NG Kerk in Oos-Kaapland

OosKaap eNuus

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 2  -  Nommer 5  - 25 Maart 2004  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

IN HIERDIE UITGAWE

Goeiedag

Nuwe bekeerlinge en Liedboek

Vaardige mense teruglok

Tuberkulose

Bid vir SA se toekoms

Familie-Naweek

CGK en NGK versoen

Eerste 150 jaar

Zimbabwe

B-Net

Fietstoer en Goeie Nuus verhale

 

DAGBOEK

Lewensverryking

Arnold en Joy Mol

 

Slaggate vir leiers

 

 

Goeiedag!
Ek hoop almal het 'n lekker rustige langnaweek agter die rug! Die eerste tekens van herfs is reeds te bespeur, terwyl sekere dele van die Oos-Kaap die afgelope dae heerlik reŽn gekry het. In Port Elizabeth het dit laasnag behoorlik gesous. Hoop die aarde by julle is ook deurdrenk van heerlike reŽn.
Onthou dat al julle nuusbrokkies altyd baie welkom is!  Bo

Korrespondensie: Nuwe bekeerlinge en Liedboek

Me E Anderson, 'n kerkraadslid, skryf na aanleiding van berigte in OosKaap eNuus oor dalende lidmaatskap van die NG Kerk in stede met groeiende bevolkings:

"Hoe is dit dan dat die bevolking groter word terwyl NG kerk lidmaat getalle daal? Die Kerk van die Here strek oor taal en kultuur groepe heen. Die NG kerk het deur die jare relatief goed vir sy lidmate gesorg en selfs sendelinge uitgestuur. Ek weet van geen NG gemeente (behalwe miskien Morelatta Park) waar daar egter gefokus word op nuwe bekeerlinge tot die gemeente toevoeg nie. Die NG kerk word uiteindelik gedwing om wyer te kyk as die blanke Afrikaanssprekende. Of die NG Kerk gaan oorleef of nie, sal afhang of daar ag geslaan word op die Woord en die leiding van die Here.

    "Ek wonder steeds hoekom daar vasgeklou word aan die "gereformeerde lied" terwyl dit glad nie meer die gemiddelde lidmaat (wat nog te sÍ van die wÍreld daarbuite!) se algemene musiekstyl is nie."  Bo

Oos-Kaap wil vaardige mense teruglok en inwoners ontwikkel

Sensus-gegewens toon dat die Oos-Kaap in die periode 1996-2001 sowat 291,000 inwoners van alle bevolkingsgroepe aan ander provinsies afgestaan het. Dit geld veral persone in die ouderdomsgroep 20-45 jaar oud. 'n Vennootskap tussen die Oos-Kaapse openbare en private sektor in so pas gesluit om hierdie uittog te stuit. Agttien maatskappye, waaronder DaimlerChrysler is by die vennootskap betrokke. Die doel is om plaaslike inwoners te ontwikkel en professionele persone na die provinsie te lok met die oog op die transformasie van die landelike ekonomie en die diversifikasie van die vervaardigingsektor. Laasgenoemde is tans sterk aan die motorbedryf gekoppel.
    Mens wonder watter rol die NG Kerk (wat oor 'n baie hoŽ persentasie gekwalifiseerde mense beskik) kan speel in die ontwikkeling van ons provinsie se menslike hulpbronne? Hoe sou gemeentes 'n visie en 'n praktiese plan hiervoor kon ontwikkel?  Bo

 

Tuberkulose

24 Maart is die Internasionale Tuberkulose-Dag. Suid-Afrika is die land met die derde meeste Tuberkulose-lyers ter wÍreld, volgens die jongste syfers van die WÍreldgesondheidsorganisasie. Die hoŽ voorkoms van MIV/Vigs veroorsaak boonop dat mense makliker met TB besmet word, omdat hulle weerstandvlakke laer is. In SA is TB die enkele grootste oorsaak van sterftes onder Vigs-lyers.

    Wanneer 'n TB-pasiŽnt hoes of nies word die tubercle bacili deur die lug versprei en kan dit deur enigeen ingeasem word. Baie mense het dormante TB, maar sal dit net ontwikkel as hul immuniteitstelsel afgetakel word deur stres, 'n swak dieŽt of ander siektes. Daarom word TB ook 'n maatskaplike siekte genoem - dit word vereenselwig met armoede, oorbevolking en wanvoeding.  Bo

NG Kerk vra lede om in April te bid vir SA se toekoms

'n Herinnering: Die moderatuur van die NG Kerk het gemeentes gevra om die Here op Sondag 25 April te dank vir die vryheid, vrede en voorspoed wat Suid-Afrikaners wel geniet. Dit sluit aan by die regering se viering van die tien jaar van vryheid en demokrasie wat sy hoogtepunt op 27 April bereik. Die moderatuur vra voorts dat gemeentes bid vir die regering en ander politieke leiers en vir die toekoms van Suid-Afrika en sy mense. Dr. Willie Botha, predikant in Algemene Sinodale Diens, het gesÍ dit sluit gebede in rakende die groot vraagstukke soos misdaad, MIV/vigs en armoede. Die Algemene Sinodale Kommissie het ook onlangs 'n beroep gedoen op alle kiesers om in die verkiesing te gaan stem. Die kerk se algemene sinode het hom opnuut verbind tot Afrika en samewerking in die stryd teen teen die maatskaplike probleme van ons tyd.  Bo

Aliwal se Familie-naweek

Ds Johan van Rooyen van Aliwal vertel entoesiasties: Ons kyk met groot dankbaarheid terug na 'n baie geseŽnde Familie-Gewoonte-Naweek!  Ons was 35 Families waarvan die meeste in tente en karavane by die Bronne in Aliwal-Noord gekamp het.  Die program was baie vol en intensief - maar niks verveligs nie!  Elke Gewoonte is ingeoefen en kinders en ouers het saam beleef hoe dit werk.  Dr Wilhelm Burger van Caledon-Wes het hom uitstekend van sy taak gekwyt.  Sy pastorale en humoristiese aanslag het by almal byval gevind.

    Hierdie werkswinkel doen baie meer as om  vir ouers en kinders te begelei om mekaar te help glo.  Dit is een instrument wat sommer gelyktydig ook 'n paar ander vaardighede aan kursusgangers deurgee.  Families leer oor die kerklike jaar,  hoe om mekaar te waardeer,  die gebruik van simbole en rituele,  hoe om tyd te maak vir mekaar en te prioriseer,  om stories te vertel,  fees te vier, die Bybel kreatief te lees...  en weer hulle roeping af te stof.  En dit alles sonder lesings en toesprake en met hope pret tussendeur!  Voorwaar, met hierdie Gewoontes is daar BAIE HOOP vir FAMILIES!

    Dankie Buvton, Frederick, Nico, Ewald, Wilhelm!  En dankie aan die Oos-Kaap Sinode vir die ruim subsidie!!!  Bo

CGK en NGK versoen na 60 jaar

Die volgende nuusbrokkie illustreer die nodige Christelike respons op baie van die uitdagings in ons kerklike konteks:

    Sestig jaar nadat die kerklike paaie uiteengeloop het, het die Christelik Gereformeerde Kerk (CGK) en die NG Kerk nou vir mekaar om verskoning gevra vir die onkerklike goed wat destyds oor en weer gesÍ is.

    Die CGK voer sy oorsprong terug na 'n kerkstryd destyds in die NG gemeente Smithstraat in Durban. Die predikant hier, dr. Dirk de Vos, is saam met sy kerkraad geskors oor sy bedieningstyl en het toe 'n afsonderlike kerk gestig.

Ds. Richard Verreynne, moderator van die CGK, het gesÍ hulle ontken nie nou die legitimiteit van die kerkstigting nie, maar besef dat agterna baie lelike goed van die NG Kerk gesÍ is.

    In 'n brief aan die NG Kerk sÍ die CGK-leiers die deugde van Christus is soms nie verkondig nie, maar die ondeugde van ander kerke. Die NG Kerk en sy kweekskole is op onbetaamlike wyse beswadder en die CGK het in sy publikasies doelbewus probeer om die NG Kerk in die swaks moontlike lig te stel.

    Leiers van die twee kerke het intussen 'n baie versoenende gesprek gevoer. Dit het daartoe gelei dat die NG Kerk in 'n brief aan die CGK gesÍ het van sy mense het ook opgetree op 'n manier waaroor die kerk vandag verleŽ is. Die NG Kerk verwys na "smalende opmerkings" oor die CGK en sy lidmate en sÍ: "As u iets het om te berou, ons nog meer."

As uitvloeisel van die versoening gaan die CGK oor Paasnaweek sy 60ste verjaardag in die Smithstraat-kerk vier.

    Oor die moontlikheid dat die CGK weer deel van die NG Kerk kan word, het Verreyne gesÍ hulle is 'n baie evangeliese kerk en daar is strome in die NG Kerk waarmee hulle hulle nie kan vereenselwig nie. (Neels Jackson)   Bo

 

Geluk met die eerste 150 jaar!

Baie geluk aan Queenstown-gemeente wat die afgelope naweek hul 150-jarige verjaardag met 'n groot fees gevier het. Deel van die feesvieringe was 'n basaar wat boonop 'n rekordbedrag opgelewer het. Op Sondag is 'n besondere nagmaalfees gevier, en die naweek se hoogtepunt was 'n evangelie-konsert met verskeie bekende sangers soos Jan de Wet en Willie Joubert. Geluk aan die gemeente onder leiding van Willem LŲtter, Vernon Louw en Velle Potgieter met 'n heerlike feesnaweek.
     Alexandria-gemeente is ook in 1854 gestig, en dus vanjaar ook 150 jaar oud, terwyl daar 11 ander gemeentes in die Oos-Kaap is wat ouer as hierdie twee gemeentes is.  Bo

 

Zimbabwe

Ben du Toit  skryf: Uit verskillende bronne uit Zimbabwe ontvou die volgende prentjie:  Die amptelike inflasiekoers  is meer as 600 persent, die werklikheid is nader aan 1000 persent. Huishoudings wat tot dusver nog in Ďn finansiŽle posisie was om kop bo water te hou, sukkel nou ook om kos op die tafel te kry, omdat kos so moeilik bekombaar is. Baie gesinne is af na een ete per dag. Die een presidensiŽle dekreet na die ander, soos uitermate hoŽ invoerbelasting, tref ZimbabwiŽrs so kort op mekaar dat die wetgewende proses glad nie meer kan byhou nie.

    Verstommend is sommige van die Christene in daardie land se houding:  ďSo dit is waarvoor ons as gelowiges gereed gemaak is, waarom ons hier geplaas is Ė om na mekaar en ander uit te reik, mekaar te dien, mekaar te bemoedig, om onder hierdie omstandighede steeds hoop uit te leef?Ē Dis merkwaardig dat die een vryheid wat ZimbabwiŽrs werklik nog het, godsdienstige vryheid is. ZimbabwiŽrs dink deesdae werklik baie na oor die dinge wat saak maak, vind onder dikwels hopelose omstandighede vastigheid en inspirasie in diť dinge wat ewigdurend is. Kerke beleef steeds ongekende groei. 

    Kom ons verenig in ons gedagtes en gebede vir alle pogings wat aangewend word Ė ook vanuit die ekumeniese kerkleiding in Suid-Afrika Ė om Ďn beweging na Ďn meer regverdige bedeling in ons buurland te bewerk.  Ons bid vir ons eie lidmate (broers en susters in die NG Kerk, die Refromed Church in Zimbabwe en die Church of Central Africa Presbyterian) vir die nodige vir elke dag se eise.  Bo

Nuus van B-Net - die Sinodale Netwerk vir Begeleiding

Barnard Steyn, projekbestuurder van die Begeleidingsnetwerk, het 'n baie interessante opsomming van hierdie sinodale netwerk se dienste ontwerp. Ek heg dit hierby aan - dit is 'n Adobe Acrobat dokument. As jou rekenaar dit nie kan oopmaak nie, moet jy die Acrobar Reader van die Internet aflaai by www.adobe.com/acrobat.  Bo

 

Fietstoer & Projek en Goeie Nuus-verhale

Die AKV (Algemene Kommissie vir Vrouelidmate), die AJK en Algemene Bedieningsfonds is tans betrokke by ín fietstoer. Die fietse het reeds vanaf Mussina vertrek en eindig op 31 Oktober in Kaapstad by die Groote Kerk.  Die doel? Om gemeenskappe en gemeentes bewus te maak van die Familiejaar en hulle aan te spoor om Familie-projekte te loods, terwyl daar ook fondse ingesamel word. Gemeentes word aangemoedig om hul eie Goeie Nuus-verhale op skrif te stel, dit vir die AKV of AJK te stuur, of aan die fietsryers te gee. Hierdie verhale gaan in Kerkbode gepubliseer word en later ook in boekvorm uitgegee en o.a. aan me Mbeki oorhandig word. Dit sal die werksaamhede van die kerk in ons land weerspieŽl. 

    'n Dokument in hierdie verband is reeds aan gemeentes gestuur.  Bo

 

DAGBOEK

Seminare met die oog op Lewensverryking

Die bekende Sors en Lida Geldenhuys bied Oos-Kapenaars van 2-6 April 'n geleentheid om deur middel van 'n Lewensverryking-Seminaar weer sin en kwaliteit te vind in die gejaagde tyd waarin ons lewe. Onderwerpe sluit in: 
* My Skepper, my roeping;
* Christelike selfaanvaarding; vergifnis; konflikhantering;
* Genesing van letsels uit die verlede;
* Die uniekheid van die man en vrou, fisiese intimiteit, vriendskap, seksuliteit e.s.m.
Naas die seminaar van 2-6 April in Port Elizabeth, kom George van 9-13 Julie en Saldanha van 15-19 September aan die beurt. Daar word ook tienerseminare van 9-13 Julie te George en van 15-19 Desember te Saldanha aangebied. Meer inligting kan bekom word by kaap@lewensverryking.co.za of www.lewensverryking.co.zaBo

Arnold en Joy Mol op Bedford/Adelaide

Die NG Kerk Adelaide en die Presbiteriaanse gemeente van Bedford reŽl saam aan interessante naweek met Arnold en Joy Mol, vertel Rudi Swanepoel, Adelaide se nuwe dominee. Dit geskied op die naweek van 30 April tot 2 Mei (Vrydag tot Sondag). Die twee Molle gaan op hul kenmerke manier praat oor onderwerpe soos:

* Do I have to be me?

* The Quest for zero defect;

* Finishing strong;

* Coping with teenagers;

* How to make your spouse deliriously happy - dit gaan gepaard met 'n romantiese ete die Saterdagaand! (Hmmmm!)

* How to love people you don't really like.

Skakel gerus met Rudi vir meer inligting by 046 685 0062 of 083 324 6175 vir meer inligting.  Bo

Vyf slaggate vir leiers

Dankie aan David Melvill vir die volgende brokkie. Leiers, sÍ hy, trap maklik in een of almal van die volgende 5 slaggate:

1) The need to be well-rounded! Great achievers are usually not well-rounded. Theyíre focused! Striving to be well-rounded only sounds good. It actually forces you to invest time and energy into areas where youíll never excel.

2) Authority without competence! Every leader has authority over areas in which he has little or no competence. When he tries to exercise authority there, he often hinders everything and everyone under him. To put it bluntly, there are things youíre responsible for that you should keep your nose out of.

3) The success intoxicant! Success is an intoxicant and intoxicated people seldom have a firm grip on reality. Leaders often assume that their core competencies are broader than they actually are. This trait is easy to see in others, but next to impossible to see in ourselves.

Admitting weakness doesnít make you less effective, it just expresses what everybody around you has known for a long time.

4) Guilt! We feel guilty about delegating our weaknesses. We assume that everybody hates to do what we hate to do. Wrong! Delegation allows somebody else to shine. Your weakness is their opportunity.

5) Unwillingness to develop others! Sure itís easier to do things yourself. But leadership isnít just about getting things done right, itís about getting things done through others. If you canít find somebody to hand things over to, look in the mirror. Your people are exactly where youíve led them. If youíve nobody to delegate things to, guess who needs to change?

Groetnis tot ons weer gesels,

Danie Mouton
SKRIBA  Bo

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton