NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 3  -  Nommer 14  -  30 November 2005  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

Teken in Beindig intekening

 

 

 

INHOUD

 

In die greep van God se roeping

A Time to Every Purpose: Competent Time Management

Nuusbrokkies uit Johann Symington se kantoor:

Algemene Sinode se Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (en Homoseksualiteit)

Vakature Leraar : NGK Askham-Noenieput

Powerpoint-aanbiedinge vir familie-oomblikke in die erediens

 

DAGBOEK

 

Loerie-Gospelfees

Uitnodiging: Konferensie van Engelse NG Gemeentes en Gemeentes met Engelse bedieninge

Life's Little Instruction Book

Die Helikopter

 

 

In die greep van God se roeping

Ek is pas terug van n internasionale Christelike konsultasie in Turkye. Die Protestantse kerke verteenwoordig sowat 3,000 gelowiges uit n bevolking van meer as 60 miljoen. Die Arminies-Ortodokse Kerk het sowat 3,500 lidmate, Die Grieks-Ortodokse Kerk verteenwoordig n klein groepie, hoewel die Patriarg van die Oosters-Ortodokse Kerk steeds sy setel in Istanbul het en dit is Turkye se totale Christelike bevolking.

    Een van die blywendste indrukke is die dinamika onder die Turkse Protestante. Hulle is in die greep van God se roeping om die evangelie effektief te kommunikeer, om deur dade van barmhartigheid te dien, om goeie verhoudinge met die owerhede te handhaaf, om goeie bure vir hul Moslem-landgenote te wees, en lojale burgers van hulle land.

    Dit is nie maklik om n Protestant in Turkye te wees nie. Daar bestaan nie wetgewing in terme waarvan n Christelike kerk as n regspersoon kan registreer nie. Gemeentes kan dus nie as werkgewers optree, wettiglik eiendom besit of grond vir Christelike godsdiensbeoefening gesoneer kry nie. Waar Turkye tans aansoek doen vir lidmaatskap van die Europese unie, is n lang lys vergrype teen Christene tot groot verleentheid van die regering in die verslae aan lidlande van die Europese Unie opgeneem.

    Tog waarsku Turkse Christene dat baie berigte wat die wreld ingestuur oor vervolging van Christene dikwels nie die ware feite verteenwoordig nie. Dieselfde soort SMS-smeerveldtogte wat ons in Suid-Afrika ken (Nandos!), veroorsaak ook daar dikwels verleentheid.

    Waar geloof en kerk toenemend in Suid-Afrika na die rand van die openbare lewe geskuif word, is dit merkwaardig om die vaardighede te sien waaroor hierdie gemarginaliseerde groep mense beskik. Wanneer n groepie Turkse gelowiges bymekaarkom, sal daar meestal vir elke gelowige n vriend of familielid teenwoordig wees wat genooi is om die Christelike geloof te kom ondersoek. n egte, outentieke lewe van geloof is baie belangrik, sodat die wyse waarop die Christelike Boek mense vorm n konkrete uitleg van die evangelie kan wees. Mense kan in Christene sien wat die Christelike geloof impliseer.

    Turkye is sedert WO I in die greep van n verblindende nasionalisme wat ten nouste met Islam verbind is. Mens kan eintlik per definisie nie n patriot wees as jy nie n Moslem is nie. Christene? Wel di word sedert die kruistogte per definisie as imperialiste gesien. Dit is dus n groot krisis wanneer Turke die skuif maak om hul vertroue in Jesus van Nasaret te plaas. Daarom maak Turkse gelowiges werk daarvan om goeie verhoudinge tot op die hoogste vlak met die regering op te bou.

    Die Turkse Protestantse is met besonder talentvolle leiers gesen. Hulle skep video-produksies, skryf Bybelkommentare, het n boek oor Christelike etiek die lig laat sien, het die volledige Bybel pas weer in vennootskap met die Internasionale Bybelgenootskap vertaal, lewer hulp in gebiede waar aardbewings voorkom, het Bybelstudie-kursusse, vertaal teologiese werke in Turks, bedryf meer as een Bybelkollege mens kan n lang lys maak. Vanaf Januarie 2006 sal n evangeliese satelliet-TV uitsending vir 8 ure per week in Turks beskikbaar wees.

    Bid gerus vir die voortgang van die evangelie in hierdie land. Bo

 

A Time to Every Purpose: Competent Time Management

Van Ron Risk het n boek by Alban (www.alban.org) verskyn, getiteld The Competent Pastor: Skills and Self-Knowledge for Serving Well. In hierdie uittreksel, ontleen uit die Alban Weekly, skryf Ron oor n belangrike vaardigheid vir predikante: die bestuur van tyd.

Ron Sisk

For many of us, the most serious challenge in competent time management is neither finding a block of time to take a sabbatical nor making the effort to create a healthy daily schedule on paper. The most serious challenge is adhering to the schedule we say we have.

    The first element in competent daily self-management is knowing and meeting your own needs for adequate exercise and rest. An increasing body of medical research is showing that adults need eight to nine hours of sleep to function well. Doctors are virtually unanimous that we all need a minimum of 30 minutes' exercise every day. If we fail in these two simple aspects of self-care, we will damage our effectiveness in virtually every area of our lives.

    I tend to be an early-to-bed, early-to-rise person. It's relatively easy for me to get to bed and then get up, exercise, and get to work in the morning. That may not work for you. You may like to stay up late and hate any activity before 11 a.m. If your natural rhythm is to be a night owl, look for ways to organize your time to make maximum use of your evenings. For example, you may be a person who should do your daily devotional reading and prayer at night rather than subjecting God to your grumpiness in the morning. You might even combine exercise and devotion. I knew one seminary professor, who happened to be deaf, who would turn off his hearing aids and walk three miles from his home to and from campus every day. He accomplished prayer, exercise, and his daily commute all at the same time. At a minimum, in the context of your own tradition's practices, it's essential to build in time for your own personal relationship with God.

    The very nature of pastoral life works against keeping a schedule. The phone is always ringing. Someone is dropping in. Sudden crises or opportunities can interrupt the day. It's frighteningly easy to get to the end of a day without having accomplished anything you intended to do. For me the simple technique of making a list helped greatly. During my devotional time each morning, I would jot down those items that I believed needed attention during the day. As each was attended to, I crossed it off the list. At the end of the day, I carried over unfinished items to the next day's list. The process gave me a sense of accomplishment and helped alleviate that feeling of "never being finished" which often plagues the pastoral life. Simple techniques from the business world can also be helpful. The One Minute Manager, for example, offers a number of ideas that can be adapted to the administrative areas of ministerial life.1

    Even with the best of management, of course, a day or a week will often get away from you. There's no way to plan for the week when three homebound seniors die within 36 hours. One key to responsible time management on a continuing basis comes from managing the time blocks in your week. Think of the week as pastoral care expert Wayne Oates does in The Minister's Own Mental Health.2 Oates divides the week into 21 periodsmorning, afternoon, and evening for each of the seven days. In a typical 9-to-5, 40-hour job, work would consume 10 of the 21 periods. Acknowledging that pastors often work when others don't, Oates suggests that the rule of thumb for a pastor's normal week would be to work no more than 13 of the 21 periods. If circumstances require you to work 15 of the 21 units in a given week, why not take off an extra two units the next week to keep your average at 13? Approaching your work week with this kind of sliding scale both allows the necessary flexibility to deal with situations as they arise and keeps in mind the goal of adequate rest, recreation, and time with family and friends. Somebody, sometime, has to mow the lawn, do the laundry, clean the house, and buy the groceries!

    If you're having trouble getting your schedule under control with Oates's time blocks, you might find it helpful to look at your time use in smaller increments. For example, take a two-week period and keep track of every 15 minutes of your time at work. Then take a hard look at how you used that time. Did you spend excess time talking with others in the office, surfing the Net, or playing with PowerPoint? How could you discipline yourself to free up more time for productive work?

This Test Is Worth the Time!

Good managers of time tend to know that they do well with scheduling. And poor time managers tend to know how badly they do. But if you're not sure how well you're doing, here's a brief quiz to help you think about your time-management skills. Mark the following statements true or false for you. The more you answer with "false," the more your time-management skills need a tune-up.

1.          T/F   My sermon is always substantially finished before Saturday.

2.          T/F   I am rarely, if ever, late for meetings.

3.          T/F   I visit members, those in nursing homes and those who are homebound, on a regular schedule.

4.          T/F   I take my day off weekly, except for genuine emergencies.

5.          T/F   I have a regular daily time for devotion and prayer.

6.          T/F   My secretary knows the day I prepare my sermon.

7.          T/F   I think that I spend most of my time on the most important things.

8.          T/F   I'm confident that I visit hospital patients often enough during their stay.

9.          T/F   I almost always attend my children's school and sports events.

10.      T/F   Our family takes at least two weeks' vacation every year.

11.      T/F   I seem to have enough time for myself.

12.      T/F   My sermons are usually planned several weeks in advance.

13.      T/F   I sleep eight hours a night.

14.      T/F   I exercise half an hour or more several days a week.

15.      T/F   My spouse and I set aside time to be with each other.

16.      T/F   Church people feel that I'm accessible.

17.      T/F   I am home four or more evenings per week.

18.      T/F   My desk top is cleaned regularly.

19.      T/F   I list the tasks I hope to accomplish each day.

20.      T/F   I get adequate time each week for study and prayer.

21.      T/F   I try never to do things someone else could do just as well.

Time management is not an exact science. Nor is it the same for each person. But good time management can make the difference between a successful, fulfilling ministry, and one that seems to splash about aimlessly in the shallows. Most important, time management is a skill that can be learned, and learning it is worth the time!

Notes

1. Kenneth Blanchard and Spencer Johnson, The One Minute Manager (New York: Berkley Books, 1981).

2. Wayne Oates, "The Healthy Minister," in The Minister's Own Mental Health (Great Neck, N.Y.: Channel Press, 1961), 16. Bo

 

Nuusbrokkies uit Johann Symington se kantoor:

   * Die 2006-uitgawe van Die Jaarboek van die NG Kerke is pas afgehandel en aan die drukkers besorg. Die boek sal op die allerlaatste op Saterdag, 14 Januarie 2006, in die pos wees. Laatslapers wat nog eksemplare van Die Jaarboek wil bestel, kan vir Myrtle van Wyk by 051-403-8532 skakel. Johann s ook baie dankie aan die personeel in die onderskeie sinodale kantore wat Die Jaarboek-inligting versamel, verwerk en gekontroleer het.

   * Die bestelvorms vir Kerkbode en LIG wat vroeg in Oktober aan gemeentes gepos is, het goeie reaksie tot gevolg gehad. Daar is egter nog baie vorms uitstaande en Johann vra dat dit asseblief so gou moontlik aan sy kantoor gestuur moet word. Hy vra ook mooi dat gemeentes dit ernstig moet oorweeg om hulle bestelling te vermeerder sodat di twee publikasies hulle kommunikasie-rol in die NG Kerk nog beter kan vervul.

   * Die mikpunt vir Kerkbode se Kersfonds is vanjaar op R180 000 gestel. Di fonds, wat al sedert 1940 bestaan, se opbrengs word jaarliks aan die kinderhuise van ons kerk geskenk. Dit help om die finansile druk wat as gevolg van die besnoeiing van staatsubsidies ontstaan het effens te verlig. Johann vra gemeentes om dit asseblief te oorweeg om die kollekte wat by hulle Kerssangdiens opgeneem word aan di fonds te skenk. Kerkbode sal dit ook waardeer as leraars die fonds onder hulle lidmate se aandag kan bring. Die bankbesonderhede van die fonds is:

Naam: Kerkbode Kersfonds

Bank: ABSA

Tak: Adderleystraat

Soort rekening: Spiraalplan

Reknr: 0044306417 Bo

 

Algemene Sinode se Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (en Homoseksualiteit)

Dr Ben du Toit is deur die vorige Algemene Sinode aangewys as die sameroeper vir die Taakspan vir Leer en Aktuele Sake. Ben verduidelik in n verklaring dat hierdie taakspan verskillende subspanne aangewys het, bv een vir Gereformeerde Identiteit, vir Ekonomiese Geregtigheid en dan ook een vir Homoseksualiteit. Elkeen het n afsonderlike drywer of voorsitter, bv Andr Bartlett vir die gay-saak, soos Ben dit stel.

    Oor die taakspan vir homoseksualiteit gee Ben die volgende inligting:

1. Die taakspan bestaan uit 15 lede, wat so verteenwoordigend as moontlik van alle moontlike posisies in die kerk saamgestel is.

2. Die eerste volgende byeenkoms waarby almal kon by wees is eers teen die einde van Januarie 2006.

3. Daar is ook n verwagting dat hierdie taakspan die gesprek na die verskillende streke toe sal neem. Daaroor moet die groep nog self besluit by hierdie eerste vergadering.

4. Daar het alreeds in die streke n aantal konferensies (of inligtings-byeenkomste) oor die saak plaasgevind, maar dit was nie op inisiatief van hierdie taakspan nie.

5. Die taakspan beskik oor beperkte fondse (daar is weliswaar so pas aan ons meer geld beskikbaar gestel) wat slegs gemik is op eie funksionering. Daar is dus nie geld en kapasiteit om elders konferensies te rel nie.

6. Indien sinodes (SKLASe) die inisiatief wil neem om op plaaslike vlak n konferensie oor die saak te rel, sal die lede van die taakspan graag daarvan deel wil uitmaak (of wil saampraat of raadgee indien verlang).

7. Dit beteken NIE dat daar nie dalk nog een of twee groter konferensies oor die saak gerel gaan word in die volgende jaar nie, maar daaroor sal die taakspan SELF moet besluit en daaroor beplan. Indien dit gebeur, sal die plaaslike kerk daarin geken word en samewerking en inisiatiewe vanuit daardie sinodale strukture absoluut gehonoreer word.

8. Daar word dringend van die kerk gevra vir die nodige respek en sensitiwiteit van die samestelling en funksionering van die taakspan - daarom is die eerste werkswinkel van begin volgende jaar absoluut belangrik, waartydens baie dinge vir ons hopelik duideliker sal word - veral wat die pad vorentoe aanbetref.

    Ek wil dit graag beklemtoon dat ons so n oop as moontlike proses voorstaan en dat proses-notas deurlopend aan die Moderamen deurgegee sal word. Ons sal nie n situasie wil h waar ons vlak voor die volgende Algemene Sinode eers die resultaat van die ondersoek bekend maak en sodoende verdere onnodige druk plaas op die sinode nie. Bo

 

Vakature Leraar : NGK Askham-Noenieput

Gemeenteprofiel

Askham-Noenieput is n plattelandse gemeente in die hart van die Kalahari. Die gemeente het 161 belydende lidmate en 85 dooplidmate. Daar is twee bedieningspunte, naamlik Askham en Noenieput met die hoofpastorie te Askham.

Leraarsprofiel

n Gelegitimeerde van die NG Kerk met die vermo om aan te pas in n unieke omgewing.

Pligte

Volgens Kerkorde Artikel 9 en soos ooreengekom in die dienskontrak.

Vergoeding

Onderhandelbaar met Sinodale Skaal as riglyn.

Aansoeke

Rig n volledige CV met referente aan: Die Leierouderling, Posbus 11, Askham, 8814

Navrae: Chris Steenkamp 083-2573883, of Flip Botha 054-5510004

Sluitingsdatum: 23 Desember 2005 Bo

 

Powerpoint-aanbiedinge vir familie-oomblikke in die erediens

Louisa Crafford van die Jeugkantoor skryf die volgende:

    Ons herinner u dat ons 'n ruk gelede aan u 'n e-pos gestuur het met inligting oor die Ezine-program waar enigeen 'n PP aanbieding vir 'n Familie-oomblik in die erediens weekliks (op die laatste teen Dinsdag) kan aflaai.

    Sommige mense het probleme met die Ezine-program ondervind. By die volgende direkte skakel is die PP aanbiedings sonder probleme beskikbaar: Vat die direkte skakel http://www.jeugfokus.org.za/ezine-express/ezines-wk/view.php en gaan kyk na al 15 pp wat reeds uitgewerk is. Bo

 

DAGBOEK

 

Loerie-Gospelfees

Kobie Bekker, leraar van Loerie, skryf:

    Die NG Gemeente van Loerie het vanjaar die 14de keer n baie suksesvolle Nartjiefees aangebied wat deur meer as 8000 mense bygewoon is. Deur die jare het ons n baie goeie infrastruktuur opgebou asook die kundigheid om van so n geleentheid n sukses te maak.

    Die Here was oor die jare vir ons baie goed en daarom het ons gevoel dat ons hierdie infrastruktuur en kundigheid wil aanwend om n Gospelfees aan te bied. Dit sal plaasvind op 1 April 2006. Die lys van sangers wat sal optree is Innes Benade as sanger en aankondiger, Piet Smit, Louis Britz, Wanda de Kock-Bam, Frieda Frances.

    Ons het besluit om n onbeperkte getal uitstalruimtes van 3.5m x 3m gratis beskikbaar te stel aan enige organisasie of persoon wat Christelike dienswerk lewer om hul werk te kom bekendstel aan die Oos Kaap. Ons hoop en bid dat hierdie fees sal ontwikkel tot die vertoonvenster van wat in die Koninkryk van God gedoen word.

    Enigiemand wat dink dat die werk waarmee u of u gemeente of organisasie besig is wyer bekend gestel moet word, kan ons kontak vir meer besonderhede. Doen asb. ernstig voorbidding vir hierdie geleentheid. Indien daar persone is wat n bydrae wil maak of n kunstenaar wil borg is u welkom.

    Kontak persoon: Kobie Bekker. E-pos: kobiebekker@lantic.net, tel en faks: 042 287-0633 Bo

 

Uitnodiging: Konferensie van Engelse NG Gemeentes en Gemeentes met Engelse bedieninge

Die jaarlikse konferensie van die Engelse NG Gemeentes en bedieninge vind van 6-9 Feb 2006 in die Strand plaas. Woon die hele konferensie by, of die dag-konferensie oor "Multicultural and bi-cultural: challenges and opportunities" op Dins 7 Feb. Info by Ryk Brink 082-825 1233 rykbrink@telkomsa.net  Francois Wessels (021) 919-5903 of 083-23 20 960 gfwes@adept.co.za

Afrikaanse NG gemeentes met Engelse bedieninge word uitgenooi om die Ope Dag-konferensie op Dins 7 Feb by oor:

Multi-cultural & Bi-culturual: Opportunies & Challenges

* Berei jou voor vir 'n multi-kulturele bediening

*  Hoor van kollegas hoe hulle 'n Engelse bediening by hulle Afrikaanse gemeente inkorporeer

*  Kyk watter materiaal vir kategese, liturgie ens beskikbaar is

*  Bou netwerke op met ander NG gemeentes met Engelse bedieninge

*  Hoe gemaak met die Kerkorde?

*  Koste: R100-00 per persoon

*  Teikengroep: predikante, gemeenteleiers, betrokke lidmate

*  Gespreksinleiers:

*  Braam Hanekom

*  Ryk van Velden Bo

 

Life's Little Instruction Book

Have a firm handshake.

Look people in the eye.

Sing in the shower.

Own a great stereo system.

Keep secrets.

Never give up on anybody. Miracles happen everyday.

Always accept an outstretched hand.

Be brave. Even if you're not, pretend to be. No one can tell the difference.

Whistle.

Avoid sarcastic remarks.

Choose your life's mate carefully. From this one decision will come 90 per cent of all your happiness or misery.

Make it a habit to do nice things for people who will never find out.

Lend only those books you never care to see again.

Never deprive someone of hope; it might be all that they have.

When playing games with children, let them win.

Give people a second chance, but not a third.

Be romantic.

Become the most positive and enthusiastic person you know.

Loosen up. Relax. Except for rare life-and-death matters, nothing is as important as it first seems.

Don't allow the phone to interrupt important moments. It's there for your convenience, not the caller's.

Be a good loser.

Be a good winner.

Think twice before burdening a friend with a secret.

When someone hugs you, let them be the first to let go.

Be modest. A lot was accomplished before you were born.

Keep it simple.

Beware of the person who has nothing to lose.

Don't burn bridges. You'll be surprised how many times you have to cross the same river.

Be bold and courageous. When you look back on life, you'll regret the things you didn't do more than the one's you did.

Never waste an opportunity to tell someone you love them.

Remember no one makes it alone. Have a grateful heart and be quick to acknowledge those who helped you.

Take charge of your attitude. Don't let someone else choose it for you.

Visit friends and relatives when they are in hospital; you need only stay a few minutes.

Begin each day with God and some of your favourite music.

Once in a while, take the scenic route.

Send a lot of Valentine cards. Sign them, 'Someone who thinks you're terrific.'

Answer the phone with enthusiasm and energy in your voice.

Keep a note pad and pencil on your bed-side table. Million-dollar ideas sometimes strike at 3 a.m.

Show respect for everyone who works for a living, regardless of how trivial their job.

Send your loved ones flowers. Think of a reason later.

Make someone's day by paying the toll for the person in the car behind you.

Become someone's hero.

Marry only for love.

Count your blessings.

Compliment the meal when you're a guest in someone's home.

Wave at the children on a school bus.

Remember that 80 per cent of the success in any job is based on your ability to deal with people.

Don't expect life to be fair.

Have fun you only live once!!

"Be the change you seek in your world." Gandhi Bo

 

Die Helikopter

Piet and Anna went to the Garies Landbou Skou every year.

Every year, Piet would ask: "Anna, ek wil bietjie in daai helikopter vlieg."

And every year, Anna would answer:  "Jong, Piet, daai helikopter vlug kos vyftig rand. En vyftig rand is vyftig rand!"

One year, Piet and Anna went to the fair again. Piet said:  "Jong, Anna, vandag is ek 71 jaar oud. As ek nie nou op daardie helikopter klim nie, dan kan ek maar vergeet."

Anna replies:  "Jong Piet, daai helikopter vlug kos vyftig rand. En vyftig rand is vyftig rand!"

The pilot overheard them, and since it was a quiet day, he decided to have some fun.

"Ek s julle wat. Ek neem julle altwee vir 'n rytjie. As julle vir die hele vlug stil bly, dan is die vlug verniet. So nie, dan betaal julle vyftig rand!"

Piet and Anna agree to the conditions, and into the chopper they got. The pilot took off, and did all sorts of rolls, dives, twists, turns and tricks. Not a word was said. He did all his tricks over again, this time even scaring himself. Still not a word was said.

They landed and the pilot turned to Piet: "Deksels! So iets het ek nog  nie gesien nie! Ek het tot myself bang gevlieg, maar julle twee het niks ges nie!"

Piet replied:  "Ek wou so graag iets ges het toe Anna uitgeval het, maar vyftig rand is vyftig rand!"

 

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Bo