NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 4  -  Nommer 11  -  1 Desember 2006  -  nuus@ngkooskaap.co.za

 

Teken in Beindig intekening

 

 

INHOUD

 

WD Jonker Gedenklesing

Week van Gebed 2007

Wanneer n kind jou dankbaar in die o kyk...

Toerusting van lidmaat-leiers om onder kerklike toesig bedieningshulp te verleen

Sinodale Pos: Direkteur Kommunikasie en Begeleiding

Jeffreysbaai se eie drie tenore

Stand van die gesprek oor kerkhereniging

Die Anglikaanse Leraar van Bagdad vertel

n Aangrypende gebed

Godsdiens-aktueel: Kerk moet veg vir vroue, kinders

HIV en VIGS - Wreldraad van Kerke vra vir algemene toegang tot behandeling

Bybel-Media Nuusbrief

Nuwe publikasies van Bybelkor

Woordwyser Bybelleesprogram vir 2007 nou beskikbaar

Kamers vir studente

Our Father who does art in heaven

 

WD Jonker Gedenklesing

Lees prof Flip Theron se besondere voordrag tydens die eerste WD Jonker gedenklesing. Klik hier om die artikel te lees. Bo

 

Week van Gebed 2007

Die onderwerpe vir die Week van Gebed 2007 is op die web beskikbaar. Lees hieronder in die mededeling van Bybel-Media meer hieroor. Intussen kan jy hierdie skakel vir die volledig-uitgewerkte onderwerpe klik. Bo

 

Wanneer n kind jou dankbaar in die o kyk...

Ds Barnie Olivier van die Evangelies-Gereformeerde Kerk te Willowmore skryf:

As hanteerder van die sopkombuis by ons kerk, is dit vir my 'n groot voorreg om u sekere inligting te kan gee, ek gee gereeld kwartaalliks 'n verslag aan ons plaaslike NG Kerk deurdat hulle ook by die projek betrokke is, inteendeel is dit 'n interkerklike projek, wat ek dan hanteer.

Met hierdie projek het ons werklik begin besef hoe arm ons gemeenskap werklik is en met die uitdeel van die sop kan ons net getuig van absolute dankbaarheid wanneer 'n kind jou in die o kyk en net s dankie dominee vir die sop.

Van die onderwyseresse het al ook hulle dank kom uitspreek vir dit wat ons as kerke ook bereid is om te doen, asook wanneer ouers 'n mens stop langs die pad en net dankie s dat daar na hulle kinders omgesien word, dan bemoedig dit my net weereens om aan te hou met die projek. Ons wou al op 'n stadium ophou met die projek omdat dit so groot begin word het. Ons gee op hierdie stadium vir 540 kinders twee keer per week sop, so u kan sien dat dit nogal baie is. Waar ons werklik net vir 350 kinders kan sop gee.

Maar deur die genade van die Here kan ons aangaan en is ons al vir die laaste 5 jaar daarmee besig, die Here het nog altyd fondse beskikbaar gestel, of sopbene of vleis of wat ook al ons kry redelike hulp vanuit die gemeenskap, besighede en boere.

Hiermee wil ons dan ook net weereens vir die NG. Kerk baie dankie s vir hulle aandeel ook in hierdie verband.  Sonder u hulp sou ons al lankal moes stop. nogmaals baie dankie.

Namens die Leraars kring van Willowmore. NG Kerk, Frank Coulson Memorial Congregasional kerk, VGK, CVK. en die EGK.

Ds. A.B.Olivier Evangelies-Gereformeerde Kerk
Willowmore.
Bo

 

Toerusting van lidmaat-leiers om onder kerklike toesig bedieningshulp te verleen

In die vorige uitgawe van OosKaap eNuus het ons van hierdie opwindende verwikkeling vertel. Dit behels die toerusting van goedgekeurde lidmaatleiers in gemeentebou, en pastorale sorg en/of prediking om op hierdie terreine (prediking en pastorale sorg) bedieningshulp in gemeentes te verleen. Klik hier vir volledige inligting.

Intussen is meer gedetailleerde datums vir die toerusting van die opleiers (predikante, soos aangewys deur ringe) deur prof Malan Nel beskikbaar gestel:

Gemeentebou:
Week 1: 26 Febr - 01 Maart 2007.
Week 2: 25 - 28 Junie 2007.

Prediking:
Week 1: 26 - 29 Maart 2007
Week 2: 16 - 19 Julie 2007

Pastorale sorg:
Hierdie opleiding word deur 'n ander dosent as prof Nel aangebied. Die datums sal later aangekondig word.

Let wel: Hierdie datums vervang die wat voorheen gekommunikeer is.

* Maak n knoop in jou oor: hierdie sal vorentoe een van die mees betekenisvolle aksies in ons sinodale gebied blyk te wees. Bo

 

Sinodale Pos: Direkteur Kommunikasie en Begeleiding

Die Sinodale Kommissie het op 23 November 2006 die pos vir n Direkteur Sinodale Kommunikasie en Begeleiding goedgekeur. Die gedagte aan so n pos het gegroei uit personeelbeplanning deur die SK-Dagbestuur onder leiding van Johan Kotze, fasiliteerder van Buvton. Bo

 

Jeffreysbaai se eie drie tenore

Lettie de Kock van die NG Kerk Jeffreysbaai skryf:

Musiekliefhebbers kan uitsien na n feesseisoen vol pret en vermaak. Baie kunstenaars wat in Jeffreysbaai in draai maak is reeds aangekondig.

Die jongste toevoeging tot die lys is ONS EIE DRIE TENORE wat Woensdag 20 Desember 2006 om 19:00 Kompleks, H/V Torchwood en Olienhoutstraat,  van die  NG Gemeente Jeffreysbaai optree

Phillip Kotze, Chris Coetzer en Du Preez Stoltz maak tans die sanggroep uit en sing reeds sedert 2004 die land an die brand.

Phillip Kotse het so onlangs as 2005 hier saam met sy vrou Ella opgetree en het musiekliefhebbers in vervoering gehad met hul optrede, Phillip is ook die langs singende lid van die groep  en is reeds sedert 1997 by die groep betrokke. Chris Coetzer en Phillip en Jannie Moolman het saam opgetree tot 2004 en na Jannie die groep verlaat het het Du Preez Stoltz lid van die trio geword.

Al drie sangers tree ook as soliste op wanneer die geleentheid hom voordoen.

Toegang is slegs R40.00 per persoon en gebeur dit nie dikwels dat sulke gehalte kunstenaars teen so min gehoor kan word nie voorwaar n geleentheid om nie mis te loop nie.

Navrae: Gideon Rossouw 042 296 2459 / Johann Reichert  084 208 6202 Bo

 

Stand van die gesprek oor kerkhereniging

Mens kan jouself glad nie op hoogte van die gesprek oor kerkhereniging ag as jy nie die jongste Kerkbode (24 November) gelees het nie. n Baie werklikheidsgetroue beeld oor die verskillende menings word weergegee. Daar word ook belangrike inligting met die oog op Wreld-Vigsdag (1 Desember) gegee.

Ek moet s Kerkbode slaag uitmuntend daarin om werklik n gespreksforum te wees vir lidmate en kerkleiers van allerlei oortuigings. Dit is n ruimte waarbinne mense met wyduiteenlopende standpunte mekaar kan ontmoet, leer ken, verstaan en waardeer.

Teken gerus in. Jy kan natuurlik ook Kerkbode op die web besoek. Bo

 

Die Anglikaanse Leraar van Bagdad vertel

Tydens n konferensie wat ek verlede week bevoorreg was om in Londen by te woon, vertel die Anglikaanse leraar van die St Georges gemeente in Bagdad, Andrew White, hoe die hele leke-leierskap van die gemeente vermoedelik doodgemaak is. Volgens berigte wat hy ontvang het, is hulle op 13 September aangeval op die gevaarlike pad tussen die Irakse stede Ramadi en Falluja en het toe vermis geraak. Die groep het teruggekeer van n opleidingsessie wat hulle met die oog op n evangelisasieprojek aangebied het.

Dit is inderdaad gevaarlik om n Irakese Christen te wees. Veral die area rondom Ramadi en Falluja waar die groep waarskynlik ontvoer of gedood is. Aangesien geen versoek om n losprys ontvang is nie, skakel dit waarskynlik die moontlikheid van ontvoering uit, s White.

Hy dink dikwels aan die saddest evangelist in die hele Bybel, Jona, wat sy bekeringsboodskap in hierdie deel van die wreld gebring het. En hoe effektief die kortste bekeringsboodskap ooit destyds ontvang is. Mense het in stringe tot bekering gekom en die ramp in Nineve is afgeweer. Te midde van die hedendaagse verwoesting in hierdie landstreek sou mens wat wou gee om die heling van die evangelie oral te sien posvat. n Draai na die Here en die soeke na sy vrede. Ja, wat hom dikwels staande hou, lag hy goedig, maar met dodelike erns, is die feit dat die Seun van die Mens, Jesus, vir die eerste keer in die omstreke van Irak aan die profeet Danil verskyn het. Dis lank voordat Hy in Betlehem in die krip sy opwagting gemaak het - iets wat sy Joods-Palestynse kollegas maar swaar sluk. Die aanskoue van Jesus op die troon, Een soos die Seun van die Mens, soos Danil dit reeds beskryf, dit is vandag nog die krag en hoop wat hom soggens kan laat opstaan.

White vertel hoeveel openheid daar vir die evangelie in Irak is. Die swaarkry en intense spanning skep die behoefte om die boodskap van Jesus Christus te ondersoek. Maar die besluit om Jesus te volg, is vir Irakese eintlik n keuse tussen lewe en dood. Ook onder die soldate van die Westerse alliansie is daar n diep geestelike honger. White vertel hoedat die weeklikse eredienste net langer en langer word. Toe dit na vyf ure se kant toe staan, toe gee ek op, Ek kan nie meer nie. Maar die erediensgangers hou weekliks net op hulle eie aan - hulle sing, bid, vrae vra, ondersteun mekaar, en gaan net nie huis toe nie. As jy in gedagte hou dat dit tot 3 ure kan neem om by die kerk te kom, deur al die kontrolepunte, kan jy mense ook nie kwalik neem nie. En ja, in die erediens - so getuig hy - aanskou ons die Seun van die Mens en word sy teenwoordigheid vir ons n besondere werklikheid. Jesus is daar en Hy werk onder ons en met ons.

Naas sy gemeentelike bediening is White ook die uitvoerende leier van die Foundation for Reconciliation in the Middle-East (FRME), n organisasie wat hom beywer om mee te werk aan die komplekse soeke na vrede in Irak, Israel en Palestina. Volgens hom het die Oslo-vredesproses in die Midde-Ooste misluk omdat dit volledig op sekulre beginsels gebaseer was. Die Midde-Ooste is n intense religieuse deel van die wreld. Hoe kan jy sekulr oor Jerusalem ooreenkomste wil sluit asof heilige plekke nie polities van belang is nie, vra hy retories? FRME werk hard daaraan om godsdiens in die vredesproses tot sy reg te laat kom. Hy dink glad nie n tipiese Westerse demokrasie sal in die Midde-Ooste slaag nie, hoewel demokratisering in n eiesoortige gestalte vir die streek belangrik is.

Andrew White is n groot man - lank, bre skouers, nr 16 skoene, reuse hande, in sy vroe veertigs. En tog dra hy ook gebrokenheid in sy eie liggaam rond. Spierdistrofie beteken dat die kierie altyd byderhand is, en hy was al telkens weens uitputting en aftakeling gehospitaliseer. Miskien is dit wat hom so vreesloos, dapper en doodsveragtend laat optree - sy minagting van persoonlike veiligheid in die soeke na vrede het hom al die hoogste toekenning vir dapperheid van die koalisielande besorg. Andrew White weet immers: daar is nie baie tyd nie. Bo

 

n Aangrypende gebed

Tydens dieselfde Londense konferensie vertel n groepie Christene van Libanon hoe dit met die evangelie in hulle land gaan. Die bekommernis staan behoorlik afgeteken op hulle gesigte: net die vorige dag is n lid van die Libanese kabinet in n sluipmoordaanval gedood. Hulle hou n koerant omhoog waarin groot letters op die voorblad die moontlikheid van n burgeroorlog in Libanon uitspel.

Hoe geteisterd kan n land wees? Die Libanese vertel van die Israelse aanvalle op hul land vroer vanjaar, die verwoesting, ontworteling en chaos wat dit veroorsaak het. Hulle pyn hang ast ware tasbaar in die vertrek, dit word ns pyn.

Aan die einde van hul vertelling kom n Christen-Jood na vore, iemand wat aktief evangelisasiewerk in Israel doen. Hy kom om vir die Libanese te bid, sy Arabiese broers en susters in die Here. Hulle vat hande en hy begin bid. Ek luister verstom na die Hebreeuse woorde van die gebed. Hier word een van die grootste klowe van verskeurdheid en vyandskap in menseheugenis oorgesteek. Kan jy jou indink watter geweldige effek dit het as n Jood in Hebreeus vir Arabiere bid? Grense wat duisende jare oud en is en deur menigte bloedige konflikte en intense haat geskep is, word in een oogwink deur die evangelie weggevee!

Verstommend genoeg herken ek n paar van die woorde: ons Joodse vriend bid vir die shalom (vrede) van die Here, vir sy gesed, sy liefde en trou in die Midde-Ooste. Hy vra dat God die nageslag van Abraham in Jesus aan mekaar sal verbind en met mekaar sal laat versoen.

Binne n oogwink word dit een van die mees besondere oomblikke in my lewe. n Demonstrasie van die krag van die evangelie. Vir die res van die dag bly n gebed vir die oorsteek van die grense tussen mense in ons eie land en kerkfamilie in my gedagtes. Bo

 

Godsdiens-aktueel: Kerk moet veg vir vroue, kinders

In ds Elsje Bchner se Godsdiens-Aktueel rubriek in Beeld van 27 November 2006 skryf sy die volgende:

Die lug is reeds vol Kersfees- vierings, maar daar is ongelukkig twee ander datums op die kalender wat hier aan die einde van November en begin Desember gevier word. Ek kan nie anders as om vier tussen aanhalingstekens te skryf nie, want dit is twee somber datums en allermins datums waarop daar fees gevier kan word. Dit is eerder dae waarop die wreld bewus gemaak word van groot gebrokenheid te midde van hierdie feestyd.

Wreldvigsdag is op 1 Desember en geniet baie aandag in die media en ander sektore. Dit is oor die ander tydperk waaroor ek wil praat.

Van 25 November tot 10 Desember is n 16 dae lange veldtog teen geweld teen vroue en kinders. Hoe ironies is dit nie? Vroue en kinders is s onveilig dat daar n veldtog moet wees om mense van hierdie stuk ironie bewus te maak en te vra dat dit moet stop en dit gedurende die Kersseisoen!

Die verkragtings- en molesteringsyfer in ons land is skrikwekkend hoog. Voeg daarby die verbale en fisieke geweld wat baie vroue en kinders in hulle eie huise moet verduur en die algemene misdaad in ons land kry n ander gesig. Die land gons op die oomblik oor die misdaad en geweld.

Maar oor hierdie misdade teen vroue en kinders is daar n stilswye. Ons praat al makliker oor MIV/vigs, maar verbale, seksuele en fisieke geweld is steeds taboe onderwerpe.

Net soos die sakesektor, gemeenskappe, die kerk en die staat besig is om hande te vat teen misdaad, moet daar hande gevat word teen hierdie euwel. Ek kry die indruk dat die kerk half onhandig is om hieroor leiding te gee.

n Dominee s nou die dag aan my dat ons vroue oor hierdie sake moet praat, want hy kan nie.

Ek stem nie saam nie. Ons het juis sterk manstemme nodig wat van die kansel af sal preek oor hoe jy jou lewensmaat of enige vrou hanteer en wat respek en liefde regtig beteken.

n Man wat vir n ander man s:

= Jy maak nie neerhalende of seksistiese grappies oor vroue nie;

= Jy sien nie jou vrou met die plathand reg omdat sy volgens jou (en jou interpretasie van die Bybel) onderdanig moet wees nie;

= Jy takel ook nie jou vrou emosioneel af en vertel haar hoe sleg en nutteloos sy is nie (woordgeweld en vuisgeweld l op dieselfde vlak);

= Jy verkrag nie n vrou om jou luste te bevredig nie;

= Jy raak nie op n seksuele manier aan n kind nie.

= n Man wat dit s omdat hy die Woord van God reg hoor.

Die kerk is sekerlik op n pastorale wyse betrokke by vroue en kinders wat langs die pad seergekry het onder die hande of woorde van mense wat dink manlikheid l in fisieke krag en mag. Maar die kerk sal ook moet begin preek hieroor. God is nie stil nie, Hy praat baie duidelik in Sy Woord oor grense, regte, liggaamlikheid, sonde, ware liefde en ouers se verantwoordelikheid.

Iewers langs die pad het baie mites oor vroue, verkragting, die reg om nee te s, kinders wat nie gehoor mag word nie en seksuele onreinheid kom nes maak in ons geloofslewe.

Nou is dit tyd om weer te hoor wat God regtig te s het!

= Ware liefde handel nie onwelvoeglik nie. Nie tussen man en vrou nie, nie tussen ouers en kinders nie, nie tussen vriende nie

= Eer jou vader en moeder beteken nie dat n kind moet stilbly oor dinge wat verkeerd is nie.

= Ouers het die verantwoordelikheid om kinders groot te maak volgens God se spelrels vir die lewe.

= God is baie duidelik in Sy Woord oor die grense wat daar in seksuele verhoudings behoort te geld.

= Kinders het ook die reg om grense te stel en grense is daar om gerespekteer te word.

= In Ester 1:12 lees ons hoe Vasti ook nee ges het toe iemand haar wou misbruik. Sy was nie gewild daaroor nie, maar sy het reg opgetree.

Dit is tekste soos hierdie wat kan help om vroue en kinders veilig te maak sodat ons weer kan feesvier. Kom ons preek daaroor!

(Ds. Elsje Bchner is leraar van die NG gemeente Lux Mundi en lid van die NG Kerk se Algemene Sinodale Moderatuur.) Bo

 

HIV en VIGS - Wreldraad van Kerke vra vir algemene toegang tot behandeling

In hierdie dokument, opgestel deur dr Nelis du Toit na aanleiding van n verklaring deur die Wreldraad van Kerke, word gemeentes en kerke opgeroep tot praktiese aksie rondom HIV/Vigs:

Every person living with HIV and AIDS should have access to the treatments made available by medical science and churches must advocate for this to happen, said the World Council of Churches (WCC) central committee in a statement adopted at a meeting that ends today. The statement also challenges churches to a greater commitment in fighting the pandemic and welcoming positive people into their communities.

"Faith-based communities have a responsibility to advocate that antiretroviral treatments as well as treatment for other opportunistic infections be made available and accessible to all" who need them, the WCC central committee statement affirms. "For the first time ever, the world possesses the means to reverse the global epidemic," it notes.

The leadership of the churches is encouraged "to exercise their role as advocates for just policies and to hold governments accountable for their promises". In particular, the statement further "calls on the G8 governments to adhere to their promises of funding and response to reach universal access to treatment, care and support by 2010".

The private sector, especially pharmaceutical companies, are requested "to invest in needed research" and "to ensure that their drugs for treating HIV are available at low prices in low- and middle-income countries".

Precious members of the community

The WCC central committee acknowledges that "while the churches have been on the front line of care and support for people affected by the pandemic, many of us have also been complicit in stigmatizing and marginalizing people living with HIV and AIDS".

It therefore encourages churches "to continue to play a critical role in overcoming the pandemic through responses that are tempered by compassion and qualified by competence". Among those, it mentions "providing comprehensive and evidence-based information on prevention of HIV transmission," as well as "ensuring access to voluntary and confidential counseling and testing".

The WCC central committee also calls on churches and Christians "to promote greater and more meaningful involvement and participation of people living with HIV and AIDS," as well as "the acceptance by the churches of persons living with HIV and AIDS". They are "precious members of the community," the statement affirms.

Ongoing reflection

The statement further recognizes that there are "aspects of the church response to HIV and AIDS about which there is continual disagreement".

Therefore, while acknowledging the "lifesaving responsibility of all to protect themselves through practising abstinence outside of marriage, fidelity in marriage and a healthy way of life including rejection of drug abuse", it also calls for "ongoing ecumenical reflection" on "the response to those who, contrary to the church witness, engage in high-risk sexual activity or drug use, including the appropriate means of prevention".

The WCC central committee urges churches to promote "deeper theological and ethical reflection on HIV and AIDS," as well as "open and inclusive discussions on issues related to sexuality, gender-based violence and intravenous drug use to empower individuals and communities to be less vulnerable to HIV".

AIDS, which causes 8000 deaths a day and has left 13 million children orphaned, "remains a serious threat to humanity". The fact that many are still "ill-informed" and thus "not equipped to prevent this eminently preventable disease" makes it "obligatory to engage in and work to overcome the viruses of ignorance, silence and fear".

The "Statement on churches' compassionate response to HIV and AIDS" is the third issued by the WCC central committee in its history. The first one was adopted in 1986 and the second in 1996.

The central committee "Statement on churches' compassionate response to HIV and AIDS" is available at:

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/geneva-2006/reports-and-documents/first-report-of-the-public-issues-committee.html#c10110

More information on the WCC Central Committee meeting is available at:

http://www.oikoumene.org/en/events-sections/cc2006.html

Information on WCC work on HIV/AIDS is available at:

http://wcc-coe.org/wcc/what/mission/hiv-aids-e.html

Information on the Ecumenical HIV and AIDS Initiative in Africa (EHAIA) is available at:

http://wcc-coe.org/wcc/what/mission/ehaia-e.html Bo

 

Bybel-Media Nuusbrief

Ds Hans Steyn verskaf die volgende inligting:

Bestellings vir 2007-Jaarboek

Het jou gemeente al 'n bestelling vir die 2007-uitgawe van die Jaarboek van die NG Kerke geplaas? Skakel Esther van Biljon  vandag nog TOLVRY by 0860 26 33 42 om die Jaarboek 2007 te bestel. Die Jaarboek is 'n onontbeerlike hulpmiddel vir kerkkantore en leraars in die uitvoering van hulle dagtaak en hulle kommunikasie met ampsdraers en gemeentes in die NG Kerkfamilie.

Bestellings vir kategesemateriaal

Alle gemeentes het reeds Jeugfokus se katalogus vir 2007 ontvang wat n wye verskeidenheid produkte vir kategese en jeugbyeenkomste bevat. Ons vestig kategete se aandag op Susan Fourie se Lesse wat leef vir graad 1 tot 6 en haar Tienertoppix-reeks vir graad 7s. Bestel by 0860 263342 (BMEDIA)

Wreld-vigsdag: 1 Desember

Met die Kruispad-projek lewer Bybel-Media/Mema-Media n belangrike bydrae om inligting oor MIV n die evangelieboodskap aan alle gemeenskappe oor te dra. Di projek is in 2004 begin en di drama op DVD - is alreeds in ses tale vervaardig. Bestel jou gemeente se kopie by die onderstaande bestelnommer en help s om noodsaaklike inligting na alle gemeenskappe uit te dra.

Week van Gebed 2007

Dit is 'n goeie gebruik dat gemeentes in die NG Kerkfamilie elke jaar begin met 'n Week van Gebed. Vir 2007 word by hierdie gebruik aangesluit. 'n Taakgroep van die nuutgevormde Verenigde Diensgroep vir Diensgetuienis, - 'n gesamentlike struktuur van die NGK, NGKA, RCA en VGKSA - het die reeks beplan.

Die reeks handel oor gedeeltes uit die Kolossense brief. Daarin word verskillende fasette van die gemeente se bediening en roeping in die wreld aan die orde gestel.

Die volledige reeks, ook met liturgiese voorstelle, is elektronies beskikbaar by die volgende adresse:

www.bmedia.co.za aflaaibare produkte

amanda@clf.co.za

Harde kopie, in Afrikaans, Engels, Sotho of Xhosa, kan bestel word by tel 021 873 6972 of CLF, Privaatsak X19, Wellington, 7654

Leraars word dringend versoek om ook hulle kollegas, wat dalk nie e-pos fasiliteite het nie, te help om die reeks in die hande te kry. Kom ons maak van die Week van Gebed 2007 'n mooi saamwerkgeleentheid tussen sustergemeentes in die NG Kerkfamilie.

Die reeks is moontlik gemaak deur die medewerking en finansile ondersteuning van Bybel-Media en die Christelike Lektuurfonds.

LIG: ons Gesinstydskrif

Met die Desember 2006/Januarie 2007-uitgawe trek LIG n nuwe baadjie aan. Nuwe rubrieke vir die pas en ook oupas & oumas dra daartoe by dat LIG nou sy naam as gesinstydskrif waarlik gestand kan doen. Manna vir Ma n eksklusiewe rubriek deur die skrywer Cheri Fuller motiveer en inspireer mas. Ontdek die Lig in LIG Suid-Afrika se enigste Afrikaanse gesinstydskrif.

Handleiding vir korttermynuitreike nou beskikbaar op Internet

Dr Nico Mulder se handleiding vir korttermynuitreike vanuit plaaslike gemeentes is nou beskikbaar op Bybel-Media se webblad as n aflaaibare produk. Die titel van die boek is: Gaan dan (Handleiding vir Korttermynuitreike). Dit is n baie volledige gids vir plaaslike gemeentes wat spanne stuur op korttermynuitreike na verskillende dele van die wreld. Gemeentes kan baie van die foute wat op sulke uitreike gemaak word vermy deur kennis te neem van hierdie publikasie, en kan terselfdertyd die effektiwiteit van hulle uitreike dramaties verhoog. Dr Mulder is tans predikant in Kanada en neem daar leiding op sendingterrein. Hy was studenteleraar op die kampus van die Noordwes Universiteit van 1990 tot 2003, waar hy sedert 1991 korttermynuitreike na die binne- sowel as die buiteland gekordineer het.

Besoek die webblad van Bybel-Media en klik op aflaaibare produkte.

Internet-aankope met Kredietkaart:

Met die gerief van die internet en jou kredietkaart kan jy nou alle produkte wat op Bybel-Media webwerf te koop is, bestel en dadelik met jou kredietkaart betaal. Di diens is pas geaktiveer en nou is inkopies by Bybel-Media webblad n vreugde.

Bybel-Media kry almr momentum:

Gedurende 2006 het Bybel-Media heelwat vernuwings - en ook besondere groei - beleef. Nuwe produkte is ontwikkel, mooi projekte is begin, samewerking met al die kerk se taakspanne (of kommissies) is op dreef, die direkte bestelnommer werk puik by Bybel-Media Handel, die Bybel-Media webwerf verbeter elke week en ng mr positiewe dinge kan gelys word.

MAAR ... onthou die fokus van Bybel-Media is om jou bedieningsvennoot te wees. Ons wens is dat ons nog beter diens kan lewer in 2007 en sodoende die vennootskap kan verstewig.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Alle bestellings: Skakel 0860 26 33 42 of 0860 bmedia (op jou selfoon) DVDs, CDs, boeke, kommentare, kategesemateriaal, inligtingspamflette en katalogi.

Mr inligting op tuisblad: www.bmedia.co.za Bo

 

Nuwe publikasies van Bybelkor

Ontmoetings met die lewende God

Hoe God ons roep, nuut maak en stuur...Coenie Burger

Hierdie uitsonderlike Bybelstudiepakket oor die wil en plan van God met elke gelowige se lewe het pas by Bybelkor verskyn. Dit bestaan uit 'n boek van Coenie Burger, Ontmoetings met die lewende God, 'n deelnemersgids geskryf deur Nico Simpson en 'n DVD wat gesprekke bevat met Coenie Burger oor elke hoofstuk van sy boek. Dit is veral geskik vir Bybelstudiegroepe en kleingroepe.

As ons werklik ons roeping wil hoor en ons lewe lewe as 'n roepingsantwoord voor die Here wil leef, behoort ons voortdurend met drie lewensvrae besig te wees: (1) Wie is God en hoe kan ek in 'n sinvolle verhouding met Hom leef? (2) Wie is ek presies en wat moet ek met my lewe doen? (3) Waaroor gaan die lewe daar buite en hoe kan ek 'n sinvolle bydrae maak?

n Leierspakket wat n dubbele DVD, een deelnemersgids en een handboek insluit, kos R150.40. n Deelnemesrpakket wat 8 eksemplare van die deelnemersgids insluit, kos R139.72. Los items kan ook bestel word, maar dan kos dit duurder. Bestellings kan geplaas word by 0860 26 33 42.

Ng NG Kerk Uitgewers / Bybel-Media publikasies verskyn

Openbaring vandag van Tian Jordaan (R89.95). Die boek wat die leser drie sleutels in die hand gee en geleidelik inoefen om vanuit die beeldprente die boodskapprent vir vandag te kan aflees, sonder om in vinnige voorspellings en oordrewe spekulasie te verval.

Engele as gaste? van Robert Vosloo (R89.95). Hierdie noodsaaklike boek help om Christene se o oop te maak vir die noodsaak van openheid vir almal as ons werklik kerk van Christus wil wees.

n Hand vol wind van Cas Vos (R69.95). Die Prediker hou hom besig met die vraag na die sin van die lewe. In hierdie boek kry ons n digter-teoloog wat saam met die digter-teoloog van die Ou Testament worstel met die vraag: Kom alles nie dalk tot niks nie? Bo

 

Woordwyser Bybelleesprogram vir 2007 nou beskikbaar

Elna de Bruyn, van die Oos-Transvaalse Sinode, skryf:

Die vriendelik en kleurvolle Woordwyser 'n dag-tot-dag Bybelleesprogram met verklarende dagstukkies, Portchie se skilderye en Gilbert Gibson se gedigte. Woordwyser help Bybellesers om die Bybel beter te verstaan deur dit sistematies, boek vir boek, deur te lees. Boeke wat hierdie jaar aan die orde kom is: Markus, Openbaring, Rut, Maleagi, Jona, Danil, Spreuke, Psalm 135-150.

Die leesprogram bevat:

* kort, helder verklaring van elke dag se leesgedeelte vir daaglikse stiltetyd

* 'n inleiding op elke Bybelboek wat help om die boek as geheel beter te verstaan

* weeklikse riglyne vir kleingroepbyeenkomste wat volgens die Seisoen van Luister se luistersiklus ingerig is

* riglyne vir die viering van Advent, Kersfees, Lydenstyd, Paasfees en Pinkster (Het jy gewonder waar dit vandaan kom? Ons vertel jou)

Om s met die Bybel om te gaan is ongelooflik belonend en verrykend, maar verg harde werke, volharding en dissipline. Om s Bybel te lees vra vir n hartsbegeerte wat net die Heilige Gees vir ons kan gee! Bid daarvoor en beleef Bybellees as n ervaring!

PRYS:  R 75,00 PLUS R10,00 POSGELD

Leer om na God se Stem te Luister

"Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken." (Johannes 10:4) Hoe kan ons as gelowiges leer om regtig na die Here se stem te luister? Die luistersiklus wat as deel van die NG Kerk se Seisoen van Luister ontwikkel is, is juis hiervoor geskik.  Woordwyser 2007 sluit baie nou by hierdie siklus aan deurdat die kleingroepriglyne op die patroon van die luistersiklus gebaseer is.  Kleingroepe kan dus saam leer om te luister wat die Here vir hulle s.  Daar is ook 'n afsonderlike handleiding beskikbaar wat riglyne gee oor hoe om Woordwyser tydens stiltetyd en huisgodsdiens te gebruik wat ook die luistersiklus volg.

PRYS:  R10,00 (Geen posgeld indien saam met dag-tot-dag Bybelleesprogram bestel word)

Die Woordwyser eksegetiese en liturgiese riglyne is bedoel om n sinurgiese preek en eredienshulp by uitstek te wees.

Hierdie boek wil preekmaak en erediensbeplanning 'n vreugde maak vir elkeen wat getaak is met di voorreg! 

Die vriendelik en kleurvolle Woordwyser eksegetiese en liturgiese riglyne, met Protchie se skilderye, Gilbert Gibson se gedigte, bevat:

* eksegetiese riglyne wat sal help om die teks in die prediking te laat weerklink

* liturgiese riglyne wat elke Bybelboek in die erediens laat tuiskom

* riglyne vir kinderboodskappe

* riglyne vir die kreatiewe gebruik van simbole en rituele in die erediens

* nuwe liedere

* inligting oor die kerklike jaar

* Bybelboeke wat in 2007 behandel word: Markus, Openbaring, Rut, Maleagi, Jona, Danil, Spreuke, Psalm 135-150.

Mag hierdie harde werk van die medewerkers werklik daartoe bydra dat die kwaliteit van die woordbediening en omgang met God in die eredienste werklik verhoog en n verruklike en verheerlikende ervaring word!

PRYS:  R 90,00 PLUS R10,00 POSGELD

OOK MET 'N CD BESKIKBAAR:  R130,00 PLUS R10,00 POSGELD

BESTELLINGS KAN GEPLAAS WORD OP DIE WEBBLAD http://sinoos.co.za/boeke.php  OF PER E-POS  blprog@sinoos.co.za OF TELEFONIES 012 804 9543 Bo

 

Kamers vir studente

Fred van der Westhuizen, woonagtig in Somerstrand, PE, laat weet dat hy vanaf Januarie 2007 vier kamers vir studente beskikbaar het. Kontak hom by fred.vanderwesthuizen@rsa.om.org Bo

 

Our Father who does art in heaven

There was a very gracious lady who was mailing an old family bible to her brother in another part of the country. "Is there anything breakable in here?" asked the postal clerk.

Only the Ten Commandments." answered the lady.

========

Somebody has said there are only two kinds of people in the world.

There are those who wake up in the morning and say, "Good morning, Lord," and there are those who wake up in the morning and say, "Good Lord, it's morning."

========

A minister parked his car in a no-parking zone in a large city because he was short of time and couldn't find a space with a meter. Then he put a note under the windshield wiper that read: "I have circled the block 10 times. If I don't park here, I'll miss my appointment. Forgive us our trespasses."

When he returned, he found a citation from a police officer along with this note "I've circled this block for 10 years. If I don't give you a ticket I'll lose my job. Lead us not into temptation."

========

There is the story of a pastor who got up one Sunday and announced to his congregation: "I have good news and bad news. The good news is, we have enough money to pay for our new building program. The bad news is, it's still out there in your pockets."

========

While driving in Pennsylvania, a family caught up to an Amish carriage.

The owner of the carriage obviously had a sense of humor, because attached to the back of the carriage was a hand printed sign... "Energy efficient vehicle: Runs on oats and grass. Caution: Do not step in  exhaust."

========

 A Sunday School teacher began her lesson with a question, "Boys and girls, what do we know about God?"

A hand shot up in the air. "He is an artist!" said the kindergarten boy. "Really? How do you know?" the teacher asked. 

 "You know - Our Father, who does art in Heaven... "

========

A minister waited in line to have his car filled with gas just before a long holiday weekend. The attendant worked quickly, but there were many cars ahead of him. Finally, the attendant motioned him toward a vacant pump.

"Reverend," said the young man, "I'm so sorry about the delay. It seems as if everyone waits until the last minute to get ready for a long trip."

The minister chuckled, "I know what you mean. It's the same in my business."

========

People want the front of the bus, the back of the church, and the center of attention.

========

A father was approached by his small son who told him proudly, "I know what the Bible means!"

His father smiled and replied, "What do you mean, you 'know' what the Bible means?" The son replied, "I do know!"

"Okay," said his father. "What does the Bible mean?" "That's easy, Daddy."

The young boy replied excitedly, "It stands for 'Basic Information Before Leaving Earth.'

========

 Sunday after church, a Mom asked her very young daughter what the lesson was about.

The daughter answered, "Don't be scared, you'll get your quilt."

Needless to say, the Mom was perplexed. Later in the day, the pastor stopped by for tea and the Mom asked him what that morning's  Sunday school lesson was about.

He said "Be not afraid, thy comforter is coming."

========

The minister was preoccupied with thoughts of how he was going to ask the congregation to come up with more money than they were expecting for repairs to the church building. Therefore, he was annoyed to find that the regular organist was sick and a substitute had been brought in at the last minute. The substitute wanted to know what to play.

"Here's a copy of the service," he said impatiently. "But, you'll have to think of something to play after I make the announcement about the finances."

During the service, the minister paused and said, "Brothers and Sisters, we are in great difficulty; the roof repairs cost twice as much as we expected and we need $4,000 more. Any of you who can pledge $100 or more, please stand up."

At that moment, the substitute organist played "The Star  Spangled Banner."

And that is how the substitute became the regular organist!

(Met dank aan Rethie van Niekerk)

 

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Bo