NG Kerk in Oos-Kaapland

OosKaap eNuus

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 2  -  Nommer 8  - 22 Junie 2004  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

IN HIERDIE UITGAWE

Gegroet

Konvent van Eenheid

'n Geestelike Eenheid?

Jesus-Projek wil adverteerders bykom oor vloekwoorde op TV

Kerkkoor van Morgenster, Zimbabwe, wil toer

Skollies gesoek!

Omgee-Rubriek in Kerkbode

Bediening in Coega-Hawe

KORRESPONDENSIE

Dankie vir OosKaap eNuus

Wat om vir en oor die regering te bid

Van ons Japanse vriende

Vuur! Vuur!

Gegroet!
Terwyl die winterkoue behoorlik in ons gebeentes kom inkruip het, en die bome sonder blare, die kort dae en skemersonnetjie baie mense ietwat mistroostig laat voel, is daar 'n warm gevoel van Christelike liefde in ons harte. Die opgestane Here Jesus het die Gees uitgestort en daarmee die bedeling van hoop in die wÍreldgeskiedenis ingelui. Geen situasie is te vasgeval, te hopeloos, om nie deur God vernuwe te word nie.
    Onthou dat al julle nuusbrokkies altyd baie welkom is!  Bo 

 

Konvent van Eenheid

Vandeesweek vind die Konvent vir Eenheid by die NG Gemeente Brackenfell in Kaapstad plaas. Sowat 240 afgevaardigdes vanuit die NG Kerk in Wes- en Suid-Kaapland, die VGK Kaapland en die NG Kerk in Oos-Kaapland kom bymekaar om die Here se aangesig te soek en na te dink oor die vereniging van die Familie van NG Kerke. Die motief agter hierdie gesprek is Bybels van aard. Dink aan die Here se gebed: "Ek bid dat hulle almal een mag wees, sodat die wÍreld kan glo dat U My gestuur het".

    Die geloofwaardigheid van die evangelie van versoening is op die spel wanneer die kerk verdeeld is. Die eenheid van God en die volmaakte liefdesverhoudinge in die Drie-Eenheid tussen Vader, Seun en Gees, stempel die kerk se identiteit. Waar ons in 'n konkrete situasie van verdeeldheid leef, tas ons die geloofwaardigheid van die Boodskap, die Evangelie, aan.

    Vir die Uitvoerende Komitee van die Konvent (bestaande uit die drie moderature van die samestellende sinodes) is dit duidelik dat nie al die lidmate geesdriftig oor kerkvereniging is nie. Die proses word daarom nie op 'n verdelende wyse aangepak nie, maar op 'n wyse wat kerkvereniging te dien. In hierdie proses kan ons egter nie politieke oorwegings, ideologiese konsepte, of historiese verdeeldheid, toelaat om die kerk se identiteit en roeping te kaap nie. Daar moet eerlik vanuit die evangelie van Jesus Christus oor ons kerk se identeit ťn roeping (om in liefdevolle eenheid lig en sout vir Suid-Afrika te wees) besin word. 

    Kyk uit vir ons spesiale Konvent-Uitgawes waarin meer inligting en agtergrond oor die Konvent gegee sal word.  Bo

 

'n 'Geestelike' eenheid?

Mens vra jouself af of die eenheid van die kerk nie dalk 'n geestelike saak is wat nie in praktiese strukture uitgedruk hoef te word nie. Hierdie gedagte speel 'n belangrike rol in baie mense se ingesteldheid teenoor kerkvereniging. Dit het te doen met die geweldige invloed wat Plato, 'n Griekse filosoof en belangrike grondlegger van Westerse denkpatrone, tot vandag toe uitoefen. Vir Plato is die fisiese wÍreld maar net 'n flou skaduwee van die eintlik, geestelike of goddelike wÍreld van die ideŽle. Plato roep mense op om hulle van die fisiese wÍreld los te maak en hulself op die ideŽ-wÍreld te rig.

    So 'n benadering kan die wÍreld van elke dag nie ernstig neem nie. Dit is veral in die geestelike as 'n losstaande (die eintlike) dimensie geÔnteresseerd. As die eenheid in Christus in hierdie sin van die woord 'n geestelike saak is, hoef ons dit nie prakties waar te maak nie. So 'n platoniese benadering staan vreemd teenoor die Bybel wat die konkrete werklikheid as die skepping van God beskryf.

    Die evangelie is vir die Bybel goeie nuus vir hierdie wÍreld. Dit is die vernuwing van ou, sondige mense en lewens. Dit wil elke gebroke huwelik herdefinieer, elke vasgeloopte situasie in hierdie werklikheid nuut maak, verlossing bring wat mense in hierdie lewe help. Alle benaderings tot geloofseenheid wat dit wil verplaas na 'n ander dimensie, asof dit nie in ons konkrete lewe 'n verskil maak nie, is nie in lyn met die evangelie nie.

 

Jesus-projek wil adverteerders bykom oor vloekwoorde op TV

Die Jesus-projek oorweeg dit om sy visier op adverteerders te stel in sy stryd teen die misbruik van die naam van God oor TV. Die projek wil 'n nuwe strategie volg nadat min bereik is met gesprekke met uitsaaiers, die Uitsaaiklagtekommissie en Rolprent-en-publikasieraad. Die Jesus-projek oorweeg 'n nasionale boikot van ondernemings wat adverteer tydens programme waarin die naam van die Here misbruik word. Die hoop is dat diť adverteerders druk op die uitsaaiers sal uitoefen. Ds. Jannie Pelser van die Jesus-projek het gesL in 'n opname in April is bevind daar was 'n effense afname in vloekwoorde oor die senders van SAUK, en 'n effense toename op e.tv. Teenoor die 550 misbruike wat in April verlede jaar oor die drie TV-kanale van die SAUK voorgekom het, is daar vanjaar 450 getel. By e.tv het dit gestyg van 285 verlede jaar tot 320 vanjaar. Programme waarin die naam van God herhaaldelik misbruik word, is The Bold and the Beautiful, Monk, Hidden Hills en Friends. (Neels Jackson, Die Burger)

 

Kerkkoor van Morgenster, Zimbabwe, wil toer

Henry en Susan Murray van Morgenster, Zimbabwe, skryf:
    Hier op Morgenster is 'n kerkkoor wat graag die een of ander tyd na SA wil toer vir 'n week se optredes. Soos dit vir Susan en myself lyk, is die beste moontlikheid waarskynlik dat dit moet saamval met iets soos 'n Sendingweek by 'n groot gemeente of 'n tipe van koorfees waar kerkkore optree.
    Wie van julle stel belang? Kontak vir Henry en Susan by hensan@mango.zw

Skollies gesoek!

Ds Wouter Olivier laat weet daar is nog baie plek op die skoolverlaterskampe van 2004 wat by Jeffreysbaai en Zuurberg gehou word van 4 tot 11 Julie 2004. Bring dit asseblief dringend onder die matrieks in die gemeentes se aandag. Indien u inskrywingsvorms of meer inligting verlang, kontak vir Wouter Olivier (041 933 1829 / 083 280 5871) of Sas Swart (043 726 7533 / 082 784 5918).

   Ignoreer die sluitingsdatums op die inskrywingsvorms - daar is altyd nog plek vir nog matrieks op Skollies 2004.

 

'n "Omgee-rubriek" in Die Kerkbode

Bonita Koch, redaksionele assistent van Kerkbode skryf: 

    Ek sal dit baie waardeer indien u vir my kan laat weet as julle projekte gaan aanbied wat ons onder hierdie rubriek kan gebruik. Dit is soos 'n sopkombuis, truie brei vir kinderhuise, help by oue te huise ens ... waarby ander mense betrokke kan raak en hulle hulp kan aanbied. Julle kan vir my die projek se naam, kontak persoon en wat met die projek beoog word e-pos of faks - bonita@tydskrifte.co.za, of faks: (021) 864-8242

    Enige "mooi stories" waarvan julle weet wat gebeur het, en wat ons kan gebruik vir LIG of Kerkbode moet julle asseblief vir my aanstuur, ek sal dit baie waardeer.

    Die "Omgee-rubriek" sal in die eerste uitgawe van elke maand verskyn en die eerste uitgawe van diť rubriek is 13 Augustus. Die sperdatum wanneer ek die rubriek moet lewer is 30 Julie. As julle dalk die inligting vir my op die laatste teen Dinsdag 23 Julie kan stuur vir diť uitgawe sal ek baie bly wees. Voel asseblief welkom om dit nou al te stuur as julle weet van projekte of iets wat vanaf Augustus gaan gebeur.

     Indien daar 'n spesifieke projekleier is of iemand van wie julle weet, wat ek gereeld kan kontak vir "mooi stories" of iets vir die "omgee-rubriek" - stuur asseblief die persoon se kontakbesonderhede sodat ek gereeld kontak kan maak.

    Ons beoog ook om in elke uitgawe van Kerkbode 'n "Dagboek" te plaas vir die Jongmense. Hiermee wil ek graag inligting oor gebeure en byeenkomste wat die ouderdomsgroep 18-30 jaar raak en dit dan onder hulle aandag bring. Laat weet asb vir my as julle so iets beplan of van byeenkomste weet.

     Baie dankie en lekker werk!

Bonita Koch (Tel: (021) 864-8304, Faks: (021) 864-8242, e-pos: bonita@tydskrifte.co.za)

 

Bediening in die Coega-Hawe

Die vestiging Coega IndustriŽle Ontwikkelingsone skep 'n groot nuwe uitdaging vir die kerklike bediening. Gesprek word tans gevoer met die hawe-owerhede om 'n ruimte, insluitend 'n gebou, vir kerklike bediening in die IndustriŽle Ontwikkelingsone te vestig. So 'n fasiliteit sal heel moontlik, volgens Coega-amptenare, vir alle godsdienste voorsiening moet maak. Die saak moet dus goed bedink word. Die gesprek is van kerklike kant geÔnisieer deur Rev Lawrie Wilmot van die CPSA. Persone wat meer inligting verlang kan met hom skakel by (041) 991 1465. Die NG Kerk voer ook gesprek oor hierdie moontlikhede.

KORRESPONDENSIE

 

Dankie vir OosKaap eNuus

Johan Lamprecht van die Livingstone Hospitaalbediening skryf:

    Baie, baie dankie sÍ vir OosKaap E-nuus.  Ek geniet elke uitgawe terdeŽ.  Dit is 'n wonderlike idee om ons gemeentes 'n groter gevoel van samehorigheid te gee. Ja,  die leraars ontmoet mekaar by verskeie geleenthede,  maar die lidmate het feitlik nooit enige kontak met mekaar nie (selfs nie eers altyd in hulle eie gemeente nie!).  Ek vind die nuus en die wyse van aanbieding baie interessant. 

     Dankie veral vir u berig oor die spesiale dag van gebed wat op 2 Mei gehou was.  U was in die kol!  Ek is persoonlik nou betrokke by gebed in ons metropool en streekkoŲrdineerder van die Intersessors Fraternal.  Vir ons vir wie die Here gebed as 'n passie gegee het,  is dit moeilik verstaanbaar dat ons mense nie sulke geleenthede met al twee hande aangryp nie.  Ons kan maar net bid en op die Here vertrou om gelowiges te oortuig dat gebed die enigste antwoord is op die agteruitgang van ons kerke.  Maar dit daar gelaat.

Wat bid mens oor en vir die regering?

Na aanleiding van die Transformasie Dag van Gebed op 2 Mei gee Johan Lamprect ook die volgende aanhaling uit die  'The Heavenly Man' van Broer Yun, 'n Sjinese evangelis, deur:

    Once I spoke in the West and a Christian told me,"I've been praying for years that the Communist government in China will collapse,  so Christians can live in freedom."  This is not what we pray!  We never pray against our government or call down curses on them.  Instead,  we have learned that God is in control of both our own lives and the government we live under.  Isaiah prophesied about Jesus, "The government will be on his shoulders." Isaiah 9:6.

    God has used China's government for his own purposes,  moulding and shaping his children as he sees fit.  Instead of focusing our prayers against any political system,  we pray that regardless of what happens to us,  we will be pleasing to God.

    Don't pray for the persecution to stop!  We shouldn't pray for a lighter load to carry,  but a stronger back to endure!  Then the world will see that God is with us,  empowering us to live in a way that reflects his love and power.

This is true freedom!

     Johan skryf: Is dit nie 'n ongelooflike getuienis nie?  Ek word skoon jaloers!  En ons sukkel om net maar saam te aanbid!  Waar is ons prioriteite?

Van ons Japanse vriende...

Ons vriende in Japan, Tobie en Annelie de Wet, het ook op dievorige eNuus gereageer. Tobie skryf:

    Dankie weereens vir OosKaap eNuus. Dit is regtigwaar lekker om te lees en van groot waarde vir my hier in die verre. Ek is bly vir die verwysing na die gemeentes in Japan se onderhouding van hul leraars. Ek dink regtig ons moet maar by hierdie ouens kom leer oor wat dit beteken om regtig vir die Here en sy kerk te gee en verantwoordelikheid te aanvaar vir die onderhoud en voortbestaan van 'n gemeente waarvan ek deel is en van 'n leraar vir wie ek beroep het.

    Dit was lekker om die goeie nuus uit die OosKaap te verneem, die Treansformasiegebedsbyeenkoms veral daar in KwazaKwele en die lae misdaadsyfer.

    Die sieninge oor die NGKerk is ontstellend, veral die siening dat die NGKerk die laaste een is van die drie Afrikaner vestings is. Ek is bevrees dat dit dalk vir te veel wel nog die geval is.  

Vuur! Vuur!

During a recent ecumenical gathering, a secretary rushed in shouting, "The building is on fire!"

* The Methodists gathered in the corner and prayed.

* The Baptists cried, "Where is the water?"

* The Quakers quietly praised God for the blessings that fire brings.

* The Lutherans posted a notice on the door declaring the fire was evil.

* The Roman Catholics passed the plate to cover the damage.

* The Jews posted symbols on the door hoping the fire would pass.

* The Congregationalists shouted, "Every man for himself!"

* The Fundamentalists proclaimed, "It's the vengeance of God!"

* The Episcopalians formed a procession and marched out.

* The Christian Scientists concluded that there was no fire.

* The Presbyterians appointed a chairperson who was to appoint a committee to look into the matter and submit a written report.

* The Charismatics bound the power of fire.

* The Dutch Reformed Church wrote a church order article on hw to cope with fire.

The secretary grabbed the fire extinguisher and put the fire out.    

(Met dank aan Rethie van Niekerk)

Groetnis tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton
SKRIBA  Bo

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton