS, COUNSELORS and EDUCATORS.

Be sure to secure your place!

Many blessings

Ethel Schultz Pittaway

083 398 6218

Inhoud

 

Tienerbyeenkomste: Fuel 1.1

Ds Gielie Loubser, PSD Jeug NG Kerk Wes- en Suid-Kaapland laat weet:

Vir jare weet ons tieners bly die moeilikste mark om materiaal voor te skep.  Die Jeugkantoor het egter een produk wat kan help. 

Lifeway, een van die grootste publiseerders van Christelike materiaal, het n wonderlike reeks wat in SA kan werk.

Die Jeugwerkers Vereniging  moes tussen n klomp produkte kies en FUEL het uitgestaan.  Dis n produk bestaande uit 12 byeenkomste. 

Elke byeenkoms het 3 verskillende produkte: The spark , wat n hoogs professionele video-snit is wat as inleiding gebruik kan word, Fanning the Flame  n sessie wat deur tieners self aangebied kan word en Combustion - die Bybelstorie wat deur n teoloog aangebied word.

n Stel bestaan uit 3 CDs en 2 DVDs.  Die aankoop prys is $149.95, maar ons het die regte bekom om dit vir R300 (posgeld uitgesluit) te verkoop in Suid-Afrika. 

Kontak gerus die Jeugkantoor by 021 957 7199 of jeug@kaapkerk.co.za  om te bestel.

Inhoud

 

VBO Winterweek 2009 (Bloemfontein): "Die Kerk wat ons moet wees

Dr Gerhard Botha van Kovsies laat weet:

Hierdie geleentheid vind op Maandag, 1 Junie 2009 vanaf 14:00 tot Donderdag 4 Junie 2009 om 12:00 plaas. Die sprekers by hierdie geleentheid is, proff Danie Veldsman, Yolanda Dreyer en dr Coenie Burger. Die verskillende departemente van die Teologiese Fakulteit neem verantwoordelikheid vir die parallelle sessies. Hierby aangeheg volledige besonderhede asook registrasievorm. Navrae: shepherd.hum@ufs.ac.za of 051 401 3803.

Inhoud

 

Outreach to foreigners in PE-Central

Come and reach out with us (Christians from different Churches)every Friday 18:00 - 20:00 in Central to the lost world. In Central there is a lot of foreighners from mostly Africa and some from the Middle East. It is a door to door evangelism. We meet 18:00 in front of the Dutch Reformed (NG) Central Church on the corner of Edward and Campbell Street. It is a great opportunity to prepare yourself for the mission field. A lot of street workers ended up in the mission field. Central is also part of the great commission (Matt 28).

Central needs the Lord.

Inhoud

 

Accommodation needed for Dutch Volunteers

Mark Lawler laat weet:

We are looking for accommodation (hosted or rented) for a few Dutch volunteers coming at different times between June and October 2009.

We have been developing a contract volunteer program which is now slowly coming together and we will be receiving our first 3 Dutch volunteers, as part of a pilot program with Be-More (a Dutch volunteer organization) at the beginning of June 2009.  As it is a pilot program we cannot commit to the signing of leases for accommodation just yet but are searching for a place (places) for these volunteers to stay until we have a guarantee from Be-More after the pilot program.

We are looking for either hosted accommodation or reasonable rentals without a lease.  Hosting or rental costs incured will be covered.

The volunteers and dates concerned are as follows:

Anne-Marie Coster-van den Broek, 1st 26th June 2009

Vanessa Spijkers

Wilma van Wijngaarden

Bianca Fortuin  20th July 15th August

Sofie Katz

Martine Elsinga  14th September 10 October

If you have or know of possibilities to help in this regard, please contact me.

With thanks.

Blessings

M a r k   L a w l e r CCMP

Ministry Director

Tel:          041 360 2780

Fax:         086 518 5458

Cell:        082 473 4389

Email:      mark@ccmp.org.za

Web:       www.ccmp.org.za

PO Box 7348

Newton Park

6055

Inhoud

 

Vir jou dagboek: Gesondheidsorg-Sondag : 18 Oktober

Hierdie e-pos word namens die Christen Geneeskundige Bond van Suid Afrika (CGB) en Healthcare Christian Fellowship International (HCFI) aan u gestuur.

Ons groet u in die Naam van ons opgestane Verlosser, Jesus Christus!

Soos wat vir baie jare die tradisie geword het, bevorder ons twee verenigings vanjaar weereens gesamentlik die herdenking van Gesondheidsorg-Sondag op die derde Sondag in Oktober. Vanjaar val Gesondheidsorg-Sondag op 18 Oktober en die voorgestelde tema is "Gesondheid vir Almal".

Die viering van Gesondheidsorg-Sondag het sy ontstaan gedurende die 90's in die Verenigde Koninkryke gehad. Van daar het dit oor die res van die wreld begin versprei. Dit word naby aan 18 Oktober gevier, traditioneel as Sint Lukasdag bekend. In Suid-Afrika het die viering van Gesondheidsorg-Sondag van krag tot krag gegaan, en meer as 5,000 Suid-Afrikaanse gemeentes neem jaarliks aan die vieringe deel.

Die doel van hierdie vieringe is:

* Om gesondheidswerkers en hulle aktiwiteite spesifiek onder die (voor)biddende aandag van die gemeenskap van gelowiges te bring.

* Om die invloed wat die gelowige gemeenskap op gesondheidsorg het, uit te lig en te beklemtoon.

* Om aktiewe ondersteuning van kerkverwante gesondheidswerkers en gesondheidsorg-projekte aan te moedig.

"Gesondheid vir almal" is inderdaad 'n toepaslike tema vir die Suid-Afrikaanse situasie. Die woorde word dikwels deur politici gebruik om aan te dui dat toegang to gesondheidsorg 'n basiese mensereg is. Ver verwyder van hierdie optimistiese uitlatings swoeg Christen gesondheidsorgwerkers daagliks teen oneindige struikelblokke om in die voetstappe van Jesus die siekes in die gemeenskap te dien. Ons dank die Here vir hulle wat geroep is om as dokters, verpleegkundiges en ander gesondheidsberoepe te dien en wil hierdie dag gebruik om hulle en hulle diens aan Sys org op te dra.

Ons vertrou dat u gemeente ook op 18 Oktober aan hierdie vieringe sal deelneem. Binne 'n paar weke sal u verdere inligting ontvang, met wenke en idees. Vir nou sal ons dit hoog op prys stel indien u hierdie datum in u dagboek sal aanteken.

Saam in die diens van die Groot Geneser,

Lucy Hollands (CGB)
Erica Grunewald (HCFI)

***

Die Christen Geneeskundige Bond van Suid-Afrika getuig al vir meer as 50 jaar vir Christus. Die doel van die Bond is om gesondheidswerkers te bemoedig om Jesus in hulle daaglikse praktyk te verheerlik, om sodoende hulle geloof en diens te verbind. Deur die gemeenskaplike studie van die Woord, gebed en byeenkomste word lede versterk en bemoedig in hulle werksomstandighede. Deur volgens die voorbeeld van Christus te dien, dra Christen gesondheidswerkers 'n boodskap van hoop, liefde en genesing uit na 'n gebroke wreld.
Inhoud

 

Kensington se basaar slaag

Verlede week het ons berig dat Kensington, n klein gemeente in PE se sentrale stadsgebied, hul basaar in Walmer se NG Kerkkompleks hou. Dit was 8 Mei. Nou vertel Veronica Westraadt dat die basaar reeds R26,000 opgelewer het - regtig n mooi prestasie vir n gemeente met sowat 100 lidmate. Geluk!

Inhoud

 

Inisiatiewe van Focus on the Family

Chantall Vermaak het n bekendstelling van Afrika-inisiatiewe deur Focus on the Family bygewoon, en doen as volg verslag oor insette deur dr Kasambala van FoF:

Focus on the Family birthed in USA in 1977, with Dr James Dobson as its founder, the need to reach out to families was recognised as a global need and the doors of opportunity were opened for Focus on the Family to extend worldwide to bring the same message of hope to families.  In 1992 Focus on the Family opened its doors to serve the families of Africa with a mandate to lovingly minister to them and to re-introduce them to Biblical values and the saving grace of Jesus Christ.  They help families thrive ...

 

Focus on the Family DVDs & Boeke:

 

* The Truth Project DVD Dr Del Tackett

Focus On The Familys The Truth Project is an ambitious and powerful DVD-based small group study that practically and personally introduces participants to the truth claims of God.  Dr Del Tackett, author of the project, was deeply challenged by Research studies that showed that only 9% of professing Christians have a biblical worldview!

Waaroor gaan dit?

Who is God?

What is the purpose and meaning of LIFE?

Is our Culture filled with LIES?

There is no direction you can travel in which GOD has not spoken!

Why do I exist?

What is TRUTH & REALITY?

What takes us captive?

WHAT is Gods view on WORK?

Everything is about Relationships!

Unity Diversity

God is a God of social order

How it all started, and wheres it going ...?

 

Do You Really Believe That What You Believe Is Really Real?

Dit is n 12 sessies/weke DVD kursus

- Strategie: Doen 12 weke opleiding, verkieslik in klein groepies

- Wie moet die opleiding doen: Alle kerke/ mense wat reeds in Christus glo en kerk toe gaan.  Die boek leer hoe om jou geloof te behou.

- Hulle het huidiglik 100 groepe wat die opleiding gedoen het.

- Hulle gaan die bg opleiding ook in PE doen.

Datum: Woensdag, 10 Junie 2009

Plek: St Columbas Presbiteriaanse Kerk

Tyd: 6:00nm vir 6:30nm

Koste: R350 per persoon / R380 vir n paartjie (sluit n ligte ete in)

Boek: 21st Century Parent Roy Parsons

Datum: Woensdag, 2 September 2009

Tyd: 06:00nm vir 06:30nm tot ongeveer 07:30nm

Plek: Grey Primre Skool

Boek: The Heart of Success Roy Parsons

Die Boek is bedoel vir Leiers.

Hoe balanseer jy jou Professionele lewe en familielewe

Hulle beplan n ontbyt ivm bg

Datum: 3 September 2009

Plek: Edward Hotel

Tyd: 07:30 vir 08:00

Inhoud

 

Skoolverlaterskampe

Vanjaar vind die skoolverlaterskampe weer in die winter-skoolvakansie plaas, van 28 Junie tot 5 Julie 2009.

Volledige besonderhede tesame met die inskrywingsvorm is beskikbaar by:

www.ngkok.co.za/skollies/inskrywingsvorm.pdf

Inhoud

 

Tikkie op die Skouer

Die passasier in 'n huurmotor tik die bestuurder op die skouer om hom iets te vra. 

Die bestuurder gil, verloor beheer oor die voertuig, ry amper in 'n bus vas, jaag oor die sypaadjie en stop millimeters van 'n winkel venster af. 
Vir 'n paar oomblikke is alles doodstil. Die drywer s toe, "Moet dit asseblief nooit weer doen nie. Ek het my amper doodgeskrik." 
Die passasier vra toe om verskoning en s hy het nie gedink 'n tikkie op die skouer sou hom so laat skrik nie. 
Die bestuurder antwoord toe, "Dit is nie werklik jou fout nie. Vandag is my eerste dag as huurmotor bestuurder. Vir die laaste 25 jaar het ek 'n lykswa bestuur!!"

(Dankie Nellie Westraadt)

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud