NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap Algemene Sinode eNuus

 

Nuus uit die Algemene Sinode in sitting te Johannesburg, 4-8 Junie 2007

 

Uitgawe 5 - Vrydag, 8 Junie 2007

 

 

 

 

NB:

Deel 1 en 2 van die Sakelys van die Algemene, tesame met die Aanvullende Verslae is beskikbaar by www.ngkok.co.za/as2007. U kan dit gebruik as verwysing by die lees van hierdie nuusbrief. Vorige uitgawes van OosKaap Algemene Sinode eNuus is ook hier beskikbaar.

Julle kan gerus ook kyk na n paar persberigte wat oor die Algemene Sinode verskyn het.

 

A. WEER EENS : HOMOSEKSUALITEIT

 

n Groot groep sinodegangers het berigte wat vanoggend in Beeld verskyn het met groot ontsteltenis begroet. Dit gaan veral oor die interpretasie dat kerkrade gays wat in vaste verhoudings lewe in die amp van ouderling en diaken kan bevestig.

Uiteindelik het die sinode n voorstel aanvaar dat al agt punte van die besluit oor homoseksualiteit as n eenheid aan die vergadering gestel is, en as eenheid verstaan moet word.m

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Algemene Sinode is verby. Ek groet vir oulaas uit Boksburg.

 

Danie Mouton

Bo