NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 2  -  Nommer 12  - 23 Augustus 2004  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

 

INHOUD

Perspektiewe op die Aborsiewet

Waarheen dinge lei...

Outeur van Experiencing God (Beleef God) besoek PE in 2005

I Don't Do by Leonard Sweet

Vakature vir n leraar

Huur Christelike Videos en Kassette

 

DAGBOEK

Oorsig oor al die tradisionele dogmatici loci : 23 -25 Aug

Leonardt Sweet in Suid-Afrika : 29 Aug tot 5 Sept

Fees van Christene : 29 Augustus

Bill Drake Face to Face in n multimedia Konsert: 2 September

Broer Andrew in Port Elizabeth

Alpha Nasionale Konferensie

 

Lewenswysheid

My pa !!!

 

 

Perspektiewe op die Aborsiewet

Die Nasionale Vergadering het die Aborsiewysigingswet verlede Donderdag aanvaar. n Hele aantal aspekte van die wet het kerklike protes uitgelok, waaronder die feit dat ouertoestemming nie langer nodig is vir minderjarige meisies nie.

    Dr Ben du Toit van die NG Kerk se Parlementre lessenaar maak n aantal verhelderende opmerkings:

1. Ouertoestemming: Daar is herhaaldelik geagiteer (deur godsdienstige, sowel as sekulre instansies) teen die feit dat ouertoestemming nie meer nodig is vir minderjarige meisies om n aborsie te ontvang nie. Die verweer teen hierdie protes het verband gehou met die feit dat dit in die armoede-gemeenskappe waar die behoefte hieraan die meeste akuut is, nie altyd moontlik is nie weens die afwesigheid van ouers en normale gesinsstrukture (wat dit onmoontlik, of in sommige gevalle te laat maak binne 12 weke periode).

2. Die wet bepaal dat daar deur gekwalifiseerde mediese personeel n proses van terapie met die pasint deurloop moet word, waarin daar ook professionele leiding oor alternatiewe opsies behandel moet word.

3. Slegs verpleegsters en vroedvroue (gesondheidswerkers) wat gekwalifiseerd is om aborsies uit te oefen, mag dit doen. Die kwalifikasie is nie verpligtend nie. As gesondheidswerkers dus gewetensbesware het teen aborsie (as sodanig, of op aanvraag), hoef hulle nie die kursus te loop nie en is hulle derhalwe nie gekwalifiseerd om dit uit te voer nie (en kan hulle derhalwe ook nie deur die wet verplig word om aborsies te doen nie).

4. Slegs goedgekeurde sentra (daar is n hele aantal kriteria in die wet beskryf waaraan hierdie sentra moet voldoen) sal geregtig wees om aborsies uit te voer.

5. Daar word erken dat daar nog sekere leemtes is in die nuwe wetgewing, maar dat dit bestaande wetgewing wat ontoereikend is so gou as moontlik moet vervang. Dit beteken egter nie dat die saak daarmee afgehandel is nie. Geen wet is finaal in die sin dat daar nie weer kennis van amendering op n latere geleentheid gegee kan word nie.

6. Die regulasies wat die wet vergesel om alles in fyner besonderhede uit te werk is nog in proses (nog nie gefinaliseer nie). Geleentheid om insette te lewer tov van hierdie regulasies sal deur die kerklike parlementre lessenaar benut word.

7.  In die lig van al hierdie punte hou die kritiek en protes wat vanuit heelwat kringe teen die nuwe wet uitgespreek word nie altyd rekening met die volle prentjie nie. Die kwessie van gewetensbeware deur gesondheidswerkers word tot n groot mate bevredigend opgevang in die feit dat sodanige persone die (nie-verpligtende) nodige kwalifikasie daarvoor moet behaal deur n spesifieke opleidings-kursus. (Ben du Toit, Augustus 2004)  Bo

 

Waarheen dinge lei...

Prof Dirkie Smit skryf tans in sy weeklikse rubriek oor Geestelike Waardes in Die Burger (op Saterdae) besig om oor etiek. Hierdie uiters aktuele reeks kan die kerk baie help om te begin met die heropbou van n morele samelewing. Een van die vrae wat ons moet leer vra, skryf Smit, is wat die uiteinde van ons keuses en besluite is. Protestante is oor die algemeen nie juis hierop ingestel nie. Dit gaan eerder vir ons oor gesindhede, maar goeie en regte gesindhede maak as sodanig nie n samelewing moreel nie.

    In Saterdag, 21 Augustus, se rubriek, skryf Smit die volgende - onder die opskrif Sodat nie?:

DIT help nie ons bewys ons liefde net met woorde en lippetaal nie, s Johannes (1 Joh. 3:18). Dit help nie ons wens diegene sonder kos en klere van harte toe om ook warm en versadig te word, maar gee hulle niks nie, s Jakobus (Jak. 2). Dit help nie ons s net Here, Here, maar doen nie die Vader se wil nie, s Matteus (Matt. 25).

    Nee, goeie gesindhede alleen bou geen gemeenskap nie. Meer is nodig. Bloot beste bedoelinge gaan die katastrofes en krisisse -hetsy natuurlik, menslik, militaristies, ekonomies -van ons kontinent nie keer nie. Net harte-vol-goeie-wense en hoop-vir-die-beste en self-doen-ons-geen-kwaad-nie gaan niks verander nie.

    Dis ironies dat juis Protestante die teiken sou word van seker die krasste kritiek nog op sulke gesindheidsetiek, deur die befaamde sosiale denker Max Weber. Na die afgryslike Eerste Wereldoorlog skryf hy skroeiend teen wat hy die gesindheidsetiek noem van veral Protestantse pastore en gelowiges. Hulle dink, solank hul bedoelinge net goed is, sal alles wel regkom. Hulle sluit hul o vir die werklikhede en dink nie na oor wat gaan volg as hulle dit of dat doen, of erger siendero maar net laat aangaan nie. Daarom word huile so maklik lojale, blinde en stilswyende ondersteuners van ellendige politieke beleide, partye, leiers en optrede. Hulle vra nie genoegsaam waarheen dinge lei nie.

    Daarom pleit hy vir 'n verantwoordelikheidsetiek, volgens hom die beter etiese weg. Hy pleit dat ons sal nadink oor die gevolge van ons doen en late, prakties sal raak - s maar oor die katastrofes en ellendes om ons -en sal vra: Wat kan wie doen om dinge te help benvloed en dalk omkeer? Wat moet wie nou doen, sodat dit en dat sal gebeur, en sodat dit en dat nie op ons wag nie? Wie die soort sodat-nie?-vrae elke dag vra, is die eintlike etici in die land -ook al sku hulle self woorde soos etiek en moraal. Bo

 

Outeur van Experiencing God (Beleef God) besoek PE in 2005

Goeie nuus is dat Henry Blackaby, mede-outeur van die bekende Experiencing God Knowing and doing the will og God Port Elizabeth teen Augustus 2005 besoek. Die byeenkoms sal uit n twee-daagse werkswinkel bestaan waarin Oos-Kapenaars ander kan kennis maak met hierdie besondere spreker.  Bo

 

I Don't Do by Leonard Sweet

Hieronder vertel ek van die bekende Leonard Sweet se besoek aan Suid-Afrika. Sommer vir die lekker sluit ek hierdie stukkie lewenswysheid in:

    One of our students received an appointment from a bishop, and the student did not feel the placement exactly suited his abilities. I overheard him complaining about it to another student, and then the other student said, "You know, the world's a better place because Michelangelo did not say, 'I don't do ceilings.' " Her comment stopped me dead in my tracks. I had to admit she was right. If you and I are going to be faithful to the ministry God is calling us to, then we had better understand that. I reflected on the attitudes of key people throughout the Scriptures and the history of the church. The world's a better place because a German monk named Martin Luther did not say, "I don't do doors." The world's a better place because an Oxford don named John Wesley didn't say "I don't do preaching in fields." The world's a better place because Moses didn't say, "I don't do Pharaohs or mass migrations." The world's a better place because Noah didn't say, "I don't do arks and animals." The world's a better place because Rahab didn't say, "I don't do enemy spies." The world's a better place because Ruth didn't say, "I don't do Mothers-in-law." The world's a better place because Samuel didn't say, "I don't do mornings." The world's a better place because David didn't say, "I don't do giants." The world's a better place because Peter didn't say "I don't do Gentiles." The world's a better place because John didn't say, "I don't do deserts." The world's a better place because Mary didn't say, "I don't do virgin births." The world's a better Place because Paul didn't say "I don't do correspondence." The world's a better place because Mary Magdalene didn't say, "I don't do feet." The world's a better place because Jesus didn't say "I don't do crosses." And the world will be a better place only if you and I don't Say, "I don't do ..."  Bo

 

Vakature vir n leraar

Die gemeente Calvinia-Hantam het n vakature vir n leraarspos.  Lees die aanhangsel vir meer besonderhede en doen aansoek vr 30 September! Bo

 

Huur Christelike Videos en Kassette

Kontak Hooky's Booky's, Pier 14 (1ste vloer) Govan Mbekiweg, Noordeinde Port Elizabeth. Tel/Faks: 041 484-4111. Bo

 

DAGBOEK

 

Oorsig oor al die tradisionele dogmatici loci : 23 -25 Aug

Piet Naude bied van Ma - Wo 23-25 Aug 'n kursus by UPE aan wat 'n kort oorsig bied van al die tradisionele dogmatiese loci van skepping deur Triniteit tot eskatologie. Daar is min geleenthede waar so 'n oorsig heeltemal bevatlik en in ekumeniese verband behandel en deurgepraat kan word. Dit kos niks, voertaal is Engels, en duur elke dag van  9h00 - 16h00. Die basisteks is Daniel Migliore: Faith seeking understanding. An introduction to Christian Theology (Eerdmans 1991). Laat weet by piet.naude@upe.ac.za as jy wil bywoon. Onthou: "As jy nie weet waaroor om te preek nie, lees goeie dogmatiek." Bo

 

Leonardt Sweet in Suid-Afrika : 29 Aug tot 5 Sept

Die bekende Amerikaanse teoloog, toekomskundige, historikus en gesaghebbende spreker oor post-moderne tendense en die kerk, prof Leonard Sweet, besoek Suid-Afrika van 29 Augustus tot 5 September. Die tema van sy besoek is:

Breeding Buffalo from Cow .

Rebuilding the Church for the future.

Sondag  29 Augustus: Aanddiens (19:00)

Universiteitsoord Pretoria

Maandag 30 Augustus:: Rebuilding Theological Education for the future

Universiteit van Pretoria  (UP); Pretoria

Woensdag 1 September: Rebuilding  Worship for the Future.

NG gemeente Skuilkrans; Pretoria

Donderdag 2 September: Challenges for leaders of the Future

NG gemeente  Weltevreden; Roodepoort

Vrydag 3 September: Rebuilding  Worship for the Future.

NG gemeente Weltevreden; Roodepoort

Sondag 5 September: Oggenddiens (08:00 and 10:00)

NG gemeente Weltevreden; Roodepoort

Koste:  Inskrywings vir een dag R150-00 per persoon. Inskrywing vir twee dae R250-00 per persoon

Indien u inskryf voor 13 Augustus 2004 betaal u slegs R130-00 per persoon per dag of R200 per persoon vir twee dae.

Vir meer inligting:  Kontak: Eben Smith 083 280 4441 of Ester Steyn Tel (011) 403-2800 sel: 082 325 4088 , e-pos: koordineerder@ngkstvl.co.za faks: (011) 403-3050 Bo

 

Fees van Christene : 29 Augustus

Alle lidmate word vriendelik uitgenooi na die jaarlikse Fees van Christene wat vanjaar op Sondag 29 Augustus om 2:00 (14:00) in die V.G.K. Schauderville gehou word.

Datum: 29 Augustus 2003

Tyd: 2:00 (14:00) 5:00 (17:00)

Plek: V.G.K. Schauderville, (Highfieldweg, Schauderville)

Tema: Om met geloof te leef, is om met feesvreugde te leef.

Spreker: Dr. Kobus Marais

Program: Voorafsang (gesamentlik), lofprysing en aanbidding, boodskap, kleingroepbespreking (van tema), getuienis en gebed.

n Vrywillige offergawe sal vir die Bybelgenootskap opgeneem word.

Navrae: Nelia Peters Tel 041-5857494 Bo

 

Bill Drake Face to Face in n multimedia Konsert: 2 September

Bill Drake is Operasie Mobilisasie se reisende sanger en musikant. Hy vra die vraag: Wat is jou missie in die lewe? Kom toets dit in n besondere belewenis van God se teenwoordigheid wanneer di wreldbekende sanger n aangrypende gospel konsert in Port Elizabeth aanbied. Koste beloop R10.00. Plek: Kerkgebou PE-Hoogland in Charlo. n CD wat jou meer oor die konsert vertel kan aangevra word by Jean Greyling 083 5544 183. Bo

 

Broer Andrew in Port Elizabeth

Die bekende Broer Andrew van Geopende Deure, God se smokkelaar, tree op 23 September in die Binneshuise Sportsentrum van UPE op. Dit is werklik n voorreg om hom in Port Elizabeth te h. Navrae by Gerrit Coetzee, 082 414 5258 Bo

 

Alpha Nasionale Konferensie in Grace Bible Church Soweto : 1-2 Oktober

Die Alpha-kursus is bekend as n proses- en relasionele benadering tot evangelisasie wat groot impak maak. Vanjaar se Nasionale Konferensie vind van 1-2 Oktober te Grace Bible Church in Soweto plaas. Daar is vier doelwitte met die konferensie:

Toerus van gemeentes om Alpha aan te bied, in vennootskap met ander gemeentes. n Groot inset sal gelewer word om wit en swart kerke te help om in vennootskap met mekaar die evangelie na die hele Suid-Afrika te neem.

Bevorder Alpha in die verskillende gevangenisse in Suid-Afrika. Daar is reeds bemoedigende resultate met gevangenis behaal onder andere deur n opvolg-program deur plaaslike gemeentes wanneer die gevangenes vrygelaat word;

n Inset rondom The Marriage Course, n nuwe kursus uit die Alpha-stal. Daar moet dikwels aan huwelike aandag gegee word wanneer mense Alpha voltooi het. Sommige huwelike moet eers aandag ontvang voordat mense oopgaan vir die evangelie.

Jeug-Alpha en Studente-Alpha kry ook aandag.

Persone wat belangstel kan meer inligting bekom by alpha@pehoogland.co.za  Bo

 

Lewenswysheid

1. The best way to get even is to forget...

2. Feed your faith and your doubts will starve to death...
3. God wants spiritual fruit, not religious nuts...
4. Some folks wear their halos much too tight...
5. Some marriages are made in heaven, but they ALL have to be maintained on earth....
6. Unless you can create the WHOLE universe in 5 days, Then perhaps giving "advice" to God, isn't such a good idea!
7. Sorrow looks back, worry looks around, and faith looks up...
8. Standing in the middle of the road is dangerous. You will get knocked down by the traffic from both ways.
9. Words are windows to the heart.
10. A sceptic is a person who when he sees the handwriting on the wall, claims it's a forgery.
11. It isn't difficult to make a mountain out of a molehill, just add a little dirt.
12. A successful marriage isn't finding the right person; it's being the right person.
13. The mighty oak tree was once a little nut that held its ground.
14. Too many people offer God prayers with claw marks all over them.
15. The tongue must be heavy, indeed, because so few people can hold it.
16. To forgive is to set the prisoner free and then discover the prisoner was you.
17. You have to wonder about humans, they think God is dead and Elvis is alive!
18. It's all right to sit on your pity pot every now and again.  Just be sure to flush when you are done.
19. You'll notice that a turtle only makes progress when it sticks out its neck...
20. If the grass is greener on the other side of the fence, you can bet    
the water bill is higher.
21. You are richer today if you have laughed, given, or forgiven!
Bo

 

My pa !!!

Drie seuntjies spog by die skool oor hulle pappas.
Die eerste een s: "My pa skryf 'n paar woorde op 'n stuk papier, en noem dit 'n gedig en dan gee hulle hom sommer R500."
 Die tweede een s: "Dis nog niks nie. My pa skryf 'n paar dinge op 'n stuk papier, en hy noem dit 'n lied, en dan gee hulle hom R1000."
 Die derde seuntjie s: "My pa is nog beter. Hy skryf 'n paar woorde op  'n stuk papier en noem dit 'n preek. En dan vat dit ag manne om al die  geld bymekaar te maak!"

 

Tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Skriba  Bo