NG Kerk in Oos-Kaapland

OosKaap eNuus

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 2  -  Nommer 6  - 22 April 2004  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

IN HIERDIE UITGAWE

Gegroet

Passiespel tussen die berge

Mbeki en Blankes wat Swaarkry

Adelaide woeker met die evangelie

Kollekte vir Zimbabwe

Tsitsikamma verloor leraar weens finansies

Beroepe

Wat 'n fliek!

Korrespondensie

Oeps!

 

DAGBOEK

Gholfdag op Grahamstad

PE-Hoogland hou basaar

Blapse uit kerke se aankondigings

 

 

 

Gegroet!
Met Paasnaweek agter die rug, die herfs wat in sy volle glorie op ons toegesak het, en 'n klompie vakansiedae agter die blad, met 'n vuisvoosheid weens die politiek en stemmery oor jou lyf, lÍ hef aan vir Pinkster 2004 nou voor. Kom ons bid vir mekaar dat die Here ons spesiaal sal voorberei om 'n baie geseŽnde Pinkstertyd tegemoet te gaan.
    Onthou dat al julle nuusbrokkies altyd baie welkom is!  Bo 

 

Passiespel tussen die berge - 'n Storie van Hoop 

Lady Grey, die skilderagtige dorpie in die Noordoos-Kaap, was gedurende Paasnaweek vir die derde agtereenvolgende jaar die toneel van 'n passiespel. Wat diť passiespel uniek maak, is dat dit verspreid deur die dorp se strate, by die gewilde swemgat in die rivier, asook in die pragtige ou kerk afspeel. Die suidelike Drakensberge is die dekor wanneer die dorp lewe met die boodskap van die evangelie.

    Die verhaal van Lady Grey se Passiespel is 'n verhaal van die effek wat die evangelie op die dorpie en die gemeente gehad het...

    Volgens ds Chris Erasmus het sowat 700 mense vanjaar die dorp besoek om passiespel te beleef. Vir hom was die Sondagoggend die hoogtepunt toe al die opstandingsverhale by die leŽ graf oorvertel is. Die hele Sondag het in die teken van Christus se oorwinning oor sonde en dood gestaan. Gedeeltes uit Openabering is voorgelees, en die gebeure is met die Hallelujakoor uit die Messias van Hšndel afgesluit.

    Die Saterdagaand is gesamentlik nagmaal gevier. Al die denominasies en die hele bevolking van Lady Grey was teenwoordig toe die dood van Christus herdenk is. 

    Vir Lady Grey het die Passiespel die afgelope drie jaar nuwe lewe gebring. Dis 'n praktiese manier vir 'n klein gemeentetjie soos ons, sÍ Chris Erasms, om die opdrag in Handelinge 1:8 uit te voer. Ons bedien letterlik mense oor die hele land met die evangelie. Vanjaar het ons die TV gehaal en selfs twee georganiseerde toergroepe het spesiaal vir die Passiespel na Lady Grey gekom. Ons het ook reeds bespekings van toergroepe vir volgende jaar gekry, sÍ hy. 

    Mense uit alle bevolkingsgroepe en kulture neem deel aan die opvoering van die Passiespel. Die regisseur het heelat navorsing oor Jesus gedoen, en het vertel hoe die lees oor Jesus sy ongeloof in geloof en 'n persoonlike verhouding met die Here verander het. Waar dit vroeŽr 'n stryd sou afgee om mense van ander kulture in ons kerk te ontvang, kom sit mense nou oor alle grense en hou saam nagmaal - en niemand sÍ 'n woord daaroor nie, vertel Chris.

    Sedert die gemeente met die Passiespel begin het, het die lidmaattal met 40% gegroei. Dit is mense wat ons altyd net in die dorp verbygegaan het, sÍ Chris. Ons het gedink hulle is seker Christene en hulle behoort seker iewers aan 'n kerk. Ons was verkeerd. Maar deur die Passiespel het hulle skielik 'n belangstelling in Christus en sy kerk ontwikkel, lidmate geword, en dra meer as hulle gewig by. Een van ons wyke het in een kwartaal gegroei van 6 tot 20 besoekpunte.

    Drie jaar terug het die gemeente nie meer geld gehad om my salaris te betaal nie, vertel Chris. Ons het nie 'n sinodale bydrae as gemeente betaal nie, omdat ons inkomste nie genoeg was volgens die sinodale formule nie. Vanjaar het ons inkomste so gestyg dat ons vir die eerste keer in jare weer kwalifiseer om 'n sinodale bydrae te betaal. Ons voel so geseŽnd omdat die gebeur het.

    Dit wys jou: as die kerk maar net werk met die evangelie, dan gebeur dinge! Ons het net die evangelie gedeel, en kyk wat het gebeur. Aldus ds Chris Erasmus.  Bo

 

Mbeki en Blankes wat Swaarkry

Een van ons leraars skryf dievolgende bydrae: Pres Thabo Mbeki het opgemerk dat hy nooit geweet het daar is wit mense wat finansieel so swaarkry nie. Tydens sy verkiesingsveldtog het hy met sy rondstappery in woonbuurte kontak gemaak met blankes wat werklik arm is en worstel om die mas finansieel op te kom. Dit het hom verbaas, het hy kort voor die verkiesing gesÍ (Rapport 11 April 2004).

    By die lees van die beriggie het ek nogal sinies gewonder wat die president se politieke oogmerke met diť opmerking is. 

    Aan die ander kant is sy opmerking 'n goeie voorbeeld van wat met ons almal sal gebeur as ons die grense van ons eie vooroordele en persepsies oorsteek en gaan kyk hoe dit werklik met mense gaan wat op ander plekke, en dus in ander omstandighede as onsself lewe. Wat weet ek regtig van hoe dit met ander mense as diť in my eie kringetjie gaan? As die president kon dink alle witmense het dit finansieel lekker, wat van my sieninge wat hoe ander dit het? Net daar het ek besluit: ek gaan vir myself beginne kyk, ek gaan ook 'n paar grense oorsteek, ek gaan ook begin rondstap....   Bo

 

Adelaide woeker met die evangelie

Izak Kleyn vertel as volg van die wonderlike werk wat Adelaide-gemeente rondom die evangelie doen:

    Weens vele historiese redes was dit nog altyd moeilik om werklik deur te breek tot die bou van bande met ons susterskerke in die woonbuurte en was getuienisaksie-werk dikwels dan ook eerder toegespits op korttermyn uitreike. Vanaf 2001 het die gemeente betrokke geraak by die werk van ds Rikus Fouche en sy vrou Truda te Lusikisiki, Transkei.  Hul gemeentes met ongeveer 13 buiteposte is baie arm, dit strek oor 'n besonder  groot gebied en die afstande, paaie en bergagtige terrein maak hul taak werklik veeleisend. Die oes is groot maar die arbeiders min.

    Na slegs 3 jaar het die Here soveel dinge vermag deur die gemeente se betrokkenheid by  Lusikisiki: Spanne wat daar gewerk het kon altyd terugkeer met 'n lied in die hart en kon getuig hoe die Here deure oopgemaak het en ook onbekwame mense in die praktyk  kon oplei en bekwaam maak vir Sy werk.
     In 2002 het die  uitreikspan betrokke  geraak met die wys van die Jesusfilm plaaslik, te Adelaide, saam met 'n oudgemeentelid wat reeds jare daarmee besig is, en die werk het met vrug gelei tot die vestiging van dissipelskapgroepe  op verskeie plase in die distrik.   Dit is wonderlik om te rapporteer dat sommige plaaseienaars  in gevalle gereeld saam met hul  werkers godsdiens begin hou het. Op hierdie plase is daar blydskap omdat die verhouding tussen werkgewer en werknemer in elke geval soos handomkeer verander het! Loof die Here! Ook kon daar vir die eerste maal, veral in die tradisionele bruin woonbuurt, met vrug begin werk word deur die Jesusfilm en dissipelskap projek.
     As gevolg van die sukses met die Jesusfilm- en dissipelskapprojekte plaaslik was daar in 2003 'n toetslopie gedoen in Lusikisiki distrik waar die film 3 aande elk op Bambisana,  Seleni en Nyati gewys was, dit tesame met intensiewe werk in dieselfde gebiede en ook die instelling van Bybelstudiegroepe.
    Die Kerkraad het onlangs genoeg fondse vir die aankoop van die Jesusfilmtoerusting bewillig en die span kon op Sondag 4 April die eerste maal op 'n plaas onafhanklik die Jesusfilm wys en ook daar dissipelskapgroepe vestig.
     In Julie 2004 word die volgende uitreik na Lusikisiki onderneem en dit is wonderlik om te rapporteer dat 4 Christen gesinne van die VSA,  (almal YWAM-lede) saam met ons in die omgewing gaan werk. Hierdie groep het 'n passie vir werk in Afrika en soek 'n gebied waar daar oor die langtermyn betrokke geraak kan word by werk in gebiede waar die nood groot is.
     Alhoewel die werk plaaslik en ook in die Transkei grootliks deur dieselfde groep lidmate en jongmense gedoen word, raak die gewone gemeentelid en ook die Kerkraad al hoe meer betrokke en dit is duidelik dat  die Gees  die harte van vele mense aangeraak het vir die groot opdrag van Jesus Christus. Aan Hom die eer!
     Lidmate van ander gemeentes wat meer inligting benodig, kontak gerus vir Izak Kleyn by sel 072 101 6911.  Bo

Kollekte vir Zimbabwe

Baie dankie aan al die gemeentes wat so geesdriftig bygedra het vir die gemeentes in Zimbabwe. Die Here sal julle vrygewigheid seŽn en dit sal rede vir groot lof en dank aan Hom wees!  Bo

 

Tsitsikamma verloor leraar weens finansies

Ds Koos Anker van Tsitsikamma-gemeente tree op 25 April met vervroegde pensioen uit diens. Die gemeente kan hom nie langer finansiee; bekostig nie. Koos en Marinda het die gemeente vir 25 jaar bedien, en vir beide pastoriepaar en gemeente is hierdie 'n baie moeilike tyd. Bande wat oor jare heen gevorm is, moet nou skielik verbreek word. Koos was voorheen ook vir 3 jaar die leraar van Despatch-Suid.

    Wat nou? Die Ankers doen aansoek vir poste by ander gemeentes. Ons vertrou dat hulle spoedig weer 'n heenkome sal vind. Bo 

 

Beroepe

Ds Johannes Nortier van Cradock Moedergemeente het 'n beroep na die gemeente Agter-Paarl aangeneem. Baie geluk en baie seŽn vir julle in die nuwe werkkring, Johannes! Die Nortiers verlaat ons sinodale gebied einde Junie.

Ds Deon Oelofsen van Cathcart is beroep na Humansdorp Moedergemeente. Ook vir jou baie geluk met die beroep, Deon! En sterkte n die oorweging van die beroep.

Bo

 

Wat 'n fliek! Dit skok en ontstel...

Prof Adrio KŲnig skryf die volgende oor The Passion of the Christ:

Wat 'n fliek! Wreed, ontstellend, skokkend. Maar was dit anders toe dit werklik gebeur het? Die hele prent is een stuk lyding: Getsťmanť, Gabbata, Golgota. Die lyding van die mense na aan Jesus is aangrypend, sy moeder, Maria Magdalena, Johannes. Maar Jesus se lyding ruk jou tot in jou tone. NŠ die vertoning het ek net gesit, en toe ek my uiteindelik sover kon kry om op te staan, het ek eerder gestrompel as geloop, in stilte. ... Dit help ons om iets te beleef van dit wat werklik daar gebeur het. Anders raak alles later afgestomp sodat ons geen idee meer het nie van wat dit regtig inhou dat Hy volgens Die Bybel aan die kruis vir ons sonde gesterf het. Maar dit beteken dat juis Die Bybel onontbeerlik is. As ons net die fliek het, sal ons Hom later net jammer kry pleks van om in Hom te glo. En dan die tweede vraag: Sit God regtig agter hierdie vreeslike lyding van Jesus? Die lyding is skokkend genoeg, die soldate en godsdienstige leiers onmenslik wreed. Maar ons glo op grond van Die Bybel dat Jesus met hierdie lyding die offer aan God bring om ons sonde te versoen. God wil dus hierdie offer hL. Jesus bid ook in Getsťmanť: "Nie my wil nie, maar U wil." Wil God regtig hierdie onmenslike lyding? Waarom? Ek weet nie. Ek kry geen duidelike rede in Die Bybel waarom nie. ...Wat het dit die Vader gekos om sy Seun sů te sien ly en niks te doen nie? Gaan kyk na die fliek. Sien 'n mens nie eintlik die Vader se lyding in Maria se lyding nie? So lief het God die wLreld dat Hy sy enigste Seun gegee het . . . Dankie, Here. Ek moet weer diť fliek sien, en dan myself in Jesus sien. Eintlik moes ek sů gely het. Wondergenade.(Uit Beeld oorgeneem).   Bo

Korrespondensie

Tobie de Wet skryf net na ontvangs van die vorige OosKaap eNuus:

    Liefde vir julle en groete aan almal hier vanuit die land van die kersiebloesels - wat besig is om plek-plek hier in Kyushu reeds te begin bloei. Eersdaags sal dit in volle blom wees en sal groepies onder die kersiebome sit en teepartytjies hou soos die gewoonte hierdie tyd van die jaar in die hele Japan is. Ons sal ook maar ook ons kans waarneem. Die bygeloof is dat wanneer n kersiebloeisel in jou teekoppie val beteken dit geluk. Kersiebome bloei vir n baie kort rukkie van net so twee weke. 'n Simbool van die kortstondigheid en broosheid van die lewe. Bo 

Oeeepssss!

In die vorige uitgawe van eNuus het ek na Rudi Swanepoel as Adelaide se dominee verwys. Rudi is natuurlik Glen Lynden-gemeente op Bedford se nuwe dominee.    Bo

DAGBOEK

 

Gholfdag op Grahamstad - 24 April

Die NG Kerk Albanie op Grahamstad bied vir die derde keer 'n Gholfdag aanby die plaaslike Gholfklub op Saterdag 24 April. Baie aantreklike pryse is op die spel en die baan is in 'n puik toestand.

Kompetisie:  Beterbal Stableford

Afslaan:        Vanaf 09:00 en vanaf 12:10

Inskrywing:   R60 (ete na die gholf ingesluit).

Navrae:        Johan Barnard, tel 046 622-4948 / 083 270 9813, of

                   Strauss de Jager 083 633 0881  Bo

 

PE-Hoogland hou basaar

Dis weer tyd vir PE-Hoogland se jaarlikse Familiefees wat op die naweek van 7-9 Mei by die kerk op die hoek van Isobellaan en Constanceweg, Charlo, plaasvind. Ons hou Vrydagaand konsert met Jan de Wet en almal kan lekker kerrie en rys of Calimarie en rys koop. Saterdag vind allerlei prettighede en 'n tradisionele basaar met alles wat geŽet kan word te koop. Sondag houons bsondere feeseredienste. Almal welkom!  Bo

 

' n Paar Blapse uit Kerke se Afkondigings
Crystal Watson deel 'n paar blapse uit kerke se afkondigings met ons:

* 'n Nuwe luidsprekersisteem is in die kerk geinstalleer. Dit is 'n geskenk deur een van ons gemeentelede ter herinnering aan sy vrou...
* Vir alle ma's wat klein kindertjies het en dit nie weet nie - ons het 'n moederskamer net langs die kerk.
* Die blomme in die kerk sal geskenk word aan diegene wat siek is na die erediens.
* Basaarafkondiging: Almal welkom! Kom gerus as jy niks aan het nie en kom deel in die pret.
* Ten tye van die predikant se siekte: Die Here is goed, ons predikant is beter.
* Alle vrouelidmate kom Woensdag die elfde in die biblioteeksaal bymekaar vir 'n praatjie oor die hemel. Hoe jy daar kan kom? - Vervoer is beskikbaar om 19h00 vanaf die bushalte oorkant die hotel,
* Eerskomende Sondag sal daar 'n spesiale kooruitvoering wees, waarna die kerk gesluit sal wees vir herstelwerk.
* Weight Watchers het weer vanaand hulle byeenkoms in die saal.Gebruik asseblief die dubbeldeure van die sy-ingang.
* November die negentiende om tienuur. Oggenddiens : Ds. Bruwer - Die wereld se grootste probleem.

En dan val daar partykeer mos 'n klein lettertjie uit wat 'n groot verskil maak! Soos in hierdie enetjie waar die "g"  vermis geraak het: 

Exciting Youth Meeting! Bring blankets! Tonight, after the evening service, we are all going to the park to sin!

Groetnis tot ons weer gesels,

Danie Mouton
SKRIBA  Bo

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton