Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 4  -  12 Februarie 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

Leraars: Geleenthede vir VBO (Voortgesette Bedienings-Ontwikkeling)

Verteenwoordigers van die Sinodale Kommissie bid vir Angus Buchan

Angus: Moenie na wolke kyk

Biduur op Twee Riviere steek grense oor

Die Vukasebenge-Skuiling te Cradock

Uitnodiging 100-jarige herdenking van NG Kerkgebou, Kareedouw

Stuur asseblief persone om die bekendstelling van die 2010-evangelisasie in Port Elizabeth by te woon

Regstelling: Kraggakamma se sendingweek

Ondersteun asseblief die Lady Slipper Plaasmark, ten bate van Vanstadensrivier se uitreik-bediening

Missie Japan Nuusflitse

Danie Matthee wens mede-werkers geluk

Geloofsgebaseerde Geboortevoorbereidingskursus

In die afgelope jaar gepreek oor Johannes 4?

Herfsskool vir Aanbidding en Musiek in George

Nuut op ons sinodale foto-album

Sinodale datums vir 2009

Recently, I was diagnosed with A.A.A.D.D. - Age Activated Attention Deficit Disorder.

Sick notes

Hoof van die huis

 

 

Besoek gerus ons fotoblad by www.flickr.com/photos/ngkok. Stuur julle gemeentelike fotos asb aan my, dan plaas ek dit graag op ons blad.

 

Leraars: Geleenthede vir VBO (Voortgesette Bedienings-Ontwikkeling)

In die onmiddellike toekoms vind die volgende twee VBO-geleenthede vir predikante in Port Elizabeth plaas:

* VBO-Week 1 - Prof Jurgens Hendriks oor Missionre Gemeentes en dr Roelf Opperman oor die Induksie-proses:

http://www.ngkok.co.za/Kennisgewings/Brosjure_VBO_Week_1-2009.pdf

* Opleiding vir leraars om die lidmaatbemagtigingkursus rondom prediking en pastoraat aan te bied:

http://www.ngkok.co.za/Kennisgewings/Brosjure_Toerusting_Opleiers_Pred-Past_Maart_2009.pdf

Inhoud

 

Verteenwoordigers van die Sinodale Kommissie bid vir Angus Buchan

Agtergrond

Om oor grense te gaan en daar-te-wees vir (alle) mense: dit is die missie van die Sinodale Kommissie na aanleiding van besluite deur Sinode 2007.

Om oor grense te gaan en daar te wees vir mense, behoort deel te wees van die missie van elke kerklike vergadering en gemeentelike aksie.

Om oor grense te gaan, beteken n veral vir ons om die publieke domein te betree, het Sinode 2007 besluit. Publieke impak waarin ons mense of groepe oor grense ontmoet, en nie in die eerste plek ander wil leer ni, maar by hulle wil leer: dit is ons uitdaging. Hierdie opdragte is deur die sinode aan die Sinodale Kommissie gegee.

Droogte

Dit is versengend droogte in baie dele van die Oos-Kaap. Dit is vir ons belangrik om publiek, saam met ander, te bid en ons harte en lewens voor die Here uit te stort.

Met die aankondiging dat Angus Buchan in Uitenhage n gebedsbyeenkoms kom lei, het die SK-Dagbestuur om verteenwoordigers te stuur om vir Angus en sy bediening te bid, en ook deel te neem aan die byeenkoms.

Hierdie publieke byeenkoms is n voorbeeld wat volg op soortgelyke publieke byeenkomste waar kerke, gemeenskapsorganisasies en landbou-instansies op verskeie Oos-Kaapse dorpe saamgespan het om die Here aan te roep.

Wat gebeur het

So ges, so gedaan.

Wat n aangename ervaring om Angus eerstehands te leer ken. Ons het vir hom gebid, en hy het hom oopgestel vir ons. Hoe het ons gebid? Presies net soos Gereformeerdes doen. En hy het hom aan ons gesteur, en ook die grens na ons oorgesteek.

Angus die boer het op n regte Skotse-Zambiese-KwaZulu-Natalse boeremanier gepreek en die byeenkoms skitterend gelei. Hy het n slag om met gewone mense te werk.

Na afloop van die openbare gebed tydens die byeenkoms het Angus vir Chris van Wyk, moderator van die jongste sinode, gevra om met gebed af te sluit.

Stem ons met Angus se teologie saam? Sy bedieningspraktyk. Ja en nee. Maar dis nie die punt nie. Ons herken in sy bediening die Here aan die werk.

Die NGK Uitenhage-Noord het besonder hard gewerk om die Angus gebedsbyeenkoms te laat plaasvind.

Vir fotos van die gebedsbyeenkoms kan julle gerus die volgende skakel volg: http://www.flickr.com/photos/ngkok/sets/72157613442415714/

Inhoud

 

Angus: Moenie na wolke kyk

Die Burger Oos-Kaap, 7 Februarie 2009:

Moenie na die wolke kyk vir hoop nie, want net Jesus kan ren bring. Met di woorde het die KwaZulu-Natalse aartappelboer en lekeprediker, Angus Buchan, gister tydens n spesiale biduur vir ren in Uitenhage hoop op ren uitgespreek. Hy het in n stampvol binnenshuise sportsentrum ges dit help nie om op ren te hoop as die wolke donker lyk nie. Ook nie die wind kan ren van ander plekke aanwaai nie. Net Jesus besluit waar dit wanneer moet ren. Di biduur is bygewoon deur minstens 3 000 boere en gemeenskapslede. Van die teenwoordiges moes by deure en in gange staan omdat die sitplekke vroeg reeds vol was. Selfs n paar motorwagte het, met een oog op die motors buite, in die deure gestaan en luister. Ek is nie hier om te preek oor ren nie. Ek is ook nie hier om raad te gee oor droogtes nie. Die enigste rede hoekom ek hier is, is om te praat oor die lewe wat God wil h ons almal moet h. Buchan het ges dat boere in vloede nog n plan kan maak, maar in droogtes is daar niks wat boere op hul plase kan doen nie. Dt is hoekom daar vandag (gister) so baie boere hier is, het Buchan op n ligter noot ges. Verder het hy ges boere moet nie vir hom bel om te bedank as die ren wel n die biduur kom nie. Bedank eerder vir God. Want voor jy fisiese ren kry, moet jy eers geestelike ren ervaar, het Buchan ges, waarna die gehoor, wat talle skoolkinders ingesluit het, gejuig het.

Moenie na die wolke kyk vir hoop nie, want net Jesus kan ren bring. Met di woorde het die KwaZulu-Natalse aartappelboer en lekeprediker, Angus Buchan, gister tydens n spesiale biduur vir ren in Uitenhage hoop op ren uitgespreek. Hy het in n stampvol binnenshuise sportsentrum ges dit help nie om op ren te hoop as die wolke donker lyk nie. Net Jesus besluit waar dit wanneer moet ren. Die biduur is bygewoon deur minstens 3?000 boere en gemeenskapslede. Van die teenwoordiges moes by deure en in gange staan omdat die sitplekke vroeg reeds vol was. Die Oos-Kaap gaan tans gebuk onder wat allerwe as die ergste droogte in 50 jaar bestempel word.

Inhoud

 

Biduur op Twee Riviere steek grense oor

Ds Barnard Steyn van Joubertina-gemeente vertel:

Twee Riviere in die Langkloof was n stoere gemeenskap wat gelowig en getrou in die gebaande we van hulle voorvaders en voormoeders geloop het. Veral in Olivier-voetspore, want gedurende die 1930s was net 24 van die 106 huisgesinne hier nie Olivier-nasate nie. Selfs die ander vanne was meestal ou bekendes soos Schreibers en Murrays. Toe n meester lank gelede onwillig raak om die skoolsaal te leen, bou hulle n eie, trotse monument-kerksaal vir vol bidure en boere-basare. Maar, deur die jare het ook Twee Riviere karakter verander. Ou inwoners is gaandeweg en een vir een vervang deur . inkommers. Veral Engelssprekendes toegewy aan n Joods-godsdienstige leefwyse. En soos hulle intrek, hoor jy: Hulle is nie van onse mense nie of Hulle is nie in onse kerk nie en agter die woorde word stilletjies gewonder: Is hulle ooit van onse God se mense?

Asof daar nie genoeg verwikkelinge (agteruitgang?) in die Kloof is nie en asof die resessie nie genoeg druk nie, wurg n knellende droogte ons. Twee Riviere hou biduur vir ren. Die gewone paar mense neem gedwe hulle plekke in die agterbanke in. Die oop voorbanke is stille getuienis van die wat in vergange se dae in die getal was. Maar toe die biduurklok slaan, is daar afwagting in die lug asof vannaand se getal nog nie vol is nie. En daar daag hulle toe in hulle tientalle op. Van kinders tot bejaardes. Wanneer laas moes daar stoele ingedra word? Die vreemdes het saam kom bid. Met die oorwig moes selfs dominee noodgedwonge aanpas en later verskeie kere op die plaaslike s-ding antwoord: Het dominee se tande stomp geraak van al die Engels praat?

Na die oordenking uit Psalm 29 draai ons in groepies en kyk mekaar vir die eerste keer op hierdie manier vas in die o. Ons sien talle verskille. Vreemde name en vanne; mans wat met biddende hande hemelwaarts reik; kinders in vurige gebed; n vrou wat haar hoof met n tulband bedek; n appelboer en n appelplukker wat saam buig. Met geslote o voel ons n verfrissende en opwindende en verrykende nuwe eenheid. Die Gees van God is self hier teenwoordig. Emmanuel . God met ons en ons met God.

Na O Heer my God en die laaste amen word jare lange mede-Twee-Riviere-bewoners plegtig aan mekaar voorgestel. Tussen lewendige geselsies deur word ons langsamerhand bewus van di waarheid .. dit is hoe Twee Riviere se mense nou lyk. Daar is wins in die verlies. Ons het weer vol geword. Ons is saam onse God se mense wat in diepe afhanklikheid smag na ren. Ons groet met die wete dat dit nie die laaste keer nie. Die dankdiens na ren gaan in hierdie saaltjie gehou word en agterna gaan ons soet en sout geniet met Engelse en heuningbostee .

Inhoud

 

Die Vukasebenge-Skuiling te Cradock

Die verskeidenheid praktiese dienste wat die Vukasebenge-Skuiling aan die mense van Cradock lewer, is n inspirasie, n getuienis, en n voorbeeld om na te volg.

Die gemeentes en ander vennote te Cradock, soos die ACVV en verskeie besighede, het saamgespan om Vukasebenge op die been te bring.

Die Skuiling voed elke dag meer as 100 mense. Naaldwerkklasse word aangebied. n Groentetuin lewer groente aan die kombuis en verskaf werk. n Klerewinkel verkoop baie goedkoop klere - skenkings van die publiek van Cradock - aan behoeftiges. n Rekenaarlokaal is in wording. Die werkswinkel leer mense hand- en gereedskapsvaardighede. Dit was aangenaam om n toegewyde, bemagtigde personeel te ontmoet, waarvan sommige mense is wat deur die skuiling stabiliteit gevind het.

Vir fotos kan julle die volgende skakels besoek: http://www.flickr.com/photos/ngkok/sets/72157613478207106/.

 

Uitnodiging 100-jarige herdenking van NG Kerkgebou, Kareedouw

Kobus Bohnen, dominee van Kareedouw-gemeente stuur die volgende nota:

Dit is met groot vreugde en dankbaarheid dat ons saam met u die 100-jarige herdenking van die inwyding van die NG Kerkgebou, Kareedouw op 14 en 15 Februarie 2009 feestelik wil vier.

Met opregte dank en waardering kyk ons terug op jare van groei en sen en met uitgerekte nekke en hande kyk ons vorentoe na die Here se drome vir ons gemeente. Dit wil ons graag met u deel!

Sommige van die bedrywighede is soos volg:

Saterdag, 14 Februarie, vanaf 18H00

Voorbereidingsdiens (18H00)

Lof en aanbiddingsgeleentheid saam met INNIS BENADE en gesin (19H00)

Tee en verversings

Sondag, 15 Februarie, vanaf 08H00

Biduur (08H00)

Nagmaal (09H30)

Onthulling van gedenkplaat (10H30)

Muntleggingsgeleentheid (11H00)

Fees-ete in Kerksaal (12H00) [R60 Volwassenes; R25 Kinders onder 10 jaar]

Ons sal dit hoog op prys stel as u bogenoemde inligting aan gemeentes in Sinodale gebied deurgee vir kennisname. Vir meer besonderhede, kontak asseblief vir Vienette Mhr (tel/faks: 042 2880351 of sel: 0826682313).

By voorbaat dank vir u teenwoordigheid en deelname.

Hoogagtend

Vienette Mhr

Namens feeskomitee

Inhoud

 

Stuur asseblief persone om die bekendstelling van die 2010-evangelisasie in Port Elizabeth by te woon

Dr Mike Muller, die persoon wat ons kerk se betrokkenheid by 2010 Wreldsokkerbeker-evangelisasie fasiliteer, skryf oor The Ultimate Goal (T.U.G., die naam van die evangelisasie-inisiatief):

Dringende Versoek:

Sal alle ringskribas en\of enige ander ringsafgevaardigde asseblief die bekendstelling van die 2010 evangelisasie projek bywoon. tydens die geleentheid word die totale bedieningsstrategie van T.U.G. aan die Oos-Kaap kerke bekend gestel. noodsaaklike inligting sal ook uitgegee word.

Reiskoste - Bydraes sal uit die sinodale bydrae vir t.u.g. betaal word (maksimum een voertuig per ring).

Die gegewens is as volg:

Datum: Dinsdag 17 Februarie 2009

Tyd : 11H00-13H00

Plek : Ebenezer Sentrum, Whyteleavelaan, Algoa Park.

Roete: Is reeds op dokumentasie wat uitgegee is aangedui.

Die roete is as Volg:

Neem die N2 na Kaapstad tot by Uitenhageweg.

Draai af en ry in die rigting van die binneland (weg van die see af)

Draai by Dykeweg af (tussen garage en Otto du Plessis Skool. Daar is wegwysers by die afrit). Hou reguit aan met Dyke tot by Whyteleavelaan.

Daar is n wegwyser). Draai links af en parkeer op die terrein voor die kerk.

Ons kerk se betrokkenheid in hierdie aksie moet nie onderskat word nie. Kom assbelief.

Mike Muller.

Sekretaris T.U.G.

083 455 9572

Inhoud

 

Regstelling: Kraggakamma se sendingweek

Ds Veneto Keyter het verlede week laat weet:

Ons is baie dankbaar en bevoorreg om 'n ervare sendeling, ds Murray Louw, vir ons sendingweek te kry.  Ons sendingweek vind plaas vanaf  Sondagoggend 1 Maart tot Dinsdagaand 3 Maart.  1 Maart om 9:00  Aandbyeenkoms om 18:30, in die kerkgebou.  Die Maandag en Dinsdagaande se byeenkomste sal om 19:00 plaasvind in die kerkgebou.

Vandeesweek maak Veneto die volgende regstelling:

Oor Murray Louw wat Kraggakamma se sendingweek kom lei:  hy is nie "ds" Murray Louw nie.  Daar is so 'n dominee, en nogal 'n sendingdominee wat vertalings van die Bybel in Swart tale doen, maar die een wat ons besoek, is 'n ingenieur, die stigter van die Global Relief organisasie, wat sedert 1999 na rampsgeteisterde gebiede (aardbewings, tsunami) gaan om te help.

Hy is hoof uitvoerende beampte van die Suid-Afrikaanse Aksie vir Wreldevangelisasie, SAAWE, waar hy en sy vrou sedert 1980 dien.
Inhoud

 

Ondersteun asseblief die Lady Slipper Plaasmark, ten bate van Vanstadensrivier se uitreik-bediening

Eerstens n woord van dank aan u dat die Lady Slipper Plaasmark in jul tydskrif geadverteer word. So baie mense reageer op die advertensie en ons kry daagliks telefoniese navrae daaroor. Dis regtig vir ons, wat betrokke is by die mark, baie verblydend dat daar nog mense en organisasies is wat ons belange op die hart dra. Sal u asseblief die volgende gereeld plaas?

 

 

LADY SLIPPER PLAASMARK

Ou Kaapweg, St Albans

ELKE SATERDAG 08:00 12:00

SATERDAG, 14 FEBRUARIE 2009 IS DIT NIE NET VALENTYNSDAG NIE... ONS IS OOK TWEE JAAR OUD!!

KOM DEEL DIE SPESIALE DAG SAAM MET ONS... ALMAL WELKOM!!!

n Keur van vrugte, groente, rooivleis, pluimvee, suiwelprodukte, biltong/wors, tuisgebak en smul-lekker eetgoed word aangebied. Die lekkerste plaasontbyt, pannekoek, beskuit en baie meer!!!!

Kom ondersteun die entrepreneurs! Kom koop jou vars produkte vir die week. Nog stalletjies welkom!

KONTAK DENISE - 082 727 3 252 0F NAAS 082 789 4183

 

 

Nogmaals baie, baie dankie vir jul vriendelike en hulpvaardige samewerking.

Die uwe

Denise Redelinghuys
Sekretaresse

Inhoud

 

Missie Japan Nuusflitse

Stphan van der Watt laat weet:

Beste Medewerkers

Hierdie is n kort nuusflits om jou op hoogte te hou van hoe sake verloop met ons Vrystaatse bekendstellingstoer. Tussen goudvelde van stralende sonneblomme, manjifieke mielies en gasvrye en versorgende vriende wat ons op reis ontmoet, ervaar ek hoe die Here ons sen bo verwagting! Dis regtig n groot voorreg om oral ontvanklike medewerkers te ontmoet wat deel wil word van die Missie Japan span. Ek is die afgelope twee dae aan die beweeg in die Welkom-omgewing, terwyl Carina en Annlie tans n kosbare tydjie saam met familie en vriende in die Kaap spandeer.

Ons program vorentoe

10 Feb Riebeekstad-Erfdeel gemeente (10:00); Wesselsbron (19:30)

11 Feb Hoopstad (10:30); Hertzogville (15:00); Dealesvile (18:30)

12 Febr Boshof (18:30) 

13-14 Febr Administrasie en beplanning by Getuieniskantoor in Bloemfontein

15 Febr Bethlehem-Noord (09:30); Gardeniapark in Bloemfontein (18:00)

17 Febr Berg-en-Dal in Bloemfontein (10:30)

18 Febr Petrus Steyn (10:30); Steynsrus (14:00); Ficksburg (18:00)

22 Febr De Aar (oggenddiens)

23 -24 Febr Verskeie besoeke saam met Japanese afvaardiging in Bloemfontein

25 Febr Clarens en Reitz saam met Japanese

26-27 Febr - Missie Japan bestuursvergadering by Menuha saam met Japanese

1 Mrt Uitstuurdiens Aliwal-Noord (10:00); Kovsiekerk in Bloem (18:00 en 19:30)

2 Mrt Kroonstad (oggend); Henneman (aand)

3 Mrt Viljoenskroon (oggend en middag); Sasolburg (aand)

8 Mrt Marquard (oggenddiens)

Ander belangrike sake 

Teen vroeg Maart behoort ek meer detail te kan gee oor die presiese stand van Missie Japan se finansile sake. Dit bly steeds n groot uitdaging om teen n geweldige sterk Yen genoeg fondse te genereer (gaan klik by http://www.exchange-rates.org/history/JPY/ZAR/G/180). Ons staan tans op ongeveer R24 000/maand; wat rondom 60% is van wat ons op n volhoubare basis nodig het. Meer as R67 000 se eenmalige bydraes is al ontvang.

Vir meer besonderhede oor finansile bydraes, sien onderaan hierdie nuusflitse

Gebedsonderwerpe

Dankie s dat ons goeie gesondheid beleef in hierdie tyd, nadat ons trek uit Aliwal-Noord baie goed afgeloop het.

Dankie s vir n huis tot ons beskikking buite Bloemfontein danksy n goeie vriend.

Dankie s vir ons ongebore baba (nou 23 weke) en vra vir krag vir Carina in die swangerskap.

Vra vir volharding en dissipline in die taalstudie wat ons 1 Januarie begin het.

Vra vir ondersteuning deur gemeentes en individue wat nog hul betrokkenheid oorweeg.

Bid vir al ons visum aansoeke (ook veral vir di van ons kollegas Gys en Linda Olivier).

Vra vir herstel en beterskap in dr. Gideon van der Watt se gesondheid. Hy is tans in Bloemfontein in die hospitaal na n intense moegheid (moontlike hartkomplikasies).

Vra vir wysheid en krag vir almal betrokke by voorbereidings en relings vir ons Japanese broers en susters wat van 18 Februarie in die land sal wees op toer.

Finansile besonderhede van Missie Japan:

Rekeningnaam: Missie Japan           

Bank: ABSA

Takkode: 632005 

Rekening nr: 4049690248      

Alle fondse word administreer deur me. Thea Bosman by die Getuieniskantoor van die NG Kerk Vrystaat. Haar kontakbesonderhede is 051 406 6729 en getuienis@ngkerkovs.co.za By n inbetaling kan jy asseblief jou naam en van, asook die verwysing VDW byvoeg.

Indien jy self n debietorder ingestel het, stuur asb 'n e-pos of faks aan die getuienis-kantoor om te s van watter dag en maand af dit in werking tree.

Baie dankie vir jou bereidheid om ons roeping n realiteit te maak.

Jy is n volwaardige medewerker wat saam met ons gestuur is na Japan.  

Mag jy self God se sen op besondere maniere ervaar deur vir ons en Missie Japan in te tree!

Vrede

Stphan en Carina

084 513 8516

Inhoud

 

Danie Matthee wens mede-werkers geluk

Danie Matthee van die Obed-Bedieninge skryf:

Ek het vandeesmaand gelukwensinge om te maak, dankies om te s en voorbidding om te vra.  So hier gaan ek:

Baie geluk aan Clara Joubert en Lize de Klerk wat tydens die pas afgelope Showtime toekennings, onderskeidelik weggestap het met die toekennings vir 'Beste aktriese' en 'Beste nuweling'.  Beide vir hul rolle in die Obed produksie 'Kniediep in die Warmwater' wat ons einde verlede jaar opgevoer het.  Julle was puik!  So terloops Clara en Lize is altwee deel van ons splinternuwe kinderproduksie: 'Die Kaskanades van Vuiluil van Vuuren', wat ons van volgende week af by tagtig skole in die Boland gaan opvoer. 

Gebedsversoeke

Dit bring my by die gebedsversoeke.  Bid asseblief vir die produksie. Vir ons almal, ons is 'n groep van vyf, se gesondheid.  Vir bewaring op die pad.  Vir voorspoed tydens die vertonings en dat die Here ons sal gebruik wanneer ons by die skole optree.  Bid asseblief ook vir ons gesinne en die lank van die huis af weg wees en s asseblief ook weer baie dankie vir die geleentheid wat ons het om met soveel kinders te kan werk. 

En van dankie s gepraat, baie dankie aan die N.G. Gemeente Kraggakamma vir die geleentheid om by julle gemeente en spesifiek julle jeug betrokke te kan wees.  Dankie dat julle soveel moeite doen om vir Brenda, Talana  en vir my tuis te laat voel.  Ek bid dat die Here julle as gemeente sal sen en dat my werk by julle goeie vrug sal dra.  Dankie ook aan Naas en die vriendelike mense van Penny Farthing vir die hulp met die kombi en die regmaak.  Ek weet nie wat ek sonder julle sou doen nie.  Mag die Here julle ryklik beloon! 

Vir fotos uit die Obed-Bediening kan julle hier gaan kyk: http://www.flickr.com/photos/ngkok/sets/72157613040568724/

Inhoud

 

Geloofsgebaseerde Geboortevoorbereidingskursus

Vir egpare wat in 2009 'n baba verwag, word daar DV op Saterdag21 Februarie 'n geloofsgebaseerde geboorte-voorbereidingskursus in Jeffreysbaai aangebied. Hierdie kursus is daarop gemik om egpare geestelik n prakties voor te berei op die koms van hul kindjie, en word DV ook later in die jaar opgevolg met 'n soortgelyke kursus vir die ouers van babas en kleuters.

Temas wat onder andere bespreek word, sluit in: Bestekopname van my geloofslewe; veertig weke van verwagting uit 'n mediese oogpunt; hoe kiesons 'n naam vir ons baba?; my verhouding met my eie ouers / my eie verlede; werd-om-te-weet praktiese wenke, en nog vele meer. Die kursus word aangebied deur Hanneke Friedl, 'n NG-proponent en ma van twee dogtertjies (4 jr. en 1 jr. oud), en Dr. Petro Maritz, algemene praktisyn van Jeffreysbaai en ma van twee seuntjies (5 jr. en 2 jr. oud).Vir meer besonderhede, besoek gerus die webblad http://50myrtleroad.synthasite.com/geloofsgebaseerde-ouerskapskursusse.php of kontak Hanneke onder 076 874 5134 of by hak1friedl@telkomsa.net

Inhoud

 

In die afgelope jaar gepreek oor Johannes 4?

Het jy in die afgelope jaar of twee gepreek oor Johannes 4, die fokusteks sedert Sinode 2007 in die Oos-Kaaplandse sinodale gebied?

Indien wel, stuur asb jou preek aan ds Hansie Schutte by schutte@ngkok.co.za. Hansie wil tot ons almal se voordeel n kompilasie van die preke maak, wat tot almal se beskikking sal wees.

Inhoud

 

Herfsskool vir Aanbidding en Musiek in George

Ds Jacques Louw, voorsitter van die ADGO se Projekspan vir Musiek skryf dat n Herfskool aangebied word op 17-18 April 2009 te George. Die Sluitingsdatum vir inskrywings is 20 April 2009. Die inskrywingsvorms is op ons webblad beskikbaar by:

http://www.ngkok.co.za/Kennisgewings/ADGO_Herfsskool_April_2009_George.pdf (klik op die skakel, of kopieer en plak dit in jou webprogram se adresveld),

of by Ester Steyn (esters@ngkerk.org.za) tel 012 342 0092 sel 082 325 4088.

Inhoud

 

Nuut op ons sinodale foto-album

Die Angus Buchan gebedsbyeenkoms op Uitenhage: http://www.flickr.com/photos/ngkok/sets/72157613442415714/

Fotos van die Vukasebenge-Skuiling te Cradock: http://www.flickr.com/photos/ngkok/sets/72157613478207106/

Skool vir leerders met spesiale behoeftes te Cradock: http://www.flickr.com/photos/ngkok/sets/72157613370293093/.

Inhoud

 

Sinodale datums vir 2009

Die datumbeplanning vir Voortgesette Bedieningsopleiding, sinodale vergaderings, ringsitting e.s.m. is gefinaliseer en gepubliseer. Besoek www.ngkok.co.za/datums.

Die verkiesingsdatum van 22 April gaan waarskynlik ons padberade benvloed, maar ons sal weer daaroor kommunikeer.

Inhoud

 

Recently, I was diagnosed with A.A.A.D.D. - Age Activated Attention Deficit Disorder.

This is how it manifests:

I decide to water my garden.

As I turn on the hose in the driveway, I look over at my car and decide it needs washing.

As I start toward the garage, I notice mail on the porch table that I brought up from the mail box earlier.

I decide to go through the mail before I wash the car.

I lay my car keys on the table, put the junk mail in the garbage can under the table, and notice that the can is full.

So, I decide to put the bills back on the table and take out the garbage first.

But then I think, since I'm going to be near the mailbox when I take out the garbage anyway, I may as well pay the bills first.

I take my check book off the table, and see that there is only one check left.

My extra checks are in my desk in the study, so I go inside the house to my desk where I find the can of Pepsi I'd been drinking.

I'm going to look for my checks, but first I need to push the Pepsi aside so that I don't accidentally knock it over.

The Pepsi is getting warm, and I decide to put it in the refrigerator to keep it cold.

As I head toward the kitchen with the Pepsi, a vase of flowers on the counter catches my eye--they need water.

I put the Pepsi on the counter and discover my reading glasses that I've been searching for all morning.

I decide I better put them back on my desk, but first I'm going to water the flowers.

I set the glasses back down on the counter, fill a container with water and suddenly spot the TV remote. left it on the kitchen table.

I realize that tonight when I go to watch TV, I'll be looking for the remote, but I won't remember that it's on the kitchen table, so I decide to put it back in the den where it belongs, but first I'll water the flowers.

I pour some water in the flowers, but quite a bit of it spills on the floor.

So, I set the remote back on the table, get some towels and wipe up the spill.

Then, I head down the hall trying to remember what I was planning to do.

At the end of the day: the car isn't washed, the bills aren't paid, there is a warm can of Pepsi sitting on the counter, the flowers don't have enough water, there is still only 1 check in my check book, I can't find the remote, I can't find my glasses, and I don't remember what I did with the car keys.T hen, when I try to figure out why nothing got done today, I'm really baffled because I know I was busy all day, and I'm really tired.

I realize this is a serious problem, and I'll try to get some help for it, but first I'll check my e-mail....

Do me a favour. Forward this message to everyone you know, because I don't remember who I've sent it to.

Don't laugh -- if this isn't you yet, your day is coming!!

Inhoud

 

Sick notes

These are absentee notes from parents (including original spelling) collected by schools all over South Africa .

1. My son is under a doctor's care and should not take P.E. today. Please execute him.

2. Please excuse Lisa for being absent. She was sick and I had her shot.

3. Dear School : Please ekscuse Shadrak being absent on Jan. 28, 29, 30, 31, 32, and also 33.

4. Please excuse Gloria from Jim today. She is administrating.

5. Please excuse Blessing from P.E. for a few days. Yesterday he fell out of a tree and misplaced his hip.

6. John has been absent because he had two teeth taken out of his face..

7. Moses was absent yesterday because he was playing football. He was hurt in the growing part.

8. Megan could not come to school today because she has been bothered by very close veins.

9. Chris will not be in school cus he has an acre in his side

10. Please excuse Justice Friday from school. He has very loose vowels.

11. Please excuse Pedro from being absent yesterday. He had (diahre) (dyrea) (direathe) the shits. [Words in ()'s were crossed out.]

12. Please excuse Tommy for being absent yesterday. He had diarrhea and his boots leak.

13. Petros was absent yesterday because he missed his bust.

14. Please excuse Jimmy for being. It was his father's fault.

15. I kept Beauty home because she was to go Christmas shopping because I don't know what size she wear.

16. Please ekxcuse Wiseman for missing school yesterday. We forgot to get the Sunday paper off verunda, and when we found it Monday, we thought it was Sunday.

17. Sally won't be in school a week from Friday. We have to attend her funeral.

18. My daughter was absent yesterday because she was tired. She spent a weekend with the Marines.

19. Please excuse Jason for being absent yesterday. He had a cold and could not breed well.

20. Please excuse Mary for being absent yesterday. She was in bed with gramps.

21. Gloria was absent yesterday as she was having a gangover.

22. Please excuse Burma , she has been sick and under the doctor.

23. Maryann was absent December 11-16, because she had a fever, sore throat, headache and upset stomach. Her sister was also sick, fever and sore throat, her brother had a low grade fever and ached all over. I wasn't the best either, sore throat and fever. There must be something going around, her father even got hot last night.

24. Please excuse little Jimmy for not being in school yesterday. His father is gone and I could not get him ready because I was in bed with the doctor. 

Inhoud

 

Hoof van die huis

'n Man wat voel hy het sy plek as die hoof van sy huis verloor het, gaan koop vir hom een van daardie selfhelpboeke met die titel "Die Hoof van jou huis". Na hy die boek gelees het, stap hy vol vertroue by die sitkamer in.

"Vrou, van nou af is ek die hoof van hierdie huis", vertel hy haar terwyl sy sit en Egoli kyk. "Jy gaan nou opstaan en vir ons 'n lekker maaltyd voorberei, na ete gaan jy die skottelgoed was en vir my 'n lekker warm bad intap. As ek uit die bad uitklim verwag ek my nagklere klaar uitgesit op die bed en die bed mooi netjies skoon oorgetrek. Mre-oggend as ek opstaan, soek ek my ontbyt en as ek klaar geet het, raai wie gaan my klere aantrek en my hare vir my kam?"

Sy kyk ongerg op en s: "Die mense van AVBOB?"

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud