Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 7  -  Nommer 8  -  13 Maart 2009  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

Waarom is Julius Malema so kwaad en destruktief?

Inligting en menings van gemeentes benodig oor die bekamping van misdaad en geweld

Nuwe Vorm A volgende week beskikbaar

Iemand op reis - per motor - tussen Stellenbosch en Port Elizabeth?

Sentralisering van gemeenteregisters op ys?

Fasilitering deur WBGK tussen NG KERK en VGKSA

Wie is Mvume Dandala?

Hoe dit gaan met klein Laraine Botha?

Kerklike verklaring met die oog op die Algemene Verkiesing

Om verantwoordelik en met integriteit se stem

Splinternuwe pamflet vir Paastyd van die Christelike Lektuurfonds

Sen die Volkere Sendingskool

Gemeente benodig nagmaalkelkies - help asseblief!

Nuwe Hart Stigting rig versoeke

Besonderhede van padberade - April en Mei 2009

Herfsskool vir Aanbidding en Musiek

Vacant post : Lecturer, Reformed Church in Zimbabwe

Take my Son

Wonderwerk

Dokter, dokter

 

 

Besoek gerus ons fotoblad by www.flickr.com/photos/ngkok. Stuur julle gemeentelike fotos asb aan my, ek plaas dit graag op ons blad.

 

Waarom is Julius Malema so kwaad en destruktief?

Verlede week gesels ek met David Stainsbury, predikant van die Anglikaanse Trinity-gemeente in die sentrale stadsgebied van Port Elizabeth. Wat is die grootste nood van hierdie omgewing, vra ek?

David vertel hoeveel jongmense hier kom woon. Baie is studente, uit verskillende dele van die land, en selfs die wreld. Dis goedkoop om hier te bly, maar al die jongmense dien ook as trekpleister vir dwelmhandelaars en ander maatskaplike euwels.

Ons kerk, s hy, ontdek ons taak is om n vader vir die gemeenskap te wees. Hy vertel dat die jongmense almal deel van n vaderlose geslag is. Daar is nie manlike rolmodelle in hulle lewe nie. Afwesige vaders veroorsaak dat die jongklomp in vaderskap-vakuum grootgeword het. Ek het geweldige deernis met hulle oor die manier hoe dit hom wreek in hul lewens, s David. Wat hulle nodig het, is Christelik-volwasse gesagsfigure op wie hulle hul lewe kan modelleer. Waar hulle aan vaderskap blootgestel is, is dit patriargale, outoritre, selfgeldende figure wat geen kapasiteit het om liefde, begrip, volwasse gesag en vergifnis te modelleer nie.

Harde woorde, David? Ja, maar jy moet die pyn en aggressie sien wat die afwesige vaderfiguur by jongmense skep. Hulle smag na aanvaarding deur n vaderfiguur, maar dit ontbreek. Dis waarom ons gemeente geroep is om n vader vir die vaderlose te wees.

Jy sien, voeg David as n nagedagte by, dis hoekom Julius Malema so kwaad en destruktief in sy uitsprake is. En onthou: hy verteenwoordig maar net sy portuurgroep. Die meeste van hulle in hierdie omgewing is so.

Inhoud

 

Inligting en menings van gemeentes benodig oor die bekamping van misdaad en geweld

Ds Matie van Niekerk, Oos-Kaaplandse verteenwoordiger by die Algemene Sinodale Taakspan: Kerk , Geweld en Misdaad skryf aan gemeentes en leraars:

Geagte Broer/Suster,

Al oor misdaad en geweld gedink ... seker. Daaroor gepraat ... seker. Daaraan iets gedoen ... hoop so. Ons wil as Kerk hieroor besin en n verskil maak.

Ons sal dit baie waardeer as ons n aanduiding kan kry van hoe sake staan, in ons Sinodale Gebied ten opsigte van die bogemelde aangeleentheid.

Ek sal baie bly wees as julle voor Vrydag, 20 Maart 2009 laat weet:

* Watter bydrae die Kerk kan lewer in die bekamping van misdaad en geweld.

* Hoe ons gemeentes / gemeenskappe kan bemagtig in die verband.

* Wat is die rol van die Kerkraad / Gemeente in hierdie verband?

Laat weet asseblief hoe die gemeente / gemeenskap in jul omgewing geraak is (gee voorbeelde / statistieke indien moontlik). NB: VERAL as daar enige aksies aan die gang is.

Ek wou s Misdaad en Geweld groete, maar dis seker nie gepas nie.

Baie sen en sterkte. Sien uit om van julle te hoor, kort en kragtig asseblief.

