Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 1  -  22 Januarie 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

Dit is droog op baie plekke

Sokker: 2010 is ‘n oop deur vir die evangelie

Konsultasie van Nasionale Kerkleiers reik ‘n verklaring uit

Selamtu

Algoa Gemeenskapkerk vier groot fees

Missie Japan : jongste nuus

Dr Jaco Putter beskikbaar vir Pinkster

Obed-Nuus van Danie Matthee

Gereformeerdes word een en verleen daadwerklike hulp

Gebed vir Israel

Stand van kommunikasie in die NG Kerk

Bybel-Media Nuusbrief 1/2009

Welkom aan prop Willem Lubbe in Humansdorp-Oos

Foto-Album op die web

Onderwerpe vir Week van Gebed beskikbaar

Sinodale datums vir 2009

Daniël Nasionale Mannekonferensie : 20-22 Maart 2009
Goedgekeurde fondse vir Ringsprojekte

“Alles gaan terug boks toe”

Om oor na te dink

Houston We Have a Problem

Brueggeman: Rethinking Church Models through Scripture

How many dogs does it take to change a light bulb?

 

 

Besoek gerus ons fotoblad by www.flickr.com/photos/ngkok. Stuur julle gemeentelike foto’s asb aan my, dan plaas ek dit graag op ons blad.

 

Dit is droog op baie plekke

In sekere distrikte van die Oos-Kaap is dit so droog dat beeste en ander vee vrek. Dieselfde geld van wildsbokke - springbokke, koedoes, ribbokke, om maar ‘n paar te noem. Sprinkaanplae neem ook ernstige afmetings aan in sekere dele van die provinsie.

    In die Noord-Oos-Kaap val goeie reën, waaroor ons baie dankbaar is.

    Sal julle asseblief as gemeentes volhou om te bid vir die droogte!

Inhoud

 

Sokker: 2010 is ‘n oop deur vir die evangelie

Die wyse waarop die Sokker-Wêreldbeker van 2010 die kerk in staat stel om ‘n impak met die evangelie te maak, is een van die mees aangename en inspirerende ontdekkings van sy hele bediening, het dr Mike Muller, Oos-Kaaplandse verteenwoordiger op die nasionale komitee verantwoordelik vir die sportbediening tydens die wêreldbeker, aan Oos-Kaap eNuus gesê.

   Dit is behoorlik verstommend om veral drie dinge raak te sien:

1.  Met hoeveel kundigheid en ervaring die beplanning en materiaal vir evangelisasiepoging tydens 2010 saamgestel is. Die betrokkenes, wat ‘n internasionale netwerk verteenwoordig, het reeds ervaring sedert die 1996 Olimpiese Spele te Atlanta opgebou.

2.  Die kwaliteit van die beskikbare materiaal en die beplanning wat reeds gedoen is om in elke gemeenskap inisiatiewe te neem.

3.  Hoe elke gemeenskap landswyd die wêreldbeker kan gebruik om uit te reik en die evangelie prakties te deel, veral met aktiwiteite wat op jongmense gerig is..

Verdere toeligting

Dr Mike Muller gee in die volgende paar weke verdere toeligting oor die wyse waarop alle plaaslike gemeentes by sokker-evangelisasie betrokke kan raak. Vriendskap, gasvryheid en sport sal ‘n belangrike rol speel. Hy reël tans met ringskribas om leraars in ringsverband te ontmoet. Wees asseblief teenwoordig.

Vanaf ds Cassie Carstens

Ds Cassie Carstens (van Stellenbosch) is oorhoofs gemoeid met die reëlings. Vanuit sy kantoor is die volgende inligting ontvang. Ek haal die skrywe letterlik aan:

Daar word in Februarie en Maart 123 kursusse aangebied wat dien as opleiding. Die Maandag is spesifiek vir die streek se predikante -  hoe/waar hulle betrokke kan raak - visie.

    Hou die volgende datums oop :

1.  Wes Kaap : Die week 09 – 13 Februarie op Stellenbosch. Maandag 9 Februarie spesifiek vir die Wes Kaap predikante =  ( SCAS hoofkantoor, die Eiland). Besonderhede sal einde Januarie gesirkuleer word.

2.  Gauteng 23 – 27 Februarie. Maandag 23 Februarie vir predikante van streek. Besonderhede later.

3.  KZN : Vanaf 27 Februarie : waar spesifiek Maandag 27 Februarie bedoel is vir die leraars.

4.  Oos Kaap en Vrystaat : PE en Bloemfontein, 09 – 15 Maart, met Maandag 09 Maart vir predikante.

5.  Noord Kaap : Upington 23 – 28 Maart, met Maandag 23 Maart vir leraars van streek.

     Besoek die webtuistes vermeld waar julle meer besonderhede sal kry:

www.iscislt.com

www.alict.org

www.ubabalo2010.com

www.thekidsgames.com

www.scas.co.za

    Inhoud

 

Konsultasie van Nasionale Kerkleiers reik ‘n verklaring uit

Dr Kobus Gerber, Algemene Sekretaris van die NG Kerk, skryf:

Op 19-20 Januarie 2009 het ‘n 30-tal kerkleiers, verteenwoordigend van die totale spektrum van die Christendom in Suid-Afrika, in Stellenbosch vergader om mekaar in die oog te kyk oor die situasie in ons land en wyer. Ekself en Braam Hanekom was namens die NG Kerk teenwoordig.

    Ons was diep geraak deur die geestelike en teologiese diepte van die leierskap van die Christendom in hierdie land asook deur die positiewe wil en verbintenis tot die waardes van die Evangelie vir ons land en samelewing. Daar was ook ‘n verbintenis om mekaar meer gereeld te sien en doelgerig aan nouer samewerking met mekaar te werk.

    Aangeheg is die verklaring waarmee ons almal kon saamgaan. Ek gee dit graag aan jou deur vir verspreiding in jou sinodale gebied en waar jy dit ook al mag nodig vind: dit is werklik ‘n dokument van hoop en uiters aktueel vir ons gemeentes, lidmate en leraars. Dit is tans net in Engels beskikbaar.

    Die dokument is hier op ons webblad beskikbaar.

Inhoud

 

Selamtu

Schalk en Bonnie van Niekerk bedryf ‘n pioniersbediening in die sentrale stadsgebied van Port Elizabeth, wat bekend staan as Ramah Rescue. In hul jongste nuusbrief vertel hy van ‘n jeugprojek, Selamtu, en ‘n toerustingskursus waarby hulle betrokke was. Klik hier om foto’s van die Selamtu-jeuginisiatief te sien.

    Schalk vertel geesdriftig:

Onder leiding van die HEILIGE GEES het ons in Kwazekele n kerkplant aksie saam met pastoor Moses Boliwera begin en het Ramah verantwoordelikheid vir die logistieke werk asook die jeugbediening aanvaar. Die area is baie arm en grens aan die soutpanne met vele shacks.

    Gou het die kinders van 5 tot 12 tot 19 tot 28 gegroei en het ons gehop om voor te bly !! n plan moes beraam word om hulle in Xhosa te bereik en na gebed het pastoor MIMI n Xhosa dame  by ons bediening aangesluit en kon die werk in erns afskop. Lesse is in Engels en Xhosa geleer m.b.v. ‘n Xhosa Bybelstorieboek (verkry met dank vanaf NG Sentraal) en inkleur prente wat pas by die verhale.

Speletjie is gespeel en (vir hulle nuwe goete) is beleef (kyk na die foto van die vingerbakatel) en ons het gewoonlik afgesluit met die leer van geestelike liedere. TOE KOM KERSFEES en wat nou gedoen.?? Fondse was zero en ons het gebid soos min !!! Louis en Jenny Munro van NG Lorraine het gehoor en in n japtrap is fondse vanaf die gemeente bekom en geskenk pakkies is gemaak. King Cars het bygekom en toiletware is nog bygevoeg. National Brands is deur Jenny genader en ons het n party ophande !!!  GOD IS GREAT –ons het daardie Saterdag  30 kinders bedien en huis toe gestuur met vol magies.

Hoe om hierdie groep te bedien?

n Advertensie in OosKaap eNuus het aandag getrek en is ek sak en pak op Pretoria toe in November om CONEXELLENCE by te woon. Die jeugleierskursus is deur Operasie Mobilisasie aangebied en het my hele kerk model/ bediening strategie onderstebo gedraai!!!

DIE STRATEGIE IS IN 60 LANDE DEURPRAAT EN AANGEPAS om te arriveer waar dit nou aangebied word. Net n paar goete om jeug mense se monde te laat water:

Veranderde sit geriewe –DAAGLIKS – hou jeug op hul tone;

Strategiese momente (nie voorspelbare programme) word aangebied.

Interest  /  interact  /  involve  /  inspire   is die taal van die jeug. HOE pas ons oues van dae daarin ??

Die analisering van die jeug en hulle behoeftes het ook nie agterweë gebly nie:

*  Hoe dink die jeug van vandag ?

*  Hoe challenge ons hulle ?

*  Wat soek die jeug van vandag ?

*  Wat is hulle behoeftes

* Woorde soos passionality / SHAPE  / edutainment  / expotivity  het te voorskyn gekom. Na dit alles het die vraag “gesurface” (ek pas gou aan né): HOE ERVAAR JULLE DIE KERK?

Inhoud

 

Algoa Gemeenskapkerk vier groot fees

Algoa Gemeenskapskerk (Chestnutstraat, Algoapark, Port Elizabeth), vroeër bekend as NGK Algoapark-Noord, vier fees, groot fees die naweek van 30 Januarie, 31 Januarie en 1 Februarie 2009.

    Die gemeente is 50 jaar oud en nooi alle oud lidmate en belangstellendes om die jubel-en-juig-naweek 'n sukses te maak.

    Op Vrydagaand , 30 Januarie word 'n Gospelaand gehou met bekende sangers teen R5 toegangsfooi.

    Saterdag, 31 Januarie is dit 'n fees soos min met gratis geskenke wat al om die uur uitgedeel gaan word.  Smullekker etes.  Die liplekkerste pannekoeke in die Baai.  Popsy die Nar en Boeremusiekgilde en vele meer.

    Sondagoggend, 1 Februarie om 9h00 sluit ons die naweek af met 'n Jubeldiens wat deur verskeie vorige predikante bygewoon gaan word.  Gratis tee en koffie en eetgoed na die diens.

    Skakel Ronel by 079 493 7239 vir navrae.

Skryf spanne in vir Fooze Ball

Ons, skryf die gemeente, wil graag van die geleentheid gebruik maak om gemeentes uit te nooi om spanne vir Fooze Ball in te skryf by ons Fees wat gehou sal word op 31 Januarie 2009.  Hierdie fees val dan ook saam met ons 50ste Bestaansjaar vieringe en ons sal dit regtig baie geniet indien u die dag saam met ons sal kom spandeer.

    Die idee is dat gemeente hulle jeug/ kerkraad/ werkers, ens sal inskryf as 'n span om te kyk watter gemeente kraai koning in Fooze Ball.  Die inskrywingsfooi is slegs 'n skamele R10 per span en dit beloof om ongelooflik baie pret te wees en dien ook as 'n geleentheid om lekker span te bou.

    Vir verdere besonderhede kontak asb Ronel by 079 493 7239

Inhoud

 

Missie Japan : jongste nuus

Klik hier vir die Januarie 2009-uitgawe van Missie Japan se nuusbrief. Dit vertel van die vertrek van Stéphan en Carina van der Watt na Japan, die besoek van studente aan Japan, en ook van ander verwikkelinge, soos op onderwysgebied.

Inhoud

 

Dr Jaco Putter beskikbaar vir Pinkster

Jaco Putter, voorheen van Humansdorp-Oos gemeente, en nou predikant in die Noordelike Provinsie, is beskikbaar om gratis Pinkster in ‘n Oos-Kaapse gemeente te hou. Indien julle belangstel, kan julle hom kontak by 082 563 1616.

Inhoud

 

Obed-Nuus van Danie Matthee

Ds Danie Matthee is die hart van Obed, ‘n bediening wat kreatiewe kommunikasie benut om die evangelie eietyds te deel, skryf in Obed se jongste nuusbrief:

Obed is gevra om van middel Februarie tot einde April, 'n kinderproduksie by tagtig skole in die Boland op te voer!  Is dit nie ongelooflik nie!  Soos die tieners sê: 'Awesome!'  Loof asseblief saam met ons die Here vir hierdie wonderlike geleentheid  en dank Hom vir sy onuitspreeklike goedheid.  Wanneer die Here 'n deur vir mens oopmaak het ek nou al geleer, gaan dit gewoonlik met uitdagings gepaard, wat ek glo Vader gebruik om ons te leer om meer op Hom te vertrou, en ons te herinner dat ons niks sonder sy krag en seën moet probeer doen nie.  Om 'n nuwe produksie te skep, oudisies te hou, in te studeer, stel te ontwerp en te bou en kostuums te maak, neem gewoonlik minstens drie maande.  Wel ons het een!  Nou verstaan julle hoekom Desember se nuusbrief eers in middel Januarie arriveer.  Die goeie nuus is dat die teks klaar is en die spelers in plek is en dat ons die week met repetisies begin.  Wanneer jy bid sê asseblief dankie vir die Here vir die idee van die storie wat hy my gegee het en vra Hom om dit op 'n wonderlike manier te gebruik.

    Bid asseblief ook dat ons die dekor en kostuums betyds sal klaar hê en al die logistieke plooie maklik sal uitstryk.

    Nog goeie nuus is dat Obed vir nie minder nie as ses Junior- en sewe senior Showtime Awards in 2008 genomineer is.  Dertien in totaal!   En dit sluit nie eers die jongmense in wat nominasies vir Breek 'n Been en Golgota gekry het nie.  Jammer as dit klink of ek 'n bietjie brag, maar ek is regtig trots op wat ons die afgelope jaar kon vermag het.  Die Here was regtig baie goed vir ons en daarom soos Paulus sê: "As ek roem wil ek in die Here roem."  Goed ek weet dis buit konteks aangehaal maar julle verstaan die analogie.  Die toekennings word einde Januarie gemaak so volgende maand laat weet ek julle of ons iets gewen het. 

    Mooi, Danie! Ons hoop julle wen en wen groot!

Inhoud

 

Gereformeerdes word een en verleen daadwerklike hulp

Die Gereformeerde Kerke het op hul onlangse algemene Sinode besluit om een kerkverband te vorm. Daarmee word wit en swart gereformeerde kerke in een verband saamgevoeg. Neels Jackson berig in Beeld dat daadwerklike hulpverlening ’n onmiddellike gevolg was - bekend maak bemind:

Potchefstroom. - Die algemene sinode van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (GKSA) het gister met van sy eerste besluite oplossings vir groot leemtes in die swart gemeentes probeer vind.

Die sinode het besluit om 'n fonds te stig om afgetrede swart predikante en predikante se weduwees wat in groot armoede leef te help.

Voorts is op 'n strategie besluit om ouderlinge op te lei wat baie van die bedieningswerk kan doen waarby predikante in gemeentes met talle preekpunte nie kan uitkom nie.

Van die afgetrede dominees en weduwees wat nie behoorlike pensioene het nie, kry blykbaar baie swaar. 'n Geval is genoem van 'n weduwee wat vroeër met R76 per maand moes klaarkom. 'n Ander dominee van 91 kry glo net een keer elke paar jaar 'n bedraggie.

Prof. Koos Vorster van die Teologiese Skool Potchefstroom het gevra dat die fonds einde Januarie al moet help, want die nood is groot. Hy is die versekering gegee dat dit gedoen kan word. Dit staan as die Thuso-fonds bekend. "Thuso" is die Tswana-woord vir "hulp".

Daar is ook besluit dat sinodegangers aanstaande week die kans sal kry om uit hul eie sakke tot die fonds by te dra.

Die besluit oor ouderlinge is gerig op gemeentes waar ouderlinge weens omstandighede 'n groot deel van die bediening moet hanteer. Daar is byvoorbeeld uitgestrekte gemeentes in onder meer Venda waar 20 of meer preekpunte is. Dié dominees kan eenvoudig nie oral uitkom nie.

Ouderlinge gaan nou omvattend opgelei word om te help.

Dr. Neels Smit, voorsitter van die moderamen, was agterna baie ingenome met die gees waarin die besluite geneem is. Selfs die mees konserwatiewe afgevaardigdes het sterk gevoel die swart kerke moet gehelp word.

Vorster het gesê dié gesindheid is 'n regstreekse gevolg van die eenheid wat nou in die GKSA bereik is. Mense sien nou self wat die nood is.

Ds. Norman Ligege van die gemeente De Hoop in Venda was hoogs tevrede met albei besluite. Hy het gesê dit sal die swart kerke baie help.
Inhoud

 

Gebed vir Israel

Die Seën die Volkere Sendingorganisasie hou elke maand ‘n gebedsbyeenkoms in Port Elizabeth. Tydens die volgende byeenkoms, op Sondag 25 Januarie 2009, te Calvary-Gemeente, Malabar, Port Elizabeth, word vir Israel gebid. Die byeenkoms vind van 15:00-17:00 plaas. Vir meer inligting kan julle met Jean Greyling skakel (Jean.Greyling@nmmu.ac.za) en hul webblad verken by www.blessthenations.co.za.

Inhoud

 

Stand van kommunikasie in die NG Kerk

Almal wat prakties betrokke is by e-kommunikasie in die NG Kerk (dis nou op sinodale vlak), tesame met Kerkbode, het pas in Kempton Park vergader en gesels oor e-kommunikasie. Die gesprek het - ten goede - wye draai geloop en almal gehelp om meer konkreet en prakties oor kommunikasie te dink.

    Dit was lekker om te beleef hoedat kommunikasie in elke sinode geskied met verrekening van die eie aard, kultuur en oogmerke van die sinode. E-kommunikasie is nie bloot ‘n digitale oefening nie, maar ‘n verpakking en bevestiging van dit wat die Here op die spesifieke sinode se harte druk.

    Dr Ben du Toit het gesê die wyse waarop elektroniese kommunikasie in die NG Kerk groei, dui daarop dat die kerk werklik in die 21ste eeu tuis is. Jean Oosthuizen van Kerkbode het die koms van die internet en die impak daarvan met die ontstaan van die boekdrukkuns vergelyk. Ons is nog nie ten volle bewus van die grondige wyse waarop dit ons kerk-wees en ons doen en late gaan beïnvloed nie, het hy uitgewys.

    Die groep het besluit om die Kerklike Tydskriftemaatskappy te versoek om ‘n jaarlikse e-Komwerkgroep ter bevordering van kommunikasie in die NG Kerk te borg. Bybel-Media het ingestaan vir hierdie eerste ontmoeting, ‘n uiters tydige en broodnodige byeenkoms.

Inhoud

 

Bybel-Media Nuusbrief 1/2009

In die Nuus:
‘Kerkbode’ vier sy 160ste verjaardag met ’n toekomsvisie

WELLINGTON. - 2009 is ’n besondere jaar vir Kerkbode, die amptelike blad van die NG Kerk, aangesien dié blad vanjaar sy 160ste verjaardag vier.

Die eerste uitgawe van Kerkbode - toe De Gereformeerde Kerkbode in Zuid-Afrika - het op 13 Januarie 1849, met dr Abraham Faure as redakteur, verskyn.

Kerkbode is die tweede oudste koe­rant in Suid-Afrika wat sedert stigting steeds ononderbroke verskyn. Die oudste koerant, The Witness, is drie jaar vroeër (1846) gestig. Bekende dagblaaie soos Cape Times, Die Burger en Beeld is in onderskeidelik 1876, 1915 en 1974 gestig.

Die eerste redaksie het ambisieus dekking beloof vir “mededelingen omtrent den voortgang van de Christelijke Godsdienst door bemoejing van Christen zen­­delingen der onderschei­den Protestantsche kerkgenoot­schap­­pen” en “Bijbelversprei­ding”. Die “Schoolwezen” het ook hoog op die agenda gestaan.

Volgens die huidige Kerkbode-re­dak­­sie sal die koerant in die feesjaar op verskeie maniere uitgebou word sodat dit nóg meer gestalte kan gee aan sy leu­se: “Vandag se kerkkoe­rant vir vandag se kerkmense”.

“Ons begin binnekort met die herontwerp van die koerant. Inhoud sowel as voorkoms sal ’n ingrypende vernuwing ondergaan. Die volgende stap sal die skep van ‘Kerkbode op die internet wees’. Dit sal nie net ’n web­werf wees nie, maar ’n volwaardige internet-uitgawe van Kerkbode wat elke tweede week verskyn wanneer die gedrukte uitgawe nie verskyn nie”, berig die redaksie.

’n Feesnaweek met ’n toneelstuk op die patroon van die “Antjie”-gesprekke wat in elke uitgawe van Kerk­bode verskyn, asook ’n fees­diens, word ook in die vooruit­sig ge­­stel. ’n Spesiale poging sal ook vanjaar aangewend word om weer eens ’n rekordbedrag vir die Kerkbode-Kersfonds in te samel.

Lees die jongste uitgawe van die Kerkbode wat volledig oor al die sake berig.

Nuut op die boekrak:

Om Christus beter te ken  deur dr Annes Nel (R99.95)

Hierdie publikasie is spesifiek gemik op gemeenteleiers wat eredienste moet lei. Dié preekbundel bestaan uit 13 volledige eredienste, onder andere vir Kersfees, Goeie Vrydag, Paassondag en Pinkstersondag. ’n Volledige erediens vir ’n begrafnisdiens is ook ingesluit.

Pluspunte:

*   Goeie teologiese inhoud

*    Verskeidenheid van temas

*    Eredienste vir spesiale feesdae in die kerkjaar

*    Voorgestelde liedere kom uit Die Liedboek

*    Hulpmiddel vir elke ouderling

Jaarboek 2009

Die Jaarboek dien al vir 159 jaar as 'n belangrike verskaffer van inligting vir die NG Kerkfamilie. Dit het die nuutste inligting oor sinodes, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante. Gemeentes wat die jaarboek 2009 verlede jaar bestel het, kan dit teen die begin van volgende week in die posbus verwag. Alle bestellings word teen hierdie Vrydag versend.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 0860 26 33 42

*    Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

*    Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za
Seënwense vir die nuwe jaar.

Hans Steyn

Hoof: Bemarking en Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za 

Tel: 021 864 8223

Inhoud

 

Welkom aan prop Willem Lubbe in Humansdorp-Oos

Deon Oelofse, ringskriba van Humansdorp, skryf:

Ons verwelkom graag vir prop Willem Lubbe in ons sinodale gebied. Hy het die beroep aanvaar na Humansdorp-Oos en sy bevestiging sal DV 25 Januarie 2009 plaasvind om 18:30 by hul Kerkgebou. Die bevestiging is met handoplegging, so alle ringsleraars en hul familie word hartlik uitgenooi om die besondere geleentheid saam met Willem en sy ouers mee te maak. Sterkte Willem.

Inhoud

 

Foto-Album op die web

Ons Sinodale Fotoblad op Flickr begin nou mooi lewe kry. Die blad kan besigtig word by www.flickr.com/photos/ngkok. Aan die regterkant van die voorblad is daar “sets” of stelle foto’s. Dit ontsluit elke keer ‘n groepie foto’s wat oor ‘n gesamentlike tema handel. Hier is ‘n paar voorbeelde van sulke stelle of mini-albums:

*  Barcelona Voedingsprojek in Port Elizabeth

*  Xtreme ActVentures - Ringsprojek van die Ring van Queenstown

*  ‘n Houtverwerkingsprojek gerig op bosslapers bring hoop

*  Gesamentlike nagmaal op Colesberg

*  En nog veel meer.

Inhoud

 

Onderwerpe vir Week van Gebed beskikbaar.

Die onderwerpe vir die Week van Gebed vir 2009 is pas vrygestel. Klik hier om dit af te laai. Die onderwerpe sluit aan by Calvyn se leer oor gebed en lewe, na aanleiding van die 500ste herdenking van Calvyn se geboortejaar in 1509.

Inhoud

 

Sinodale datums vir 2009

Die datumbeplanning vir Voortgesette Bedieningsopleiding, sinodale vergaderings, ringsitting e.s.m is gefinaliseer en gepubliseer. Besoek www.ngkok.co.za/datums.

Inhoud

 

Daniël Nasionale Mannekonferensie : 20-22 Maart 2009
Ds Peet Grobbelaar, tot onlangs van Queenstown-Gemeente, maar deesdae verantwoordelik vir die mannebediening van die NG Kerk Moreletapark, laat weet dat die Daniël Nasionale Mannekonferensie van 20-22 Maart 2009 plaasvind. Hierdie konferensie word deur die NG Kerk Moreletapark aangebied. Laai die konferensiebrosjure en inskrywingsvorm hier af.

Inhoud

 

Goedgekeurde fondse vir Ringsprojekte

Die fondse vir ringsprojekte vir 2009/10 is onlangs amptelik goedgekeur. ‘n Opsomming van die toekenning is op ons webblad te vind - besoek www.ngkok.co.za/ringsprojekte/2009.  Moenie hierde as die amptelike kennisgewing beskou nie - dit word deur die Direkteur Administrasie aan Ringskriba’s gestuur.

Inhoud

 

“Alles gaan terug boks toe”

Ron Reynolds deel ‘n gedagte met ons:

Het jy al ooit Monopoly gespeel?   Is dit nie die heerlikste gevoel wanneer jy as wenner uit die stryd tree nie!   Jy’s die eienaar van al die beste strate met baie hotelle en huise en die geld vloei letterlik in!   Maar aan die einde van die speletjie moet die wenner al die speelstukke, die hotelle huise ens weer netjies in sy kartonhouer terugplaas!

    Dis net so in die regte lewe ook.   Wanneer jy tot sterwe kom meot alles weer Terug boks toe!

    En dit laat die vraag by my opkom: Wat is sukses dan?   Om al die geld in die wêreld te besit?   Om aan die bestuur van ‘n groot konglomeraat? Om ‘n lang, slap, vuurwa te bestuur?   Nee!  Kannie wees nie! Want aan die einde gaan alles tog “Terug in die boks.”   En wanneer jy voor die poorte van die hemel staan beteken al hierdie dinge net mooi niks nie.   Hulle’s beslis nie jou toegangskaartjie tot die Koninkryk nie!

    Nou dan, wat IS sukses dan?   Om die Koninkryk van God te soek staan heel eerste op die agenda want dan sal al die ander dinge bygevoeg word (Vryheid, geluk, gesondheid, eenheid, voorspoed, vrede)  en wanneer jy wel tot sterwe kom is daar ‘n wonderlike bonus:  jy het die ewige lewe!

    Glo in God en mag vandag die dag wees waarop jy Sy koninkryk vind!

Inhoud

 

Om oor na te dink

Johan Marais, van Dordrecht, bring hierdie wyse gedagtes onder ons aandag:

Opportunity may knock    once, but temptation bangs on your door forever.

Quit griping about your church; if it was perfect, you couldn't belong.

If the church wants a better pastor, it only needs to pray for the one it has.

God Himself does not propose to judge a man until he is dead. So why should you?

 Some minds are like concrete,  thoroughly mixed up and permanently set.

Peace starts with a smile.

I don't know why some people change churches; what difference does it make which one you stay home from?

A lot of church members who are singing 'Standing on the Promises' are just sitting on the premises.

We were called to be witnesses, not lawyers or judges.

Be ye fishers of men. You catch them - He'll clean them.

Coincidence is when God chooses to remain anonymous

.Don't put a question mark where God put a period.

 Don't wait for 6 strong men to take you to church.

Forbidden fruits create many jams.

God doesn't call the qualified, He qualifies the called.  

God grades on the cross, not the curve.

 God loves everyone, but probably prefers 'fruits of the spirit' over 'religious nuts!'

God promises a safe landing, not a calm passage.

He who angers you, controls you!

If God is your Co-pilot -  swap seats!

Prayer: Don't give God instructions just report for duty!

The task ahead of us is never as great as the Power behind us.

The Will of God never takes you to where the Grace of God will not protect you.

We don't change the message, the message changes us.

You can tell how big a person is by what it takes to discourage him.

The best mathematical equation I have ever seen:   1 cross 3 nails = 4 given.

Inhoud

 

Houston We Have a Problem

Dave Dunbar bespreek verwikkelinge in die VSA-konteks wat ons ook op ons situasie van toepassing moet maak:

Using these words[1] the Apollo 13 astronauts announced to the world that the 1970 lunar landing expedition was in trouble.  Although the crew returned safely, the mission was lost and even greater disaster only narrowly averted.   If you remember those suspenseful days, or if you saw the 1995 movie with Tom Hanks, you realize that the initial announcement made to the NASA Space Center vastly understated the seriousness of the situation.    For the last decade, leaders in the missional movement have been sending us an urgent message: We have a problem!  And the problem is serious!  It threatens to compromise the mission; or rather we should say it has compromised the mission.  The church in North America is in decline, even though Christianity world-wide is growing extraordinarily.     David T. Olson's recent book The American Church in Crisis (Zondervan, 2008) reinforces the sense that something is amiss in our space craft.  Consider just a few points: 

   Ever since 1939 polls have indicated that on any given Sunday about 41% of the American public attends church.  But Olson presents evidence that actual attendance is really 17.5%.   If we measure the category of "regular participants" (those attending church three out of eight Sundays), the segment of church-going Americans only rises to 23% (pp. 26-29).

    During the period from 1990 to 2006 church attendance on any given Sunday remained steady at approximately 52,000,000 people.  However, during this same period the population of the United States increased by a similar 52,000,000.  In other words, church attendance has not kept pace with population growth (pp. 34-36).

    While the evangelical wing of the church shows stronger growth than Protestant mainline churches or the Roman Catholic Church, it still declined in 22 states during the period from 2000 to 2005.  In the period from 1990 to 2005 evangelical churches almost kept up with population growth (pp. 36-38).[2]

    And lest those of us in the evangelical tradition begin to feel smug about our "success," we should recognize that a significant portion of the growth in evangelical churches comes from mainliners and Roman Catholics who "switch in" at a higher rate than evangelicals who "switch out." (pp. 58-59). Obviously this kind of growth has no impact on the larger, un-churched population.    There is a wealth of specific material in Olson's book that is beneficial for anyone concerned about the health of the church and the progress of the gospel in North America.  Here are my preliminary observations:

1.   There really is a problem!  While we can and should celebrate examples of healthy and expanding church life, we must not deceive ourselves about the overall situation.  If actual church attendance is less than half of what was previously reported, we have a problem.  If no branch of the church is keeping up with population growth, we have a problem.

The crew of Apollo 13 returned safely because everyone on the shuttle and everyone on the ground agreed on the seriousness of the situation.  They then called together the best and the brightest within NASA to devise a solution.

    How about a similar approach for the church?  I have encountered lots of bright and committed Christian leaders who are disinterested in or even offended by the missional movement.  Some feel that missional concerns are a passing fad.  Some are disturbed by the "negativism" of our analysis of the church and suggest that we lack a proper regard and affection for the body of Christ.

But if the picture presented by David Olson is even close to being realistic, we need to drop our defensiveness, put aside the multitudinous distractions of ministry, and focus our best leaders on a problem that shows no signs of going away.  Then and only then can we make some real progress.

2.   Conversion is integral to mission.  During the period from 2000 to 2005 the evangelical wing of the church experienced a modest increase in attendance that contrasts with the pronounced attendance decline of mainline and Roman Catholic churches.  Olson details a number of factors that contributed to the relative success of evangelical churches (pp. 50-58).

    I offer (without specific evidence) one that he does not list:  evangelical churches teach a message of personal conversion. This, along with a deep love for the Bible, constitutes the basic identity of historic evangelicalism.  I have suggested in earlier issues of Missional Journal that the whole church, including those of us in the evangelical wing, need to "hear the gospel again."[3]

    But on this important point I think we have heard this message pretty clearly:  the gospel changes lives.  It does so because salvation is God's rescue and salvage operation for the lost and the hopeless.  This belief is grounded in the inter-woven themes of creation, fall, judgment, redemption, and renewal.  The purpose of God is nothing less than a new creation under the lordship of Jesus who is the prototype of the new humanity. The gospel calls us to a reconciled and reconciling life as we follow Jesus into the world (2 Cor. 5:11-21).

    This message must not be muted or silenced in the missional discussion.  David Fitch raises a thoughtful challenge on just this point:  "The emphasis on the Mission of God, that God is working everywhere outside the church and all we need do is join in, might lead some to imply that there is no specific realm of Christ's Lordship where disciples of Christ must enter and explicitly submit their lives into Christ's rule."[4] Fitch does not think that the missional movement has succumbed to this temptation, but he calls us to vigilance.  I agree!

3.   Church planting is not optional.  About 4,000 new churches were planted each year from 2000 to 2005.  However, this increase was offset by about 3,700 yearly closings during the same period, so that the net increase was approximately 300 churches per year.  Olson calculates that the net increase needs to be more than ten times that number (3,205) to keep up with population growth (p. 146). 

    Add the fact that new churches more effectively reach people than older congregations, and that congregations parenting new churches see more growth, and I think we have a very strong case for all churches to turn their attention to church planting.  Moreover, it is probably easier to plant a new church than to revitalize one that is failing.  So let's get to work!  Missional congregations (or denominations) must increase their commitment to launching new churches.

    I do not say this glibly.  Having been intimately involved in two church plants, I realize that it is immensely challenging work.  Resources are tight, people get stressed, internal conflicts demoralize, external opposition hinders, and leaders sometimes fail.

    But look at the flip side.  There is a spiritual exhilaration in church planting that comes from seeing the work of the Spirit in the lives of those newly committed to Christ.  There is joy in watching the fresh appropriation of old truths. And there is satisfaction in investing our lives in the growth of others.

    Effective church planters deserve our prayers, encouragement, and financial support.  Humanly speaking they are the church's best hope for the future.  May their tribe increase.

Do we have the commitment?

So, coming back to our illustration, our ecclesiastical space craft has a problem.  If we can't admit there is a problem, we have little hope of addressing the situation. On the other hand, all is not lost!  God is more concerned about the mission than any of us.  Though the circumstances are critical, the Lord is with his people.  Do we have the commitment to follow?

[1] Astronaut James Lovell actually said "Houston, we've had a problem."[2] The percentage of Americans in weekly attendance atan evangelical church was 9.2% in 1990 and 9.1% in 2000 and 2005.[3] Missional Journal 1.10

[4] http://www.reclaimingthemission.com/conversion-a-casualty-of-missional-theology-my-recent-ct-article

Inhoud

 

Rethinking Church Models through Scripture

By Walter Brueggeman

Rethie van Niekerk vestig ons aandag op hierdie artikel van Brueggeman. Dit is ‘n uittreksel uit ‘n artikel wat volledig by Theology Today se webblad gelees kan word.

First, this community, in the face of socio-political marginality, worked at the recovery of memory and rootage and connectedness. The primary evidence of this in the Old Testament is the extended genealogies, most of which were articulated in this later period. The purpose of genealogy is to connect the threatened present generation with the horizon of reference points from the past. That is, a studied recovery of the past intends to combat the "now generation" and the disease of autonomy and individualism that imagines we live in an historical vacuum.

    A second strategy for survival in a community at the brink of despair is the intense practice of hope. The rhetoric of the community filled its imagination with the quite concrete promises of God. In its extreme form, this rhetoric of hope issues in apocalyptic. In our study of apocalyptic, there is much for us to learn about the sociology of our knowledge. When the church is safe and settled and allied with the status quo, it is impatient with apocalyptic. Indeed, most critical scholarship has dismissed apocalyptic as "bizarre." Among the communities of the marginal, however, who find the present laden with hopelessness, apocalyptic is a rhetorical act of power. Thus, this literature and this rhetoric belong rightly on the lips of the "world weary" who see this rhetoric as critically subversive of every status quo. It is telling, now, that apocalyptic rhetoric in our culture appeals to apparently well-off people who are beset by despair.

    I believe this is important because satiated young people in the U.S. (including some of our own children) mostly do not know that something else is yet promised by God. That future is not to be wrought by our busy, educated hands, but by the faithfulness of God. The community at the margin, when it functions at all, is a community of intense, trustful waiting.

    The third strategy of survival worth noting is that the post-exilic community became an intensely textual community. It was busy formulating the text; so it is widely believed that the period around the exile is precisely the period of canonization, the making of normative literature. It was also busy interpreting the text. This is the period of the emergence of the synagogue, which is the place of the text, the formation of the Beth Midrash, "house of study," and eventually, the appearance of the rabbis who are teachers of the tradition. Textual study was focused on the imaginative construal of a normative text. This imaginative construal of the text, which so characterizes Judaism, did not drive toward theological settlement or moral consensus, but believed that the act of construal of this text itself is a quintessential Jewish act. Such an act in the midst of marginality did not need a controlled outcome.

    With a high and passionate view of Scripture, we must not miss the point concerning social power. The point of sustained textual study is not objective erudition, information, or conclusion. The point is rather to enter into and engage with a tradition of speech, reflection, discernment, and imagination that will prevail over the textual constraints of Persian power and Hellenistic hostility. A textless Jew is no Jew at all, sure to be co-opted and sure to disappear into the woodwork. And my sense is that a textless church is increasingly no church at all.

    The New Yorker, of all places, has suggested that the U.S. has had as its organizing story "The Cold War."11 That story has now failed and our civil community, says The New Yorker, is essentially "storyless. " So it has always been; the story offered by the dominant empire turns out to be no story at all. These besieged Jews knew that. They not only knew that to keep their young they had to engage the text on its own terms, they also dared to imagine that their particular text was the voice of God among them and the voice of a true story that would persist in the face of empire and cultural hegemony. This community developed a deep and vibrant confidence in its text, which is what the process of canonization is all about.

    Circumstance, therefore, required a shift from a temple-royal-prophetic community to a textual community, which struggled with the text in all its truth and in all its dangerous subversiveness, continually witnessing to another mode of reality.

Inhoud

 

How many dogs does it take to change a light bulb?

1. Golden Retriever: The sun is shining, the day is young, we've got our whole lives ahead of us, and you're inside worrying about a stupid burned out bulb?

2. Border Collie: Just one. And then I'll replace any wiring that's not up to code.

3. Dachshund: You know I can't reach that stupid lamp!

4. Rottweiler: Make me.

5. Boxer: Who cares? I can still play with my squeaky toys in the dark.

6. Labrador: Oh, me, me!!!!! Pleeeeeeeeeze let me change the light bulb! Can I? Can I? Huh? Huh? Huh? Can I? Pleeeeeeeeeze, please, please, please!

7. German Shepherd: I'll change it as soon as I've led these people from the dark, check to make sure I haven't missed any, and make just one more perimeter patrol to see that no one has tried to take advantage of the situation.

8. Jack Russell Terrier : I'll just pop it in while I'm bouncing off the walls and furniture.

9. Old English Sheep Dog: Light bulb? I'm sorry, but I don't see a light bulb!

10. Cocker Spaniel: Why change it? I can still pee on the carpet in the dark.

11. Chihuahua : Yo quiero Taco Bulb. Or 'We don't need no stinking light bulb.'

12. Greyhound: It isn't moving. Who cares?

13. Australian Shepherd: First, I'll put all the light bulbs in a little circle...

14. Poodle: I'll just blow in the Border Collie's ear and he'll do it. By the time he finishes rewiring the house, my nails will be dry.

How many cats does it take to change a light bulb?

Cats do not change light bulbs. People change light bulbs. So, the real question is: 'How long will it be before I can expect some light, some dinner, and a massage?'

(Dankie Ron Reynolds)

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud