NG Kerk in Oos-Kaapland

OosKaap eNuus

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 2  -  Nommer 4  - 1 Maart 2004  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

IN HIERDIE UITGAWE

Goeiedag

Groeiende ekonomieŽ vir SA Hawestede

Verband tussen groei in bevolking en gemeentes?

Huis Welverdiend op Jansenville soek senior burgers

Oor Jongmense ... uit die mond van jongmense

Netwerk vir Navorsing

Hospitaalbediening

 

DAGBOEK

Veritas

Year of Your Life

Die evangelie deur spel

WÍreldbiddag vir Vroue

Parkheuwel se Gholfdag

Predikantspos in Warmbad, NamibiŽ

Stof tot Nadenke

 

Goeiedag!
Gegroet uit 'n lekker warm Port Elizabeth! Dit het die naweek 'n slag of wat lekker gereŽn. Hoop dis sopnat daar by julle. Onthou om eNuus toe te gooi met nuusbrokkies oor wat in julle omgewing kerklik gebeur. Dit sal ook lekker wees as julle jul gemeenteafkondigings vir my kan e-pos (dit behoort mos in baie gevalle moontlik te wees, of hoe?). Hoe klink dit vir 'n goeie idee om kommunikasie te bevorder?  Bo

Groeiende ekonomieŽ vir SA Hawestede voorsien

Ekonome sien reeds die eerste besliste tekens van volhoubare ekonomiese groei in Suid-Afrikaanse hawestede, berig ThisDay van 4 Februarie 2004. Volgens hierdie scenario sal die ekonomiese groei van die Gauteng-area in die toekoms afneem ten gunste van die hawestede. In die tydperk van isolasie het Gauteng die grootste binnelandse mark verteenwoordig, wat dit net logies gemaak het om die meeste goedere en dienste daar te lokaliseer. Waar uitvoer tans groei, word dit eweseer net logies om produksievermoŽ by die hawens te plaas.

    ThisDay verwys na 'n fabriek in Gauteng wat goedere vir die Britse mark lewer. Die vervoerkoste na Kaapstad is gelykstaande aan die vervoerkoste vanaf Kaapstad na Brittanje (vervoer oor land is baie duurder as vervoer oor see). Om kompeterend te bly, oorweeg hierdie vervaardigers om produksie na 'n hawestad te verskuif.

    Die oprigting van 'n motorhanteringskaai in Oos-Londen se hawe en die bou van 'n diepseehawe te Coega by Port Elizabeth maak dus sin, gegewe hierdie makro-ekonomiese perspektief. Dit beteken ook dat Port Elizabeth en Oos-Londen 'n voortgesette invloei van mense in die volgende jare kan verwag.  Bo

Bevolkingsgroei gelykstaande aan Kerkgroei?

Die grootskaalse beweging van Afrikaners na Port Elizabeth sedert die Tweede WÍreldoorlog het dramatiese groei in die getal NG Gemeentes tot gevolg gehad. Die kerk kon destyds die nuwelinge, wat in baie gevalle verarm was en in die industrieŽ kom werk het, om-arm en inskakel. 

    Tans groei die bevolking van Port Elizabeth en Oos-Londen, maar die NG Kerk se lidmaattalle kwyn. Waarom sou dit so wees? 'n Belangrike rede kan wees dat gemeentes nie oor die vaardighede beskik om gasvryheid teenoor buitestaanders te betoon en hulle te bedien nie. Miskien is die geweldige styging in sosio-ekonomiese status van NG lidmate in PE oor die afgelope 50 jaar 'n baie groter faktor as wat ons vermoed. Vraag is: Het ons 'n visie vir diegene wat tans nie tot die kerk behoort nie? 'n Strategie om hulle by ons gemeentes te betrek? Verstaan ons hoe om hulle met (en in die gees van) die evangelie in Christelike liefde te omhels?

    Die styl en gereedskap van ons gemeente-wees is gevorm in 'n tyd toe die kerk 'n sentrale rol in die samelewing vervul het en mense net outomaties aan kerke (en by name die NG Kerk) moes behoort om iewers in die lewe te kom. Hierdie situasie het radikaal sedert 1994 verander, maar mens let nie oor die algemeen op dat gemeentes hul visie of bediening noemenswaardig aangepas het nie.

    Sou dit moontlik wees om 'n nuwe visie en bedieningspraktyk te ontwikkel, wat die nuwe mense wat ons stede binnekom bereik en inskakel, sonder om die wyse waarop bestaande lidmate sinvol bedien word te negeer? Miskien is dit een van die grootste uitdagings waarvoor ons te staan gekom het.

    Hoe vreemd sal dit nie wees as 'n groeiende 'mark' die begraafplaas van kwynende gemeentes word nie?  Bo

Verwys asseblief bejaardes na Jansenville!

Huis Welverdiend te Jansenville het op die oomblik 'n paar vakatures vir bejaardes. As daar seniors in julle omgewing is wat versorging in 'n tuiste vir bejaardes benodig, kan julle gerus kontak maak met die Sekretaris of Bestuurder by 049 836-0253. Stedelike versoringsoorde is tog altyd so vol, terwyl Jansenville net 176 km van Port Elizabeth en 85 km van Graaff-Reinet is. Mev Van Zyl, voorsitter van die beheeraad, vertel: "Daar word baie mooi omgesien na die inwoners van Huis Welverdiend. Daar is 'n geregistreerde verpleegkundige, ruim sitkamer en aktiwiteitskamer. 'n Vol sosiale program waarby dorpe uit die omgewing betrokke is, beteken dat die bejaardes nie verstote voel nie." Boonop is die tariewe baie redelik in vergelyking met die meeste tuistes.   Bo

Jongmense se verwagtings en beskouinge

Tydens die onlangse Tienerbedieningswerkswinkel te Cradock het nege jongmense van die plaaslike gemeentes vertel wat hulle verwagtinge en beskouinge van die kerk is. Luister net hoe interessant formuleer hulle dit:

* Ouers en familie is belangrik - al lyk dit nie altyd so nie;

* Daar is nie noodwendig verskil in behoeftes op grond van verskillende ouderdomme en generasies nie - eerder op grond van verskillende persoonlikhede en spiritualiteitsvoorkeure;

* Jongmense leer graag, maar eerder deur self-ontdekking en ervaring as teorieŽ en die afdwing van kennis;

* Jongmense het behoefte aan geestelike boodskappe, maar dit moet verstaanbaar aan hulle oorgedra word en van toepassing wees op hulle leefwÍrelde;

* Volwassenes moet eg en geloofwaardig wees - eerder as om vir jongmense te probeer beÔndruk met kunsmatige aanwendsels.  Bo

Nuus van die Netwerk vir Navorsing

Piet Naude, projekbestuurder van die Netwerk vir Navorsing vertel die volgende oor vordering met hierdie onderneming::

1. Daar is 'n paar opdragte van die sinode wat alreeds op die Netwerk se agenda is. Dit word individueel opgevolg.

2. Samesprekings het reeds plaasgevind met die Metodiste, Anglikaanse and His People kerke om die Netwerk se ekumeniese visie oor voortgesette gesprek en opleiding te help realiseer. Die reaksie was uiters positief en ons kyk na samewerking in die toekoms.

3. Vir kollegas wat bietjie hul teologiese kennis wil afstof, is daar die volgende kursusse by UPE (in Engels aangebied) wat in seminaarvorm kosteloos bygewoon kan word. Laat weet net vooraf vir Brendon Foster (Ma- Don 9h00 -12h00 by 041 504 2338) of brendon.foster@upe.ac.za sodat literatuur en leeswerk aangestuur kan word.   

Vrydag 5 Maart: 'n Tipologie van resente teologiee (van feministiese en postmoderne tot evangeliese, ekologiese en Afrika-teologiee, insluitende 'n kort oorsig oor hoe teologie in die eerste 20 eeue ontwikkel het).

Dinsdag - Donderdag 23-25 Maart: Hermeneutiek (gee later nadere inligting);

Maandag  - Woensdag 10-12 Mei: Narratiewe Etiek;

Maandag - Woensdag 26-28 Julie    Sistematiese Teologie;

4. Projekvoorstelle: Baie belangrik. Die SK het 'n bedrag beskikbaar gestel vir die eerste jaar. As jy of jou gemeente 'n projekvoorstel wil indien of 'n spesifieke behoefte het wat met navorsing verband hou, laat weet my by piet.naude@upe.ac.za sodat ons 'n projekvoorstel kan formuleer en die werk doen. 

Onthou: Hoe meer jy lees hoe makliker preek jy.  Bo

Bediening aan Lidmate uit die Platteland in PE se Hospitale

Ds Christo Jordaan, verantwoordelik vir die pastorale versorging van lidmate uit die Oos-Kaapse platteland in die Baai se hospitale, het so pas sy jaarverslag vrygestel. Hy het byna 1,500 pasiŽnte uit die platteland deur middel van sowat 2,500 besoeke geestelik bygestaan.

    Merkwaardig genoeg word sy werk reeds vir 9 jaar deur vrywillige bydraes van gemeentes in stand gehou. Hy versoek dat familie en vriende hom skakel as van hul geliefdes in die stad se hospitale opgeneem word. Dit is nie moontlik om gereeld genoeg by al 8 hospitale uit te kom nie, wat beteken dat siekes oorgeslaan sal word tensy hy spesifiek in kennis gestel word. Skakel ds Christo Jordaan by 082 727 1551 of 041 368-1957 indien u 'n besoek verlang. 

    'n Afskrif van die Jaarverslag is reeds aan elke gemeente gepos.  Bo

 

DAGBOEK

Veritas: Bybelgebaseerde Kursus in Leierskapsontwikkeling

Die Veritas-Kollege bied uitmuntende opleidingsmateriaal aan waarmee gemeentes bemagtig word om hul leiers effektief op die basis van die Bybel  te vorm en toe te rus. Gemeentes kan gerus persone as fasiliteerders vir hierdie kursus identifiseer en stuur na 'n geleentheid om hulle toe te rus vir implementering in die gemeente. Opleiding van fasiliteerders vind in die week van 26 April in Port Elizabeth plaas. Vir meer inligting oor die kursusmateriaal kan julle www.veritascollege.com besoek of kontak maak met ds Ivan Skinner, SA Direkteur van Veritas, by  ivan@veritascollege.comBo

Year of Your Life

Harlen Louw vertel van 'n opwindende kursus in kerklike gemeenskapswerk wat oor 8 maande strek en vanaf April 2004 in Port Elizabeth aangebied word. Dit geskied in vennootskap met Jerusalem Ministries (JM) , 'n Christelike organisasie wat fokus op gemeenskapsontwikkeling en kruiskulturele uitreike in Port Elizabeth. JM bestaan reeds meer as 'n dekade en is alombekend vir hul werk met jongmense, Vigswesies, hul voedingskemas, en hul versorging van haweloses.

    Die kurrikulum van Year of Your Life neem die student deur 'n proses van persoonlike karakterontwikkeling, dissipelskap, toegepaste studie van die Bybel, gemeenskapsontwikkeling en verskaf gevarieerde praktiese blootstelling wat die student in staat stel om 'n impak op die samelewing, die kerk en die markplein te maak. In hierdie proses bly die studente betrokke by die bediening van hul plaaslike gemeentes, maar word ook blootgestel aan ander kerke en gemeenskapsorganisasies se bedieninge.

    Watter avontuur wag daar nie om jongmense met durf nie! Kontak Jerusalem Ministries by jmin@anazi.co.za vir meer inligting. Sluitingsdatum: 20 Maart 2004.  Bo

Kommunikeer die Evangelie deur Spel: Kinder EE III

Die van julle wat die tradisionele EE III-kursus ken, sal opgewonde wees oor die besondere dinamiese wyse waarop kinders deur die nuwe Kinder EE III-kursus toegerus word om die evangelie aan hul maats en familie te kommunikeer. Vergeet alles wat jy oor EE weet. Spel, partytjie, teken, lekkers, balonne, streamers, worsbroodjies en dies meer is die buzz words van Kinder EE III.

    Daar is reeds 'n aantal gemeentes in SA wat hierdie program met groot sukses as deel van hul jeugbediening in gemeentes en by skole aanbied.

    En die goeie nuus: 'n Kliniek, waar aanbieders van hierdie besondere instrument opgelei, word van 17-21 September in Port Elizabeth by PE-Hoogland aangebied. Merk solank hierdie datum op julle kalenders. Belangstellendes kan ds Chris Bester van EE III by 082 444 5685 skakel.  Bo

WÍreldbiddag vir Vroue

Vanjaar is die tema van die biddag 'In geloof vorm vroue die toekoms'. OosKaap eNuus het verneem van twee byeenkomste wat gehou word:
* Middelburg: Donderdag, 4 Maart om 17:15 by die NG Moedergemeente. Dit is 'n inter-kerklike byeenkoms en die boodskap is die verantwoordelikheid van die NG en Metodiste-gemeentes.
* Port Elizabeth: Donderdag, 4 Maart om 19:00 by die NG Kerk Lorraine, Marnelaan, Lorraine. Almal is welkom. Bo

Parkheuwel hou Gholfdag

Parkheuwel-gemeente bied eerskomende Saterdag, 6 Maart, 'n gholfdag by die Shark Rivier-gholfklub aan. Die gemeente nooi almal wat 'n stok kan swaai (verkieslik 'n gholfstok) uit om in te skryf en die natuur en ontspanne atmosfeer tussen vriende te geniet. Inskrywingsgeld is R50 per persoon en word deur die gholfklub self hanteer. Skakel die klub by 041 581 6188.   Bo

Predikantspos in Warmbad, NamibiŽ

'n Voltydse leraarspos is beskikbaar in Warmbad, NamibiŽ. Dit is 'n boeregemeenskap met twee bedieningspunte, Warmbad en Noordoewer. Die gemeente het 105 lidmate en benodig 'n entoesiastiese en meelewende leraarspaar. Sterk leierseienskappe en 'n gawe om die Woord suiwer en dinamies te verkondig. Pligte soos in KO Art 9. Rig navrae aan die konsulent, ds Wessel Oosthuizen 09264 632 70029, of Elmarie Adriaanse (Skriba) 09264 63269 105 (soggens).

Dit laat mens dink!

Dink bietjie na oor die lig wat die volgende insig vir jou laat opgaan:

Light travels faster than sound. That's why some of us appear to be brighter than we really are!

Dit wys jou, Paulus is reg: 'Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref kom dus van God, nie van ons nie...' (2 Kor 4:7)

Groetnis tot ons weer gesels,

Danie Mouton
SKRIBA  Bo

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton