NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 4  -  Nommer 1  -  16 Januarie 2006  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

 

INHOUD

 

‘n Leerbare gees

Kursus vir Kerkantoorpersoneel re Argief – 14 Februarie, Port ELizabeth

Kleingroepkonferensie : 22-23 Februarie - Stellenbosch

Sinodale Werkswinkel : 6-9 Maart 2006 – Port Elizabeth

Gevorderde Kursus in Fasiliterende Leierskap: 22-24 Maart – Oos-Kaap

Kursus in Fasiliterende Leierskap: 14-17 Augustus – Oos-Kaap

Leierskapseminaar met Braam Hanekom – 18-20 September te Cradock

Teologiese Dag: Fakulteit Teologie UV – 7 Februarie, Bloemfontein

Werkswinkel vir Mentorskappe – Bloemfontein, 7-9 Februarie 2006

Uit die Kantoor van die Algemene Sekretaris

Vernon Louw beskikbaar vir hulp met jeug- en ander bediening

Hoe ryk is jy presies?

Vergaderdatums 2006

How To Give A Cat A Pill … And A Dog?

 

 

‘n Leerbare gees

Sekerlik een van die belangrikste teenswoordige vaardighede vir gemeenteleiers is om elke denkbare, moontlike geleentheid aan te gryp om te leer. Ons kan nie aanvaar dat ons weet hoe om in veranderde tye kerk te wees nie. Dit moet geleer en ontdek word. Selfs dit wat ons ervaar, leer ons nie as sodanig iets nuuts nie. Elke nuwe ervaring van verandering behoort behoorlik deurdink te word om daarvan ‘n leerervaring te maak. Die gemeentelike leierskap moet behoorlik reflekteer oor dit wat ons van die nuwe tyd raaksien en beleef.

    In hierdie opsig is daar baie hulpmiddels wat mens wonderlik help. Een voorbeeld hiervan is die gesprek oor die emergent church wat volstoom in die VSA gevoer word. Tik maar net emergent church op enige soekenjin in, soos prof Eddie Gibbs verlede jaar by die predikante-konferensie aanbeveel het.

    Daar is ook besondere toerustingsgeleenthede wat vanjaar merendeels reg op ons voorstoep hier in die Oos-Kaap aangebied word! Lees verder...  Bo

 

Kursus vir Kerkantoorpersoneel re Argief – 14 Februarie, Port ELizabeth

Dr Johan Froneman van die NGK-Argief bied op 14 Februarie ‘n kursus vir skriba’s / kerkkantoorpersoneel by PE-Moedergemeente aan. Dit behels uiters belangrike inligting met die oog op die Wet op Beskikbaarheid van Inligting wat baie belangrike implikasies vir gemeentes het. Sodra ek verdere inligting ontvang, deel ek dit met u.  Bo

 

Kleingroepkonferensie : 22-23 Februarie - Stellenbosch

Die sinodale kommissie van die NGK  Wes -en -Suid-Kaapland en die VGK Kaapland (in samewerking met ADGO) hou op 22 en 23 Februarie n konferensie oor kleingroepe. Hierdie is 'n tydige besinningsgeleentheid oor die praktyk en motivering van kleingroepe in sy vele gestaltes (ook genoem selgroepe, omgeegroepe of selgemeentes).

    Daar bestaan 'n behoefte in gemeentes, om enersyds meer oor die organisering en inhoud van kleingroepe, en andersyds meer oor die instandhouding en groei van kleingroepe te wete te kom. Heelwat gemeentes wil graag begin, maar weet nie waar nie. Ander het weer jare terug begin, maar die momentum het afgeneem. Tydens hierdie konferensie gaan verskeie kenners hulle praktiese ervaring en kundigheid met gemeentes deel. 'n Verskeidenheid van standpunte word gestel en konferensiegangers gaan blootgestel word aan meer as een metodiek.

    Hierdie is 'n praktiese konferensie met heelwat werkswinkels. Ons gebed is dat dit tot eer van die Here en  die kerk sal wees en dat dit tot geestelike groei van gemeentes sal bydra.

    Plek: NG gemeente Stellenbosch-Welgelegen, Binnekring 6, Dalsig, Stellenbosch. Registrasiegelde: R200 per persoon

Navrae: Ds Quintus Heine, Voorsitter : SKG Wes-Kaapland, by q@parke.co.za   Bo

 

Sinodale Werkswinkel : 6-9 Maart 2006 – Port Elizabeth

Vanjaar se Sinodale Werkswinkel, ‘n geleentheid vir voortgesette teologiese opleiding vir predikante, vind van 6-9 Maart te Sumcay naby Port Elizabeth plaas.

    Die Ou Testamentikus, prof Fanie Snyman, van die Fakulteit Teologie aan die Vrystaatse Universiteit bied ‘n kursus oor Skrifgesag en Skrifuitleg aan. Die inhoud sal verband hou met die Pentateug en spesifieke teksgedeeltes daaruit. Die Tora handel oor ‘n gehoorsame lewe voor God se oë wat meer behels as die nakom van afsonderlike wette. Die verhouding tussen die tien gebooie en die ander wette sal ook aan die orde kom. In soverre daar op teksgedeeltes gefokus word, sal gedeeltes wat oor homoseksualiteit handel die brandpunt vorm. Prof Snyman sal die tema in sessies verpak met goeie wisselwerking tussen aanbiedings, saam luister na die Woord en interaktiewe sessies.

    Praktiese reëlings sal so gou moontlik bekendgemaak word.  Bo

 

Gevorderde Kursus in Fasiliterende Leierskap: 22-24 Maart – Oos-Kaap

Verskeie Oos-Kapenaars se bediening en gemeentes is al verryk deur die besondere kursus van CFN (die Gemeente en Gemeenskap Fasiliteringsnetwerk) in fasiliterende leierskap. Nou is daar ‘n briljante Gevorderde Kursus in Fasiliterende Leierskap bekendgestel wat voortbou op die kennis en vaardighede wat in die eerste kursus verwerf is. Hou gerus hierdie datum op jou program oop. Sodra ek die praktiese besonderhede ontvang, laat ek jou weet.  Bo

 

Kursus in Fasiliterende Leierskap: 14-17 Augustus – Oos-Kaap

Die (inleidende) kursus in Fasiliterende Leierskap kom ook in die tweede helfte van die jaar Oos-Kaap toe. Selfs al beplan jy om nooit formeel as fasiliteerder op te tree nie, help hierdie kursus geweldig baie om jou ‘n fasiliterende styl van leierskap aan te leer wat jou geweldig baie in jou bediening (hetsy as predikant of lidmaat) sal help. Teken die datum solank aan.

    CFN se mentor-kursus word hopelik ook iewers in 2006 in die Oos-Kaap aangebied.  Bo

 

Leierskapseminaar met Braam Hanekom – 18-20 September te Cradock

Wel, hierdie kursus hou die belofte van ‘n lekker motiverende geleentheid met Braam te midde van wonderlike Cradockse gasvryheid in!  Bo

 

KURSUSSE IN DIE VRYSTAAT

 

Teologiese Dag: Fakulteit Teologie UV – 7 Februarie, Bloemfontein

Die Opening van die Fakulteit Teologie en Teologiese Dag 2006 vind plaas op Dinsdag, 7 Februarie om 9:00 in die Odeion op die UV kampus.

Die tema vir vanjaar is:

“Kan jy nog die Bybel gebruik in die beoordeling van  etiese kwessies, soos homoseksualiteit?”

Inleier:  Prof DE de Villiers

(Fakulteit Teologie UP, Dept Dogmatiek en Christelike Etiek)

Die drie persone wat kortliks daarop sal respondeer voordat ons die saak oop (en openlik) bespreek is Prof Francois Tolmie en drr Brand Doubell en Marius Terblanche. Die registrasie is alreeds vanaf 8:00 en die program word beplan om teen 13:00 af te sluit.  Tussen-in sal daar lekker verversings geniet word. Die koste is R100 per persoon (met halfprys vir die emeriti).

Skryf hiervoor in teen 30 Januarie (by mev Sussa van Tonder, tel 051-4066733).  Bo

 

Werkswinkel vir Mentorskappe – Bloemfontein, 7-9 Februarie 2006

Die Sentrum vir die Begeleiding van Geestelike Leiers bied in samewerking met die subkommisisse vir mentorskap van die SKBB OVS ‘n werkswinkel oor mentorskap aan.

Plek: Menuah, Bloemfontein

Datum: 7 - 9 Februarie 2005

Registrasie: 17h00 te Menuah op 7 Februarie na afloop van die Teologiese Dag.

Kursusleier: Dr Jan Bischoff

Koste: R 480-00, alles insluitend.

Leraars en/of persone wat as mentors in gemeentes wil optree is baie welkom.

Kontak: Dr Gerhard Botha, Sel 083 440 4544, of brain.wave@absamail.co.za

Ds André van Staden, Sel 084 463 1133,  of saintaden@shisas.com    Bo

 

Uit die Kantoor van die Algemene Sekretaris

Kobus Gerber, Algemene Sekretaris, vestig ons aandag op die volgende sake:

 

1.  Radiokansel

Die SABC het verlede jaar aangekondig dat hulle Radiokansel se tyd op Radio 2000 drasties gaan inkort en beskuldig Radiokansel ook daarvan dat die ondersteuners evangeliese fundamentaliste en godsdienstige konserwatiewes is.

    Gemeentes se hulp word egter dringend gevra om hierdie groot saak te probeer red en regstel. Hierby aangeheg is ook ‘n petisielys in die verband. Wil u nie asseblief die volgende twee Sondae hiermee help nie? BAIE DANKIE!

    Radiokansel versoek ook dat op Sondag 22 Januarie 2006 spesifiek vir hulle en hierdie saak in gemeentes van die NG Kerk gebid word.

    Hier is Radiokansel se reaksie teenoor die SABC:

 

Open letter to the SABC – 30th November 2005

On 29th November, your spokesperson, Lesego Mncwango was quoted by the electronic and print media to have referred to Radio Pulpit and supporting churches and Christian groupings as “evangelical fundamentalists” and “religious conservatives”.  These  irresponsible and untrue remarks necessitate this open letter to you as Group Chief Executive, as it is in your interest and that of the public that the true facts are revealed:

    Radio Pulpit is the only Christian radio station that have been broadcasting its messages of hope, healing and conciliation on a national basis for the past 24 years in all of the official languages and to all our national groups. This difficult task was made even more difficult by the limited airtime available for that purpose on FM as well as legal constraints regarding the licensing of a national Christian broadcaster.

    Despite the difficulties that Radio Pulpit’s management face, we have persisted in this task, as we believe in the positive impact that our broadcasts have in a South African society in dire need of a new morality. Our programmes are aimed at listeners of all societal levels, and we have in our possession tens of thousands of letters and testimonies of the life changing effect that our transmissions have had over the past decades on the lives of listeners of all national groups and denominations. To God be the glory for that!

    Radio Pulpit is a radio station that deserves a legitimate place in our young democracy. The Christian churches and groupings that are mentioned in this letter have supported this outstanding Christian radio station for many years because of its interdenominational and transcultural approach as they appreciate the fact that the Gospel of Jesus Christ is broadcast in a constructive, non-dogmatic, pure and simple way, reflecting a diversity of spiritualities. Representatives of the greater majority of these mainline churches serve in official capacity on our theological advisory committee, a sub committee of our Board of Directors. These representatives represent the diverse interests on air of millions of Christian church members in South Africa! When you scrutinize the list below, you will discover that and also that they are far from the “evangelical fundamentalists” and “religious conservatives,” that your spokesperson referred to with such obvious disdain!

    Radio Pulpit was also the main media partner to the South African Christian Leaders Assembly (SACLA), who hosted that great conference in 2003 under the joint leadership of Bishop Mvume Dandala, Rev Moss Ntlha and Dr Michael Cassidy, which was attended by more that 4000 Christian leaders from South Africa and the continent. This conference had the outspoken support of our government and was covered by Radio Pulpit on air, like many other such events of national interest. The result of the Assembly was to formulate a plan to tackle the Goliaths or evils of our day, i.e. HIV/Aids, crime and violence, poverty, the crisis in the family, sexism and racism. Radio Pulpit have since worked in a pact with SACLA to combat these giants and have used the airwaves extensively to combat the damage they cause to our society.

    Radio Pulpit is black empowered. The auditors which you yourselves appointed have rated us as black empowered and engendered and we therefore qualify to tender for any SABC contract. We are also well known by the broader social welfare community to be responsible corporate citizens and have been involved for the past five years in a significant number of community building projects across the land, including job creation, ABET training, provision of food to the needy help to the elderly and financial support to HIV/Aids children’s homes.

    Now for the question: Against this background, what is the true motive for the SABC/Radio 2000 management to reduce the impact of this station to the point where it will effectively be silenced on FM?  Is this due to ignorance of the true value that this station is adding to the greater South African society? (I will find that hard to believe, as the above facts about Radio Pulpit are known to the management of Radio 2000 and they have repeatedly assured us in the recent past that we are their strategic partner on Radio 2000)

    Or is there a hidden motive which is reflected in the words of your spokesperson who speak so derogatively about the “evangelical fundamentalists” and “religious conservatives” ?

I look forward to your answer.

Dr R Petersen, CEO Radio Pulpit Group  Bo

 

2.  Algemene Sinode 2007

Kobus Gerber skryf verder: Die Moderamen het in November 2005 besluit om die volgende Algemene Sinode in die tweede kwartaal van 2007 te hou. Met al die vakansiedae en langnaweke en pinkster en skoolkwartale in Suid-Afrika en Namibië wat in ag geneem moet word, lyk die beste opsie op die oomblik na 4 tot 8 Junie 2007. Hierdie datum word tans met die verskillende streeksinodes gekontrolleer voordat dit gefinaliseer sal word.

3.  Georges Lombard Prys: WARK

Die aangehegte dokument is van belang vir ons dominees jonger is as 35 jaar! Leraars wat kwalifiseer kan gerus om hierdie prys meeding.  Bo

 

Vernon Louw beskikbaar vir hulp met jeug- en ander bediening

Vernon Louw, tot sowat ‘n jaar gelede in diens van Queenstown-gemeente met opdrag jeugbediening, het aan die einde van 2004 sy Colloquim Doctum afgelê en het dus weer proponentstatus in die NG Kerk. Dit is ‘n mooi verhaal van hoe hierdie begaafde jeugbediener – voorheen predikant en later “gewone” lidmaat weer hierdie bedieningsbevoegdheid verwerf het. Dit was ook die hoogtepunt van ‘n periode van briljante jeugwerk in Queenstown.

    Vernon is beskikbaar vir gemeentes se jeugweke, Pinksters (2006 se Pinkster is al geneem), evangelisasieweke, e.s.m. Maak gerus van hom gebruik. Hy is deesdae ‘n Wes-Kapenaar.

    Vernon bedryf ‘n gastehuis – kry sy kontakbesonderhede by www.avolontelodge.co.za, of gaan slaap sommer ‘n aand daar oor! Waar ‘n gastehuis? “Ons doel is maar tentmakerbediening en om uiteindelik heeltemal gratis te kan optree, gesien in die lig van die finansiële omstandighede van gemeentes en dan hul onvermoë om spesiale predikers te kan bekostig”, Vernon.  Bo

 

Hoe ryk is jy presies?

Om uit te vind hoe ryk jy presies is, besoek gerus die volgende webblad: www.globalrichlist.com Dit help mens nogal om perspektief te kry.  Bo

 

Vergaderdatums 2006

19 Januarie: Teologiese Beplanningsessie

9 Februarie – SK-Dagbestuur

27-28 Februarie – Uitvoerende Komitee Konvent vir Eenheid

18-20 April – Bosberaad en volle Sinodale Kommissie

18 Mei – SK-Dagbestuur

27 Julie – SK-Dagbestuur

26 Oktober – SK-Dagbestuur

23 November – Volle Sinodale Kommissie  Bo

 

How To Give A Cat A Pill

1.          Pick cat up and cradle it in the crook of your left arm as if holding a baby. Position right forefinger and thumb on either side of cat's mouth and gently apply pressure to cheeks while holding pill in right hand. As cat opens mouth pop pill into mouth. Allow cat to close mouth and swallow.

2.          Retrieve pill from floor and cat from behind sofa. Cradle cat in left arm and repeat process.

3.          Retrieve cat from bedroom, and throw soggy pill away.

4.          Take new pill from foil wrap, cradle cat in left arm holding rear paws tightly with left hand. Force jaws open and push pill to back of mouth with right fore-finger. Hold mouth shut for a count of ten.

5.          Retrieve pill from goldfish bowl and cat from top of wardrobe. Call spouse from garden.

6.          Kneel on floor with cat wedged firmly between knees, hold front and rear paws. Ignore low growls emitted by cat. Get spouse to hold head firmly with one hand while forcing wooden ruler into mouth. Drop pill down ruler and rub cat's throat vigorously.

7.          Retrieve cat from curtain rail, get another pill from foil wrap. Make note to buy new ruler and repair curtains. Carefully sweep shattered figurines and vases from hearth and set to one side for gluing later.

8.          Wrap cat in large towel and get spouse to lie on cat with head just visible from below armpit. Put pill in end of drinking straw, force mouth open with pencil and blow down drinking straw.

9.          Check label to make sure pill not harmful to humans, drink glass of water to take taste away. Apply band-aid to spouse's forearm and remove blood from carpet with cold water and soap.

10.      Retrieve cat from neighbor's shed. Get another pill. Place cat in cupboard and close door onto neck to leave head showing. Force mouth open with dessert spoon. Flick pill down throat with elastic band.

11.      Fetch screwdriver from garage and put cupboard door back on hinges. Apply cold compress to cheek and check records for date of last tetanus jab. Throw Tee-shirt away and fetch new one from bedroom.

12.      Ring fire brigade to retrieve cat from tree across the road. Apologize to neighbor who crashed into fence while swerving to avoid cat. Take last pill from foil-wrap.

13.      Tie cat's front paws to rear paws with garden twine and bind tightly to leg of dining table, find heavy duty pruning gloves from shed. Push pill into mouth followed by large piece of fillet steak. Hold head vertically and pour 2 pints of water down throat to wash pill down.

14.      Get spouse to drive you to the emergency room, sit quietly while doctor stitches fingers and forearm and removes pill remnants from right eye. Call furniture shop on way home to order new table.

15.      Arrange for SPCA to collect cat and ring local pet shop to see if they have any hamsters.

 

How To Give A Dog A Pill

1. Wrap it in bacon.  Bo

 

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Bo