NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 5  -  Nommer 4  -  27 Februarie 2007  -  www.ngkok.co.za

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

 

Sinodale Retraite - 12-15 Maart 2007

Ontdek jou gemeente se missionęre uitdagings in Afrika - 12-15 Maart 2007

Gemeentes: Rus julle lidmate toe vir sinvolle korttermyn-uitreike

Inter-kulturele dienswerk in die gemeente en gemeenskap

Golfdag ten bate van Biblia PE - 21 April 2007

Familie-Fokus-Week, aangebied deur die Oos-Kaapse Familienetwerk

Bertie van Egoli-faam innie Baai

Piet Smit hou konsert by PE-Hoogland

Preekbeurte / gesprekke oor kerkhereniging

As daar net 100 mense op die aardbol was...

 

[Besoek gerus www.ngkok.co.za en klik onder “Kortpad” op die kennisgewingbord-skakel vir die jongste inligting oor gebeure in Oos-Kaapland.]

 

Sinodale Retraite - 12-15 Maart 2007

Het jy al jou plek bespreek vir die Retraite? Vanjaar se Sinodale Werkswinkel word in die vorm van ‘n retraite onder leiding van dr Willem Nicol en ds Deon Loots in ‘n pragtige Oos-Kaapse omgewing aangebied. Daar is bitter min plek oor - jy sal moet spring. Ek bedoel dit. Kyk na die inskrywingsvorm. ‘n Roetekaart is ook beskikbaar.   Bo

 

Ontdek jou gemeente se missionęre uitdagings in Afrika - 12-15 Maart 2007

BUVTON in samewerking met SKG, SKP en die Kuratoria nooi alle predikante uit na `n konferensie oor:   Ontdek jou gemeente se missionęre uitdagings in Afrika   wat  vanaf 12-15 Maart in Stellenbosch aangebied word.  Ons is bevoorreg om die węreldbekende missioloog en Afrika-kenner, prof Andrew Walls , hier te hę vir die week.  Prof Walls sal elke oggend optree (sien inligtingstuk vir temas, asook die inskrywingsvorm).  Daarna sal belangrike uitdagings vir die kerk in Afrika bespreek word en in die middae kan deelnemers kies uit 5 praktiese kursusse wat aangebied word. 

    Hierdie week is ook vir ons `n oefenlopie met die oog op die nuwe VTO (ons wil dalk eerder praat van VBO, Voortgesette Bedieningsontwikkeling) program. 

    Vir enige verdere navrae - kontak asb vir Chrisna van der Merwe of Cas Wepener by 021-808 3624 of per e-pos by cmer@sun.ac.za     Bo

 

Gemeentes: Rus julle lidmate toe vir sinvolle korttermyn-uitreike

Die toerustingsburo vir Interkulturele-Werkers (TIW) van die Hugenote-Kollege kan en wil gemeentes help om die meeste uit ‘n korttermyn-uitreik te haal.

    ’n Korttermynuitreik kan lei tot wonderlike seën in die Koninkryk van God, maar het ongelukkig ook die potensiaal om ’n groot ramp te wees wat die werk van die Here baie groot skade kan doen.  Behoorlike beplanning, voorbereiding en die toerusting van lidmate vir uitreike kan grootliks bydra om te verseker dat uitreike hulle volle potensiaal bereik.

    TIW wil en kan u help om die leiers en spanlede van korttermynuitreike beter toe te rus vir die dienswerk wat hulle wil lewer.  In samewerking met u kan TIW help om uitreikspanne toe te rus en te help t.o.v. byvoorbeeld die volgende sake:

*  Die bepaling van uitkomste, voorafbeplanning en voorbereiding t.o.v. die teikengebied en die sturende gemeente;

*  Leierskap in uitreike;

*  Gesonde spanverhoudinge;

*  Geestelike onderbou en spiritualiteitsverskille tydens uitreike

*  Kultuur, kultuurskok en die binnetrede van onbekende kulture

*  Tipes uitreike en toepaslike toerusting vir sodanige uitreike bv.

    -  Evangelisasie en kerkplanting

    -  Handewerk

    -  Opleiding en toerusting

    -  Bemoediging van sendelinge

    -  Gebedsreise

    -  Literatuurverspreiding ens.

    -  Praktiese wenke en voorbeelde van tersaaklike dokumentasie

Die aard en opset van die toerusting

TIW streef daarna om toerustingsprogramme te skoei na die spesifieke behoeftes en situasie van ʼn gemeente of die lidmate wat toegerus moet word.   Om dit te bereik beplan TIW en die gemeentes die toerustingsprogram saam met inagneming van die uitkomste wat die gemeente wil bereik, die getalle teenwoordig en die tyd en fondse beskikbaar vir die toerusting.  

Kostes

Reis- en verblyfkostes moet deur die gemeentes betaal word.   Kostes verbonde aan die toerusting is onderhandelbaar.

Navrae

Dr. R. van Velden. Tel.  021-8730028(k); 0828574368; E-pos:  tiw@hugenote.co.za

Datum

Ryk is nog beskikbaar vir opleiding in die Oos-Kaap in die tyd van 22-31 Maart 2007.   Bo

 

Inter-kulturele dienswerk in die gemeente en gemeenskap

Die Toerustingsburo vir Interkulturele Dienswerk (TIW) van die Hugenote Kollege bied verskeie opleidingsgeleenthede vir lidmate en ander werkers wat in inter-kulturele situasies, bv in plaaslike gemeenskappe en ander lande, werk. Dr Ryk van Velden het uitgebreide praktiese ervaring op hierdie terrein - werklik een van die beste kundiges ten opsigte van die bou van interkulturele verhoudings in Suider-Afrika. Hier is meer inligting oor hul opleidingsprogram.   Bo

 

Golfdag ten bate van Biblia PE - 21 April 2007

Martin Britz van Biblia PE laat weet alle stokswaaiers van ‘n wonderlike geleentheid om Biblia se werk te bevorder by die Shark River Golfklub op 21 April 2007.

   Op hierdie stadiu is borge bitter nodig. Indien jy van die geleentheid gebruik wil maak om ’n bof / putjie te borg of ’n donasie in die vorm van kontant of pryse te skenk is jy baie welkom en sal ons jou ondersteuning opreg waardeer, sę Martin.

    Die volgende opsies is beskikbaar;

Borg van Bof/Putjie - R300

Deel borgskap van Bof/Putjie - R150

Borg vab Bof/Putjie plus 4 spelers - R450

    Skenkings in die vorm van pryse of  donasies in  kontant is ook welkom.

    Spelers fooi beloop R60 per speler en die golf klub kan direk geskakel word om te bespreek indien u wil speel. Shark River golf klub Tel nr. 041 581 6188.

    Enige verdere navrae kan gerig word aan Gert Slabbert by 083 6303 893 of Sus van Jaarsverld by 082 7889 778.

    Jou ondersteuning  en gebede sal opreg waardeer word!   Bo

 

Familie-Fokus-Week, aangebied deur die Oos-Kaapse Familienetwerk

Die Oos-Kaapse Familie-Netwerk en Ring van Port Elizabeth bied ‘n week aan wat fokus op die kerk se bediening aan families.  Die week se verrigtinge, van 13-19 Augustus 2007, wat by die NG Kerk PE-Hoogland (www.pehoogland.co.za) gaan plaasvind, sal die volgende insluit:

*  Werkswinkels vir ouers met kinders in hulle verskillende fases – aangebied deur kundiges op die gebied van kinderontwikkeling;

*  ‘n Naweek-werkswinkel en erediens oor Familie en Intergenerasionele bediening, aangebied deur John Roberto, die Koördineerder van die “Generations of Faith Project” in die VSA (www.cmdnet.org);

*  Musiekbedieningswerkswinkel, aangebied deur Retief Burger;

*  Groot Jeugbyeenkoms met Retief Burger en Francois Esterhuizen (Christelike kommediant) as gaskunstenaars;

*  Byeenkoms met baie pret vir Laerskoolkinders.

Ons wil graag die kerke van die Metropool (en wyer) nooi om hierin deel te neem en om in die verskeie aktiwiteite betrokke te wees.

*  Ons het mense nodig om deel te vorm van die span wat die week organiseer.

*  Gee asb name van geskikte persone in jou gemeente, wat deel van hierdie span kan wees, @ 8 Maart aan Rethie of Eugene.

*  Bring die geleentheid asb onder julle gemeente se aandag. Meer detail sal binnekort volg.

*  Vra asb julle gemeentes se gebedsbedieninge om vir die projek te bid.

Dankie vir jou samewerking!

Saam in diens van die Here.

Rethie van Niekerk  (083 400 1556)

Eugene Malan  (083 299 8100)   Bo

 

Bertie van Egoli-faam innie Baai

Hennie Smit (Bertie van Egoli) tree op 23 Maart 2007 om 19h00 op by Verkenner Laerskool in Linton Grange met "n Lag en Kuieraand".   U sal hom baie geniet! 

Kaartjies is R40-00 (Volw.) en R20-00 (o/16) met 'n ligte ete ingesluit  OF R30-00 (Volw) en R15-00 (o/16) sonder 'n ete.   Verversings (Worsrolle, kerrievetkoek / sosaties / pannekoek / koffie / ens. sal vanaf 17:30 beskikbaar wees en daar sal ook verskeie stalletjies wees vanaf 17:30 (o.a. juwele, klere spesiaal vir die dames, lekker nat beskuit, ens....

    Vir kaartjies/navrae skakel:  0823458401  of  041 3605148  of  041 3601496   Bo

 

Piet Smit hou konsert by PE-Hoogland

Die bekende gospel-sanger Piet Smit hou op Vrydagaand, 23 Maart om 19:00 ‘n gospelkonsert by die NG Kerk PE-Hoogland, hoek van Isobellaan en Constanceweg, Charlo, PE. Kaartjies kos R40 vir volwassenes en R20 vir skoliere. Skakel Riana by die kerkkantoor, 041 367-1485 tussen 08:00 en 13:00 om te reël vir die afhaal van jou kaartjies en betaling.

   ‘n Roetekaart na die kerkgebou is op die web beskikbaar.

    Al Piet se aanhangers, en hulle vriende is welkom. Sien julle!

    Die fondse is ten bate van PE-Hoogland se uitreikfonds.   Bo

 

Preekbeurte / gesprekke oor kerkhereniging

Die Sinodale Kommissie wil graag toesien dat gemeentes volledig ingelig is oor kerkhereniging en dat lidmate se vrae beantwoord word. Die lede van die moderatuur is getaak om preekbeurte en/of gesprekke by gemeentes, wat so ‘n versoek rig, waar te neem. Rig gerig julle versoek aan my, en ek kanaliseer dit na een van die moderatuurslede - die een van julle keuse (Hansie, Chris, Schalk of Danie).   Bo

 

As daar net 100 mense op die aardbol was...

If we could shrink the earth's population to a village of precisely 100 people, with all the existing human ratios remaining the same, it would look something like the following. There would be:

 

57 Asians
21 Europeans
14 from the Western Hemisphere, both north and south
8 would be Africans

 

52 would be female
48 would be male

70 would be non-white
30 would be white

70 would be non-Christian
30 would be Christian

89 would be heterosexual
11 would be homosexual

6 people would possess 59% of the entire world's wealth and all 6 would be
from the United States.
80 would live in substandard housing
70 would be unable to read
50 would suffer from malnutrition
1 would be near death
1 would be near birth
1 (yes, only 1) would have a college education
1 would own a computer.

When one considers our world from such a compressed perspective, the need for acceptance, understanding and education becomes glaringly apparent.

And, therefore . . .
If you have food in the refrigerator, clothes on your back, a roof overhead and a place to sleep ... you are richer than 75% of this world.

If you have money in the bank, in your wallet, and spare change in a dish someplace ... you are among the top 8% of the world's wealthy.

If you woke up this morning with more health than illness ... you are more blessed than the million who will not survive this week.

If you have never experienced the danger of battle, the loneliness of imprisonment, the agony of torture, or the pangs of starvation...you are ahead of 500 million people in the world.

If you can attend a church meeting without fear of harassment, arrest,
torture, or death ... you are more blessed than three billion people in the
world.

If your parents are still alive and still married ...you are very rare, even in the United States.

If you hold up your head with a smile on your face and are truly thankful...you are blessed because the majority can, but most do not.

If you can hold someone's hand, hug them, or even touch them on the shoulder...you are blessed because you can offer healing touch.

 

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Skriba Sinodale Kommissie

Bo