NG Kerk in Oos-Kaapland

OosKaap eNuus

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 2  -  Nommer 2  -  2 Februarie 2004  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

Goeiedag

Standplaas-
ruiling

Bevestiging

Beroeping

Snerpend koud

Hoe gaan dit met NG Kerk in PE?

DAGBOEK

Predikante se vroue detoks

Sinodale Werkswinkel

Tienerbediening:
Werkswinkel

Alpha Opleidingsdag

Challenge for Christ

Gedagte vir die dag

Goeiedag!
Welkom: Hierdie is die derde uitgawe van OosKaap eNuus, die tweede van 2004. Onthou: ons waardeer drie dinge:
* terugvoer;
* nuwe inskrywings en
* nuusbrokkies!
Dus: Stuur hierdie eNuus aan vriende en moedig hulle aan om in te teken! Skryf julle nuusbrokkies en e-pos dit. Gee terugvoer. Watter soort nuus wil julle hoor? Bo

Standplaasruiling
Ons hoop dat hierdie 'n bekende woord in die NG Kerk gaan word. Soveel predikante dien al jare in dieselfde gemeente, en het hulle alles daar vir die Here gegee. Daar kom 'n tyd dat mens gereed is om te skuif. Die stagnasie van die beroepstelsel in ons kerk veroorsaak egter dat 'n natuurlike, gesonde rotasieproses tot stilstand gekom het. Die kerk het hieroor nagedink, gebid en die Here se wil gesoek, want die huidige stand van sake is nie tot heil van die Sy kerk nie.
    Deel van die antwoord is standplaasruiling. Leraars kan aansoek doen om van standplaas (gemeente) te verwissel. Leraars en kerkrade word in die proses by mekaar uitgebring, soek die Here se aangesig, en 'n proses van standplaasruiling word gefasiliteer. Dit geskied in 'n klimaat van absolute openheid, deursigtigheid en liefde. Standplaasruiling is nie 'n manier vir leraars of kerkrade om van mekaar ontslae te raak nie. Dit is 'n proses wat op 'n baie verantwoordelike manier voor die aangesig van God gefasiliteer moet word. Dit is natuurlik nie altyd die oplossing nie - daar is ook ander moontlikhede oop vir die kerk en haar leraars.
    Ons vertrou dat stadnplaasruiling 'n algemene verskynsel, sonder enige stigma of verwyt, in ons kerk sal word. Persone wat meer inligting verlang kan met ds Jannie Nortier van Cradock, ons sinodale verteenwoordiger, kontak maak - jjn@eastcape.net    Bo

Bevestiging
Ds Ferdi Louw is op 25 Januarie in Somerset-Oos as tweede leraar bevestig. Baie, baie geluk met die nuwe diensgeleentheid, Ferdi en Alida. Mag die Here julle seŽn.  Bo

Beroeping
Ds Barnard Steyn van Pearston het 'n beroep ontvang na Joubertina. Ons is saam met hulle dankbaar hieroor.  Bo

Elders: Snerpend koud!
Terwyl groot dele van die land smag na koeligheid, skryf Theunis en Magda Scheepers, Christen-werkers in Istanbul, Turkye, dat die sneeu 1 meter diep voor hulle woonstel lÍ. YsreŽn en sneeu omskep jou binne sekondes in 'n sneeuman as jy dit buite waag. Nou weet ons gaargebakte Oos-Kapenaars almal waar om gedurende die SA somer te gaan vakansie hou!  Bo

Hoe gaan dit met die NG Kerk in Port Elizabeth?
In die vorige uitgawe van eNuus het ons gekyk na die landwye daling van lidmaatgetalle in die NG Kerk. In die grafiek hieronder word die lidmaatgetalle in Port Elizabeth vanaf 1985 tot 2003 aangetoon (gegewens uit die NG Kerk se Jaarboek).
Belydende lidmate
Terwyl daar in 1985 22 730 en in 1997 23 844 NG belydende lidmate was, het dit in 2003 gedaal tot 20 920.
Dooplidmate
Ons dooplidmate het van 10,150 in 1985 gedaal tot 6 474 in 2003. Dit is werklik 'n skerp daling! Een wat ons in ons toekomsbeplanning moet verreken.
* Die wesenlike vraag is: Waarom? En wat kan ons daaraan doen?
Dit sal goed wees as ringe grondig oor hierdie tendens besin - want dit kom oral voor (ek sal in die toekoms ook ander areas analiseer). Hoe gaan ons dit aanspreek? Ringe kan die fondse wat op die sinodale begroting vir ringsprojekte opsygesit word kreatief gebruik om hierdie situasie aan te spreek. Dit is tyd vir grondig nadink en daadkragtig doen - op 'n wyse wat pas by wie ons kerk in Christus is.

Grafiek: Doop en belydende lidmaatgetalle in PE 1985 - 1993  Bo

DAGBOEK

Predikantsvroue Detoks
Tish Steyn vertel dat al ons pedikantsvroue 'n wonderlike geleentheid het om bymekaar te kom, skoene uit te skop, en 'n opbouende tyd saam te beleef. Die scene van hierdie crime van chat en kuier is die Cradock Spa van 16-17 April 2004.
Besonderhede is as volg:
* Koste: R200 (sal kerkrade dit oorweeg om mevrou se koste te betaal - iets vir die petrol ook?).
* Aankomstyd vanaf 16:00, die program begin direk na aandete (Bring net jou eie tandeborsel en handdoek saam).
* Ons sluit net na middagete op Saterdag, 17 April af.
* Dr Chris van Wyk gaan die Myers Briggs Temperamentsindikator met die vroue hanteer, en drie praktiese temas wat daaruit voortvloei bespreek.
* Inskrywings: Daar is net plek vir 39 vroue. Skakel Tish Steyn by (042 295 2692) of Nellie Westraadt by die sinodale kantoor (041 365 3159). gedurende kantoorureBo

Sinodale Werkswinkel
Onthou die datum: 8-11 Maart 2004. Ons sal later meer inligting bekend maak.  Bo

Tienerbedieningswerkswinkel
Wil jy graag toegerus te word om 'n impak te maak op die jongmense van jou gemeenskap? Ons SJK bied 'n tienerbedieningswerkswinkel van 17-19 Februarie te Cradock Spa aan. Daar is geen koste nie, behalwe vir jou eie vervoer. Ons gaan gesels oor ons eie ervaringe, luister na adolessente se wedervaringe en verwagtinge, bronne uitruil, en inligting deel oor verskillende bedieninge en programme. Kontak Rethie van Niekerk rethie@global.co.za of Eugene Malan e&lmalan@ngkok.org vir meer inligting. Julle moet egter opskud - inskrywings sluit binne 'n dag of twee!   Bo

Alpha Opleidingsdag
Gemeentes wat hul Alpha-leiers wat laat oplei om die Alpha-Kursus aan te bied: neem kennis dat 'n Alpha Opleidingsdag op Saterdag, 14 Februarie, by die NG Kerk PE-Hoogland aangebied word. Skakel Iralda Oelofsen by 082 839 5002 vir meer besonderhede.  Bo

Challenge for Christ
Hierdie projek, gefasiliteer deur Harold Peasly van EE III, wil kerke in die PE-Uitenhage omgewing saamsnoer in 'n inisiatief om die evangelie aan almal ons die metropool en omgewing aan te bied. Gemeentes wat belangstel kan met die Challenge for Christ kantoor in PE kontak maak by trinity.baptist@ananzi.co.za.   Bo

Gedagte vir die dag
Moeder Theresa het gesÍ geestelike groei werk as volg...

First, be silent... 
... the fruit of silence is prayer;
... the fruit of prayer is faith;
...
the friuit of faith is love;
... the fruit of love is service;
... the fruit of service is ... peace

Beste wense en God se ryk, ryk seŽninge word julle toegebid!

Groetnis tot ons weer gesels,

Danie Mouton
SKRIBA  Bo

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton