NG Kerk in Oos-Kaapland

OosKaap eNuus

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 2  -  Nommer 3  - 16 Februarie 2004  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

Goeiedag

Korrespondensie

Werkgeleentheid by Radiokansel

Pionierswerk in Australië

Bevestiging

Emeritaat

DAGBOEK

Passiespel

Familiegewoontes

Węreldbiddag vir Vroue

Ed Silvoso Konferensie

Oud word is nie 
vir sissies nie!

Goeiedag!
Baie dankie aan almal wat OosKaap eNuus so entoesiasties ondersteun. Ons het heelwat terugvoer, waardering, wenke, raad - en soos julle hieronder kan lees - nuusbrokkies ontvang. eNuus vervul in 'n pertinente behoefte. Dit is lekker om met mekaar te deel wat ons alles aanvang en hoe die Here in ons węreld werk
Onthou dus: Stuur hierdie eNuus aan vriende en moedig hulle aan om in te teken! Skryf julle nuusbrokkies en e-pos dit. Gee terugvoer. Watter soort nuus wil julle hoor? Bo

Korrespondensie

Johan van Rooyen skryf uit Aliwal-Noord: Baie dankie vir ons Oos-Kaap Nuus!  Vir ons ouens hier op die platteland beteken dit regtig baie!!  Dis lekker om kort en kragtig die nuus te hoor  en dit wat ter sake is  te lees.

    Die beriggie oor die daling in lidmaatgetalle in die vorige uitgawe het reaksie van Tobie de Wet uit Japan ontlok. Hy skryf: Die afname in lidmaattalle is kommerwekkend. Die groot uitdaging is natuurlik vir die kerk om die jeug te behou en betrek en bereik. In Japan is daar in baie gemeentes amper nie meer kinders en jongmense nie. Ons kinders is baie ontsteld oor die gebrek aan visie tov die jeug en gewilligheid om die jeug op hul vlak en in hul idioom te bereik. Hul standpunt is dat die kerk nie meer die ouer mense terwille moet wees nie maar die jeug. Die ouer mense het hul kans gehad. Hulle moet nou eerder saam bereid wees om die geborgenheid van hul uitgediende en outydse tradisies en gewoontes prys te gee terwille van die bereiking van die moderne jongmense van vandag. Alleen dan het die kerk hoop op ware groei en op 'n toekoms verder as net hierdie geslag.

    Cassie Carstens, skriba van die Algemene Sinode laat weet: Ek ontvang BAIE GRAAG julle OosKaap eNuus op gereelde basis. Keep up the good work!
    Dankie vir al die ander briefskrywers. Oos-Kapenaars, laat hoor van julle!  Bo

Werkgeleentheid by Radiokansel

Radiokansel benodig bemarkers/fondswerwers in Oos-London en omliggende areas. Minimum vereistes: Matriek, twee jaar ondervinding in verkope/bemarking, rybewys en eie vervoer. Vaste termyn kontrak (6 maande). Slegs kommissie. Die volledige posomskrywing is beskikbaar by onderstaande kontakbesonderhede indien u belangstel. Sluitingsdatum: 28 Februarie 2004. Ankia@radiokansel.co.zaBo

Pionierswerk in Australië

Anton en Tilla Oliphant, leraarspaar van PE-Lorraine, is tans besig met 'n besondere korttermyn-bediening in Australië. Anton vertel as volg van hulle werk:

    Dis 26 Januarie 2004, “Australia Day”. Ek sit hier saam met my Australiese familie op die oewer van die Swan River – ’n pragtige breë rivier wat vir kilometers deur die ewe pragtige stad Perth vloei. Ons wag vir die vuurwerkvertoning wat oor ’n uur of wat stiptelik om 20:00 sal begin. Oral sit mense op die pragtige grasperke en piekniek hou – 350,000 van hulle! En ek vra myself stilweg af: “Hoeveel van hierdie massas ken die Here …regtig?” Die mees onlangse statistieke praat van minder as 10% uit die 1,4 miljoen inwoners van Perth wat op ’n gereelde basis godsdienstig aktief is … en dít ten spyte van die baie kerkgeboue wat in gevestigde woongebiede staan.

    Volgens die Departement van Immigrasie is daar tans sowat 14,000 Suid Afrikaners in Perth. Ek het egter drie weke gelede met een van die hoofamptenare in hierdie departement gepraat, en hy het my verseker dat die korrekte getal nader aan die 40,000 is! Van hierdie immigrante is ongeveer 33% Afrikaanssprekend. Dit het ’n volgende vraag by my laat opkom: “Wat word van al die Afrikaanssprekendes in Perth?” Daar behoort ’n minimum van 5,000 te wees, en sover my inligting strek, is daar nog nie eens ’n duisend wat by die een of ander Christelike kerk hier ingeskakel is nie.

    Sowat drie jaar gelede het ’n paar SA immigrante in Perth begin om ’n deurgangskerk tot stand te bring. Dié kerk sou ten doel hę om ’n tydelike tuiste aan Afrikaanssprekendes te bied totdat hulle gereed sou wees om by een van die Engelssprekende gemeentes in te skakel. Uit hierdie groep het daar egter die begeerte ontstaan om ’n behoorlike Afrikaanse Gereformeerde gemeente op ’n meer permanente basis te stig. En dis waar die ontstaan van die “Perth Afrikaans Reformed Church” (oftewel PARC) sy oorsprong het.

    Tydens die eerste, onlangse erediens was daar 11 mense teenwoordig! Nou is ons gereeld by die vyftigs en met ’n huidige potensiële bywoningsyfer van meer as tagtig (baie lidmate werk weeksdae en naweke 450 tot 1600 km van hul huise af, en kan dus nie al die eredienste bywoon nie)! Dis interessant: ’n gemeente word gereken as “lewensvatbaar” wanneer daar ongeveer 65 lidmate is. Ons plaaslike gemeente se voedingsbron is hoofsaaklik nuwe immigrante, sowel as Afrikaanssprekendes wat nie ingeskakel is by ’n kerk nie.

     Die plaaslike gemeente is, hoewel nog maar klein, gerig op dienslewering. Ons het ’n goed toegeruste meubelbank. Hiermee kan ons vir twee huisgesinne, wat pas na Australië geďmmigreer het, help om volledig huis op te sit totdat hul eie meubels uit S.A. aangeland het. Beddens, lakens, komberse, kussings, breekware, messe, vurke ens., mikrogolfoonde, yskaste en baie ander goed is beskikbaar om gratis te leen. Gratis advies en hulp word verleen met die aankoop of huur van eiendom. Waar ons kennis dra, word gereël dat nuwe immigrante op die lughawe ontmoet en vervoer word. Kontak word bewerkstellig en behou deur besoeke by die nuwe immigrante af te lę, te verneem of daar enige probleme is, en hulle te verseker van ons voorbidding en bereidwilligheid om te help. Ons amptelike Stigtingsnaweek het op 7 en 8 Februarie 2004 plaasgevind.

    Indien julle enigsins weet van Suid Afrikaners wat emigreer na Australië, moenie huiwer om hulle van hierdie gemeente te vertel nie. Ek kan per e-pos gekontak word op antolip@absamail.co.za en ons gemeente se webwerf is www.parc.org.au .  Bo

Bevestiging
Baie welkom aan ds (prop) Rudi Swanepoel wat op Vrydagaand, 6 Februarie, in Glen Lyndengemeente, Bedford, bevestig is. Dis lekker om jou en Cariena in die Oos-Kaap te verwelkom. Rudi se intreepreek was op 8 Februarie. E-pos adres: swanepoelrc@worldonline.co.za

    Ds Barnard Steyn het die beroep na Joubertina aangeneem en is op 13 Februarie bevestig. Sy intreepreek was op Sondag, 15 Februarie. Barnard en Esté is ou Oos-Kapenaars - vir die afgelope paar jaar het hulle op Pearston gedien. E-pos adres: bicsteyn@net4all.co.za

    Ons wens hierdie twee gesinne 'n geseënde bediening in hul nuwe werkkringe toe.   Bo

Emeritaat

Die Sondagskooljuffrou het glo gevra wat emeritaat is. Waarop Jannie antwoord: 'Dit is die siekte wat alle ou dominees kry!' Net so. Een van die dae tel ds Charlie Bond van Jeffreysbaai ook onder die geledere van die emeriti. Hy aanvaar sy emeritaat op 7 Maart 2004. Sy afskeidspreke vind op 29 Februarie 2004 om 09:00 in die kerk en 7 Maart om 09:00 in die gemeentekompleks plaas. Alles van die beste Charlie! (Rig navrae aan mev De Kock by 042 296 2452.)   Bo

 

DAGBOEK

'n Besondere Passiespel te Lady Grey

Honderde besoekers word van 9-11 April 2004 op Lady Grey verwag vir die jaarlikse Lady Grey Passiespel, 'n gesamentlike onderneming om die evangelie te kommunikeer deur die plaaslike NG Gemeente, die Lady Grey Kunsakademie en die gemeenskap.

    Chris Erasmus, leraar van hierdie pragtige, skilderagtige dorpie in die berge, vertel dat verskeie kunsvorme benut word. Die Lady Grey Altech Konsertkoor sing klassieke en kontemporęre koorwerke, terwyl klassieke ballet en mderne danse ook deel van die passiespel uitmaak. Sowat 160 kunstenaars neem aan die produksie deel wat tydens die Paasnaweek oor drie dae in drie hoofdele aangebied word. Die uitvoering begin by Christus se geboorte, sluit sy wonderwerke, lering, gevangeneming, sterwe, opstanding en hemelvaart in.

    Besoekers skakel in by die gebeure deur kleredrag eie aan die periode aan te trek, en deel te neem aan response en smboliese handelinge tydens die opvoering. Hierdie beloof om 'n geestelike ervaring te wees wat jou lewe verander. Rig navrae aan 083 639 9773 of ladygreypassionplay@yahoo.com

    Baie geluk Lady Grey met 'n unieke onderneming! Ek dink Lady Grey kan 'n wonderlike plek wes om die Paasnaweek deur te bring.  Bo

Familiegewoontes op Aliwal-Noord

Van 5-7 Maart word in karavane en tente by die Bronne op Aliwal-Noord gekamp wanneer die bekende Familiegewoontes-kursus deur Wilhelm Burger van Caledon aangebied word. 'Ons gaan dit 'n belewenis maak', beloof ds Johan van Rooyen van Aliwal-Noord. Hy skryf ook: 'Baie dankie vir die ruim subsidie van die sinode se kant af'. Vir navrae kan julle Johan van Rooyen by johantvr@lantic.net kontak.  Bo

Węreldbiddag vir Vroue by PE-Lorraine gemeente

Alle Christenvroue van Port Elizabeth word uitgenooi om op Donderdagaand, 4 Maart om 19:00 deel te neem aan die Węreldbiddag vir Vroue by die PE-Lorraine gemeente in Marnelaan. Nooi gerus julle vriendinne saam. Heerlike samesang begin reeds 15 minute voor die tyd. Die tema vir hierdie 74ste herdenking van die biddag in SA is: In geloof vorm vroue die toekomsBo

Ed Silvoso City Reaching Conference in PE

Hier is 'n unieke geleentheid wat beloof om belangrike nuwe perspektiewe vir ons te open. Ed Silvoso word wyd erken as 'n sending en evangelisasie strateeg wie se werk daarop fokus om veral deur gebedsevangelisasie stede vir Christus te bereik. Hy is ook bekend vir strategieë om die markplein met die evangelie te bereik. Waar ons kerk dringend benaderings moet formuleer om 'n impak op ons konteks te maak, kan dit vir ons baie beteken om na Ed te luister. In Port Elizabeth word sy besoek as 'n geleentheid gesien om kerkleiers, sakemanne, opvoeders en regeringsleiers bymekaar te bring. 

    Die konferensie vind van 11 - 13 Maart plaas met Transformation Nelson Mandela Baai en African Enterprises as die gashere. PE-Hoogland Gemeente en Harvest Christian Church tree as die gasheergemeentes op.

    Persone wat wil inskryf kan African Enterprise kontak by aesape@mweb.co.za of die Transformasie Nelson Mandela Baai-kantoor skakel by 041 581 5726.   Bo

Oud word is nie vir sissies nie!

Hoe bekend klink die volgende?

* Alles aan my lyf pyn. Wat nie pyn nie, werk nie.

* Die glinster in jou oog is die sonlig op jou bril se dubbellens.

* Jy voel soos die oggend daarna, maar jy was nęrens nie.

* In jou afspraakboek begin al die name met dr.

* Jy raak uitasem van kaartspeel.

* Jou kinders begin vir jou middeljarig lyk.

* Jy ken al die antwoorde, maar niemand vra jou nie.

* Jy sien uit na 'n vervelige aand.

* Jy het 'n bril nodig om joune te soek.

* Jou neus loop, maar jou bene wil nie.

* Jou rug gaan meer uit as jy.

* Jy vat 'n lekker hap aan 'n steak en jou tande bly net daar.

* Jou verjaardagkoek sak inmekaar onder al die kersies.

Oud word is nie vir sissies nie!

Groetnis tot ons weer gesels,

Danie Mouton
SKRIBA  Bo

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton