NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 4  -  Nommer 3  -  17 Maart  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

 

INHOUD

 

Hierdie OosKaap eNuus loop oor van interessante sprekers en toerustingsgeleenthede. Iewers is daar iets vir almal!

 

Byeenkomste met predikante

Skepping, evolusie en die waarheid van Genesis

What is God up to? (Prof George Ellis visits the EC)

Toerusting in Berading: Vir leraars en lidmate

Want to really know God’s Word?

Ben Bester van Global Careers (Phuket) tree in PE op

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling: Excelsus Programme vir April en Mei 2006

Bybelmedia en vreugde in die bediening

Beroepe-Nuus

Deo Gloria Books for Africa

Kerkhuis vir oorslaap – George Moedergemeente.

 

 

Byeenkomste met predikante

Die geloofsonderskeidende gesprekke met leraars vind in April op gedesentraliseerde basis plaas. Maak seker jou dagboek bevat die relevante inskrywing as jy predikant in die Oos-Kaap is:

 

Datum

Plek

Ringe

Byeenkoms

18 April

Port Elizabeth

Ringe van Algoa, PE en PE-Wes

NGK PE-Lorraine

19 April

Uitenhage

Ringe van Humansdorp, Sondagsrivier, Uitenhage

NGK Uitenhage De-Mist

20 April

Cradock

Ringe van Albanie, Cradock, Graaff-Reinet

NGK Cradock-Oos

21 April

Queenstown

Ringe van Burgersdorp, Oos-Londen, Queenstown, Dordrecht

NGK Queenstown

Bo

 

Skepping, evolusie en die waarheid van Genesis

Die evolusieleer bring ‘n groot uitdaging aan die kerk. Met skole, wat dit meer en meer as ‘n feit hanteer, bring dit baie vrae in die gemoed van jong gelowiges. Kan die kerk die leer kritiekloos omarm? Is daar enige antwoorde wat gegee kan word aan mense wat die leer van God as skepper betwyfel?

    Dr Johan Kruger is die hoof van Creation Ministries International (South Africa) en hy besoek Port Elizabeth waar hy antwoorde op hierdie en ander vrae sal bring. Kom luister gerus, en maak asb in u gemeentes bekend. Kyk na www.creationontheweb.com vir meer inligting.

Ontbyt vir Kerkleiers met Dr Johan Kruger

* Donderdag 30 March 2006,  08:00 – 10:30.

NG Kerk Grasvoëlkop, Barbetstraat, Cotswold Uitbreiding.

Besprekings noodsaaklik: 041-3655258 of 0834637462 of johncp@axxess.co.za

RSVP 27/3.  Kollekte sal opgeneem word. 

Lesing: Skepping, Evolusie en die Waarheid van Genesis

Dr Johan Kruger van Creation Ministries International sal oor die relevante onderwerp praat. 

* Donderdag 30 Maart 2006. NG Kerk Grasvoëlkop om 19:00

Barbetstraat, Cotswold Uitbreiding.  Bo

 

What is God up to? (Prof George Ellis visits the EC)

What is ‘good’, what is ‘bad’, or is everything simply ‘relative’ in a manner we hardly understand? Here is a golden opportunity to clear the cobwebs from our minds and to listen what world-renowned Professor George Ellis of Cape Town University has to say on the topic. He will be visiting the Eastern Cape on Saturday 25 March 2006 to give a presentation on the differences between religion and science – and how to reconcile these. His cutting-edge work and research with the likes of Stephen Hawking culminated in the Templeton Prize which was awarded to him two years ago. A great achievement for him personally, and for South Africa! Visit our website at www.noorspoort.co.za to learn more about the achievements of this remarkable man.

    The nice thing about the Professor’s visit is that you can design your own programme, i.e. you can attend some or all of the events outlined below, thus allowing you to control your costs. We have asked Prof. Ellis to keep his introductory talk from 11:00 to 13:00 at a relatively elementary level so that even laymen can understand it! Then after lunch, from 14:00 to about 16:30, he can delve deeper into the various mysteries, if he so wishes. What a fascinating topic to look forward to! There are therefore two sessions by Prof. Ellis which you can attend, followed by two presentations by Pine Pienaar of the NMMU. The first of Pine’s presentations will be at the incredible Draaikrans Rock Formation, followed later the evening by a lecture-cum-slide-show about astronomy and cosmology. All these events will be interspersed with meals and a sundowner. Also, if you wish to stay over, this is possible, but please arrange for this beforehand (self-catering or luxury accommodation – or tents or in a shed if needs be). Please see the schedule and tariffs below.

    Kind regards

Danie Craven Jnr.

Cell 082 55 333 44 or telefax 049 835 0001

E-mail address: info@noorspoort.co.za

Postal address: P O Box 29, 6250 Steytlerville

Website: www.noorspoort.co.za

Programme & Tariffs (Learners) (Adults)

11:00 – 13:00   Morning session by Prof. George Ellis  R50  R125

13:00 – 14:00   Lunch  R50  R125

14:00 – 16:30   Afternoon session by Prof. George Ellis   R50  R125

ca. 17:30        Lecture at Draaikrans, sundowner  R40  R40

ca. 18:00        Supper   R55   R55

ca. 19:30        Lecture and slide show by Pine Pienaar    R150   R150

ca. 20:30        Stargazing using NMMU’s 10inch telescope  -

Camping:   R50 per person per night

Self-catering accommodation:   R100 per person per night

Guest House (3-star):    R225 per person per night  Bo

 

Toerusting in Berading: Vir leraars en lidmate

Dr Jaco Putter, predikant van Humansdorp-Oos, is ‘n kundige op die gebied van berading. Jaco het ingewillig om leraars en lidmate toe te rus om berading in gemeentes te doen. Jaco vertel as volg:

   Elke gelowige word daagliks konfronteer met mense se lewensverhale.  Soms moet ons sonder dat ons werklik daarvoor opgelei is op hierdie lewensverhale inspeel en as berader optree.  Lidmate, leiers en ander geestelike werkers kan nou deel in ‘n wonderlike opleidingsgeleentheid wat gebaseer is op die narratiewe model.  Die opleiding het ten doel om geestelike werkers en predikante op te lei om berading in gemeentes te doen.  Die kursus het ten doel om ‘n groot leemte in ons kerk aan te spreek:  Om lidmate toe te rus om onder toesig van die leraar berading te doen.  In 10-14 sessies word persone deur ‘n groeiproses geneem wat nie net vaardighede ontwikkel nie, maar ook persoonlike groei en ontwikkeling meebring.

    Dit is belangrik om die omvang van die behoefte aan berading te bepaal. Kontak Jaco by 082 563 1616 as jy belangstel.  Bo

 

Want to really know God’s Word?

Learn to study God’s Word so that you can know Him…

    Hanna Kotze het reeds Precept-opleiding deurloop, en gee  die volgende inligting deur oor ‘n kursus wat Precept eersdaags in Port Elizabeth aanbied. Sy getuig van die groot vrug wat Precept vir haarself en haar Bybelstudiegroep meegebring het. Die volgende kom uit ‘n amptelike bekendstelling van die opleiding in PE:

    Precept Ministries Training Workshops will teach you how to study God’s Word so that you can know Him and have a changed life. These inductive Bible study skills will help you observe Scripture, understand its meaning, and apply it to your life. This Training offers various workshops ranging from a half-day to two days. They focus on inductive Bible study skills, from basic to in-depth, but always with the purpose that you may know God more intimately and be changed by the power of the Word of God. Some of our workshops will give instruction and also equip you to lead our Precept Bible studies.

 

Institute of Training

An ideal opportunity for you to do first time training or to learn more inductive study skills for leading.

Dates : 6TH AND 13TH MAY 2006

Venue : Bible Society

31 Cotswold Avenue,

Cotswold, PORT ELIZABETH

 

Course offered

Inductive NT Book Study (102)

2 days (9am5pm)

This workshop trains you to use inductive study skills to extract and understand the message of an entire book. Using the book of Titus you will first learn how to uncover the overall theme of a book of the Bible in the overview. Then learn the inductive study skills to study individual chapters of the book. Throughout the workshop you will be

encouraged to apply the truths in life-changing ways.

(If you plan to lead a New Testament Precept study, we highly recommend that you take this workshop.)

For more information and a registration form contact

Judy Hayers (041) 360 3747

Barbie Perks (041) 365 4034 or the

Precept office (021) 531 1836

P O Box 539HOWARD PLACE • 7450 - Phone/Fax (021) 531 1836 - Email workshops@precept.org.za

Bo

 

Ben Bester van Global Careers (Phuket) tree in PE op

Jean Greyling van Seën die Volkere laat weet dat ‘n ou bekende, Ben Bester, verbonde aan Global Careers en werksaam op Phuket-eiland, by die volgende geleenthede in PE optree:

Thursday, 23 March

Discipling a People Group” Seminar

Venue: DRC Grasvoelkop, Cotswold Extension

Time: 19:00-21:30

Registration essential: Jean Greyling, 0835544183, btn@worldonline.co.za

Friday, 24 March

“Missionary Care” Seminar

Venue: DRC Sherwood

Time: 19:00

Registration: Ilse Terblanche, 0829623309, gaanheen@intekom.co.za

Saturday, 25 March

Bless the Nations Breakfast

Phuket Islands – 1 year after the Tsunami”

Venue: DRC Summerstrand

Cost : R30.00

Time: 08:30

RSVP by 21 March – Jean Greyling, 0835544183, btn@worldonline.co.za

Sunday, 26 March

Bless the Nations Concert of Prayer

Guests : Ben Bester (Global Careers) + Hugo and Jakkie Wolmarans (Arab World Ministries]

Calvary Church, Malabar

15:00-17:00  Bo

 

Sentrum vir Bedieningsontwikkeling: Excelsus Programme vir April en Mei 2006

Prof Malan Nel laat as volg weet:

    In die Sentrum vir Bedienings-Ontwikkeling help ons as kollegas mekaar om met die genadegawe wat God gegee het te strewe na uitnemendheid in die bediening. Hiermee wil ons u vriendelik in kennis stel van die volgende Excelsus programme wat gedurende April en Mei gaan plaasvind;

Rentmeesterskap en  Administrasie

Doel van die kursus:

Om gemeenteleiers toe te rus met finansiële bestuursvaardighede; te help om

Bybelse beginsels van Rentmeesterskap toe te pas en om begrotings op 'n nuwe manier op te stel.

Datum:

24 -26 April 2006

Koste:

R750

Sperdatum vir registrasie:

24 Maart 2006  Bo

Die Woord vir die wêreld

 Doel van die kursus:

Die kursus moet kursusgangers:

  oriënteer ten opsigte van verskillende benaderings tot Skrifgesag en –  interpretasie;

  help om ‘n verdiepte begrip te ontwikkel van hulle eie benadering tot en hantering van die Skrif;

  in staat stel om Skrifbenaderings binne ons huidige situasie krities te bestudeer

Datum:

2 – 4 Mei  2006

Koste:

R675,00: Verversings en etes ingesluit. Betaal met registrasie

Kansellasiefooi: R100,00 (slegs van toepassing indien u kanselleer voor die aanvang van die kursus).

Tjeks aan: Sentrum vir Bedienings Ontwikkeling

Sperdatum vir registrasie:

2 April 2006  Bo

Jeugbediening

Doel van die kursus:

Die bediening aan kinders en jongmense in Suid- en Suider Afrika is 'n groot uitdaging. Deur hierdie kursus word leraars en ander jeugleiers opgelei en gemotiveer om 'n effektiewe bediening aan klein kinders, tieners en jongmense te behartig binne die Suid- en Suider Afrikaanse konteks.

Datums van die kontakweke:

Kontakonderrig begin op die volgende datums, en duur telkens vier dae:

Week 1: 8 Mei 2006 Week 4: 12 Jun 2007

Week 2: 21 Aug 2006 Week 5: 4 Jun 2007

Week 3: 13 Nov 2007

Studente wat die Meestersgraad-opsie gekies het, woon klasse by vir 'n verdere twee dae op 6 en 7 Maart 2008.

Prys: R1700

50% betaalbaar by registrasie

Sperdatum vir registrasie:

8 April 2006  Bo

Pastorale sorg en seksualiteit

Doel van die kursus:

Baie mense in ons gemeenskap is fisies, verstandelik en emosioneel verwond as gevolg van seksuele mishandeling (molestering, verkragting, bloedskande,

ens). Die doel van hierdie kursus is om leraars en ander beraders toe te rus om mense wat deur seksuele trauma gegaan het, 'n aborsie of miskraam beleef het of wat aan seks of pornografie verslaaf is (insluitend internetseks), by te staan en te begelei na 'n plek van genesing.

Datums van die kontakweek:

8 Mei 2006.

Prys:R280

Sperdatum vir registrasie:

8 April 2006  Bo

Coram Deo: Kontemplatiewe spiritualiteit

Doel van die kursus:

Inleiding in kontemplatiewe spiritualiteit deur nie net daaroor te praat nie, maar dit ook te beleef.

Die doel is om predikante en ander belangstellendes ervaring en informasie te gee wat hulle kan help om die kontemplatiewe element van die Christelike spiritualiteit in hulle gemeentes in te bou.

Datum:

9 – 10 Mei, 2006

Koste:

R375,00: Verversings en etes ingesluit. Betaal met registrasie

Kansellasiefooi: R100,00 (slegs van toepassing indien u kanselleer voor die aanvang van die kursus).

Tjeks aan: Sentrum vir Bedienings Ontwikkeling

Registrasie sperdatum:

9 April 2006  Bo

Getroue Getuies

Doel van die kursus:

Die kursus, Getroue Getuies (gebou op die teologie van "Service Evangelism" (RS Armstrong)) bevorder 'n lewenstyl van gemaklike interpersoonlike kommunikasie van die evangelie. Langs die weg van egte omgee en diens in navolging van Christus kan en moet die evangelie met nuwe ywer gekommunikeer word. So baie werklikhede om ons, in 'n wêreld vol pyn en stukkende mense, verplig ons tot 'n nuwe gehoorsaamheid aan die styl van Hom wat gekom het om te dien.

Ver nr. Plek Datum Prys

(vir drie dae beginende op die)

W1 Pretoria 15 Mei 2006 R450

W1 Pretoria 6 Nov 2006 R450

W1 Wes-Kaap 18 Sep 2006 R650

W1 Johannesburg 23 Okt 2006 R500

W1 Vrystaat 9 Okt 2006 R500

Voltyds ingeskrewe studente kan die kursus vir R250 voltooi.

Sperdatum vir registrasie:

1 Maand voor die kursus begin.  Bo

Informasie Tegnologie en jou bediening.

Kursusdoel:

Die doel is om predikante en ander belangstellendes omvattend en prakties in te lei in die effektiewe benutting van Informasie Tegnologie in die bediening.

Datum

19 Mei, 2006

Koste

R275,00 (sluit middagete en tee/koffie in - betaalbaar by registrasie)

Kansellasiefooi: R100,00 (slegs van toepassing indien u kanselleer voor die aanvang van die kursus).

Tjeks aan: Sentrum vir Bedienings Ontwikkeling

Registrasie sperdatum

19 April 2006  Bo

Navrae:

Prof Malan Nel, Excelsus (012) 420 2015, (012) 420-2892

Faks: (012) 420 4016

e-pos: malan.nel@up.ac.za of sbo.Excelsus@up.ac.za

Bo

 

Bybelmedia en vreugde in die bediening

Hans Steyn is onlangs by Bybel-Media aangestel. Hy skryf:

    "Bybel-Media en Tydskrifte Maatskappy se personeel in Wellington wil graag 'n diens om die bediening in elke gemeente 'n vreugde te help maak. Kom ons maak die beste gebruik van die hulpmiddele wat alreeds beskikbaar is. Dit kan vir so baie lidmate en ander van groot waarde wees.

Vriendelike Groete

Hans Steyn

Maak gerus met hom kontak by hans@bmedia.co.za

Bo

 

Beroepe-Nuus

Ds Frik (FJ) Louw - kapelaan van Goedemoed en gekoppel aan ons gemeente is beroep vir kontrakpos na Steynsburg. Baie geluk Frikmag die Here jou duidelik lei.  Bo

 

Deo Gloria Books for Africa

Harry en Andrea Jonkers, bekende teologiese boekhandelaars, het Deo Gloria Books for Africa as internet-gebaseerde boekhandel gestig. Die twee skryf:

    “Ons beoog om u van diens te wees vir die verskaffing van Bybelkommentare, Konkordansies, Woordeboeke, Dogmatiek en  Etiek, Ou en Nuwe Testament Teologie, Praktiese en Pastorale Teologie, asook die meer populêre boekwerke wat handel oor Christelike leefwyse, Apologetiek, Dagboeke, Familie en Gesin, Jeug en Tieners, etc. Ons het ons verskaffers van oor die hele wereld, sodat ons vanuit die Engelse asook die Nederlandse teologie in u behoeftes kan voorsien.

    “Ons stel ook belang om tweedehands boeke te koop en te verkoop!.. Broeders, indien u plek wil maak in u biblioteek, laat weet ons asseblief, en ons kom... Antikwariaat in teologie is ook by ons in goeie hande, kom oortuig tog uself en toets ons...”

Harry Jonkers, e-pos: wajonkers@tiscali.co.za

Andreas Jonkers, e-pos: andreas.jonkers@absamail.co.za 

Bo

 

Kerkhuis vir oorslaap – George Moedergemeente.

Die ou pastorie langs die Moedergemeentekerk is onlangs gerestoureer en sal vanaf 1 April sy deure open as "Kerkhuis," waar persone van buite George wat mense in die hospitale kom besoek, kan oornag. Die gedagte is om hoofsaaklik akkommodasie vir súlke mense aan te bied, maar indien daar nog plek is, kan vakansiegangers ook daar oornag. Kostes: R120 pp per dag [vir hospitaalbesoeke] en R150 pp per dag [vakansiegangers]. Daar is op die oomblik ook 'n groot kamer [vir 4 persone] wat vir R500 uitverhuur gaan word. Skakel Jeanine van Staden by (072) 766-4283 vir besprekings.  Bo

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Bo