NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 3  -  Nommer 4  - 18 Maart 2005  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

 

INHOUD

 

Hulde aan ‘n wêreldbekende Oos-Kaapse “swemmer”

Algemene Predikantebyeenkoms : 20-22 Junie in Bloemfontein

Nuusflits oor die Algemene Predikantebyeenkoms

Sinodale Bosberaad en gebed

F.E.B.A. RADIO betree 'n nuwe era in SA

The Bay Challenge    Julie 2005

 

Hallo vriende,

 

Hier is so ‘n vinnige eNuus wat meer vertel oor die Algemene Predikantebyeenkoms en ‘n paar ander baie interessante nuusbrokkies.

 

Hulde aan ‘n wêreldbekende Oos-Kaapse “swemmer”

Sonder om ligsinnig te wees: Ryk Neethling is ‘n wêreldbekende swemmer wat Suid-Afrika in die laaste jaar opgelewer het. Die Oos-Kaap het reeds twee dekades gelede ‘n ander wêreldberoemde “swemmer” opgelewer – egter nie omdat hy so goed kon swem nie, maar weens die strand waar hy geswem het! Ons praat natuurlik van die kleurvolle Allan Hendrickse, inwoner van Uitenhage, wat twee dae gelede op die Port Elizabethse lughawe oorlede is.

    As kerk betuig ons ons simpatie aan eerwaarde Hendrickse se familie wat in rou gedompel is.  Bo

 

Algemene Predikantebyeenkoms : 20-22 Junie in Bloemfontein

Alle predikante van die NG Kerk ontvang binne die volgende week of twee ‘n persoonlike uitnodiging na die Algemene Predikantebyeenkoms van 20-22 Junie in Bloemfontein. Julle word versoek om voor 28 April te reageer, en sal die volledige inligting in die uitnodiging ontvang. Dit is ‘n baie belangrike byeenkoms – die vorige soortgelyke byeenkoms het 150 jaar gelede plaasgevind - en kan werklik as ‘n waterskeidingsgebeure in die lewe van die NG Kerk beskou kan word.

    Dié byeenkoms is ook die begin van die seisoen van luister in die NG Kerk, waaroor ons later meer inligting sal verskaf. Wanneer juller in gedagte hou dat ons by die spesiale sinode later vanjaar (en by die bosberaad) na die Here, die konteks en mekaar gaan luister, verstaan julle waarom die Algemene Predikantebyeenkoms deel van ons eie sinodale ritme uitmaak.

    Kobus Prinsloo is die Oos-Kaapse sinodale kontakpersoon vir die algemene predikantebyeenkoms. Julle kan hom skakel by 041 371-1948 of 083 652 9850 (of stuur e-pos na kobusdp@global.co.za) vir meer inligting of enige navrae.

    ‘n Kerkraad het reageer op die koste-komponent (daar is vroeër ‘n bedrag van R2,000 genoem) en het daarom vrae oor die konferensie gehad. Julle sal sien dat die uiteindelike koste heelwat minder is (lees die nuusflits ingesluit by hierdie uitgawe). Waar predikante saamry, kan reiskoste tot ‘n minimum beperk word.

    Daar is beperkte sinodale fondse beskikbaar vir die subsidie van werklike verdienste aansoeke. Navrae kan hieroor by Jan Viljoen, Direkteur Administrasie, gedoen word (041 365-3159).  Bo

 

Nuusflits oor die Algemene Predikantebyeenkoms

Ons vier ons roeping – in verwondering voor die God wat ons roep!

Hier is die jongste NUUSFLITS met inligting oor die komende predikantebyeenkoms:

* Konferensiekoste met akkommodasie - R1200-00 pp

* Konferensiekoste sonder akkommodasie - R900-00 pp

Drie akkommodasie-opsies is beskikbaar

R1,350-00 – Enkelkamer;

R1,200-00 – Dubbelkamer (2 enkelbeddens);

R900-00 - Eie verblyf  (sluit ontbyt by byeenkoms uit).

Reisreëlings – Predikante word aangemoedig om saam te ry en so koste te bespaar.

Meer oor die sprekers in die volgende NUUSFLITS.  Bo

 

Sinodale Bosberaad en gebed

Onthou die versoek om gebed in gemeentes vir die Sinodale Bosberaad van 12-14 April 2005. Die Bosberaad het ten doel om die Here se roeping vir die NG Kerk in Oos-Kaapland vir die volgende 12-18 maande te onderskei en om in hierdie opsig koers aan ringe en gemeentes te bied. Daarom dat ringskommissies bymekaar gebring word om saam te bid en te besin.

    Daar is ook versoek dat elke gemeente die besonderhede van die gemeentelike gebedskoördineerder of ‘n skakelpersoon (e-pos adres en selfoonnommer) aan Rethie van Niekerk sal stuur – rethie@global.co.za.  Bo

 

F.E.B.A. RADIO betree 'n nuwe era in SA

Geo de Kock van Feba Radio skryf die volgende:  

    Ons by F.E.B.A. (Far East Broadcasting Association) Radio SA raak net elke dag meer en meer bewus van die verstommende impak wat Christelike radiouitsendings het op die lewens van talle en talle mense (jonk en oud) in gemeenskappe (veral in die 10/40 venster-blok) wat arm is aan die Evangelie as gevolg van geografiese, politieke, kulturele, ekonomiese en godsdienstige beperkings.  Duisende luisteraars se reaksies per SMS (58%!), e-pos, brief, tele- en selfoon, maak dit vir ons baie duidelik.  Lees net hier:

    "Hartlike dank vir julle programme wat ons so goed in ons daaglikse lewe bystaan.  Wanneer julle ookal 'op die lug' is, maak ons ons ore en ons harte oop vir wat julle wil sê.  Wie ookal na julle programme luister, ontvang 'n skat wat hy/sy selfs nie met goud kan koop nie."  ('n Vrou uit Algerië, natuurlik in haar eie taal.)

"Hello, Ek is 11 jaar oud.  Ek het julle adres by 'n vriend van my gekry en dit is my eerste brief aan julle.  Stuur asseblief vir my 'n paar prente en plakkers oor die lewe van ons Here Jesus Christus..." ('n Brief uit Irak)

    "Ons was baie bly om te weet dat julle julle programme na 1½ uur verleng het.  Julle programme is soos medisyne op diep wonde waaraan ons reeds sedert ons kinderdae ly.  Die Here Jesus Christus het my lewe verander deur julle programme.  Ek gee nou om vir my gesin en bure.  Ek het selfs dié wat my haat, en my vyande wat my beskuldig van godslastering en afvalligheid, lief."

('n SMS uit Yemen)

    Dié uitsendings was moontlik omdat onder andere die N.G. Kerk in Oos-Kaapland reeds sedert 1977/78 via die bemiddeling van die Sendingkantoor intens betrokke was by gebeds- en finansiële steun aan die organisasie.  Wat 'n verskil maak "ons" nie ook op hiérdie terrein van wêreldsending nie!

F.E.B.A. Radio (saam met F.E.B.C. - Far East Broadcasting Company) se werk groei omdat nuwe geleenthede byna daagliks geïdentifiseer word.  (FEBC fokus sedert 1947 op uitsendings in die Verre Ooste-gebiedeFEBA fokus sedert 1970 op uitsendings na Oos- en nou ook Wes-Afrika, Midde-Ooste, Sentraal- en Suid-Asië.)

Intussen het FEBA 'n nuwe tydperk in SA betree deur nie net meer vanuit die hoofkantoor in Johannesburg te werk nie, maar te kyk na die plasing van voltydse koördineerders in elke provinsie van die land.   Ook hier het die N.G. Kerk Oos-Kaap die voortou geneem deur so 'n persoon, sedert 15 Januarie 2005, op te lewer.

    Wat doen koördineerders?  Ons maak kontak met gemeentes, kleingroepe en individue van verskillende Gereformeerde/Evangeliese kerke om te vertel van FEBA se werk en hulle uit te nooi om op watter wyse ookal vennote saam met FEBA te word.

    Wat maak ons opgewonde oor FEBA se werk?  Die feit dat radio-uitsending 'n maklik verstaanbare en uitvoerbare manier is deur middel waarvan Christene (wat self nie kan "gaan" nie) direk en effektief betrokke kan raak by die uitdra van die Blye Boodskap aan mense van die mins bereikte volksgroepe - in hul eie tale.

    Wat maak ons werk uniek?  Afgesien van die organisasie se eie identiteit, die besondere mense wat dit "bedryf", en die benadering (mense se persoonlike behoeftes word meer holisties aangespreek), is die radio as medium natuurlik uniek.  Dit word deur van die armstes en mees weggesteektes gebruik.  Dit is persoonlik.  Radiogolwe word nie deur grense gekeer nie.  Potensieel miljoene mense word bereik, daarom is dit teen ±R60 per minuut uitsaaityd baie meer ekonomies as om byvoorbeeld sendelinge te stuur - wat natuurlik ook nodig bly!  

    Stel jouself net voor wat die impak, uitwerking en ewige seën vir mense kan wees as elke Christengemeente in die Oos-Kaap (afhangende van grootte) net vyf tot tien lidmate/gesinne of groepe kan oplewer wat elk 1 minuut uitsaaityd per maand borg?

    Om op te som:  om die Evangelie per radio uit te saai, wérk! - die Here gebruik dit op 'n besondere manier om mense uit die duisternis na die lig te lei.  Daarom kan elkeen van ons met vrymoedigheid daarby betrokke raak.

    Hoe?  Deur die Oos-Kaapse verteenwoordiger uit te nooi vir 'n besoek aan jou gemeente of groep.  Kontak hom gerus en maak 'n afspraak.  Hier volg die besonderhede:

Ds. Geo de Kock, Telefoon/Faks:  046 645 2816,  of Selfoon:  083 732 4117. 

E-pos:  gfdekock@eastcape.net

Nog een gedagte:  Dalk lees iemand nou hier en voel 'n roering in die hart om ook as voltydse koördineerder oorweeg, opgelei en aangestel (indien die aansoek suksesvol is) te word.  Ons sal graag van so-iemand wil weet en kontak wil maak.  Laat weet gerus. Bo

 

The Bay Challenge    Julie 2005

Dagsê hier vanaf die OM Global Challenge (kort termyn uitreike) kantoor in Pretoria.

    OM Suid Afrika het, inter alia, een groot bedieningsfokus gedurende die Julie skoolvakansie van elke jaar. In kort behels voormelde ‘n groot jaarlikse uitreik veldtog wat  fokus op verskillende areas van ons land. Ons glo God het ons gelei tot die besluit om gedurende die Julie skoolvakansie van 2005 hierdie veldtog op die Oos Kaap, en meer spesifiek die Nelson Mandela Bay metropool, te konsentreer.

    Dit is derhalwe vir ons aangenaam om formeel aan te kondig dat The Bay Challenge (soos wat die uitreik bekend sal staan) in Julie 2005 in die Nelson Mandela Bay metropool sal plaasvind.

    Ons wil dit graag duidelik stel dat dit geensins OM se oogmerk is om in u area in te kom en ons eie ding te doen nie. Dit is veel eerder ons begeerte om met u, u gemeente en die groter Liggaam van Christus hande te vat en in vennootskap te gaan. Ons glo dat God ons ‘n model gegee het waarop ons die afgelope drie jaar se uitreike in Durban (2002), Gauteng (2003) en Kaapstad (2004) geskoei het. Dit is werklikwaar vir ons opwindend en ‘n voorreg om deel te wees van die momentum wat God besig is om aan hierdie uitreike te verleen. Dit is elke jaar ‘n vreugde om soveel positiewe terugvoer en getuienisse te ontvang van hoe die Here Jesus die uitreike gebruik om mense se lewens te verander.

    Die konsep is basies dat OM mense van reg oor die wêreld en - Suid Afrika werf. Hierdie deelnemers (ons verwag tussen 300 – 400) neem dan deel aan ‘n drie dag opleiding- en oriënterings fase. Hierna gaan hulle uit in spanne om saam met nagenoeg 40 kerke / bedieninge in u omgewing te werk vir net langer as ‘n week.

    Ons wil u graag nooi om deel te wees van hierdie opwindende vooruitsig. Kontak ons gerus vir meer inligting.

Groetnis

Jannie en Lizanne Potgieter, OM RSA Global Challenge, 083 554 20 50            Fred v.d. Westhuizen (PE) , (041) 583 4299  /  082 676 2119  Bo

 

 

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Bo