Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 7  -  5 Maart 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

VBO-Week 1 lei tot indringende nadenke

Besonderhede van padberade - April en Mei 2009

Christelik-Maatskaplike Rade benodig dringend voedselhulp van gemeentes

Moedergemeente Oos-Londen bied ‘n vrouekamp aan met kreatiwiteitspesialis Liesel Schoonwinkel

Hoërskool Hangklip Musiekteater en Koor bied aan: “THE WITNESS”

All kinds of people using politics for their own ambition - Prof T Sam Maluleke

Berei in stilte en pragtige natuurskoon vir Pinkster voor

Herfsskool vir Aanbidding en Musiek

Werkswinkel vir ONDERWYSERS en belangstellendes : Integrasie van Bybelse waardes in die opvoeding van kinders

‘n Beweging van Jesus se volgelinge...

Vars@FXit vir Tienerbediening / Jeug- en Gesinsdienste

Tobie de Wet in Port Elizabeth : 10 Maart 2009

Verklaring deur Sinodale Voorsitters: Komende Algemene Verkiesing

Esti van Rooyen ontvang Lier-toekenning

Rekindling the vision of Francis Schaeffer: Reason and the Gospel in Varsity Outreach

Vacant post : Lecturer, Reformed Church in Zimbabwe

‘Erken intrinsieke waarde van aarde’

Bybel-Media Nuusbrief 5/2009

Teo

Nuut in ons sinodale foto-album

Die MIV Scenario (Deel 1) - Inleidende opmerkings

Turning into a lamp pole

 

 

Besoek gerus ons fotoblad by www.flickr.com/photos/ngkok. Stuur julle gemeentelike foto’s asb aan my, ek plaas dit graag op ons blad.

 

VBO-Week 1 lei tot indringende nadenke

Die eerste VBO-Week van 2009 het pas in Port Elizabeth plaasgevind. Sowat 80 predikante het twee geleenthede bygewoon: Nadenke oor die bedieningspraktyk van missionêre gemeentes, en die induksieproses van nuwe leraars in gemeentes.

    Prof Jurgens Hendriks van die US het leraars in gesprek met die wêreldtoneel, die geskiedenis van die kerk in Afrika, asook die patrone in die geskiedenis oor die afgelope 2,000 jaar, én die Skrif gelei tot ‘n indringende nadenke oor die DNA van die kerk. Na aanleiding van insigte van dr Andrew Walls kon ons iets leer verstaan van wat dit vir die kerk beteken om Jesus in die wêreld te volg.  Ons het werklik diep nagedink. ‘n Kenmerk van die week was die diep refleksie rondom die tafels om die gesprekke en teologie te internasliseer.

    Dr Roelf Opperman van Pretoria het die induksieproses vir nuwe leraar in gemeentes aan 9 dominees bekendgestel. Hieruit sal ‘n Begeleidingsnetwerk gebore word wat hierdie proses in Oos-Kaaplandse gemeentes kan fasiliteer.

   Kenmerkend van die week was die lekker samesyn en saamwerk. Die gasvryheid van die twee gemeentes waar die byeenkomste plaasgevind het - De Duin en PE-Oos - was iets om te beleef!

   ‘n Tweede VBO-Week in Oos-Kaapland vind in Oktober onder leiding van prof Dirkie Smit plaas en handel oor die tema: Participating in the Life of the Trinity? Oos-Kaapse dominees het ook nog ander geleenthede om VBO-punte te verdien - oor minder as twee weke vind toerusting rondom prediking en pastoraat in PE plaas, en in Meimaand is daar opleiding vir brugpredikante en mentors. Kontak my vir meer besonderhede.

Inhoud

 

Besonderhede van padberade - April en Mei 2009

Die jaarlikse padberade vind vanjaar weer in ringsverband plaas.  Dit is ‘n geleentheid waar ons saam, deur ’n proses van geloofsonderskeiding, vra hoe ons by die Here se werk in ons omgewings aansluit.  Wat is God aan die doen?  Hoe kan ons Sy werk voltooi?  Saam met die Here Jesus sê ons: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi” (Joh 4: 34).

Bywoning

Die Sinodale Kommissie versoek dat die volgende persone uit gemeentes vanjaar die padberade bywoon:

  Dominees

  Skriba’s en ander kerkkantoor personeel (daar is weer ‘n afsonderlike opleidingsessie vir die skriba’s);

  Lede van gemeentes se Diensverhoudinge-kommissies en Predikante-ondersteuningskommissies

  Kerkraadslede

Orreliste - vanjaar is daar ook ‘n afsonderlike werksessie vir orreliste, aangebied deur ds Attie van Wyk van Cradock (self ‘n orrelis van formaat).

Byeenkomste

 

Datum

Ringe

Plek

Gemeente

Maandag, 20 April

Sondagsrivier

Uitenhage

Algoa

Despatch

NGK Bothasrus

Dinsdag, 21 April

Humansdorp

Port Elizabeth

Port Elizabeth-Wes

Port Elizabeth

NGK PE-Heideveld

Woensdag, 22 April

VERKIESING

 

 

Donderdag, 23 April

Cradock

Graaff-Reinet

Graaff-Reinet

NGK Graaff-Reinet

 

 

 

 

Maandag, 4 Mei

Burgersdorp

Dordrecht

Barkly-Oos

NGK Barkly-Oos

Dinsdag, 5 Mei

Oos-Londen

Queenstown

Stutterheim

NGK Stutterheim

Woensdag, 6 Mei

Albanie

Grahamstad

NGK Albanie

Donderdag, 7 Mei

SINODALE KOMMISSIE

 

 

 

Koste

Soos gewoonlik staan die Sinodale kommissie in vir die koste van die leraars (etes en materiaal). Vir elke ander persoon wat die beraad bywoon, verhaal ons die nominale koste teen ‘n bedrag van sowat R65.00 (vyf-en-sestig rand) per persoon.  ‘n Amptelike kennisgewing word eersdaags aan gemeentes gestuur, waarna julle kan inskryf.

Inhoud

 

Christelik-Maatskaplike Rade benodig dringend voedselhulp van gemeentes

Corné Erasmus, Direkteur van C-M Rade in Oos-Kaapland, skryf:

Die ekonomiese toestand in ons land, provinsie, stede en dorpe het op die maatskaplike terrein ’n merkbare invloed. Die C-M Rade, in die Oos-Kaap ervaar van die begin van hierdie jaar ’n merkbare toename in persone / gesinne wat by ons kantore aanmeld as gevolg van materiële / voedselnood. Die gaan dikwels gepaard met ander spanningsprobleme wat weer ’n invloed het op die maatskaplike funksionering van die persone.

   Ek wil daarom namens die C-M Rade in Oos-Kaap vra of ons lidmate nie bereid sou wees om die C-M R’e met nie-bederfbare voedsel of bevrore gaar kos te ondersteun nie, sodat dit vir ons moontlik sal wees om in die voedselnood van  verdienstelike persone te kan voorsien.

    Ons wonder selfs of daar nie gevra kan word of elke persoon een maal per maand slegs een blikkie kos sal voorsien nie!  Dit sal ’n merkbare verskil maak!

    By voorbaat baie dankie!

(Rig navrae aan Corné by cmr-pe@webafrica.org.za)

Inhoud

 

Moedergemeente Oos-Londen bied ‘n vrouekamp aan met kreatiwiteitspesialis Liesel Schoonwinkel

Nico Bezuidenhout van die Moedergemeente te Oos-Londen laat weet:

NG Moedergemeente bied 'n kamp vir dames van die omgewing aan.

Datum: 13 Maart '09 tot 15 Maart '09

Plek: Arendsnes (Cintsa-Oos)

Koste: R400 per persoon

Tema: God het my uniek gemaak.

Navrae:

Erika Labuschagne 0829619380

Tania Bezuidenhout 0833162337

Kerkkantoor: 043-7227711 (Ma, Di, Wo & Vr 09h00 - 14h00)

    Die kamp begin om 18h00, maar die dames kan al reeds vanaf 16h00 arriveer. Dames word versoek om 'n verfkwas van 2cm breed saam te bring en ook ontbyt vir Saterdagoggend. Liesel Schoonwinkel, kollega van die bekende kreatiwiteitspesialis Kobus Neethling, tree as gasspreker by die kamp op. Sy gaan 'n tipe werkswinkel met die dames doen oor die uniekheid van die vrou as gelowige. Veral om haarself en haar medemens beter te verstaan. Daar gaan ook Vrydagaand 'n modeparade wees om die dames so bietjie te bederf met mooi klere. Hierdie kamp sal jou as totale mens verryk. Moet dit nie misloop nie! Bespreek vroegtydig by bogenoemde persone.

    Klik hier vir ‘n pragtige plakkaat wat die geleentheid bekendstel, vir gebruik in jou gemeente.

Inhoud

 

Hoërskool Hangklip Musiekteater en Koor bied aan: “THE WITNESS”

Teaterliefhebbers van Queenstown en Oos-Londen kan op 18 en 19 Maart 2009 (Queenstown), asook op 22 Maart 2009 in die Gildeteater (Guild Theatre) in Oos-Londen na die blyspel “The Witness” gaan kyk. Hieronder is ‘n kort beskrywing van die blyspel:

    The Witness  was written for singers to use as a tool in presenting the gospel. Here is the story of Jesus, told and sung for you by Peter and the other men and women who knew The Master best. It offers spiritual and inspirational religious and family entertainment. Come and share with us the miracle of the life and ministry of Jesus Christ of Nazareth. Bring those who need to hear the word of the gospel, those who need a spiritual renewal, or just need an entertaining night out.

The Witness  is a family experience and strives to provide an enjoyable and rewarding experience for young and old alike.

    Kom deel gerus hierdie geleentheid met ons. Kaartjies vir die opvoering in Queenstown is beskikbaar by die Hoërskool Hangklip.

    Sitplekke is nie bespreek nie. 

    Kaartjies vir die opvoering in Oos-Londen is by die Gildeteater beskikbaar.  Sitplekke in die teater is bespreekte plekke.

    ‘n Groot deel van Queenstown se jongmense is by hierdie projek betrokke.

Inhoud

 

All kinds of people using politics for their own ambition - Prof T Sam Maluleke

An Open Letter to South African Political Leaders on Occasion of the 2009 Electionsby Prof Tinyiko Sam Maluleke:
    In hierdie werklik besondere toespraak tydens 'n gebedsontbyt van die Mpumalanga wetgewer op 24 Februarie 2009 praat prof Sam Maluleke, president van die SA Raad van Kerke en navorsingsdirekteur te Unisa, oor gebed in die openbare lewe, en skryf hy 'n ope brief aan alle politieke leiers in die land.

    Hy sê onder andere: "I am worried that given the perceptions of glamour, power and wealth associated with politics for a long time, and certainly over the past fifteen years, our country’s political arena has become a magnet for all manner of people whose ambition is to use politics as the shortcut to fame and influence; those whose main (if not only) interest is their own ascendancy and their own acquisition of power for themselves."

   Lees die volledige brief deur hier te klik.

Inhoud

 

Berei in stilte en pragtige natuurskoon vir Pinkster voor

Jan Lubbe laat weet uit Bloemfontein:

    Pinkster 2009 vind van 24 tot 31 Mei plaas.  In NG Kerke regdeur ons land is dit die tyd van die jaar dat ons in 'n luister na die Woord en in gebed verenig.  Van ons as predikers en liturge vra dit goeie voorbereiding, eie toewyding en inspirasie.  Met die oog hierop, word predikante uitgenooi om hulself in die stilte en pragtige natuurskoon (veral ná die reën met 'n vol dam, watervoëls en wildlewe) van Menuha te kom afsonder.  Benewens 'n oggend- en aandgebed in die kapel, word geen program aangebied nie - die bedoeling is werklik eie gebedsverdieping, studie en voorbereiding vir Pinkster.  Etes word wel voorsien.  Datum: Maandag, 11 Mei vanaf 15:00 tot Woensdagmiddag, 13 Mei (as jy klaar gewerk het, kan jy op eie tyd vertrek...).  Koste (verblyf & etes): R 450,00 per persoon - vir so 'n goeie Pinksterreeks kan die kerkraad dít mos darem betaal!  Kontak: Jan Lubbe (051-4362261 of janlageland@yahoo.com) vóór Dinsdag, 28 April - daar is slegs plek vir 12 persone (elkeen in eie, gerieflike kamer).

Inhoud

 

Herfsskool vir Aanbidding en Musiek

Ons herinner predikante, orreliste, aanbiddingsleiers, begeleidingsgroepe en "bands" net weer aan die Herfsskool vir Aanbidding en Musiek wat op 17 en 18 April 2009 by die George Moederkerk aangebied word. Die sluitingsdatum is: 20 Maart. Skryf asb. onmiddellik in sodat ons kan weet of ons met die Herfsskool moet voortgaan. Hierby ingesluit is die program van die Herfsskool en die inskrywingsvorms. Die Herfskool word VBO geakkrediteer en predikante kan VBO-punte daarvoor verdien. Enige navrae kan gerig word aan Ester Steyn by esters@ngkerk.org.za of 082 325 4088

(Ds. Jacques Louw, voorsitter ADGO se Projekspan vir Musiek)

Inhoud

 

Werkswinkel vir ONDERWYSERS en belangstellendes : Integrasie van Bybelse waardes in die opvoeding van kinders

Die Nelson Mandelabaai Transformasie Netwerk, ‘n netwerk wat op die publieke rol van die kerk fokus, tree as beskermhere van ‘n konferensie oor Bybelse waardes in die opvoeding van ons kinders op.

   Lidmate van kerke en onderwysers word opgeroep om hierdie werkswinkels by te woon.

   Die dokumente rondom die werkswinkel is beskikbaar deur hier te klik:

1.  Bekendstelling aan leraars,

2.  Bekendstelling aan skoolhoofde,

3.  Bekendstelling van die konferensie

4.  Inskrywingsvorm

Dit is ‘n interkerklike, oftewel ekumeniese, byeenkoms. Moedig asb belangstellendes en onderwysers aan om die geleentheid by te woon.

Inhoud

 

‘n Beweging van Jesus se volgelinge...

Theunis Scheepers, voormalige Oos-Kapenaar van formaat en nou verbonde aan Kingfisher Mobiliseringsentrum, skry dat hy die volgende leer in sy bemagtiging van kerkleiers regoor Afrika:

God se koninkryk is ‘n beweging van gelowige volgelinge van Jesus wat Sy koninkryk realiseer waar hulle ook al kom. Hierdie visie is byna buite ons bereik omdat ons vasgevang sit in kerke en strukture wat nie hierdie visie leef en ondersteun nie. Ons sit vasgevang in geboue en alles is gerig op die opbou van die gemeente en die onderhouding van die voltydse professionele ampte wat die “werk” moet doen. Die koninkryksvisie wil die amp van die gelowige weer in ere herstel en gelowiges toe rus en bemagtig om in God se Lig te leef en ander na die Lig toe te bring.

In God se koninkryk gaan dit oor Sy planne en daarom moet ons in ons verhouding met Hom Sy stem kan hoor en onderskei sodat ons gehoorsaam daarop kan reageer. In baie kerke is dit egter net die Predikant/Pastor wat God se stem kan hoor en interpreteer. Om lidmate so te bemagtig en te begelei is vir baie kerkleiers ‘n skrikwekkende gedagte – waarvoor is hy/sy dan nog daar?

Die wyse waarop die Koninkryksbeweging groei en momentum behou is deur  Dissipelmaking ‘n konsep wat in baie kerke en tradisies bloot gerig is op die opbou van kennis en nie lei tot ‘n verandering in leefwyse en nie meewerk daartoe dat ander ook deel word van die koninkryksbeweging nie.

   Waarop almal kan sê: Amen!

Inhoud

 

Vars@FXit vir Tienerbediening / Jeug- en Gesinsdienste

Dominees en jeugwerkers is altyd op soek na iets vars en nuut vir tienerbediening of vir jeug- of gesinsdienste. ’n CD met PowerPoint programme in ‘n kontemporêre idioom het so pas verskyn. Vir meer besonderhede kontak susan@fxit.co.za  of besoek die webtuiste by www.fxit.co.za   Klik gerus eers om ‘n inligtingstuk oor FXit Jeugbediening te lees.

    Die produkte word sedert 2004 ook deur Bybelmedia bemark, en verskyn in hulle kategese-katologus.

Inhoud

 

Tobie de Wet in Port Elizabeth : 10 Maart 2009

Tobie de Wet, sendeling in Japan, besoek Port Elizabeth op Dinsdag, 10 Maart 2009.  Hy spreek  belangstellendes om 19:00 in die Calvary Reformed church oor die werk van Missie Japan. ’n Powerpoint gaan ons help deel in die jongste nuus oor Japan.

   Vir verdere informasie kan julle Normie Naidoo (084 620 0347) of oom Giep Louw (083 225 7176) kontak.

Inhoud

 

Verklaring deur Sinodale Voorsitters: Komende Algemene Verkiesing

Die drie sinodevoorsitters van drie Afrikaanse kerke, die Gereformeerde Kerke in Suider-Afrika, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika en die Nederduitse Gereformeerde Kerk, het op 27 Februarie 2009 ‘n gesamentlike verklaring oor die komende algemene verkiesing uitgereik. Dit is hier op ons webblad beskikbaar.

Inhoud

 

Esti van Rooyen ontvang Lier-toekenning

Ons is trots op Esti van Rooyen, dogter van ds Johan van Rooyen van De Duin, wat verlede week ‘n ATKV LIER-toekenning in Randburg ontvang het vir haar sang. Haar Gospel-CD, Geen Geheim, is teen R80 beskikbaar by Yvonne Oosthuizen van De Duin-gemeente in Port Elizabeth (yvonneoos@iafrica.com).

Inhoud

 

Rekindling the vision of Francis Schaeffer: Reason and the Gospel in Varsity Outreach

African Enterprise se Leadership Training Centre bied hierdie werkswinkel van 6-8 April 2009 in Pietermaritzburg aan. Hier volg die volledige besonderhede:

Few thinkers have had as profound an impact on the church’s intellectual engagement with the modern and post-modern world than Francis Schaeffer, philosopher, theologian and founder of the L’Abri movement. Dr Schaeffer’s South African born son-in-law, Ranald Macaulay, has dedicated his life to building on Schaeffer’s legacy, both through his work with L’Abri and, in recent years, through his leadership of the organisation Christian Heritage in Cambridge, England. AELTC is proud to present this three day course in which Ranald Macaulay will revisit the central themes of Francis Schaeffer’s thought, and show their relevance to the contemporary world. This course will benefit Christian academics, student workers, Christians in business and the media, and anyone who recognises the critical need for Christians to challenge and engage the implicit and explicit philosophical trends that shape our society. The vision is to invite over 200 strategically positioned young adults from university campuses, heads of societies and passionate Christians with a nation building mindset from around the country, buses are expected to come from UCT, UWC, CPUT and Stellenbosch and KwaZulu-Natal.

The cost of this course is R500.00 (including accommodation and meals)

OR

R300.00 for day participants (including meals and refreshments).

Early registration is essential.

Limited Subsidies available on application

To register online click HERE
To download the application form click
HERE
OR
For more information please visit our website at
leadership.aeinternational.org

Inhoud

 

Vacant post : Lecturer, Reformed Church in Zimbabwe

The Reformed Church in Zimbabwe (RCZ) is upgrading the level of Theological training at its Murray Theological College (M.Th.C).

    A vacancy for a suitably qualified lecturer (female or male) in the subject of New Testament (NT) rose because of this process.

Requirements:

Minimum academic requirement: B.Th. degree or higher qualification awarded by a reputable institution of higher learning.

Congregational experience in a Reformed/Presbyterian context is preferable.

Theological teaching of NT would be an added advantage.

Applicants need to provide proof of valid membership of and good standing in a local Reformed/Presbyterian congregation.

Applications:

Interested parties are invited to submit a CV and relevant documentation to:

Application NT at M.Th.C General Secretary

Reformed Church in Zimbabwe

P 0 Box 670

MASVINGO

Zimbabwe

Email:   rczsynod@comone.co.zw or chrismany@hotmail.com

NB. All applications received by 30 April 2009 will be considered. Short-listed applicants will be contacted by 31 May 2009 with full information regarding the package offered, additional documentation, interview dates etc.

Inhoud

 

‘Erken intrinsieke waarde van aarde’

Neels Jackson, Beeld, 11 Februarie 2009:

Diep vasgelegde konsepte in die Christendom moet verander in die stryd vir die bewaring van die omgewing.  Dit was gister die boodskap van prof Tinyiko Maluleke, president van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerk, op die eerste dag van ‘n konferensie van die Suid-Afrikaanse Geloofsgemeenskappe se omgewingsinstituut.  Maluleke het dit onder meer gehad teen die siening dat God die mens ná die skepping aangestel het om oor die aarde te hees, die aarde te bestuur en die omgewing te versorg.  Hy het gepleit vir ‘n siening dat die mens en ander spesies na mekaar moet omsien en vir mekaar moet sorg.  Dit beteken menselewens én elemente van die skepping soos die aarde en die see word as heilig beskou... Hy het voorgestel die gedagte dat die aarde intrinsieke waarde het (onafhanklik van die nut wat dit vir mense mag hê) moet een van die beginsels wees waarop ‘n nuwe teologie van die aarde gebou moet word.  Hy het onderlinge verbondenheid van die mens en ander dele van die skepping as ‘n tweede beginsel beklem toon....  Volgens Maluleke moet die kerk die aarde as ‘n karakter sien, naas ander karakters in die Bybel soos Josef en Maria, en moet daar gewerk word met tekste soos dié wat byvoorbeeld sê die aarde kreun of roep dit uit...

Inhoud

 

Bybel-Media Nuusbrief 5/2009

Akkerpret in Bybelpark (DVD 2) kook!

Ma en Pa, hier’s vet pret vir die jongspan. Akkerpret in Bybelpark is ’n prettige poppeteater om die jongspan te help om God lief te hê. ’n Spannetjie pop-karakters vertolk die rolle in agt stories. Die stories het name soos “Boelie kom sy moses teë”, “Frikkie en Frederik verdwyn”, “Die vriendelike skelm” en “Die selfoontjie”. Dit klink na episodes uit ’n kind se lewe, maar dit bevat belangrike lesse oor kwessies soos vergelding, beskerming, veiligheid by God, standvastigheid en eerbaarheid.

Tussen die stories deur ontdek kykers ’n God van liefde, genade en respek vir die self en ander. ’n Toonkrul-lekker klankbaan vergesel die DVD. Die kleinspan kan op die maat van agt nuwe liedjies saamsing. Hulle is:

*   Die boelie-liedjie

*   Mure, heinings en drade

*   Die vlug-liedjie

*   Die wegkruipplek

*   Die rots-liedjie

*   Die beste plek

*   Onder sy vlerk

*   Reg en verkeerd

Die DVD is die opvolg op die treffer Akkerpret in Bybelpark (DVD 1). Dieselfde geliefde pop-karakters tree in beide DVD’s op. Die DVD duur 90 minute en is geskik vir kinders 3-8. Oo ja, Ma en Pa sal dit ook geniet!

Teen R124,95 by Bybel-Media. Skakel dadelik 0860 26 33 42 en bestel.

Lees in Kerkbode van 6 Maart 2009:

*   Nuwe verdagmakery teen NG teoloë – Die man wat twee jaar gelede ’n herrie in die NG Kerk veroorsaak het met ’n omstrede DVD waarin verskeie vooraan- staande teoloë van die NG Kerk van dwaalleer beskuldig is, mnr Sarel van der Merwe, is terug met ’n nuwe arsenaal aantygings en verdagmakery teen die kerk. Dié slag span hy sy net veel wyer.

*   NG leiers pols politieke partye oor verkiesing – Die NG Kerk se leierskap gaan in die aanloop tot die algemene verkiesing op 22 April met al die grootste politieke partye in die land samesprekings voer om sodoende sinvolle leiding aan sy lidmate te kan gee.

*   “Verdra mekaar,” pleit gelowiges én ongelowiges – Verdraagsaamheid tussen gelowiges en ongelowiges en erkenning van mekaar se standpunte sonder prysgawe van beginsels behoort ’n groter prioriteit vir die samelewing te wees.

*   Wat is die “Emerging Church”?

*   Roerende TV-reeks wil gemeenskappe genees – Danksy die Heartlines-beweging sal ’n televisiereeks genaamd Hopeville Suid-Afrikaners se verbeelding in Maart en April aangryp. En hulle aanspoor om verandering teweeg te bring deur goed te doen.

*   ADGO: Nuwe tendense en uitdagings vir gemeentes.

*   ADD: Malawi-vroue word met evangelie bemagtig.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing: Skakel 0860 26 33 42

*   Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

*   Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

Groete uit 'n warm Wellington.

Hans Steyn

Hoof: Bemarking en Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za 

Tel: 021 864 8223

Inhoud

 

Teo

Teo is die gereelde webgebaseerde publikasie van die Teologiese Fakulteit, Universiteit van Pretoria. Ek plaas ‘n uittreksel uit hul nuusbrief, ten spyte van die feit dat die meeste predikante dit waarskynlik reeds ontvang. Indien nie, kan jy www.teo.co.za besoek en inteken. Lidmate kan gerus ook inteken.

Hierdie week is van prof Jan van der Watt, Nuwe Testamentikus, afskeid geneem. Vandag plaas ons die Dekaan, prof Cas Vos, se huldeblyk tydens die afskeidsfunksie, asook ‘n kort weergawe van sy lewe en werk. Daar is ook ‘n roerende bydrae van prof Van der Watt oor ‘n Rwandese student van hom wat op sy sterfbed sy doktorsgraad ontvang het. Vandag verskyn die laaste aflewering van prof Johnnie Roberts se reeks oor Skrifbeskouing en Skrifgebruik. Verder skryf Jurie le Roux ‘n meditasie oor God se troos.  Ten slotte is daar ‘n advertensie in verband met die vakante pos in Nuwe-Testamentiese Wetenskap.

Inhoud

 

Nuut in ons sinodale foto-album

Klema is ‘n Nuwe Gemeente-Ontwikkkeling in Somerstrand en fokus op studentebediening en bediening aan jong volwassenes.

So ‘n klompie foto’s van hul bedieninge, veral rondom die eerstejaars van 2009 is op ons webblad:

Eerstejaarsweek

Mina Moo Projek

Eerstejaarkamp - “Oerkamp”

Inhoud

 

Die MIV Scenario (Deel 1) - Inleidende opmerkings

Dr Dawie Oosthuysen van die NG Gemeente Margate het meegaande artikel geskryf. Dit het in ePosduif van die KwaZulu-Natalse Sinode verskyn, en word met dank hier gebruik. Dawie vra dat lesers vir hom terugvoer gee - sy kontakbesonderhede verskyn hieronder.

Dramas doen hulle in die geskiedenis van die mensheid in reëlmaat voor. Die huidige MIV pandemie binne die Afrika konteks is hier geen uitsondering op die reël nie. Dit is ‘n drama wat aan beide ‘n markgedrewe kultuur en ‘n teologiese benadering nuwe uitdagings bied. Laasgenoemde is veelal gebaseer op ‘n goedkoop triomfalisme soos dit teruggevind word in die optimisme van ‘n theologia gloriae. Beide benaderings is na sy wese geheel en al té opportunisties van aard. Bygevolg sal die paradigmas waarbinne gedink is ten einde die pandemie aan te spreek, ernstige heroorweging moet geniet. Dié tragedie wat hom hier in Afrika afspeel, daag alle simplistiese oplossings en slagspreuke uit. As die kerk enigsins stabiliteit en sin aan diegene wat daaronder ly, wil verleen, sal daar nuut gedink en beplan moet word.

Die MIV scenario meld hom daagliks springlewendig by ons aan, soveel so dat dit bykans onmoontlik is om by te hou by die nuutste ontwikkelinge en statistieke. Statistieke word meestal uit koerante aangehaal. Hoe wetenskaplik bedenklik dié koerantberigte ookal mag wees, kan die probleem van MIV in Afrika nié as “oordrewe koerantstories” deur sensasiesoekers wat wolf-wolf skree, afgemaak word nie. Studies sedert die 1990’s toon aan dat MIV die hoof moordenaar van vrouens tussen die ouderdom van 20-40 jaar is. Die statistieke is bedroewend. Per slot van rekening gaan dit nie oor statistieke nie, maar oor mense, brose, blootgestelde mense: vroue, kinders, arm mense.

Die redes waarom die MIV virus in Afrika soos ‘n veldbrand versprei het, is kortliks onder meer die volgende: Die Afrika mans is tradisioneel poligamies ingestel, of het meer as een seksuele vennoot. Die volgehoue migrasie van arbeiders tussen plattelandse gebiede en stede verhoog die verspreiding van MIV. Vrouens se gebrek aan status verleen aan hulle min seggenskrag in seksuele verhoudings en ‘n uiters geringe kans om aan te dring op die gebruik van kondome – veral omdat swart mans van oordeel is dat kontraseptiewe advies en programme ‘n politieke maneuver van wit mense is om die aanwas van eersgenoemde enigsins te probeer temper. Dit op sy beurt lei tot gesinsgeweld. Vrouens se gebrek aan ekonomiese mag dra tot die verhoging in prostitusie by. Die hoë voorkoms van seksueel oordraagbare siektes bevorder die verspreiding van MIV. MIV is ook teen ‘n verbysterende tempo aan die toeneem onder kinders in Suid-Afrika en Afrika. MIV programme, insluitende inligting wat voorkomend van aard is, bereik dikwels nie die hoogste risiko groepe nie.

Dit is duidelik: MIV het ‘n strukturele en sistemiese pandemie geword; dit is nie maar net ‘n saak van enkele indiwidue wat by wyse van persoonlike moraliteit en gedragsveranderinge aangespreek kan word nie. Gemeenskapstrukture sal verander moet word ten einde dié pandemie effektief aan te spreek. Afrika is ‘n kontinent wat gekenmerk word deur beperkte gesondheidsfasiliteite en middele (mannekrag en finansieel). Die situasie hier te lande is geensins beter nie. Plattelandse klinieke en hospitale gaan gebuk onder ‘n gebrek aan mediese personeel. Gevolglik word pasiënte dikwels ontslaan om by die huis te gaan sterf, omdat die mediese personeel niks verder vir die pasiënt kan doen nie, of omdat geoordeel word dat die beperkte voorraad liefs vir diegene wie ‘n kans op oorlewing het, aangewend moet word. Dit is na bewering vir Zoeloes of ander Afrikane wat ernstig siek is (insluitende MIV) belangrik dat hulle azofela ekhaya (om te kom en by die huis te sterf). En as diesulkes ontslaan word om huis toe te gaan, geniet die arm gesinne van staatsweë en ander sosiale strukture uiters karige ondersteuning. Groter wordende armoede maak dit uiteraard moeilik om genoegsame versorgingsisteme daar te stel. Binne só ‘n armoede scenario floreer die MIV pandemie. Armoede skep die sosiale konteks waarbinne die pandemie in Afrika en Suid-Afrika gedy. Armoede dra tot die verspreiding van MIV by en op sy beurt veroorsaak MIV armoede - ‘n bose sirkel wat die pyn en lyding van die geinfekteerdes en diegene wat daardeur geraak word, vergroot.

MIV is ‘n oordraagbare siekte wat onder andere op die mees intieme gebied van menslike gedrag ‘n invloed uitoefen: menslike intimiteit en seksualiteit. Dit is ‘n fatale siekte met radikale implikasies, veral omdat huidig nog geen teen-liggaam teen die virus as sodanig bestaan nie. En tog is dit behandelbaar, danksy anti-retrovirale terapie wat die vermenigvuldiging van MIV selle inhibeer. Die virus staan in ‘n noue verband tot menslike gedrag en impliseer ‘n assosiasie met morele waardes. MIV is ‘n gedragsiekte. Dit beteken dat niemand immuun is teen die virus nie; feitlik alle mense en alle groeperinge is hoë risiko gevalle. Dit is ‘n totale misvatting deur heteroseksuele mense om HIV as ‘n homosekuele siekte te etiketeer en daarom waarskuwings te ignoreer en nie veilige seks te beoefen nie. Dit is ‘n misvatting van swart mense om te beweer dat dit die witman se siekte is. Dit in sigself spreek boekdele waarom MIV ‘n erg gestigmatiseerde kwessie geword het. Die samelewing is geprejudiseer teenoor mense wat gebuk gaan onder MIV. Die stigma word verder deur vrees vererger.

 Dit spreek asof vanself dat bostaande inligting oor MIV tot die volgende konklusie lei: ‘n relevante, toepasbare en holistiese versorgingsmodel het gebiedend noodsaaklik geword. Wat die pastorale sorg betref, sal die persoon-tot-persoon benadering verander moet word na ‘n meer strukturele benadering, ‘n meer holistiese diensmodel. Dit stel uiteraard nuwe eise aan pastorale dienste en by name die ekklesiologie.

Die mees fundamentele effek van die MIV pandemie is dat dit ‘n uitdaging bied aan ons verstaan van kerk-wees. ‘n Totaal nuwe verstaan van die wyse waarop ons kerk binne dié pandemie gaan wees, eis nou ons aandag op. Geykte ekklesiologiese doktrines en oortuigings moet binne ‘n nuwe raamwerk geplaas word. Die uitdagende vraag is: “Hoe moet die kerk reageer?” Die spitsvondige stelling is gemaak: “Die kerk is MIV positief” wat by implikasie beteken dat die liggaam van Christus ook ly sodat dit onmoontlik is om onbetrokke te bly.

MIV is sonder ‘n sweem van twyfel ‘n toets vir ons kerklike integriteit en identiteit (ons kerk-wees) asook die opregtheid van ons pastorale sensitiwiteit. Dan ontstaan vrae soos: Hoe onvoorwaardelik is Christelike liefde? Is daar ruimte vir die persoon wat met MIV leef binne die gemeenskap van gelowiges, selfs ten spyte van die feit dat hy/sy erken het dat dié homoseksueel is? Die vraag wat aan die kerk gestel word, is of die gemeenskap van gelowiges ‘n eksklusiewe hetero-koinonia klub is wat homoseksueles uitsluit? Hulle mag in beginsel welkom wees, maar in werklikheid is hulle nié aanvaarbaar vir die kerkgemeenskap nie. Kan die homoseksuele, werklik, agterkom dat die kerk die nie-diskriminerende liggaam van Christus is? Die groot gevaar wat die kerk in die gesig staar, is ‘n soort apatie wat aan neutraliteit grens, omdat MIV as ‘n sondaarssiekte gebrandmerk is wat ‘n onwil by indiwiduele Christene tot gevolg het om diegene in die hoë risiko groepe as ‘n primêre fokusarea van die kerk se sendingtaak te sien. Die siening dat die goeie ouens die heteroseksueles en die slegte ouens die homoseksueles en verslaafdes aan verdowingsmiddele is, verslaan sy duisende. In ‘n gees van selfregverdiging word MIV pasiënte geag tot die groep wat maar moet oes wat hulle gesaai het. Hulle verdien MIV. Stigmatisering op stigmatisering!

Eties gesproke bevind MIV hom op geen neutrale gebied nie. Daarom radikaliseer MIV die verborge agendas van baie. Hoe moet, hoe gaan die kerk reageer? Per slot van rekening, waar pas God binne hierdie hele MIV diskoers? Al bovermelde stigmatiserings het tot ‘n teologiese en etiese dilemma aanleiding gegee. Maar hierop gaan ons by ‘n volgende geleentheid in meer besonderhede in...

Dr. Dawie Oosthuysen, Leraar, NG Gemeente Margate, dawie.ng@telkomsa.net

Inhoud

 

Turning into a lamp pole

The Sunday School teacher was describing how Lot's wife looked back and turned into a pillar of salt, when little Jason interrupted, "My Mummy looked back once, while she was driving," he announced triumphantly, "and she turned into a lamp pole!"

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud