NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 5  -  Nommer 11  -  14 Augustus 2007  -  www.ngkok.co.za

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

 

Padberade: Kerkhereniging en Pensioenfonds

Die Oos-Kaapse verhaal van kerkhereniging oor die laaste 30 jaar

Notule Algemene Sinode 2007 (voor-finaal)

Mediaverklaring Moderamen Algemene Sinode re Nasionale Vervolginggesag en Vervolging van Misdrywe

Liturgie vir die Lewe

Moenie senior lidmate en grys kerkraadslede onderskat nie

Herwaardeer jou dominee - veral di wat nie so lekker inpas nie

Your work matters to God - Global careers seminaar

Sowaar: 60,000 huishoudings deur kinders bestuur!

Danie Mouton beroep as PSD: Direkteur Begeleiding

Wegbreek-Naweek vir Vroue met Annelize Wiid

Winterskool 2007

Nuwe Kruisgewys beskikbaar: Nagedink oor die Algemene Sinode 2007

Tweejaar-kursus in Geestelike Begeleiding

Tydige Konferensie oor Nuwe Gemeente-Ontwikkeling, Evangelisasie en Kerklos-Lidmate (NEK)

Christene oor die wreld bid op 21 September vir vrede

Ons Pelgrimstog na Eenheid is handige bron-dokument

School of Preaching Seminaar in PE

Oor Kruisgewys en ander Bybel-Media sake

Uitreik na Dowes in die Oos Kaap en Natal

Gesondheidsorg-Sondag : 21 Oktober : Christen Geneeskundige Bond

Bybel-Media het n vakature vir n taalopnemer

Skryf n gedig oor jou dag

Why Can't I Own a Canadian?

Read it? I know the guy!

50 Tips for Marriage

26 Beautiful One-liners

From a strictly Mathematical Viewpoint

 

 

Padberade: Kerkhereniging en Pensioenfonds

Die drie padberade rondom kerkhereniging en die voorgestelde wysigings aan die pensioenfonds vind volgende week as volg plaas:

1. Maandag, 20 Augustus : PE (Newtonpark-Gemeente)

2. Dinsdag, 21 Augustus : Cradock (Cradock-Ooos-Gemeente)

3. Woensdag, 22 Augustus : Queenstown (Moedergemeente)

Die byeenkomste begin om 09:30 vir 10:00. Bring gerus n kerkraadslid saam.

Die skrywe van ds Francois Cilliers oor die voorgestelde wysigings is op ons webblad beskikbaar.

Bo

 

Die Oos-Kaapse verhaal van kerkhereniging oor die laaste 30 jaar

Die NG Kerk in Oos-Kaapland het in 1973 tot stand gekom toe die sinode van die NG Kerk in Wes- en Suid-Kaapland afgestig het. Hansie Schutte het hierdie periode van meer as 30 jaar in onskou geneem en gevra hoe die behoefte aan kerkhereniging oor hierdie tydperk ontplooi het. Jy kan Hansie se opsommende verhaal gerus rustig deurlees dit is op ons webblad beskikbaar.

    Hansie skryf dat dit n mooi verhaal is, en dat hy trots is daarop om n lid van die Oos-Kaaplandse kerk te wees. Bo

 

Notule Algemene Sinode 2007 (voor-finaal)

Die notule van die Algemene Sinode 2007 is op ons webblad beskikbaar, onderhewig aan bepaalde voorwaardes. Besoek www.ngkok.co.za/as2007

 

Mediaverklaring Moderamen Algemene Sinode re Nasionale Vervolginggesag en Vervolging van Misdrywe

Die Moderamen van die Algemene Sinode het op Vrouedag, 9 Augustus, n mediaverklaring oor die Nasionale Vervolginggesag en die vervolging van misdrywe uit die vorige politieke bedeling uitgereik. Lees die volledige verklaring. Dit beklemtoon dat die vervolging spoedig hanteer moet word, na beide kante toe moet sny en juridies korrek moet verloop. Bo

 

Liturgie vir die Lewe

Die Netwerk vir Liturgie het in Julie n gesprek / werkswinkel oor liturgie te Bedford gefasiliteer.  Die gesprekleiers was Theo Geyser, Annalise Wiid en Schalk van Wyk. Die byeenkoms het n paar aangename verrassings opgelewer. Ds rudi Swanepoel, netwerkbestuurder vir liturgie, vertel:

    Ons het beplan om n gesprek oor die erediens en liturgie te he, en daar draai dit heeltemal anders uit! Wat n ervaring!

    Deur die genade van die Here het ons n fantastiese trio van kundiges bymekaar gehad in die persone van Theo Geyser, Annalise Wiid en Schalk van Wyk. Die dinamiek tussen die drie indrukwekkende geeste saam met die res van die groep, het eenvoudig ge-jel. Die formaat van ons saamwees was onderhoud-styl, met die drie kundiges wat uitgevra is oor kerkwees, gemeentelike samekomste, musiek en die persoon van die liturg.

    Die fassinerende was dat ons op die ou einde gepraat het oor soveel meer. Theo veral het kwaai gekonsentreer op die missionale identiteit van die kerk/gemeente. Die slotsom was dat ons gerigtheid alles benvloed wat ons doen as predikante en gemeentes, van ons strategiese beplanning tot ons keuse van woord en lied. Annalise en Schalk het Theo se opmerkings en insette gekomplimenteer met hulle eie insig in kerkwees, en die gesprek het op die ou einde gedraai by die belangrikheid van die ingesteldheid van die liturg, goeie eksegese en toeganklike taalgebruik.

    Die Bedford setting het ook geweldig bygedra tot die sukses van die werkswinkel. Dit was rustig om ons en in ons, dit was mooi, dit was vol vrede.

    Ons dank teenoor die sinode van Oos-Kaapland en die Ring van Albanie en veral Ds. Paul Odendaal van Adelaide vir sy deeglikheid in die beplanning van die werkswinkel. Bo

 

Moenie senior lidmate en grys kerkraadslede onderskat nie

Oor die volgende paar jaar sal n merkwaardige verhaal toenemend ontvou van n diep geestelike transformasie in die NG Kerk, ingrypende aanpassings in die gemeentelike bedieninge, n nuwe styl van leierskap, en deure wat oopgaan vir mense wat tradisioneel nie tuis is in die voorstedelike, hor middelklas atmosfeer van die NG Kerk nie.

    En hierdie veranderings sal in n beduidende mate aangevoor word deur ouer lidmate wat n begrip ontwikkel vir mense wat anders as hulle is. Hulle sal al hoe meer mense in die kerk ontvang net soos hulle is, eerder as om van hulle te verwag om eers ordentlik te raak - gemeet aan hor middelklas standaarde - voordat hulle welkom is.

    Bediening sal al hoe minder word wat sentraal beheer en bestuur word deur diegene in magsposisies in gemeentes. Bediening sal meer en meer iets word wat gelowiges onderneem en waarvoor hulle deur die gemeente bemagtig en ondersteun sal word.

    Daar is twee redes vir hierdie optimistiese opmerkings:

    Een: Ek sien toenemend hoedat ouer lidmate insig ontwikkel in die eise van n nuwe tyd. Natuurlik is daar die vasbyters wat tradisionele kerklike strukture identifiseer met die ewige wil van God. Mens moet hulle steeds ernstig neem, in kontak met hulle bly, bly gesels en bly verduidelik.  Dit is noodsaaklik om baie goeie interpersoonlike verhoudinge te bly behou. Die mense is nie sommer die vyand nie, inteendeel: baie van hulle maak werklik erns met die Here. Hulle handhaaf dikwels n Godsbeskouing wat toegee aan teologies goed-gemotiveerde verandering onmoontlik maak. In hierdie gevalle moet ons ernstig - op grond van die Bybel - bly gesels oor Wie God is en wat Sy bedoelinge met ons is in die lig van (veral) wat Christus gedoen het.

    Hulle weet ook baie goed hoe om te onderskei tussen fly-by-night outjies wat alles in die kerk wil verander ter wille van modernisering en diegene wat dit ewe ernstig bedoel met hulle diens aan die lewende Here. Hulle kan onderskei tussen bedieninge waar die krag van die evangelie werk en bedieninge wat bloot heersende-kultuur-vriendelik wil wees.

   Twee: Nog n rede vir betekenisvolle verandering is die meule waardeur gemeentes wat bloot tradisies wil handhaaf, gaan. Gemeentes wat nie uitreik nie, wat nie moeite doen om die vreemdelinge wat die Here na hulle stuur - of dit nou jongmense, hongeriges, naaktes, verontregtes, persone wat teen die grond geslaan is, of mense sonder Christus en sonder hoop is - gasvry te verwelkom nie, sal sterf. Ek begin toenemend hoor dat ouer mense insien dat hierdie gemeentes rolmodelle is wat nie nagevolg behoort te word nie.

    Die jongste Algemene Sinode - met sy middeljarige en senior afgevaardigdes, wit en manlik - is n teken dat ou honde inderdaad nuwe truuks kan leer.

    Onder, bo, langs dit alles is die werk van die lewende Here wat nie sy kerk verlaat het nie.

    Ek is hoopvol, al sal die reis nie sonder stampe en stote wees nie. Bo

 

Herwaardeer jou dominee - veral di wat nie so lekker inpas nie

Baie gemeentes hou van die mens-mens dominee. Daardie ou wat lidmate besoek, by hulle kuier, altyd opgewek en hartlik is, tyd vir sy mede-mens het. In ons kerk is hierdie predikante gedealiseer.

    Dan sien ek baie dominees wat nie so lekker in hierdie rol inpas nie. Hulle word dikwels nie so baie waardeer nie. Party word amper as steurmakers beskou. Hulle krap waar dit vir baie lidmate nie jeuk nie. Hulle vra moeilike vrae. Hulle doen dinge wat nie so lekker in almal se smaak val nie. Hulle begin nuwe dinge, sukkel daarmee en maak n klomp lidmate gespanne. Hulle is nie so sensitief vir dit wat die mense wil h nie.

    Natuurlik kan alles wat predikante doen, nie sommer goed gepraat word nie.

    Maar dit is opvallend hoeveel van die dominees wat nie so lekker inpas nie, eintlik besig is om die soort dinge te doen wat die kerk se toekoms uiteindelik gaan verseker. Hulle is nie altyd so gedienstig teenoor die groepe wat tans in beheer van die gemeente is nie. Baie keer is dit omdat hulle die toekoms op n manier aanvoel. Hulle is diikwels die gestuurdes van die Here wat op n maat van dromme marsjeer wat ander skaars nog kan hoor, en die gemeente begin leer om die paaie te bewandel waarop die Here sy kerk wil lei.

    Klink dit so bietjie vaag? As jou gemeente so n dominee het wat nie lekker inpas nie - of as jy so n dominee is - wil ek sommer net s: byt vas! Gaan oordeelkundig voort om op die maat van die toekoms te lei. (En daarmee probeer ek nou nie die onoordeelkundige maak van moeilikheid goedpraat nie.)

    Die grootste guns wat hierdie dominees hulself kan bewys, is om hulle fasiliteringsvaardighede op te knap, n fasiliterende styl van leierskap aan te kweek en prosesvaardighede (soos ordentlike konflikhantering en die oplossing / vermyding van stuckness) in hul bediening toe te pas. Baie van hierdie dominees is pioniers. Pioniers moet ook leer om diep na ander - soos opponente - te luister sodat hulle vry kan bly om die toekoms te implementeer. Bo

 

Your work matters to God - Global careers seminaar

RSVP by this Friday please

   Maybe one of these questions has a Thats me! response:

* Are you going to work without understanding he relevance of it from the Word in Gods purposes?

* Is your work not an adequate challenge to you?

* Do you fail to see that your work has an  eternal value?

* Do you struggle with integrity or do you need inspiration to act ethically?

* Do you feel you harm the cause of Christ and that your witness is not honoring Him?

* Do you lack motivation for work or have you been without work for a long period, because you cannot find the right job?

To gain  understanding on work from a Biblical perspective, attend the following seminar!! 

    Global Careers presents a   Work matters to God seminar

    Dates -  24, 25th August 2007

    Registration: Friday 24th August at  19h00, Saturday 25th August from 09h00-16h30

    Place: Calvary Church, Malabar

    Cost: R100 per person [ includes workbook, handouts, coffee, tea and lunch ]

Maybe you have it on your heart to facilitate a Ministry in Work in your church, or faith community- we want to then invite you as well to a facilitator workshop on Monday 27th of August from 09h00-17h00.

Contact: Ilse Terblanche

Email: ilse@globalcareers.org

Tel.  0829623309

Web: www.globalcareers.org

Bo

 

Sowaar: 60,000 huishoudings deur kinders bestuur!

Die bevindings van die RGN is onlangs gepubliseer wat lui - as ek reg gehoor het - dat sowat 60,000 huishoudings in die land deur kinders gelei word. Jong volwassenes (18-23) dra ook deesdae baie groot familiale verantwoordelikhede.

    Ek wonder of gemeentes genoegsaam by hierdie mense uitkom, verhoudings met hulle bou, en by hulle leer hoe geloofsgemeenskappe n ondersteunende rol kan speel. Sou dit waar wees dat die NG Kerk grootliks nog bestaan uit gesinne wat minstens deur een sterk volwassene gelei word? Of egpare?  En daarom nie regtig n oog het vir gemeenskappe en gesinne waar kinders aan die stuur van sake is nie.

    It takes a village to raise a child word dikwels ges. Het ons die guns verleer om ons gemeenskappe se kinders te help grootmaak?

    Gemeentes moet daarteen waak om te dink hulle weet hoe om hierdie kinders te bereik en by te staan. Ons sal na hierdie kinder-gesinne in ons brer gemeenskappe moet gaan soek, en by hulle betrokke raak. Dit gaan van ons vra om na hulle, en na strukture in gemeenskappe wat hulle reeds ondersteun te luister, sodat ons kan leer wat om te doen. Dit gaan van ons vra of self te verander of te groei in ons kennis, gesindhede, vaardighede en lewenstyl. Maar verantwoordelikheid sal ons moet leer aanvaar vir die kinders van ons gemeenskappe. Ter wille van die shalom van die regering van God wat n saak van geregtigheid (lewensruimte), genesing en vreugde is. Geregtigheid, genesing en vreugde waarvan ons as dienaars en draers aangestel is.

    In die Noord-Oos-Kaap is n gemeenskap diep geskok oor twee jong kinders wat aan ontbering dood is nadat albei hul ouers aan Vigsverwante siektes gesterf het. Die gemeenskap - en omringende gemeenskappe - worstel met die vraag: Hoe kon so iets hier tussen ons gebeur sonder dat ons dit raak gesien het? Bo

 

Danie Mouton beroep as PSD: Direkteur Begeleiding

Ja, dis my naam in die opskrif hierbo. Die raamwerk vir die pos vir n Direkteur Begeleiding is grondig hersien nadat ek vroer vanjaar die sinodale aanstelling van die hand gewys het. Dit is nou n predikantspos, onderhewig aan die Kerkorde en toesig van n ring - om maar een voorbeeld te noem.

    Groot was my verbasing toe my naam tydens die beroeping op die groslys geplaas word. Uit die bloute. Dieselfde het met nog n lid van die vergadering gebeur. Ons is toe uit die vergadering gestuur - en n paar minute later het ek die nuus ontvang.

My antwoord sal een van die dae beskikbaar wees. Bo

 

Wegbreek-Naweek vir Vroue met Annelize Wiid

Oos-Kaapse vroue oefen oor die naweek van 14 tot 16 September 2007 saam met Annelize Wiid aan geloof, genade, versoening en versorging. Die naweek vind in n hotel te Port Alfred plaas teen n skrale R500 per persoon - en dit sluit alles behalwe vervoerkoste in.

    Kyk na die volledige besonderhede en inskrywingsvorm. Ek dink die naweek is dalk al volbespreek, maar iemand maak moontlik nog vir jou n plekke! Bo

 

Winterskool 2007

Deon Kitching skryf oor die Winterskool 2007 wat onder andere van 17-18 Augustus in Port Elizabeth aangebied word:

Tema: Revitalizing Your Church Through Life-long Faith Formation

Spreker: John Roberto President van LifeLong Faith Associates (Connecticut, VSA). Gaan na www.lifelongfaith.com.

Ek wil julle regtig vriendelik uitnooi en aanmoedig om vanjaar se Winterskool by te woon. Miskien lyk die tema vir julle nie na iets wat prakties so n groot verskil sal maak nie MAAR ek kan julle verseker dat dit regtig n mens se o oopmaak vir n ander perspektief op kategese/sondagskool/geloofsvorming!

Immers, geloofsvorming is n lewenslange proses en defnitief nie net beperk tot die tyd wat jy in die skool is nie.

Besoek ons webtuiste vir meer inligting: www.winterschool.co.za

Bellville, Vredelust Gemeente, Maandag 13 en Dinsdag 14 Augustus 2007

Port Elizabeth, NG Port Elizabeth-Hoogland, Vrydag 17 en Saterdag 18 Augustus 2007

Pretoria, Geref Gem Wapadrant, Vrydag 24 en Sataerdag 25 Augustus 2007

Ds Deon Kitching

Modkats Programleier

082 5524 082

www.modkats.co.za

info@youthnet.co.za Bo

 

Nuwe Kruisgewys beskikbaar: Nagedink oor die Algemene Sinode 2007

Kruisgewys blyk oor die afgelope jare een van die mees besondere publikasies in die NG Kerk te wees. Die jongste uitgawe is pas aan alle predikante van die NG Kerk gepos, en is ook elektronies op ons webblad beskikbaar vir al OosKaap eNuus se lesers.

    In hierdie uitgawe word daar insiggewend nagedink oor die jongste Algemene Sinode. Die Sinode was n besondere mylpaal in ons kerk se geskiedenis, n ervaring wat dit vir baie leiers en leraars makliker maak om in die NG Kerk asem te haal (nie dat alles positief was nie). Lees in Kruisgewys wat van die sinode waarnemers opval. Bo

 

Tweejaar-kursus in Geestelike Begeleiding

Kobus Sandenbergh van Weltevredenpark-Gemeente het my onlangs vertel van die besondere tweejaar-kursus in Geestelike Begeleiding wat hy aan die einde van die jaar voltooi. Vanaf 2008 word n tweede groep persone, wat kwalifiseer, tot die kursus toegelaat.

    Dr Willem Nicol gee in die volgende dokumente, beskikbaar op ons webblad, volledige agtergrondsinligting oor di tweejaar-kursus in Geestelike Begeleiding aan die Universiteit van Pretoria. Studente kan via die inskrywingsvorm aansoek doen om vanaf 2008 toegelaat te word. Daar is 'n keuringsproses, en 12-18 studente sal toegelaat word. Bo

 

Tydige Konferensie oor Nuwe Gemeente-Ontwikkeling, Evangelisasie en Kerklos-Lidmate (NEK)

Die GO-Kantoor van die NG Kerk in Wes- en Suid-Kaapland en die NEK-werkgroep van ADGO bied hierdie tydige konferensie op 28 en 29 Augustus 2007 in Durbanville aan.

    Lees gerus die volledige besonderhede en voltooi sommer dadelik die inskrywingsvorm. Bo

 

Christene oor die wreld bid op 21 September vir vrede

World Council of Churches - News Release
This coming 21 September Christians from Congo to the US, and from Colombia to Switzerland to South Korea will join in prayers during the International Day of Prayer for Peace.

    On that day, women at the Socopao Limete Presbyterian Church in the Democratic Republic of Congo - a country where a five-year war has claimed an estimated three million lives - will meet for fasting and prayer. They will not be alone. The congregation of the First Christian Church in Shelbyville, Indiana, US, will, too, pray for peace on that day.

    In Colombia, the Ecumenical Network and the Evangelical Council of Colombia are planning to participate in the initiative. So do a small ecumenical prayer community of sisters in Switzerland and congregations belonging to the peace fellowship of the Presbyterian Church of the Republic of Korea.

    These are but a few examples of how Christian communities worldwide are responding to the WCC's invitation to celebrate an International Day of Prayer for Peace on 21 September or the Sunday preceding or following it.

    For 2007, the WCC office for the Decade to Overcome Violence (DOV) has made available prayer and liturgical resources developed in the context of this year's DOV focus on Europe and its theme "Make me an instrument of your peace".
    The initiative was first proposed at a 2004 meeting between WCC general secretary Rev. Dr Samuel Kobia and the then UN secretary general Kofi Annan. The WCC's invitation to pray for peace on 21 September coincides with the United Nations International Day of Peace.
    Resources and more information on the International Day of Prayer for Peace are available on the DOV website:
http://overcomingviolence.org/en/about-dov/international-day-of-prayer-for-peace.html
Additional information: Juan Michel,+41 22 791 6153 +41 79 507 6363 media@wcc-coe.org
Bo

 

Ons Pelgrimstog na Eenheid is handige bron-dokument

Onder redaksie van Reggie Nel en Howard du Toit het Ons pelgrimstog na eenheid, n besondere bron-dokument onderweg na kerkhereniging verskyn. Coenie Burger resenseer die publikasie:

Reggie Nel en Howard du Toit het ons `n groot guns gedoen met die publikasie van hulle boek Ons Pelgrimstog na eenheid oor die herenigingsproses in die Familie van NG Kerke.

    Nadat die herenigingsproses om verskeie redes die afgelope dekade nie juis gevorder het nie, is daar sedert Junie 2006 weer nuwe energie. Daar het reeds `n hele paar gesprekke plaasgevind en by die laaste gesamentlike gesprek by Achterbergh is `n voorlopige stuk opgestel wat lidmate inlig oor die stand van die gesprek.

    Hoewel ons vorder, is daar nog heelwat kwessies wat uitgeklaar sal moet word en heelwat werk wat gedoen sal moet word.  Dit is op hierdie vlak dat die publikasie ons kan help.  Die boek bevat `n veertiental goeie, relevante artikels oor die eenwordingsproses.

    Die artikels is verdeel in vyf groter afdelings:

    In die eerste deel wat handel oor `n Bybelse en teologiese motivering skryf Piet Naude dat die belangrike bybels-teologiese motief vir die eenheid van die kerk l in die feit dat daar net een God is. 

    Die tweede deel handel oor die geskiedenis en bespreek die huidige standpunte en posisies van die vier kerke in verband met die eenwordingsproses.  Die hoofstukke is geskryf deur Hoffie Hofmeyr en Hugo van der Linde (NGK), Johan Botha (VGK), Victor Pillay (RCA) en Dawid Keta ea (NGKA).

    In die derde deel word aandag gegee aan sleutelkwessies wat bespreek en onderhandel moet word in die proses.  Daar word aandag gegee aan die situasie rondom die Belharbelydenis (Jaap Durandt en Piet Meiring), aan die werklikheid van kultuurverskille en diversiteit (Attie van Niekerk), en `n interessante boek van die teoloog Miroslav Volf wat ons dalk kan help (Annalet van Schalkwyk).  Daar is ook artikels waarin Piet Strauss en Thias Kgatla hulle sienings oor verskillende sake rakende die proses gee.

    In die vierde deel word gekyk na verhale van eenheid wat reeds aan die gebeur is.  Die mooi storie van Wesland Verenigende Ring word vertel deur Erik Basson en Zerilda Nel en Nicodemus Setshedi vertel die verhaal van Hoёveld en Suid-Transvaal se proses.  Daar is ook `n interessante artikel van Frederick Marais en Andrew Esterhuizen waarin hulle skryf oor die fasilitering van eenwordingsprosesse.  Klippies Kritzinger skryf in die laaste hoofstuk van die afdeling oor hoe `n dieper verstaan van die Doop en `n sinvolle herdenking en viering daarvan ons in die proses kan help.

    In die laaste afdeling word `n klompie besprekingsvrae vir eenheidsgesprekke en prosesse gegee.

    Ek kan die boek met groot vrymoedigheid aanbeveel.  Dit gaan ons help om ons gedagtes oor die proses aan die gang te kry.  Daar is ook heelwat helder perspektiewe wat ons op die pelgrimspad kan help.

    Bestellings kan aan die Sinode Hoveld gerig word deur vir Howard du Toit n epos te stuur aan administrasie@ngkhoeveld.co.za      Koste R59-95 (posgeld ingesluit) en R40-00 as direk gekoop word.

ankbesonderhede : NG Kerk Sinode van Suid-Transvaal, ABSA Bank. Rekeningnommer 4050 30 6630

LW

1. Depositostrokie moet duidelik gemerk word as verwysing na : kerkhereniging.

2. Faks asb die depositostrokie na die sinodale kantoor. Faks no. 00 27 11 403 3050 Bo

 

School of Preaching Seminaar in PE

'n "School of Preaching" seminaar word op 23 Augustus vanaf 08h00-15h00 by die St John's Anglican Church, Church Street, Walmer aangebied. Dr Ian Duguid, professor in OT by Westminster Seminary, Kaliforni, het ook doseer by die Reformed Theological Seminary in Missisippi, ook Latvia, Okriane, Canada, saam met SIM.

Sessie1: Is there any Savior in this text? An introduction to seeing Christ in the OT

Sessie 2: Wondrous stories. Seeing Christ in the OT stories.

Sessie 3: The singing Savior. Seeing Christ in the Psalms.

    Koste: R50-00 (sluit in tee, middagete en notas)

    Kontak dr Paul Stoltz as jy belangstel - pstoltz.biec@gmail.com. Bo

 

Oor Kruisgewys en ander Bybel-Media sake

Ds Hans Steyn van Bybelmedia skryf as volg:

Kruisgewys op pad

Die Augustus-uitgawe van Kruisgewys is besonder interessante leesstof vir elke leraar. Ses boeiende artikels, maklik geskryf, bied interessante teologiese perspektiewe op die Algemene Sinode van 2007.

Op 7 Augustus is dit na 2000 adresse gepos. Indien u teen 17 Augustus nie n Kruisgewys ontvang het nie, stuur asseblief u korrekte posadres per e-pos na: cjordaan@bmedia.co.za en ons gee dadelik daaraan aandag.

n Makliker opsie is om Bybel-Media se tuisblad: www.bybelmedia.co.za te besoek en kry n kopie daar!

Mema en Imago vat hande

Daar s hoop vir huwelike in troebel water! Bybel-Media, in samewerking met Imago-verhoudingsterapie, het pas n reeks van vier DVDs vrygestel oor die volgende huwelikstemas:

1. n Padkaart vir die huwelik

2.  Groei verby die magstryd

3.  Transformasie

4.  Die volwasse huwelik.

    Die aanbieder, Kobus van der Merwe, het gevorderde opleiding as slypskool-aanbieder in Denemarke ontvang. Die DVD-aanbiedings is voor n gehoor gedoen met uiters praktiese insetsels en grafika om mense te help om die belangrike verhoudingspunte in hulle huwelik te herontdek. Letterlik duisende mense het al baat gevind by Imago se slypskole vir verhoudingsterapie. Di DVD-stel bied belangrike fokuspunte en riglyne op pad na huweliks- en verhoudingsherstel. Peet Neethling van Mema-Media is die regisseur.

Die DVDs, wat elkeen ongeveer 1 uur lank is, kos net R89.95 per eenheid, of R339.95 vir die stel van vier.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 0860 26 33 42

Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

Bybel-Media-groete uit Wellington.

Hans Steyn

Hoof: Departement Ontwikkeling

E-pos: hans@bmedia.co.za

T 021 864 8223 Bo

 

Uitreik na Dowes in die Oos Kaap en Natal

Ds Rocco Hough vertel van n besoek wat hy in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal afgel het om dowes met die evangelie te bedien:

Loof die Here, want Hy is goed. Hy het ons gestuur om sy Woord te gaan verkondig aan Dowes en Hy was getrou en Hy het ons bewaar, ook toe daar optogte deur die strate was en party dorpe by Umtata toegemaak is omdat dit gevaarlik was.

Ons het hoofsaaklik met volwasse Dowes gesels en kerk gehou vir hulle en geleentheid gekry om die Woord te verkondig in volle visuele modus, of D2D (Deaf to Deaf) Evangelisasie. Volwasse Dowes het baie baatgevind daarby, maar die grootste vreugde was sigbaar by die kinders, wat Gebaretaal vlot praat maar sukkel om te verstaan wanneer horendes met hulle probeer kommunikeer, selfs ook wanneer dit horendes is wat probeer om Gebaretaal te praat. As ander Dowes egter in Gebaretaal met hulle kommu-nikeer, dan blink hulle o, dan  verstaan hulle goed en gaan die boodskap in, nie verby nie. Die Dowes se gebaar vir nie-verstaan is juis vingers wat wys dat die woorde gaan verby my kop, dit gaan nie in nie.

Onderwysers staak

Dit was vir ons moeilik om te verstaan dat die onderwysers juis gestaak het in die tyd toe ons die geleentheid gekry het om vir die eerste maal skoolkinders in afgele plattelandse plekke te kon besoek. Dit het tot gevolg gehad dat die meeste skole in Natal en die Oos Kaap gesluit was en ons kon toe net met die vol- wasse Dowe gesels en die paar kinders wat in die koshuise agtergebly het. Ons het die geleentheid gegryp en die kinders in groepe ingedeel, vir hulle geleer om ook self te mimiek en te sing, sodat hulle dit weer aan ander kinders kan oordra. Vir meeste van hierdie kinders was dit die eerste maal in hul lewe dat hulle gesing het, en hulle het dit terde geniet, en hulle het gesing van die Here wat hulle gemaak het, van Jesus wat hulle sondes vegewe en hulle verlos het, en die Here geloof in egte Gebaresang.

Ons het Engelse Bybels vir Dowes gegee aan skole en groepe Dowes, 'n vertaling wat die Woord toeganklik maak vir hulle. Hiervoor moes ons in meeste plekke eers vir die Dowes vra om vir hulle 'n paar leiers te kies, en ons het die Bybels aan hierdie leiers oorhandig en vir hulle gevra om dit te lees en te laat lees en byeenkomste te rel hiervoor.

Net 2 kerke vir Dowes in Natal en Oos Kaap

Daar is 13 skole vir Dowes in Natal en Oos Kaap, maar slegs twee kerke. Dit is die Katolieke kerk vir Dowes (links) in Mariannhill en 'n  groep gelowiges in Durban (onder) waar daar 22 Dowes kom aanbid het. Verder is daar groot geestlike hongerte, want daar is nie iemand wat vir hulle kan preek in Gebaretaal nie. Daarom  is daar  ook nie Dowes wat weet wat dit beteken om kerk toe te gaan nie. Dar is baie geestelike werk wat hier gedoen sal moet word, die Woord saai en natmaak en vra dat die Here die oes sal laat groei en ryp sal laat word en werkers om te oes.

Bid asb. vir almal wat ons ontmoet het 

Ons het altesaam met 285 Dowes gesels en kontak gemaak. Daar is 'n hele klomp van hulle wat die Evangelie vir die eerste maal gesien het en 'n paar wat s hulle wil kom leer by DCMA. Bid asb. saam met ons dat die Here hulle sal lei en sen sodat die saad sal groei en dat die regte persone (met die regte motivering) sal kom studeer en hulleself voorberei om te gaan werk in hierdie groot land van Dowes waar die Here nou begin deure oopmaak het. 'n Mooi foto-verslag van die toer sal op die Instituut vir Dowes se webwerf verskyn by  www.deafnet.co.za

Laaste nuusbrief van my af, ds. Jan Oberholzer neem oor

Dit was vir my baie lekker om elke maand die DCMA nuusbrief uit te stuur, maar nou kom daar 'n groot verbetering: Ds. Jan Oberholzer wat die hoof is van DCMA gaan van volgende maand af die nuusbrief skryf en uitstuur. Hy is elke dag besig met die studente en kan varser nuus skryf en in 'n mooier formaat. Baie sen en sterkte Jan, ons bid vir die werk wat jy en ds. Mia elke dag doen om ons studente te leer om God se Woord sigbaar te gaan maak aan die 400 000 Dowes wat daarvoor wag.  

Groete,
Rocco Hough  +27(0)832927306  rh@wdsl.co.za  Bo

 

Gesondheidsorg-Sondag : 21 Oktober : Christen Geneeskundige Bond

Dr Frank Muller bring die volgende onder ons aandag:

Geagte Vriend in Christus
Ons groet u in die Naam van ons opgestane Verlosser, Jesus Christus!
    Hierdie e- pos word namens die Christen Geneeskundige Bond van Suid Afrika (CGB) en Healthcare Christian Fellowship International (HCFI) aan u gestuur.
    Soos wat die afgelope dekade die tradisie geword het, bevorder ons twee verenigings vanjaar weereens gesamentlik die herdenking van Gesondheidsorg-Sondag op die derde Sondag in Oktober. Vanjaar val Gesondheidsorg-Sondag op 21 Oktober en die voorgestelde tema is "Geroep om te Hoop".
    Die viering van Gesondheidsorg-Sondag het sy ontstaan gedurende die 90's in die Verenigde Koninkryke gehad. Van daar het dit oor die res van die wreld begin versprei. Dit word naby aan 18 Oktober gevier, traditioneel as Sint Lukasdag bekend. In Suid-Afrika het die viering van Gesondheidsorg-Sondag van krag tot krag gegaan, sodanig so dat meer as 5,000 Suid-Afrikaanse kerke vanjaar gevra word om aan die vieringe deel te neem.
Die doel van hierdie vieringe is:
* Om gesondheidswerkers en hulle aktiwiteite spesifiek onder die (voor)biddende aandag van die gemeenskap van gelowiges te bring.
* Om die invloed wat die gelowige gemeenskap op gesondheidsorg het, uit te lig en te beklemtoon.
* Om aktiewe ondersteuning van kerkverwante gesondheidswerkers en gesondheidsorg-projekte aan te moedig.
    Hoop is 'n tema wat sterk emosies in mense wakker maak. Christene word soms daarvan beskuldig dat hulle te veel aandag aan die toekoms wy, soveel so dat die alledaagse behoeftes van hulle medemense oor die hoof gesien word. Geloof en hoop het hierdie in gemeen: Beide is gebaseer op goddelike beloftes en beide is onsigbaar in die hede. Maar waar geloof se krag uit God se vervulde beloftes geput word, vind hoop sy uithouvermo in die tot-nog-toe onvervulde beloftes van God. As gelowige en geloof-vervulde volgelinge van die opgestane Christus, is ons almal tot hoop geroep, nie net vir die toekomstige vervulling van God se beloftes nie, maar ook om 'n rol te speel in die teenwoordige, daaglikse vervulling van hierdie beloftes. Hoop is verseker nie eensydige optimisme nie. In 'n wreld wat dikwels wanhoop as 'realisme' toonbeeld, is dit noodsaaklik dat ons worstel met die tipe antwoorde wat ons op die pyn en gebrokenheid van hierdie wreld gee.  
    Die wreld van die gesondheidswerker is maar net een sfeer waarbinne Christene hierdie werklikheid kan uitleef - dat daar altyd hoop is en dat die teenwoordige werklikheid nie van die toekomstige ontknoping geskei is nie, maar intiem daarmee verweef is. Die roeping tot "Gesondheid-Sorg" is nie net vir sekere professies bedoel nie, maar word gerig aan almal wat glo dat heling in niemand anders as in Jesus gevind word nie. Om hierdie waarheid aan 'n gebroke en sterwende wreld te openbaar, vorm deel van die roeping van elkeen wat Jesus bely. Bo alles is die oproep tot heilsaamheid 'n gemeenskaplike beroep op die hele Liggaam van Christus, waar elke deel 'n spesifieke en belangrike rol het om te vervul. Inderwaarheid is Liefde die teenwoordige vervulling van Geloof en Hoop in aksie.
    Ons vertrou dat u kerk ook op 21 Oktober aan hierdie vieringe sal deelneem. Binne 'n paar weke sal u verdere inligting ontvang, met wenke en idees. Vir nou sal ons dit hoog op prys stel indien u hierdie datum in u dagboek sal aanteken.
    Saam in die diens van die Groot Geneser,
Dr. Frank Muller (CGB)
Ms Erica Grunewald (HCFI)
***
Die Christen Geneeskundige Bond van Suid-Afrika getuig al vir meer as 50 jaar vir Christus. Die doel van die Bond is om gesondheidswerkers te bemoedig om Jesus in hulle daaglikse praktyk te verheerlik, om sodoende hulle geloof en diens te verbind. Deur die gemeenskaplike studie van die Woord, gebed en byeenkomste word lede versterk en bemoedig in hulle werksomstandighede. Deur volgens die voorbeeld van Christus te dien, dra Christen gesondheidswerkers 'n boodskap van hoop, liefde en genesing uit na 'n gebroke wreld.
***
Healthcare Christian Fellowship is interdenominaal en werk as 'n verlengstuk van die kerk. Gedring deur die Here het Carl en Francis Grim di Bond in 1936 in Suid-Afrika gestig. Hiervandaan het die Bond deur baie dele van die wreld versprei. Die missie van HCF is om God se koninkryk in die gesondheidsorgveld uit te dra deur gebed, evangelisasie en dissipelskap. Christene in die gesondheidsorgveld het unieke geleenthede vir getuienis en diens deur ontfermende bediening aan die behoeftes van die hele mens. Bo

 

Bybel-Media het n vakature vir n taalopnemer

Goeie Nuus Media (GNM),n divisie van Bybel-Media, het 'n pos vir 'n taalopnemer. Die suksesvolle applikant sal in diens van Bybel-Media wees.

GNM is n sending-georinteerde bediening aan nie-lesers. Applikante sal daarom GNM moet oortuig dat hulle nie net n werk soek nie. Alhoewel die werk basiese tegniese vaardighede vereis, is dit n geestelike bediening. Daarom sal die suksesvolle applikant ook n netwerk van gebedsondersteuners moet opbou.

Werksbeskrywing

Die verantwoordelikhede en take van die suksesvolle applikant sal die volgende insluit:

-          Opnames: Benewens die werklike opnames van programme, sluit die werk ook navorsing en voorbereiding van opnames, manuskrip-seleksie en die opbou en instandhouding van netwerke in, om die effektiewe ontwikkeling van oudio- en oudio-visuele produkte te verseker.

-          Die redigeer en programmering van opnames.

-          Bemarking van produkte en die bediening van GNM.

-          Produk-ondersteuning vir sendelinge in die veld.

-          Skakeling met ander personeel en medewerkers, soos vereis.

-          Ander opdragte wat deur die leierskap van GNM en die Adviesraad gegee mag word.

Vereistes

-          n Toegewyde Christen wat aktief in n plaaslike gemeente betrokke is (verwysings sal aangevra word)

-          Toewyding aan God se sending

-          Voltooiing van graad 12 met goeie punte in wiskunde, wetenskap en Engels

-          n Minimum van een jaar Bybelskool-opleiding by n erkende inrigting

-          Vlot in Engels en Afrikaans, maar n goeie kennis van Portugees en/of Frans sal in die kandidaat se guns tel

-          Minstens 2 jaar werkservaring

-          Rekenaargeletterdheid

-          n Goeie oor vir klank

-          Gewilligheid om te reis

Verkieslik iemand met:

-          Tegniese vaardighede, opleiding of ervaring, veral op die gebied van elektroniese of klank-tegnologie

-          Kruis-kulturele ervaring

-          n Belangstelling of basiese opleiding in taalkunde

Opleiding

GNM sal opnemersopleiding voorsien. Ander opleiding mag van tyd tot tyd nodig wees. Gevolglik sal n verbintenis vir n minimum ooreengekome tydperk van diens aan GNM vereis word.

Vir meer inligting, skakel Dalene Joubert by 021-864 8276 of gnm@bmedia.co.za.

AANSOEKE SLUIT 20 AUGUSTUS 2007. Bo

 

Skryf n gedig oor jou dag

By die Sinodale Werkswinkel vroer vanjaar moes deelnemers n gedig skryf om hul dag te berskryf. Johan van Rooyen (Cradock) se gedig vat sy ervaring op n manier vas wat mens help om jou eie belewenis onder woorde te bring:

 

die sagte juk

die effe lig breek saggies

deur ons donker gordyne

en ek vind my weg om o en mond en slaap

uit te spoel

pap en borde, melk en koffie

alles word gelyk gedoen

kinders wakker gesoen

halfsewe sit ons saam

eet en praat psalms deur

die dag l voor

wie wanneer waar moet wees

ons vra die Gees

sewe vyftien almal uit  en

ek verrys en pak die dag

wie besoek word nog n slag

wat gelees gebel en voorberei, gerel, gerou maak gou

die dag loop vol en

uit en leeg

op my kalender nog n veeg

dis aand eks moeg

en lus vir niks

ek hou jou vas

en sak in die genade weg

my juk is sag my las is

vraagteken

 

Hier is nog n gedig uit Johan se pen:

 

baar dank

ek het vanmiddag op my rug

in die gras gel -

verkneuter geraak

in die vorms van die wolke

en God gedank

vir die beker-oorloop-lewe

wat ek lei.

Bo

 

Why Can't I Own a Canadian?

Dr. Laura Schlessinger is a radio personality who dispenses advice to people who call in to her radio show. Recently, she said that, as an observant Orthodox Jew, homosexuality is an abomination according to Leviticus 18:22 and cannot be condoned under any circumstance. The following is an open letter to Dr. Laura penned by a east coast resident, which was posted on the Internet. It's funny, as well as informative:

Dear Dr. Laura:

   Thank you for doing so much to educate people regarding God's Law. I have learned a great deal from your show, and try to share that knowledge with as many people as I can. When someone tries to defend the homosexual lifestyle, for example, I simply remind them that Leviticus 18:22 clearly states it to be an abomination. End of debate. I do need some advice from you, however, regarding some of the other specific laws and how to follow them:

    When I burn a bull on the altar as a sacrifice, I know it creates a pleasing odor for the Lord - Lev.1:9. The problem is my neighbors. They claim the odor is not pleasing to them. Should I smite them?

    I would like to sell my daughter into slavery, as sanctioned in Exodus 21:7. In this day and age, what do you think would be a fair price for her?

    I know that I am allowed no contact with a woman while she is in her period of menstrual uncleanliness - Lev.15:19- 24. The problem is, how do I tell? I have tried asking, but most women take offense.

    Lev. 25:44 states that I may indeed possess slaves, both male and female, provided they are purchased from neighboring nations. A friend of mine claims that this applies to Mexicans, but not Canadians. Can you clarify? Why can't I own Canadians?

    I have a neighbor who insists on working on the Sabbath. Exodus 35:2 clearly states he should be put to death. Am I morally obligated to kill him myself?

    A friend of mine feels that even though eating shellfish is an abomination - Lev. 11:10, it is a lesser abomination than homosexuality. I don't agree. Can you settle this?

    Lev. 21:20 states that I may not approach the altar of God if I have a defect in my sight. I have to admit that I wear reading glasses. Does my vision have to be 20/20, or is there some wiggle room here?

    Most of my male friends get their hair trimmed, including the hair around their temples, even though this is expressly forbidden by Lev. 19:27. How should they die?

    I know from Lev. 11:6-8 that touching the skin of a dead pig makes me unclean, but may I still play football if I wear gloves?

    My uncle has a farm. He violates Lev. 19:19 by planting two different crops in the same field, as does his wife by wearing garments made of two different kinds of thread (cotton/polyester blend). He also tends to curse and blaspheme a lot. Is it really necessary that we go to all the trouble of getting the whole town together to stone them? - Lev.24:10-16. Couldn't we just burn them to death at a private family affair like we do with people who sleep with their in-laws? (Lev. 20:14)

    I know you have studied these things extensively, so I am confident you can help. Thank you again for reminding us that God's word is eternal and unchanging.

Your devoted fan,
Jim
Bo

 

Read it? I know the guy!

One day, a man came home and was greeted by his wife dressed in a very sexy nightie. "Tie me up," she purred, "and you can do anything you want."

So he tied her up and went golfing.

 

A woman came home, screeching her car into the driveway, and ran into the house. She slammed the door and shouted at the top of her lungs, "Honey, pack your bags. I won the lottery!"

The husband said, "Oh my .....! What should I pack, beach stuff or mountain stuff?"

"Doesn't matter," she said. "Just get out"

 

Marriage is a relationship in which one person is always right, and the other is a husband.

 

A Polish immigrant went to the DMV to apply for a driver's license.

First, of course, he had to take an eye sight test. The optician showed him a card with the letters:

'C Z W I X N O S T A C Z.'

"Can you read this?" the optician asked.

"Read it?" the Polish guy replied, "I know the guy."

 

Mother Superior called all the nuns together and said to them,

"I must tell you all something. We have a case of gonorrhea in the convent."

"Thank goodness," said an elderly nun at the back. "I'm so tired of chardonnay."

 

A wife was making a breakfast of fried eggs for her husband.

Suddenly, her husband burst into the kitchen.

"Careful," he said, "CAREFUL! Put in some more butter! Oh my ...... You're cooking too many at once. TOO MANY! Turn them! TURN THEM NOW!

 We need more butter. Oh my .........! WHERE are we going to get MORE  BUTTER?

 They're going to STICK! Careful . CAREFUL! I said be CAREFUL! You NEVER listen to me when you're cooking! Never! Turn them! Hurry up! Are you CRAZY? Have you LOST your mind? Don't forget to salt them. You know you always forget to salt them. Use the salt. USE THE SALT! THE SALT!"

The wife stared at him. "What in the world is wrong with you? You think I don't know how to fry a couple of eggs?"

The husband calmly replied, "I just wanted to show you what it feels like when I'm driving."

Bo 

 

50 Tips for Marriage

(1) Start each day with a kiss. (2) Wear your wedding ring. (3) Date your spouse at least once a week. (4) Accept your differences. (5) Be polite. (6) Be gentle. (7) Give gifts. (8) Smile often. (9) Touch. (10) Talk about your dreams. (11) Select a song and make it our song. (12) Give back rubs. (13) Laugh together. (14) Send a card for no reason. (15) Do what the other person wants before they ask. (16) Listen carefully. (17) Encourage each other. (18) Do it their way. (19) Know their needs. (20) Fix their breakfast. (21) Compliment at least twice a day. (22) Telephone during the day. (23) Slow down. (24) Hold hands. (25) Cuddle. (26) Ask for the others opinion. (27) Show respect. (28) Welcome each another home. (29) Try to look your best. (30) Wink at each other. (31) Celebrate birthdays in a big way. (32) Apologise. (33) Forgive quickly. (34) Set up a romantic get-away. (35) Ask, What can I do to make you happier? (36) Be positive. (37) Be kind. (38) Be vulnerable. (39) Respond quickly to the other persons requests. (40) Talk about your love. (41) Reminisce about your favourite times together. (42) Treat each others friends and relatives with courtesy. (43) Send flowers every Valentines Day, anniversary and for no reason at all. (44) Admit when youre wrong. (45) Be sensitive to each others sexual desires. (46) Seek outside help when needed. (47) Watch sunsets together. (48) Say, I love you, frequently. (49) End the day with a hug. (50) Pray for each other daily. Bo

 

26 Beautiful One-liners

1. Give God what's right -- not what's left.
2. Man's way leads to a hopeless end -- God's way leads to an endless hope.
3. A lot of kneeling will keep you in good standing.
4. He who kneels before God can stand before anyone.
5. In the sentence of life, the devil may be a comma--but never let him be the period.
6. Don't put a question mark where God puts a period.
7. Are you wrinkled with burden? Come to the church for a face-lift.
8. When praying, don't give God instructions - just report for duty.
9. Don't wait for six strong men to take you to church.
10. We don't change God's message -- His message changes us.
11. The church is prayer-conditioned.
12. When God ordains, He sustains.
13. WARNING: Exposure to the Son may prevent burning.
14. Plan ahead -- It wasn't raining when Noah built the ark.
15. Most people want to serve God, but only in an advisory position.
16. Suffering from truth decay? Brush up on your Bible.
17. Exercise daily -- walk with the Lord.
18. Never give the devil a ride -- he will always want to drive.
19. Nothing else ruins the truth like stretching it.
20. Compassion is difficult to give away because it keeps coming back.
21. He who angers you controls you.
22. Worry is the darkroom in which negatives can develop.
23. Give Satan an inch & he'll be a ruler.
24. Be ye fishers of men -- you catch them & He'll clean them.
25. God doesn't call the qualified, He qualifies the called.
26. Read the Bible -- It will scare the hell out of you.

Bo 

 

From a strictly Mathematical Viewpoint

Wat inspireer mense om sulke sommetjies te maak?, vra Jurgens Hendriks oor hierdie matematiese hermeunetiek:

What Equals 100%? What does it mean to give MORE than 100%? Ever wonder about

those people who say they are giving more than 100%? We have all been in

situations where someone wants you to give over 100%. How about achieving 101%?

What equals 100% in life?

Here's a little mathematical formula that might help you answer these Questions:

If:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Is represented as:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21 22 23 24 25 26.

Then:

H-A-R-D-W-O-R- K

8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%

and

K-N-O-W-L-E-D-G-E

11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%

But,

A-T-T-I-T-U-D-E

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

AND, look how far the love of God will take you

L- O- V- E-O-F-G-O-D

12+15+22+5+15+6+7+15+4 = 101%

Therefore, one can conclude with mathematical certainty that:

While Hard work and Knowledge will get you close, and Attitude will get you

there, it's the Love of God that will put you over the top!

 

Groete tot ons weer gesels,

Danie Mouton

Skriba Sinodale Kommissie

Bo