NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 4  -  Nommer 9  -  19 Oktober 2006  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

 

Geseënde vergadering van die UK, Konvent vir Eenheid

Konsultasie met ringsleraars oor kerkhereniging afgehandel

Die NG Kerk en die Huwelikswet

Seisoen Van Luister: Luistersondag 29 Oktober 2006

Nuwe Oos-Kaap Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes

Opleiding in Alpha-Evangelisasie

ADGO-Nuusbrief vir Hervormingssondag

Lente in die Teologie

Nog Seisoen van Luister-produkte

Nog Bybel-Media nuus

Studietoer na die VSA: 12 November - 12 Desember 2007 onder leiding van Malan Nel

Dringende Gebedsversoek: Tobie en Annelie de Wet uit Japan

Gratis Rekenaargrafika

‘n Vaste datum vir Projek Winterhoop

Aan: Die Orrelis

Pamflet oor vergifnis

Oriënteringskursus: Toerustingsburo Interkulturele Werkers (TIW) Hugenote Kollege

Vakature: Jeugwerker (Kontrakpos) NG Gemeente Oudtshoorn Park

Paddastories

 

 

Geseënde vergadering van die UK, Konvent vir Eenheid

‘n Besonder geseënde vergadering van die uitvoerende komitee van die Kaaplandse Konvent vir Eenheid is op Dinsdag, 17 Oktober, in Stellenbosch gehou. ‘n Hele aantal nuwe gesigte in die vorm van die nuutverkose moderatuur van die VGK Kaapland was teenwoordig.

    Lede het hul blydskap en bekommernisse oor die kerkherenigingsproses met mekaar gedeel, veral in die lig van die besondere ontwikkelinge sedert Junie 2006 - eers te Esselenpark en daarna te Bloemfontein. Net so reëel soos die opwinding, is ook bepaalde kommer. Veral NG lede kon deel hoe ‘n lang pad van gesprek nog oor hierdie saak geloop sal moet word.

    Vir die Oos-Kaap het ‘n besondere deurbraak gekom in die vorm van ‘n onderneming dat die Oos-Kaapse lede van die VGK moderatuur bemagtig sal word om die proses in die Oos-Kaapse been van die VGK te bestuur. Dit skep ‘n baie effektiewe span in die Oos-Kaap. Vir die eerste keer is ons nie elke keer afhanklik van die volledige Wes-Kaapse VGK moderatuur in die verre Belhar nie.  Plaaslike mense, wat die plaaslike omstandighede ken, spring reeds volgende week aan die werk om ‘n gekoördineerde proses in die Oos-Kaap te vestig.   Bo

 

Konsultasie met ringsleraars oor kerkhereniging afgehandel

Openhartige gesprek op ringsvlak is met - hoofsaaklik - ringsleraars gevoer. Die bedoeling was om kommunikasie vanaf die AS Moderamen deur te gee, en te luister na leraars (en in baie gevalle lidmate) sodat hul menings teruggevoer kan word in die sisteem. ‘n Kenmerk was die openhartige wyse waarop leraars gesels het. ‘n Groot aantal voorsien weerstand by sekere lidmate. Baie plattelandse gemeentes beskou kerkhereniging as die enigste pad wat ‘n toekoms vir hulle oopbreek.   Bo

 

Die NG Kerk en die Huwelikswet

Die NG Kerk se voorlegging aan die portefeuljekomitee oor die Konsepwet re Burgerlike Verbintenisse lok wyd kommentaar uit, baie daarvan baie krities. Kritici meen veral dat die voorlegging die Algemene Sinode se 2004-besluit oor die huwelik foutiewelik “vertaal” in ‘n gepaste styl van standpuntname voor ‘n parlementêre komitee.

    Dit is belangrik dat lidmate en kerkrade hulleself nie alleen sal verlaat op media-berigte oor sake wat die kerk aangaan nie.  Die huidige standpunt van die NG Kerk oor die huwelik as ‘n verbintenis tussen een man en een vrou (2004) is baie duidelik gestel in die voorlegging vandeesweek voor die portefeuljekomitee oor die Konsepwet op Burgerlike Verbintenisse.  Vir diegene wat meer daaroor wil lees:  die voorlegging asook die Begeleidende brief, wat spesifiek alreeds verlede week met Vrydagnuus aan predikante en lidmate van ons kerk gestuur is, is beskikbaar op die Algemene Sinode se webwerf www.ngkerk.org.za.  Lidmate is welkom om ons kerklike inligtingstukke te lees en dan saam te gesels. Maak ‘n ingeligte besluit oor die voorlegging.

    Die media-vrystelling is vroeër vandag in ‘n afsonderlike e-pos aan al die Oos-Kaapse gemeentes gestuur. Daar is reeds leraars en ‘n kerkraad wat hul tevredenheid met die verduidelikende opmerkings uitgespreek het.   Bo

 

Seisoen Van Luister: Luistersondag 29 Oktober 2006

Nelis van Rensburg, projekleier van die Seisoen van Luister, skryf:

Sondag 29 Oktober 2006 is Hervormingsondag. Die moderamen van die Algemene Sinode het ingestem dat ons op hierdie Sondag spesiaal fokus op Luister na God. Ons kan nouliks ’n beter hervormingstema hê.

U gemeente sal in die loop van hierdie week ’n DVD ontvang met ’n inspirasielied. Die musiek is geskryf en verwerk deur Christa Steyn. U kan dit voor of tydens die erediens gebruik indien u oor die fasiliteite besik. U kan dit ook by ander geleenthede weer gebruik. Ons sal baie bly wees indien ons lidmate die lied kan leer sing. Ons stuur ook later vir julle die bladmusiek en ’n weergawe met orrelbegeleiding.

Ons stuur ook aan u ’n CD met inligting. Daar is ’n powerpoint en ’n Word lêer. Kyk asseblief mooi na die inhoud.

Op die CD is onder andere ’n preekskets deur Dr Johan van der Merwe van Stellenbosch Moedergemeente. Daar is ook enkele liturgiese voorstelle daarby. U kan dit gebruik vir die 29ste se diens.

Die luistersiklus van die Seisoen vind oral uitstekende byval. U kan nou vir al u gemeentegroepe (Bybelstudie, omgee, sel en wyke) die hulpmiddel bestel by Bybel Media. Individue kan die boekies in hulle Bybel plaas en gebruik in hulle stiltetyd.

Baniere en plakate is te bestel by Marina Mentz. (012-3622648/ marina@absamail.co.za )

Kom ons maak vanjaar van ons hervormingssondag ’n geleentheid tot diep besinning oor die waarde van luister na God. Kom ons skerp almal weer ons sensitiwiteit en ons vaardighede op werklik in reaksie op die sprekende God te leef.

Hy praat. Kom ons leef luisterryk.   Bo

 

Nuwe Oos-Kaap Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes

Die SA Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes begin ten minste een nuwe “cluster” in die Oos-Kaap in 2007, moontlik twee. Wat dit so interessant maak, is dat ‘n groot verskeidenheid gemeentes inskakel, t.w. NGK, Luthers e.s.m.  Die vennootskap is daarop afgestem om gemeentes te help groei van instandhouding na missie. Dit geskied op so ‘n wyse dat lidmate bemagtig word om leiding te neem. Besondere terugvoer word van die gemeentes ontvang wat aan die eerste Oos-Kaapse vennootskap (“cluster”) deelgeneem het. Bekendstellingsmateriaal kan van Danie Mouton bekom word, waaronder ‘n bekendstellingsvideo (gratis). Stuur net e-pos aan danie@pehoogland.co.za en meld die naam en adres (en e-pos adres)van jou gemeente.   Bo

 

Opleiding in Alpha-Evangelisasie

Peter Sutton van die Alpha-Kursus SA bied op Saterdag, 4 November 2006 opleiding by PE-Hoogland-gemeente aan wat gemeentes toerus om die bekende Alpha-Evangelisasiekursus aan te bied. Daar word ook aandag aan Alpha vir Gevangenisse gegee. Die Alpha-Kursus word inter-denominasioneel in meer as 160 lande met baie groot vrug gebruik. Dit werk met die beginsels van vriendskap en gasvryheid, en is onder andere baie geskik vir ‘n post-moderne en post-Christelike konteks. Dit word ook met groot vrug in tradisionele gemeenskappe in Afrika gebuik. Die opleidingsprogram begin om 09:00 en duur tot 16:00. Stuur ‘n navraag aan peters@alphasa.co.za as jy belangstel.   Bo

 

ADGO-Nuusbrief vir Hervormingssondag

Die ADGO se taakspan wat werk op prediking se nuutste nuusbrief het die lig gesien, betyds vir Hervormingsondag.  Die tema is “Gereformeerde spiritualiteit en die prediker” en die artikels sluit aan by Hervormingsondag.  Moenie dit misloop nie.  Gaan na www.ngkerk.org.za en klik op “Bronne” en dan op “Eredienste” om die nuusbrief in pdf-formaat af te laai (233 Kb).   Bo

 

Lente in die Teologie

Barnard Steyn vestig my aandag op die volgende indrukwekkende lesing wat Julian muller by die onlangse Excelsus “Lente in die Teologie en Bediening” werkswinkele gelewer het. Klik op hierdie skakel: http://www.julianmuller.co.za/LENTE_IN_TEOLOGIE.doc   Bo

 

Nog Seisoen van Luister-produkte

Hans Steyn van Bybel-Media meld dat ‘n spesiale packet op Woensdag 18 Oktober landswyd na al die gemeentes gestuur is, geadresseer aan die skriba’s. Die pakkie bevat die volgende:

*  Inligting (CD-Rom)

1. ’n Perspektief op Seisoen van Luister en ’n preekskets.

2. Luistersiklushulpmiddel vir individue en groepe om goed te luister na God (Power Point-aanbieding).

* Inspirasie (DVD)

Die luisterlied wat bedoel is om atmosfeer te skep.

Hou die posbus dop. Sondag 29 Oktober gaan ons dié hulpmiddelle oral gebruik.   Bo

 

Nog Bybel-Media nuus

LIG

Hoe gemaak as jou kind kom sê sy/hy gaan skei? Weet jy hoe om 'n eerlike kind groot te maak? In die November-uitgawe van LIG word dié vrae reguit en koelkop beantwoord. LIG het ook 10 planne sodat jy meer tyd saam met jou gesin kan deurbring en 6 stappe vir slimmer spruite. 7de Laan se "Sandra" wys haar sagte kant en voorslagmanne "Neville Meintjies", Nicholis Louw en Luke Watson vertel waarom hulle glo. Ontdek die Lig in LIG - Suid-Afrika se enigste Afrikaanse gesinstyskrif.

Nóg ’n NG Kerk Uitgewers / Bybel-Media publikasie

In die SBG-reeks het die kommentaar oor Numeri – geskryf deur dr PA Verhoef – só pas verkyn. Die kennershand van dr Pieter Verhoef, jarelange dosent in die Ou Testament aan die Teologiese Kweekskool te Stellenbosch, is in hierdie werk duidelik sigbaar.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Alle bestellings: Skakel 0860 26 33 42 of 0860 bmedia (op jou selfoon) – DVD’s, CD’s, boeke, kommentare, kategesemateriaal, inligtingspamflette en katalogi.

Méér inligting op tuisblad: www.bmedia.co.za   Bo

 

Studietoer na die VSA: 12 November - 12 Desember 2007 onder leiding van Malan Nel

Kan ons iets by gemeentes in die VSA leer? Ek antwoord hierdie vraag sedert 1986 toe die eerste studietoer met 49 predikante begin het. Hierdie is nommer 8 en ek is oortuig dat dit een van die rykste ervarings van jou bediening kan wees - soos vir die meeste wat al op so 'n studietoer was.

Besoeke aan:
* 21 plaaslike gemeentes (waarvan ek van die meeste hulle bediening vir 25 jaar en meer monitor) met insette van hulle leiers, 
* 6 Teologiese Seminaria met insette en perspektiewe van 14 teologiese leiers in hulle vakgebiede en
* byna daaglikse evaluering en gesprekke as toergroep
kan mos niemand onaangeraak laat nie.

Ek is oortuig dat die breë en gebalanseerde blootstelling nodig is wanneer iemand die VSA besoek. Eensydigheid in daardie groot land is nie moeilik nie.

Vir meer inligting kontak Malan Nel by m.mcnel@mwebbiz.co.za.

Malan Nel
2006 10 13
Pretoria   Bo

 

Dringende Gebedsversoek: Tobie en Annelie de Wet uit Japan

Lees gerus in die aanhegsel van Tobie en Annelie se dringende gebedsversoek oor hul toekoms in Japan. Hulle moet ‘n groot en baie sensitiewe besluit neem wat pertinente gevolge vir hulself en die toekoms van hul bediening, asook die toekoms van die Japan Missie het. Dit moet geskied in die konteks van ‘n ander kultuur waar mens jouself baie mooi moet posisioneer - veral as “buitestander” bitter, bitter moeilik.   Bo

 

Gratis Rekenaargrafika

Rethie van Niekerk laat weet dat www.avisualplanet.com baie gratis grafika het wat mens kan aflaai nadat jy jou e-pos adres verskaf het (wat moontlik kan beteken hulle sal vir jou reklame stuur). Kyk gerus daarna en laat weet of dit help.   Bo

 

‘n Vaste datum vir Projek Winterhoop

Johan Krige, koördineerder van Projek Winterhoop skryf: Dit blyk in gesprek met van die deelnemers en dat ons Winterhoop aan ‘n vaste datum elke jaar moet koppel. (in plaas van aan Pinkster wat elke jaar wissel).  Junie is gewoonlik die maand waarin die groot koue kom. Daarom gee ons kennis dat ons die eerste 20 dae in Junie aan Winterhoop gaan afstaan. Die amptelike datum sal dus wees: 1 tot 20 Junie 2007

Ek hoop dit is betyds vir almal se kalenders.   Bo

 

Aan: Die Orrelis

Christiaan Carstens van Humansdorp skryf die volgende aan gemeentelike orreliste:

Beste Kollega-op-die-orrelbank

Die Suid-Afrikaanse Kerkorrelistevereniging (SAKOV) gee twee keer ’n jaar ‘n nuusbrief uit ("Vir die Musiekleier") waarin ons o.a. "musikale" nuusbrokkies uit die onderskeie gemeentes publiseer. Dit sluit in nuus oor interessante eredienste waarin musiek ’n belangrike rol gespeel het, konserte, kerkkoorprojekte, orreliste, nuwe komposisies, orrelrestourasies, nuwe orrels, verjaardagvieringe van gemeentes ens. – enige projek waarin veral kerkmusiek en die orrel sentraal staan.

    Om egter ’n interessante nuusbrief saam te stel, het ons u bydraes BAIE nodig. Programme, datums, redes vir projekte, inligting oor kunstenaars, venue, is van besondere belang. Gee alle interessante brokkies deur. Hoe meer inligting u gee, hoe lekkerder vir dié wat lees. Enige (geskandeerde) foto’s is ook welkom.

    U kan die inligting deurstuur na cenacarstens@absamail.co.za OF Posbus 164, JEFFREYSBAAI 6330 om my teen Vrydag 27 Oktober te bereik.

    Ek hoop om spoedig van u te hoor.

    Sterkte met die voorbereidings vir Hervormingsondag en die Kerssangdienste wat om die draai is.   Bo

 

Pamflet oor vergifnis

CLF het pas ‘n pragtige pamflet gepubliseer wat handel oor vergifnis, iets wat elkeen van ons ten minste een keer in ons lewe in die oë moet kyk.  Bestel gerus hierdie pamflet by CLF deur ‘n e-pos te stuur na order@clf.co.za of stuur ‘n faks na (021) 864-3678.  Jy kan ook ‘n volledige katalogus bestel met al die gratis pamflette wat CLF bied.   Bo

 

Oriënteringskursus: Toerustingsburo Interkulturele Werkers (TIW) Hugenote Kollege

Maak asseblief die volgende oriënteringskursus vir voornemende sendelinge na die buiteland in u gemeente en gemeenskap bekend

    Die breë doel van die kursus is om vir voornemende sendelinge ʼn oorsig te gee van enkele van die belangrikste sake wat hulle aandag, tyd, geld en studie sal vereis ten einde ʼn sinvolle interkulturele bediening te verseker.   Na afloop van die oriënteringskursus behoort die voornemende sendelinge onder andere:

*  Hulle roeping en die implikasies daarvan duideliker te verstaan en te waardeer;

*  Groter insig te toon in die aard van God en die Kerk se sending in die wêreld;

*  Die aard, werking, funksie en invloed van kultuur te verstaan en in die lig daarvan areas geïdentifiseer het waaraan hulle aandag (kennis, houding, vaardighede) sal moet gee ten einde ʼn optimale interkulturele bediening te verseker;

*  ʼn Duidelike beeld te hê van wat hulle by die binnetrede van vreemde nuwe kultuurgemeenskappe moet wees en moet doen om te verseker dat vertroue en gemeenskap geskep word, die volle potensiaal van die werker en die gemeenskap tot ontplooiing kom en volhoubaarheid gedien word;

*  Gemotiveerd te wees om aan die hand van riglyne, die uitdagings wat interkulturele kommunikasie aan hulle stel,  die hoof te bied;

*  Begrip te toon vir verskillende psigiese, emosionele of geestelike ervaringe wat hulle persoonlik, hulle eggenote en gesinne tydens die interkulturele bediening mag ervaar en te weet hoe om dit van die aanvang af sinvol te hanteer sodat hulle, hulle eggenote en gesinne optimaal kan funksioneer in die interkulturele opset.

*  ʼn Oorsig te hê van al die praktiese voorbereiding en reëlings wat getref moet word voordat ʼn sendeling na die buiteland vertrek.

Wanneer             :  24 November – 3 Desember 2006

Waar                   :   Wellington

Sluitingsdatum  :  10 November 2006

Taal:                       Afrikaans/Engels

Inskrywingsvoms en navrae:  Dr. R. van Velden, Hugenote Kollege, Posbus 16, Wellington, 7654.  Tel. 021-8730028(k); 0828574368;    E-pos:  tiw@hugenote.co.za   Bo

 

Vakature: Jeugwerker (Kontrakpos) NG Gemeente Oudtshoorn Park

 (Die kontrakperiode is twee jaar hernubaar na die eerste jaar)

Oudtshoorn Park is 'n gemeente met 1071 belydende lidmate en 320 dooplidmate wat ook 'n hoërskoolkoshuis insluit. Die gemeente beskik oor twee

 leraars.

VEREISTES:

*  'n B Diac graad/diploma of toepaslike ander kwalifikasie word vereis.

*  'n Passie om kinders en jongmense te vorm om dissipels van Jesus Christus te wees

*  'n Gawe om jongmense en kinders te begelei en te betrek.

*  Die vermoë om in spanverband binne die gemeente en die gemeenskap te werk.

Moet oor eie vervoer beskik

VERANTWOORDELIKHEDE:

*  Die persoon is verantwoordelik om die jeugbediening en aktiwiteite in samewerking met die Jeugkommissie te organiseer, aan te bied en uit te bou.

*  Administrasie en organisering van jeugaktiwiteite.

*  Skakeling met skole en opleiding van jeugleiers.

 (Die bestaande posbeskrywing is op aanvraag beskikbaar) VERGOEDINGSPAKKET:

“n Markverwante pakket is onderhandelbaar.

AANSOEKE:

Skriftelike aansoeke (voor of op 10 November 2006) vergesel van ‘n volledige CV moet gerig word aan: Die DVK-voorsitter, NG Gemeente Oudtshoorn Park

Posadres: Buitekantstraat 200 of Posbus 775, Oudtshoorn  6620 of

E-pos: ngpark@eject.co.za; Tel en faks: (044) 272 2719 

NAVRAE:

Mnr André Retief  044 272 5811 (w) 044 272 8295 (h)

Ds. Jaco Classen 044 279 2230 of 083 268 2482   Bo

 

Paddastories

Onthou julle nog hoe sinodegangers by Algemene Sinode 2004 behoorlik geskaterlag het oor die volgende Wilde Woordeboek Paddastories:

* Paradoks - die honde wat jou tuin padda-vry hou

* Parallel - wat oorbly as die hond sy werk gedoen het

* Parapleeg - wat die hond met die padda doen

* Paradigma - waarmee die padda se lot besing word

* Para-medic - iemand wat probeer om die padda se lewe te red

* Parafilie - die geneigdheid om so ‘n arme padda jammer te kry

* Parabool - die padda se laaste sprong om aan die hond te probeer ontkom

* Paragorie - só voel die padda nadat die hond hom gebyt het

* Parafrase - die padda se laaste woorde

* Paragraaf - waarmee die padda te ruste gelê word

* Para-shute - dit was toe die genadedood

* Paradys - waar die padda hopelik beland het

* Paraklese - troos aan die agtergeblewe paddas

* Paralaks - ‘n lui padda

* Paranoia - vroulike padda in die ou bedeling

* Paddastoel - ‘n moderator-padda

* Paranimf - padda met ‘n alternatiewe oriëntasie

* Paraffien - ‘n padda se gereelde dop

* Mamparra - ‘n tienerpadda!

* Brulpadda - ‘n kwaai sinodeganger voor ‘n mikrofoon

* Parasiet - plek waar die padda ‘n rukkie gaan sit

* Parallelogram - die opskrif op die padda se graf

* Para-letic” - wanneer ‘n onfikse padda klaar ge-gym het

* Parafinalia - nou is ons klaar met die paddastories!

 

 

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Bo