Matie van Niekerk

Inhoud

 

Nuwe Vorm A volgende week beskikbaar

Die Sinodale Kommissie het besluit om Vorm A (die vorm vir kerklike ondersoek deur gemeente, ring en sinode) te hersien en te vereenvoudig. Die nuwe Vorm A is feitlik klaar en sal volgende week op ons webblad beskikbaar wees.

Inhoud

 

Iemand op reis - per motor - tussen Stellenbosch en Port Elizabeth?

NETACT versprei n wonderlike een-bundel Bybelkommentaar, opgestel deur teolo uit Afrika. Tydens die onlangse VBO-Week het n klomp dominees hiervan bestel. Om vervoerkoste te bespaar, soek ons iemand wat dit in Stellenbosch by prof Jurgens Hendriks kan oplaai (sowat 35 boeke) en PE toe kan bring. Indien iemand beskikbaar is, kontak asb vir Chantall Vermaak by die sinodale kantoor by db@ngkok.co.za of 041 365-3159 tydens kantoorure.

Inhoud

 

Sentralisering van gemeenteregisters op ys?

Dit lyk asof die implementering van gesentraliseerde gemeenteregisters nog n rukkie gaan neem. Gemeentes hoef dus nie tans n baie ho prioriteit aan die bekom van ID-nommers te heg nie. Moontlik sal ID-nommers nie in die nuwe stelsel gebruik word nie, weens ernstige besware van lidmate wat bekommerd is oor ID-diefstal. Hoe gegrond lidmate se besware is, is moeilik om te beoordeel.

Daar is ook nog heelwat beplanning onafgehandel oor die praktiese implementering van die gesentraliseerde registers, en dit moet nou gedoen word. Daarna moet die implementeringsplan en die goedkeuring van kwotasies eers afgehandel word.

ATABID het geweldige druk geplaas op sinodes (en gemeentes, volgens besluit van die Algemene Sinode) om die sentralisering spoedeisend goed te keur, met teikendatums waarvolgens die stelsel nou al sou funksioneer.

Inhoud

 

Fasilitering deur WBGK tussen NG KERK en VGKSA

Dr Kobus Gerber, Algemene Sekretaris van die NG Kerk, skryf:

Julle is waarskynlik daarvan bewus dat die die eerste fasiliterings-gesprekke tussen`n afvaardiging van die Wreldbond van Gereformeerde Kerke (WBGK), die VGKSA en die NG Kerk verlede week in Benoni plaasgevind het. Daar het alreeds berigte daaroor in die dagpers verskyn. Met die oog daarop dat ons sover as moontlik deurlopend met ons lidmate wil kommunikeer, gee ons graag op hierdie stadium die volgende inligting deur:

Ons is dankbaar om te kan berig dat die WBGK-afvaardiging oor twee dae tydens die gesprek, deurgaans n positiewe, pastorale en ondersteunende gesindheid geopenbaar het.

1.     Daar is met mekaar ooreengekom dat kommunikasie met die media slegs deur dr Jerry Pillay, lid van die Wreldbond se afvaardiging, gevoer sal word.

2.     Daar is ook met mekaar ooreengekom dat die verskillende kerke nie kommentaar sal lewer voordat die ooreengekome verklaring oor die gesprek van die WBGK ontvang is nie.

3.     Die moderamen van die Algemene Sinode van die NGK (ASM) vergader volgende week (17-18 Maart), waar daar op gepaste reaksie besluit sal word.

4.     Intussen bedank ons almal wat vir die byeenkoms gebid het en versoek voortgesette voorbidding vir die verdere proses.

Inhoud

 

Wie is Mvume Dandala?

Die presidentskandidaat van COPE is vir baie NG Lidmate n onbekende persoon. Hier is Gustav Gouws se kort lewensskets van Dandala soos dit in die Christelike Kernensiklopedie verskyn:

Dandala, Hamilton Mvumelwano (Mvume),   *26.10.1951 (Mount Ayliff, Suid Afrika) +? Metodiste Biskop en Ekumeniese Kerkleier in Afrika

Gebore as die seun van n Methodiste predikant, studeer hy aan die Teologiese seminarium in Alice (Oos Kaap), en aan Cambridge Universiteit, England.

In 1978 is hy die eerste swart predikant om pastor te word van n veelrassige gemeente (Empangeni gemeente).  Hy verwerf bekendheid as konflik mediator in die tagtigerjare in apartheid Suid-Afrika asook tydens die hostel krisis tussen 1990 en 1994.

Sedert 1991 is hy die senior predikant van die Central Methodist Mission in Johannesburg, Suid Afrika se grootste veelrassige Methodiste gemeente. In 1997 word hy verkies as voorsittende biskop van die Methodiste kerk van Suidelike Afrika met meer as 2 miljoen lede in sewe lande. Dandala dien ook as President van die Suid Afrikaanse Raad van Kerke en as moderator van die streeksliggaam van die Wereldraad van Kerke.

In 2003 word hy verkies as die Algemene Sekretaris van die All Africa Conference of Churches (AACC), n gemeenskap van 168 nasionale kerke in 39 lande wat ongeveer 120 miljoen lidmate verteenwoordig. Vanuit Nairobi, Kenya, beywer Dandala hom pro-aktief vir vrede en genesing in Afrika, en om sosio-poloitieke en ekonomiese euwels uit die weg te ruim.

Hy is n ere-professor aan die Universiteit van Pretoria. Hlomla Dandala, die gewilde akteur en regisseur, is sy seun.

Gustav Gous   (Bladsy 200 Christelike Kern-Ensiklopedie)

Inhoud

 

Hoe dit gaan met klein Laraine Botha?

n Rukkie terug is almal aangegryp deur die mediese toestand van klein Laraine Botha. Haar tannie, Janie, gee in n lekker geselstrant n klomp nuus:

Hallo almal!

Nog 'n bietjie nuus oor klein Laraine...

Eers wil ek net weer baie dankie se vir elkeen se kosbare gebede.  Ons het regtig hierdie week die wonderwerkende genade van God ervaar. 

Laraine het verlede Maandag chemoterapie begin kry sodat die bietjie witbloedselle wat sy wel in haar bloed het, heeltemal vernietig kon word totdat die telling 0 is, voordat die beenmurgoorplanting gedoen word.

Maandag het sy erg maagkrampe gekry van die chemoterapie maar Dinsdag het dit beter gegaan.  Woensdag en Donderdag het dit sommer goed gegaan met haar.  Die dokters het haar ouers egter daarop voorberei dat Vrydag, Saterdag en Sondag moeilike dae sou wees omdat sy dan sterker chemoterapie moes kry.  Die dokters het verwag dat sy sleg sou voel en newe-effekte sou kry soos koors, sere in haar mond, daling van suurstofvlakke ens.  Sy was heeltyd gemonitor.  Niks het gebeur nie en die dokters was verbaas daaroor!  Sy het baie goed gevoel en was gedurig lus vir eet.  Haar ouers het vertel dat sy eintlik haar hande in die lug opsteek en met hulle "raas" as hulle nie vinnig genoeg die volgende happie vir haar gee nie.  Wanneer sy geslaap het, het sy rustig geslaap en wanneer sy wakker was, was sy vriendelik en vol geselsies.  Sy het ook Saterdag vir die heel eerste keer dit reg gekry om te sit sonder ondersteuning!   

God het haar beskerm teen al daardie newe-effekte!

Die beenmurgoorplanting is vervroeg na 9 Maart, ongeveer 14:00.  Dit het goed afgeloop.  Alle eer aan ons hemelse Vader! 

Vir die van julle wat dalk wonder hoe dit werk: Die selletjies is in vloeistof d.m.v. die hickman-pypie,wat so twee weke gelede ingesit is, in haar aartjies ingetap.  Dit het omtrent net 'n halfuur gevat en geen narkose was nodig nie.  Die dokter het ges dat sy moontlik 'n allergiese reaksie kon h tydens die oorplanting, maar weereens het God haar beskerm en dit het nie gebeur nie!

Haar lewer was 'n bietjie vergroot a.g.v. al die vog maar die dokter het glad nie bekommerd gelyk daaroor nie en sy het medikasie gekry om die vog te laat verminder.  Haar hart het ook vir 'n tyd lank stadiger as gewoonlik geklop, maar dit het self weer reggekom.

Sy het lank geslaap na die beenmurgoorplanting en so 5h se kant wakker geword.  Vir 'n paar minute het sy 'n bietjie deur die slaap gelyk en toe begin lag!

Volgens die dokter kan sy vir die volgende 10 tot 12 dae nog siek voel a.g.v. die kombinasie van die beenmurgoorplanting en chemoterapie wat gegee is, wat koors, naarheid ens. kan veroorsaak.  Bid asb. saam dat sy nog steeds deur God se genade wonderbaarlik goed sal voel. Dit behoort so vyf tot ses weke te neem voordat daar gesien kan word of die selletjies versprei en die beenmurgoorplanting suksesvol was.  Ons bid en vertrou dat alles sal goed gaan. Volgens een van die dokters, verwag hy dat sy na die beenmurgoorplanting nog drie maande in die hospitaal (UCT) sal moet bly.  Daarna behoort sy ontslaan te kan word, maar hulle sal steeds in Kaapstad of daar naby moet bly omdat sy vir 'n tydperk elke week een dag hospitaal toe sal moet gaan. 

Bid asb. saam dat Laraine wonderbaarlik vinnig en volkome genees sal word en dat God haar steeds sal beskerm teen enige moontlike verdere newe-effekte.

Weereens baie dankie ook vir elkeen wat finansieel  bygedra het om te help.  Laraine se fonds groei steeds elke week en help baie met betalings wat gedurig gemaak moet word.  'n Groot deel van die prosedure moet egter nog betaal word en daarom hou ons aan om fondse in te samel om haar gesin daarmee te help.  Elke bydrae maak 'n verskil en ons is regtig baie dankbaar daarvoor!

Net vir ingeval gee ek ook weer die link na Laraine se website:  http://www.larainebotha.org/ 

Dit sal binnekort weer opgedateer word. 

Julle is welkom om my enige tyd te kontak met enige navrae.

Geniet die res van die dag!

Groete, Janie

084 209 4664

bothajanie@gmail.com

Inhoud

 

Kerklike verklaring met die oog op die Algemene Verkiesing

Verteenwoordigers  van Kerke van die Lutherse en Gereformeerde tradisies wat by die Conventus van 24 Maart 2009 ontmoet het, doen die volgende verklaring met betrekking tot die komende algemene verkiesing:

Ons is aan die vooraand van 'n baie belangrike algemene verkiesing in ons land. In sommige gebiede in ons land is daar gretige afwagting op hierdie belangrike gebeure; in ander gebiede is mense baie bekommerd oor intimidasie en geweld.  

Ons doen 'n beroep op ons regering en alle betrokke gesagsliggame wat betrokke is by die beplanning en uitvoering van die verkiesing om alles moontlik te doen om te verseker dat geweld en intimidasie aan bande gel word en 'n vrye en regverdige verkiesing kan plaasvind.

Ons doen 'n beroep op politieke partye en almal aktief betrokke by die verkiesingsveldtogte om hulle daarvan te weerhou om hulle ondersteuners aan te hits, hulle aan te moedig om hulle opponente te respekteer en om vrye inligtingsdebatte oor hulle beleide en die geskiktheid van hulle kandidate vir leierskap toe te laat.  

Ons doen 'n beroep op die burgers van ons land om inligting te bekom oor die verskillende partye en kandidate, noukeurig na verkiesingstoesprake te luister, asook na die beleide wat aangebied word om onreg te herstel, korrupsie te bekamp, misdaad te beveg, toereikende gesondheidsorgfasiliteite daar te stel, toereikende onderwys te verseker, werksgeleenthede te skep, armoede te verlig en omgewingsbewaring in die hand te werk. Dit is die reg en ook die morele plig van burgers om hulle stemme uit te bring nadat hulle al die opsies wat aan hulle gebied is, noukeurig oorweeg het.

Ons doen op ons predikante in die gemeentes 'n beroep om daarop te wys dat die Christelike geloof nie aan ons die reg gee om kandidate f te demoniseer f te vergoddelik nie, en op die aanvoerders van veldtogte om hulle daarvan te weerhou om Bybeltaal of -konsepte te gebruik wanneer hulle kandidate en hulle visies vir die toekoms van ons land voorstel.

Suid-Afrika is 'n verklaarde konstitusionele staat. Die onderskeie howe is daar om te waak daarteen dat selfs die regeerders nie die grondwet en wette van die land ondermyn nie.  Ons is bekommerd oor die baie gevalle waar die gedrag van regeringsamptenare daarop dui dat hulle hul verhewe bo die reg beskou en doen 'n beroep op politieke partye om hulle van sulke praktyke te distansieer.

Ons is bewus van die feit dat baie Suid-Afrikaanse burgers op stemdag tydelik buite die landsgrense sal wees en doen 'n beroep op die regering en die Onafhanklike Verkiesingskommissie om te verseker dat soveel moontlik van hierdie burgers in staat sal wees om hulle stemme uit te bring.

Ons verbind ons daartoe om oor hierdie kwessies te preek en te onderrig sonder om misbruik te maak van ons kansels vir partypolitieke doeleindes en ons verbind ons daartoe om vir ons land, sy leierskap en al sy burgers, die komende verkiesing en die vorming van 'n nuwe regering te bid. 

Mag God se sen op Suid-Afrika rus!

Inhoud

 

Om verantwoordelik en met integriteit se stem

Dr Michael Cassidy van NIRSA (National Inisiative for the Reformation of SA) skryf:

During the course of the NIRSA National Consultation in Boksburg, April 2008,  Teresa Conradie from Christian Lawyers Association presented a plan for a Vote South Africa Campaign  which was to focus on the April 2009 elections specifically to encourage all South Africans to vote responsibly, intelligently and with their moral and spiritual faculties properly engaged.  This is particularly important for Christians whose faith obliges them to be responsible and involved citizens in caring for their societies in terms of biblical moral standards, Godly values, strong family commitments and deep concerns for justice, particularly as these affect the poor and marginalised.  The Consultation agreed as reflected in the NIRSA Declaration of Intent and its resolutions to support the Vote SA Campaign unreservedly.

From this position we are urging nationwide support, especially from the churches of  South Africa, for the Vote SA Campaign.  A  brochure and info sheet (sien hieronder - red) from Vote SA is attached for your information and response directly to Nerene Grobler, the Project Co-ordinator.   We encourage you to take the time to look through the details of this project and also to encourage everyone in your sphere of influence to participate along the lines as set forth.  To ensure that as many people as possible are influenced to vote would you be willing to commit yourself to forwarding the information from NIRSA/Vote SA through to your network or constituency?    We would appreciate an indication from you whether you would be prepared to do so by return mail if possible to communications@nirsa.co.za or  directly to nerene@vote-sa.co.za .

What we do have to avoid is the apathy and disengagement which can come when people become disillusioned with the political processes or even with the people engaged on the political side of a nations life.  Some people, even believers, having concluded that politics is basically a dirty game involving both corrupt processes and people, back away from any political involvement of any sort.  They simply become hand-wringing spectators whose postures make their probably already faltering democracies become weaker and weaker.  This is most unfortunate. 

We urge all responsible citizens to vote intelligently and on an informed basis with their moral faculties and Christian understandings deeply engaged.  This can only strengthen our young democracy. 

We need to try and ensure by the way we vote that our elected officials are non racist, non sexist and non tribal.  They also need to be people whose utterances manifest wisdom, discernment, discretion and even a tolerant ability to see and hear the other side.  Candidates who hold forth in the electoral process with inflammatory or unintelligent rhetoric should be automatically disqualified from the Christian vote.  Our country has had enough of that in the past and we cannot afford to slip back into that again, especially when our social fabric remains as fragile as it is. 

In the present elections there are no straightforward choices for the Christian vote and probably several viable options.  Currently there are at least 15 political parties listed with the IEC. The names of some of the parties and their contact or website details are listed below for your use.  It is critical that when deciding on which party to vote for a careful study of its election manifesto and/or manifesto policy documents are studied. The manifesto of a party will reflect its basic belief and value system which in turn will determine behaviour and delivery of the party.

Christian leaders particularly should be encouraged to help others study and reflect deeply on the content of political utterances from different politicians.  What world view does the utterance reflect?  What moral framework or sets of values are evident in the political statements coming forth?  What kind of character inspires this or that kind of rhetoric? 

Our Lord went to the Cross for us.  We must urge all Christians to begin their reasoning from Calvary as they think of that Greater Cross when they place their own cross on those ballot papers. This is indeed a crossroads election for South Africa and the consequences of choices made at this time will echo down the corridors of time as the future unfolds before us. 

Yours in the citizenship of South Africa but also the Greater Citizenship of Heaven (Philippians 3:20).

Dr Michael Cassidy

(Chairperson of NIRSA)

Klik hier vir die brosjure en informasieblad

Inhoud

 

Splinternuwe pamflet vir Paastyd van die Christelike Lektuurfonds

Amanda Carsten, publikasiehoof by die christelike Lektuurfonds, laat weet:

Die Christelike Lektuurfonds versprei n groot aantal gratis pamflette in verskillende tale. Dit handel oor baie aktuele temas in die samelewing vandag, soos allerlei vorme van geweld, verslawing en afhanklikheid, MIV en Vigs asook gesins- en jeugkwessies. Daar is pamflette met die oog op toerusting van lidmate, evangelisasie en troos vir mense in beproewing.

Met die oog op lydenstyd en Paasfees het die Christelike Lektuurfonds het n splinternuwe pamflet beskikbaar wat handel oor die ware betekenis van Paasfees. Die pamflet, tans nog net beskikbaar in Engels en Afrikaans, kan van die CLF bestel word.

Met die oog op die viering van Paasfees in die Afrika konteks het daar by die CLF ook n nuwe boek verskyn met die titel: Seven Words from the Cross. Hierdie publikasie is in samewerking met die Sokhanya Bybelskool ontwikkel. Dit is n handige hulpmiddel vir leiers en gemeentes, veral in die Afrika kerke waar Paasfeesvieringe die hoogtepunt van die kerklike jaar vorm. Die boek kos R39.50.

Daar is ook n katalogus van al die jongste publikasies beskikbaar vanaf CLF. Vir meer inligting, kontak CLF by 021 873 6964 of stuur n e-pos aan info@clf.co.za

Inhoud

 

Sen die Volkere Sendingskool

Jean Greyling laat weet dat di Sendingskool se Maart-werkswinkel handel oor Kinders en Sending, en op 14 Maart van 11:00 - 17:00 op die NMMU Missionvale Kampus plaasvind, by die Sportsentrum. Besoekers en nuwe, voornemende studente, is welkom.

Inhoud

 

Gemeente benodig nagmaalkelkies - help asseblief!

Carl Davis laat weet dat hulle gemeente nagmaalkelkies benodig. Is daar dalk iewers n gemeente wat te veel kelkies, of ander nagmaalbenodigdhede het? Dan kan julle vir Carl kontak by carl@lofos.org. Help asseblief!

Inhoud

 

Nuwe Hart Stigting rig versoeke

Die Nuwe Hart Stigting beywer hom vir die herstel van norme en waardes in gemeenskappe regoor ons land. Daar is alte dikwels `n diskrepansie tussen leer en lewe, woord en daad. Dit is van ons almal waar. Ons kan egter nie daarmee vrede maak nie en streef na sinergie wat net deur die Gees van God bewerk kan word.

Tans is daar meer as 170 gemeenskappe wat aangedui het dat hulle hierin medewerkers wil wees. Dit beteken meer as `n 1000 medewerkers. Gedurende die eerste helfte van hierdie jaar fokus ons op eerlikheid as waarde en norm. Dit is uiters relevant vir die tyd waarin ons leef.

Hiermee `n vriendelike versoek, veel eerder versugting.

         Gebruik Sondag (19 April) om die implikasie van `n eerlike lewe saam met lidmate te verken.

         Moedig lidmate aan om daaroor te praat binne hul eie daaglikse verwysingsraamwerk.

         Praat verder daaroor by selbyeenkomste, kategese, ander geleenthede.

         Moedig lidmate aan die woordjie eerlik by daardie geleentheid aan 34994 te sms (R2/SMS). `n Retoer sms sal vra na hul kontaksbesonderhede waarna opvolgmateriaal van tyd tot tyd aangestuur sal word. Ons vertrou dat duisende mense bewustelik sal kies vir `n lewe van eerlikheid.

Die Nuwe Hart Publikasie (en plakkaat) met uitnemende preekstof is in die pos. Kyk asb daarvoor uit in die possak. Ons stuur graag genoeg eksemplare vir jou hele leierskap. Skakel gerus daarvoor. ( 011 6652017). Moenie huiwer om navraag te doen nie.

- Jannie Pelser emb@mweb.co.za www.kryjounuwehartdag.co

Inhoud

 

Besonderhede van padberade - April en Mei 2009

Die jaarlikse padberade vind vanjaar weer in ringsverband plaas. Dit is n geleentheid waar ons saam, deur n proses van geloofsonderskeiding, vra hoe ons by die Here se werk in ons omgewings aansluit. Wat is God aan die doen? Hoe kan ons Sy werk voltooi? Saam met die Here Jesus s ons: My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi (Joh 4: 34).

Bywoning

Die Sinodale Kommissie versoek dat die volgende persone uit gemeentes vanjaar die padberade bywoon:

Dominees

Skribas en ander kerkkantoor personeel (daar is weer n afsonderlike opleidingsessie vir die skribas);

Lede van gemeentes se Diensverhoudinge-kommissies en Predikante-ondersteuningskommissies

Kerkraadslede

Orreliste - vanjaar is daar ook n afsonderlike werksessie vir orreliste, aangebied deur ds Attie van Wyk van Cradock (self n orrelis van formaat).

Byeenkomste

 

Datum

Ringe

Plek

Gemeente

Maandag, 20 April

Sondagsrivier

Uitenhage

Algoa

Despatch

NGK Bothasrus

Dinsdag, 21 April

Humansdorp

Port Elizabeth

Port Elizabeth-Wes

Port Elizabeth

NGK PE-Heideveld

Woensdag, 22 April

VERKIESING

 

 

Donderdag, 23 April

Cradock

Graaff-Reinet

Graaff-Reinet

NGK Graaff-Reinet

 

 

 

 

Maandag, 4 Mei

Burgersdorp

Dordrecht

Barkly-Oos

NGK Barkly-Oos

Dinsdag, 5 Mei

Oos-Londen

Queenstown

Stutterheim

NGK Stutterheim

Woensdag, 6 Mei

Albanie

Grahamstad

NGK Albanie

Donderdag, 7 Mei

SINODALE KOMMISSIE

 

 

 

Koste

Soos gewoonlik staan die Sinodale kommissie in vir die koste van die leraars (etes en materiaal). Vir elke ander persoon wat die beraad bywoon, verhaal ons die nominale koste teen n bedrag van sowat R65.00 (vyf-en-sestig rand) per persoon. n Amptelike kennisgewing word eersdaags aan gemeentes gestuur, waarna julle kan inskryf.

Inhoud

 

Herfsskool vir Aanbidding en Musiek

Ons herinner predikante, orreliste, aanbiddingsleiers, begeleidingsgroepe en "bands" net weer aan die Herfsskool vir Aanbidding en Musiek wat op 17 en 18 April 2009 by die George Moederkerk aangebied word. Die sluitingsdatum is: 20 Maart. Skryf asb. onmiddellik in sodat ons kan weet of ons met die Herfsskool moet voortgaan. Hierby ingesluit is die program van die Herfsskool en die inskrywingsvorms. Die Herfskool word VBO geakkrediteer en predikante kan VBO-punte daarvoor verdien. Enige navrae kan gerig word aan Ester Steyn by esters@ngkerk.org.za of 082 325 4088

(Ds. Jacques Louw, voorsitter ADGO se Projekspan vir Musiek)

Inhoud

 

Vacant post : Lecturer, Reformed Church in Zimbabwe

The Reformed Church in Zimbabwe (RCZ) is upgrading the level of Theological training at its Murray Theological College (M.Th.C).

A vacancy for a suitably qualified lecturer (female or male) in the subject of New Testament (NT) rose because of this process.

Requirements:

Minimum academic requirement: B.Th. degree or higher qualification awarded by a reputable institution of higher learning.

Congregational experience in a Reformed/Presbyterian context is preferable.

Theological teaching of NT would be an added advantage.

Applicants need to provide proof of valid membership of and good standing in a local Reformed/Presbyterian congregation.

Applications:

Interested parties are invited to submit a CV and relevant documentation to:

Application NT at M.Th.C General Secretary

Reformed Church in Zimbabwe

P 0 Box 670

MASVINGO

Zimbabwe

Email: rczsynod@comone.co.zw or chrismany@hotmail.com

NB. All applications received by 30 April 2009 will be considered. Short-listed applicants will be contacted by 31 May 2009 with full information regarding the package offered, additional documentation, interview dates etc.

Inhoud

 

Take my Son

David Higgs bring hierdie onder ons aandag.

A wealthy man and his son loved to collect rare works of art. They had everything in their collection, from Picasso to Raphael. They would often sit together and admire the great works of art.

When the Vietnam conflict broke out, the son went to war. He was very courageous and died in battle while rescuing another soldier. The father was notified and grieved deeply for his only son.

About a month later, just before Christmas, there was a knock at the door. A young man stood at the door with a large package in his hands.

He said, 'Sir, you don't know me, but I am the soldier for whom your son gave his life. He saved many lives that day, and he was carrying me to safety when a bullet struck him in the heart and he died instantly. He often talked about you, and your love for art.' The young man held out this package. 'I know this isn't much. I'm not really a great artist, but I think your son would have wanted you to have this.'

The father Opened the package. It was a portrait of his son, painted by the young man. He stared in awe at the way the soldier had captured the personality of his son in the painting. The father was so drawn to the eyes that his own eyes welled up with tears. He thanked the young man and offered to pay him for the picture. 'Oh, no sir, I could never repay what your son did for me. It's a gift.'

The father hung the portrait over his mantle. Every time visitors came to his home he took them to see the portrait of his son before he showed them any of the other great works he had collected.

The man died a few months later. There was to be a great auction of his paintings. Many influential people gathered, excited over seeing the great paintings and having an opportunity to purchase one for their collection.

On the platform sat the painting of the son. The auctioneer pounded his gavel. 'We will start the bidding with this picture of the son. Who will bid for this picture?'

There was silence.

Then a voice in the back of the room shouted, 'We want to see the famous paintings. Skip this one.'

But the auctioneer persisted. 'Will somebody bid for this painting? Who will start the bidding? $100, $200?'

Another voice angrily. 'We didn't come to see this painting. We came to see the Van Gogh's, the Rembrandts. Get on with the Real bids!'
But still the auctioneer continued. 'The son! The son! Who'll take the son?'

Finally, a voice came from the very back of the room. It was the longtime gardener of the man and his son. 'I'll give $10 for the painting..' Being a poor man, it was all he could afford. 'We have $10, who will bid $20?'

'Give it to him for $10. Let's see the masters.'

The crowd was becoming angry. They didn't want the picture of the son. They wanted the more worthy investments for their collections. The auctioneer pounded the gavel. 'Going once, twice, SOLD for $10!'

A man sitting on the second row shouted, 'Now let's get on with the collection!'

The auctioneer laid down his gavel. 'I'm sorry, the auction is over.'

'What about the paintings?'

'I am sorry. When I was called to conduct this auction, I was told of a secret stipulation in the will. I was not allowed to reveal that stipulation until this time. Only the painting of the son would be auctioned. Whoever bought that painting would inherit the entire estate, including the paintings.

The man who took the son gets everything!'

God gave His son 2,000 years ago to die on the cross. Much like the auctioneer, His message today is: 'The son, the son, who'll take the son?'

Because, you see, whoever takes the Son gets everything.

Inhoud

 

Wonderwerk

Ian Venter is n opkomende jong kunstenaar van Oos-Londen. Hy vertel die volgende verhaal:

In Desember verlede jaar het ek 'n ervaring gehad wat God aan Sy kinders belowe. Die wat regtig glo dat Hy wonderwerke in ons lewe kan vermag , is die wat dit ervaar! Dat ons in elk geval net die instrument is waardeer God Sy almag openbaar!

Ek het die dag by vriendin gaan kuier wat op Geestelike gebied haar bes probeer om God te dien. Terwyl ons so lekker gesels , s sy vir my dat sy 'n verdikking voel in haar keel en nekgedeelte. Dat dit kom en gaan. Sy het ges dat sy nie bang voel nie , want sy is nie bang vir doodgaan nie. 'n Paar jaar gelede sy kanker onderlede gehad , maar die Here het haar daarvan bevry.

Ek het oorkant haar gesit , by die venster uitgestaar en in my gedagtes met die Here begin praat. Ek het vir Hom ges dat ek glo dat hy op hierdie oomblik die verdikking kan laat verdwyn ; in die naam van Jesus Christus vra ek dit ; nie omdat ek dit verdien nie, maar omdat ek weet dat U kan genees , as dit U wil is.

Die Heilige Gees het oor my gekom en ek het die bevestiging gekry dat God vandag Sy krag gaan openbaar. Ek het opgestaan ek na haar geloop, gevra waar die verdikking is ,en dit met my vingers aangeraak. Ek het die Here toe beveel om die verdikking weg te vat , natuurlik as dit Sy wil is , ek het die Gees weer ervaar en gevoel hoe die verdikking stelselmatig onder my vingerpunte verwyn. Die gevoel is onbeskryflik.

My hart was vol blydskap , want God het my gebed verhoor. Ek het nie vir haar ges dat ek eintlik die heeltyd met God in gesprek was nie. Dit het die Dinsdag gebeur.

'n Hele week het verbygevlieg toe ek op 'n Donderdag haar weer besoek het. Na 'n lekker geselsie val sy my in die rede en vra : " Ian , toe jy verlede week hier was , het jy miskien vir my gebid?"

Ek was onmiddellik aangedaan en het geglimlag met die woorde : "Ja , ek het. "

Hoekom ? vra ek. En sy antwoord: " Want die knop is weg. Ek het 'n warmte ervaar wat deur my hele lyf gegaan het." Ons was albei woordeloos. Ons het die gebeurtenis probeer verduidelik en die Here geloof. Die dankbaarheid en opgewondenheid het totaal van ons beheer geneem!

Na hierdie aangeleentheid koester ek gebed as die belangrikste wapen in my lewe. Jy kan enige denkbare probleem troef met die krag wat gebed inhou.

En al het die knop net vir 'n dag weggegaan en weer teruggekom , kan ek met alle oortuiging s: Dit wat onder my vingerpunte plaasgevind het , is Goddelik!

Alle eer aan Koning Jesus!!

Ian Venter

info@ianventer.co.za

Inhoud

 

Dokter, dokter

Pasint: Dokter, dokter: almal behandel my soos n hond!

Dokter: Sit.

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud