Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 5  -  Nommer 21  -  26 November 2007  -  www.ngkok.co.za

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

 

INHOUD

 

Storm en Vloed

Sinode 2007

Dankie dat ek deel kon wees van die sinode

Verwysingsraamwerk in die NG Kerk skuif ten goede

Kerkhereniging

Louisa Meyburgh n rolmodel vir n missionale lewe

Die nuwe vreemdelinge in ons poorte

Hoe n biddag vir ren ons dorp se publieke lewe verander het

Die Visrivier nie langer n simbool van skeiding nie

Registreer as Orgaanskenker

Intense spanning by die begin van die verhoor

Amos Agrimin werkswinkel vir Landbouleiers te Cradock

Bybel-Media jou bedieningsvennoot

JONK LIVE 2008 volgende jaar in Pretoria

Week van Gebed 2008

Nagraadse Studies by prof Piet Naud - Christelike Studies

Briljante kursus vir voornemende sendelinge

Teologiese Studie by Kovsies

Tente te Huur: Africa Tens & Events

Retraite-Sentrum en Kampterrein

Diakonale skakelbeampte

Wie het die Fillistyne verslaan?"

From pure motherlessness

 

Let daarop dat alle e-pos adresse van die sinode van nou af n @ngkok.co.za uitgang het bv skriba@ngkok.co.zaq of da@ngkok.co.za Pas asb u adresboek aan.

 

Storm en Vloed

Oor die afgelope paar dae het ren en vloed groot skade in die omgewing van gemeenskappe Misgund, Joubertina, St Francisbaai, Jeffreysbaai en in dele van die Suid-Kaap veroorsaak. Ons bid vir krag en deursettingsvermo in hierdie tyd vir almal wat skadfe gely het en weer moet opstaan spesiaal ook waar daar lewensverlies was, soos op Joubertina.

Inhoud

 

Sinode 2007

n Besondere tiende vergadering van die NG Kerk in Oos-Kaapland het van 12-15 November by Willows plaasgevind. n Hele aantal afgevaardigdes beskryf dit as hulle beste sinode ooit, en verskeie predikante wat in die reses uit ander gebiede hierheen verhuis het, beskryf die sinode en sinodale kultuur as n vars briesie. Mens kan mos maar bietjie spog hiermee.

Baie geluk aan die moderatuurslede wat verkies is: Dr Chris van Wyk (voorsitter), di Hansie Schutte (onder-voorsitter), Willie van Zyl (aktuarius), Danie Mouton (ex officio skriba) en Rethie van Niekerk (addisionele lid). Rethie is die eerste vrou wat ooit tot n lid van die moderatuur in die Oos-Kaap verkies is!

Een van die doelwitte was om van die sinode n Communitas-belewenis te maak. Lekker saamkuier en saamgesels, saam mens-wees. Dit was lekker om bymekaar te wees. Ons het ook oor n basiese geloofsonderskeidende houding gepraat en gedink en gedoen. En dan die Here saam geloof en geprys.

Hiervan wou afgevaardigdes mr h. n Wyd-verspreide gevoel was dat mense meer aan tafel wou gesels, na mekaar luister en met mekaar deel.

Hieroor drie opmerkings: Een: die leierskap het dit gehoor. Twee: Onthou julle dat n aantal afgevaardigdes twee jaar gelede ontsteld was oor te veel gesprekke aan die tafels dis nou by die buitengewone sinode? Drie: Waarskynlik is hierdie rondte se versugting n baie positiewe aanduiding dat gesprek vir ons al hoe belangriker word eerder as bloot net debat (waarvoor daar natuurlik n legitieme plek is).

Inhoud

 

Dankie dat ek deel kon wees van die sinode

Antoinette van Pletzen van Jamestown skryf na die sinode:

Nellie en dr Jan,

Baie dankie dat ek deel kon wees van die sinode - al was dit net as waarnemer. Julle het soveel moeite gedoen om my tuis en deel te laat voel (al was julle nie altyd bewus daarvan nie!). Die sinode was vir my 'n belewenis, en 'n ervaring wat ek vir niks ter wreld sou wou mis nie. Daarom het ek nie net 1 middag ingesit (soos ek aanvanklik vir Danie gevra het) nie, maar sommer die hele tyd! Ek en Jannie (wat die eintlike afgevaardigde was) was nooit laat nie - eerder hopeloos te vroeg vir alles, want ons wou niks mis nie. Die tafelgroep het my selfs by hul besprekings betrek en wou nie h ek moes agter by die besoekerssitplekke gaan sit nie. So: ALMAL het my uiters welkom laat voel. [Toemaar: ek was baie versigtig om nie te oortree nie - ek het nooit gestem nie!]

Nogmaals baie dankie dat ek die sinode kon bywoon. Ek is met nuwe moed vervul vir Jamestown, wat so klein is dat ons nie eens 'n leraar het nie. Dankie vir al jul puik relings en julle pragtige gesindheid - te alle tye en in alle omstandighede. Ook lekker om Danie, die "skrywer" van die nuusbrief wat ons gereeld kry, in lewende lywe te leer ken. Terloops: ek sien dat Jamestown se stigtingsdatum nie op die webwerf aangedui word nie. Dis 1891.

Bly jy het dit geniet, Antoinette!

Inhoud

 

Verwysingsraamwerk in die NG Kerk skuif ten goede

Die verwysingsraamwerk in die NG Kerk het danksy die laaste Algemene Sinodes geweldig geskuif. Dit is opvallend hoeveel aksent daar deesdae op gemeentes geplaas word, en spesifiek die bemagtiging van lidmate om bedienaars te wees na binne en buite. Die uitdagings vir predikante is om daadwerklik bedieningsmag en kontrole weg te gee aan lidmate. In hierdie opsig het ek in die laaste bewus geword van besondere goed wat die evangeliese Lausanne-beweging hieroor gepubliseer het. Loer bietjie na hierdie Lausanne-dokument.

Die grootste uitdaging vir predikante is dalk om aan hul eie bediening minder as n loopbaan en n pastorale leierskapsrol, wat deur lidmate ondersteun word, te dink. En meer as die rol van n mede-bedienaar saam en bemagtigend teenoor ander mede-lidmate. Ons het mekaar as rolmodelle in hierdie opsig nodig. Die grootste vraag in jou gedagtes - dag vir dag - blyk waarskynlik te wees: hoe kan ek vandag bedieningsmag aan mede-lidmate weggee? Daar is n paar besondere paragrawe in die vermelde Lausanne-dokument hieroor.

Dit sal beteken dat gemeentes minder sal probeer om lidmate se energie vas te vang in n gemeentelike program van aksie wat onderhou moet word. Daar is tragiese verhale te vertel oor lidmate wat uitgebrand is deur die gemeente se behoefte aan n gesofistikeerde bedieningsprogram. Verbeel jou bietjie: wat sal gebeur as ons die ou Gereformeerde beginsel dat jou werkplek en die ander plekke waar jy jou elke dag bevind die terrein van jou roeping is. En dat jy as gelowige daar deur naasteliefde en betrokkenheid by ander se lewe sout en lig is? Hoe kan gelowiges mense dr n voorsmaak van die koninkryk van God laat beleef, n teken en n instrument wees vir die genesing, vrede, geregtigheid en vreugde wat God in die wreld werk?

Inhoud

 

Kerkhereniging

Vir baie was die gesprek oor kerkhereniging n belangrike aspek van die Sinode. Identifisering met die simboliese herroeping van die 1857-besluit het sonder enige teenstem deur die vergadering geseil. Tog was afgevaardigdes, veral uit plattelandse gemeentes, baie gesteld op n presiese formulering oor die toekomstige strukture van die kerk wat dit moontlik maak om as bestaande kerk voort te gaan.

Die terugvoer van gemeentes kan besigtig word by www.ngkok.co.za/eenheid - rol bietjie ondertoe op daardie webbladsy.

n Opsomming van die terugvoer het by die sinode gedien, en sal uitgebrei word met meer detail wanneer dit deurgestuur word na die Algemene Sinode. Hierdie volledige verslag sal ook op ons webblad gepubliseer word.

Inhoud

 

Louisa Meyburgh n rolmodel vir n missionale lewe

Dit was lekker om met die onlangse eeufeesvieringe van Port Elizabeth Moedergemeente kennis te maak met n legendariese vrou uit die ontstaansgeskiedenis van die NG Kerk in Port Elizabeth. Louisa Meyburgh het in 1900 hierheen verhuis weens swak gesondheid en dadelik n wesenlike gemeenskapsrol begin speel. Sy word verbind aan die ontstaan van die Laerskool Excelsior. Sy het in haar nederige huisie begin skoolhou vir kinders wat andersinds nie sou leer lees en skryf het nie.

Die eerste NG Gemeente het in 1907 in PE tot stand gekom. Tot op daardie stadium was die stad n nedersetting wat vanuit die administratiewe sentreum van die Oos-Kaap Uitenhage ook geestelik bedien is. Onse Louisa war geraak deur die gebrek aan geestelike versorging en het begin Bybelleees, preek en katkiseer.

Die koms van die Afrikaner na Port Elizabeth het gepaard gegaan met die grootste armoede. Die Tweede Vryheidsoorlog was agter die rug en baie mense was verarm. Later het die depressie en meegaande ekonomiese swaarkry gevolg. Die feit dat PE die sentrum van die motorindustrie geword het, het baie verarmde Afrikaners hierheen gelok.

Louisa was een van daardie mense wat verstaan het hoe belangrik dit is om die vreemdeling in jou poorte te verwelkom en by te staan. Sy was onderwyseres, predikant, maatskaplike werker, kategeet noem maar op.

Haar passie was die verarmde Afrikaner. Haar uitreik het in die eerste helfte van die twintigste eeu n beslissende invloed op die bedieningstyl van die NG Kerk in PE gehad. Talle en talle verhale van hoe eers Moedergemeente en later die dogtergemeentes, soos PE-Sentraal en Oos uitgereik het na die nuwelinge en die wat swaarkry, hoe armoede bestry is, mense opgehef is, hul lewensomstandighede verbeter is, misdaad bekamp is deur die kerk ek kan n lang lys maak is algemeen as mens met ouer predikante en dominees en hul nasate gesels.

Die eerste dominee van PE-Oos (ek het sy naam vergeet skuus) het my vertel hoedat Southdene n woonbuurt waarin Afrikaners wat in die Baai aangekom het gevestig is te gevaarlik was vir huisbesoek na donker. Die kerkraad het hom per besluit verbied om daar besoek te gaan doen. Hy vertel hoedat hulle vroue daar uitgehaal het wat geklee moes word, geleer moes word om hulself en hul gesinne te versorg, gebad moes word. Sy verhaal is een van hoedat die gemeente dit reggekry het om vriende te maak met daardie gemeenskap en na hulle uit te reik op n manier wat pas by hulle behoeftes.

Sowaar, ons is deel van n kerk wat verstaan en die vaardighede het om uit te reik na die vreemdeling!

Vandag sal mens hardop wonder waarom die fokus op die Afrikaner-in-nood later in die twintigste eeu ontaard het in n ideologiese fokus op die Afrikaner se belange wat apartheid geregverdig het. Dis jammer. Maar mens kan Louisa en haar barmhartige en geregtigheid-soekende makkers dit nie ten laste l nie. Hulle was wonderlike mense wat nood raakgesien het, en mense nie beoordeel het in terme van wat hulle was nie, maar in terme van wat hulle kon word. En hulle het nie omgegee om aan vuil mense te raak en hul lewe aan hulle te wy nie. Hulle kon Christus in die ellendiges herken.

Inhoud

 

Die nuwe vreemdelinge in ons poorte

Indien die NG Kerk in PE gebore is as kerk wat omgee vir die vreemdelinge in die poorte, wonder ek op n dag, moet dit mos moontlik wees om vandag nog te sien hoedat gemeentes uitreik na die nuwe vreemdelinge: die Nigerirs, die ander Noord-Afrikane en die Chinese, om net enkele voorbeelde te noem.

En daar sien ek dit toe raak. By twee gemeentes is bedieninge aan Chinese gevestig. PE-Sentraal gemeente huisves n ontwikkelende gemeente onder Noord-Afrikane in hul kerksaal. Hierdie bediening groei sterk en hulle het ook geestelike bande met hierdie gemeente, wat graag n NG Gemeente wil word. Verder doen Sentraal Bybelverspreiding onder die Nigerirs e.s.m. Daar is niks romanties hieraan nie, hoor. Dis Bybelverspreiding onder dwelmrampokkers, straatsmouse van al wat afbrekend is, skurke en soortgelyke rakkers. Maar die gemeente weet dat die gedokumenteerde geskiedenis van God se werk op hierdie aarde die hoop vir die wreld is.

Gillie Noeth, dominee, vertel hoe groot die behoefte aan die Bybel is. Die skadukarakters wil dit graag h, staan tou daarvoor, kan nie wag vir n nuwe besending nie. Vir my is die mooiste amper toe Gillie s: En weet jy hoeveel energie en vreugde is daar nou in ons gemeente? Al die jare toe ons net probeer het om n goeie kerk te wees wat Woord, sakramente en tug ernstig na binne opgeneem het, het ons nie soveel vreugde beleef nie. Ons beker loop nou oor noudat ons ons geloof op n eenvoudige manier doen.

Die Ring van Port Elizabeth, een van drie in die stad, het besluit om volgende jaar ondersoek te doen na geleenthede vir intensionele nuwe gemeente-ontwikkeling in die stad.

Inhoud

 

Hoe n biddag vir ren ons dorp se publieke lewe verander het

Van die mooiste terugvoer tydens die sinode vir my was toe Tertius Conradie vertel het hoe n biddag vir ren hul dorp Misgund publiek verander het. Hier is n paar kursoriese notas oor die gebeure waarvan hy so mooi getuig het:

Ons wil eer gee aan God oor ons storie. Krisisse bring mens by n proses waar jy besef God wil jou gebruik. Drie jaar gelede het ons n krisisdroogte in die Langkloof gehad. Ons het n verootmoedigingsdiens gehou, maar niks het gebeur nie. Toe het 3 lidmate ges die Here s die gemeenskap as geheel moet hulle voor die Here verootmoedig. Ons hou toe n verootmoedigingsdiens op n Woensdag, en vra al die plase om te sluit en almal in die gemeenskap om kerk toe te kom almal, ongeag taal en kultuur. Daar was n 1,000 mense in die kerk. Daardie naweek val daar toe 200mm ren. Ons roep toe almal op vir n dankdag. Daardie Woensdag is die kerk nog voller. Selfs n vragmotor het van al die ren voor die kerk vasgeval. Iets het gebeur wat van die Here af kom. Dit het openheid in ons gemeenskap gebring. Mense besef ons moet die grense oorsteek. Met die jongste Hemelvaartdag het ons gesamentlike diens in die kerk gehad. Dit was weer n besondere opkoms. Ons moet nou verder gaan, maar dis hoe die Here ons gemeenskap bymekaargebring het en openheid geskep het.

Nota: Oor die afgelope naweek is groot stormskade deur stortren in die omgewing van Misgund veroorsaak. Dit sal merkwaardig wees om die verhale te hoor hoe die gemeenskap wat mekaar publiek gevind het, in hierdie krisistyd bymekaar staan en mekaar help. Ons gebede gaan uit na die gemeenskappe van misgund, St Francisbaai, Jeffreysbaai en andere wat onder die vloedwater deurgeloop het..

Inhoud

 

Die Visrivier nie langer n simbool van skeiding nie

Nogmaals sinode: Ek hoop om ander se stories in die toekoms ook te vertel, maar nou kan ons gerus weer luister na wat Chris de Raan van Somerset-Oos as ringsvoorsitter by die opening ges het as deel van n simboliese ritueel rondom water:

Hierdie is water uit die Visrivier : histories n simbool van skeiding en vervreemding in ons land.

Vir eeue di grens tussen swart en wit die Oosgrens as di grens tussen Afrikaans en Engels.

Hiervandaan sou die Groot Trek plaasvind en n geskiedenis van afskeiding en groepvorming sou volg.

Hier nie vr van sy walle sou n standpunt geformuleer word wat op die Agenda van die 1857 sinode sou beland en sou die grens in ons eie geledere duideliker begin loop.

Daarom is dit die droom van die Ring van Albanie aan die walle van die Visrivier dat di God wat in Christus deur sy Gees die sondegrens na die mens kom oorsteek het ONS en veral ons kinders sal genadig wees, om in Christus grense oor te steek in ons land.

Dat die water van die Visrivier nooit weer skeiding en vervreemding sal simboliseer nie, maar versoening en LEWE!

Dat die bome op sy walle vrugte sal dra 12 maande van die jaar, en blare wat genesing sal bring vir al die nasies.

(Chris haal in die laaste sin Esegil 47 aan lees dit gerus.)

Inhoud

 

Registreer as Orgaanskenker

Die Stigting vir Orgaanskenking bied ons almal die geleentheid om soveel meer vir ander na ons dood te beteken. Dit is deesdae besonder gerieflik om as orgaanskenker te registreer besoek www.odf.org.za/ en registreer. Op hierdie manier maak jny die trauma vir jou geliefdes by jou afsterwe soveel minder. Dankie aan Reinette Strydom vir hierdie inligting.

Inhoud

 

Intense spanning by die begin van die verhoor

In April 2007 is drie Christene in Malatya, Turkye, op wrede wyse vermoor. David Hunter, vir meer as 20 jaar werksaam in Turkye, lig die gordyn oor die situasie by die aanvang van die verhoor van die beskuldigdes:

Dear Prayer Partners,

Please pray for the first hearing of the Malatya murder case at the Third Criminal Court in  Malatya on Friday, November 23.

It has been reported that files submitted for this first hearing contain more information about missionary activities than about the activities of the murderers. The names, telephone numbers, and addresses of everyone Tilmann, Necati, and Ugur communicated with from 2005 to April 24, 2007, have been submitted. Names were given under headings such as "Only Wanted Publications, Not Interested in Talking," "Very Interested in Publications," etc. The email addresses for all of Necati, Tilmann, and Ugur's correspondents have been submitted.

All trips made by Necati, Tilmann, and Ugur to other provinces and the names, telephone numbers, and addresses of all those they visited on these trips have been compiled and submitted. (Tilmann and Necati had visited Bible Correspondence Course contacts throughout eastern provinces, especially during the period indicated.) In light of the fact that missionary activity has been accepted as the motivation for the Malatya murders, compiling and making all this information available only invites more reprisals against evangelistic Christians, prosecutors have complained. On the other hand, defense lawyers are trying to show that the activities of Zirve Publishing disturbed the peace, thus reducing their clients' sentences.

Prosecutors have demanded three consecutive life sentences in prison for the five confessed murderers. Seven additional persons have been charged for "aiding and abetting" the murderers.

While the Turkish constitution guarantees the freedom of religious belief and the propagation of one's religious beliefs, media has given the impression the Malatya trial may become a judgment on Christian evangelism in Turkey.

Please pray for Pastor Ihsan Ozbek, who will be in Malatya representing the Alliance of Protestant Churches in Turkey.

Please pray for Suzanne Geske, Semsa Aydin, their five fatherless children, and Ugur's fiance.

Please pray for all believers who been summonsed to testify, remembering that defense lawyers wish to make them appear as provocateurs. I anticipate the atmosphere at the court hearing will be very tense. Media coverage will only add pressure. The Malatya murder case could set a significant legal precedent for future Christian evangelism in Turkey. Emin Migi from Adana is one of those who has been summonsed to testify. Please pray for him because recent pressures have taken quite a toll on him emotionally and spiritually.

The Alliance for Protestant Churches in Turkey has called a day of prayer and fasting on Thursday, November 22, which is not a holiday for them.

This will be a significant court hearing in a significant Muslim country in the short, but significant 21st century history of Christian outreach in the Middle East.
Inhoud

 

Amos Agrimin werkswinkel vir Landbouleiers te Cradock (Living and Farming God's way)

Amos Agrimin is 'n Christelike, interkerklike,  nie-winsgewende  organisasie wat fokus op die bediening aan die boerderygemeenskap in Suid-Afrika en Afrika. 

MISSIE:  Om aan elke persoon in Afrika, wat deel van die landelike en boerderygemeenskap is, die geleentheid te bied om in 'n persoonlike verhouding met Christus

te staan en volgens Bybelse waardes en norme te leef en te boer.

Op 10 en 11 Februarie 2008 bied Hennie Viljoen, Direkteur van Amos, 'n kompakte werkswinkel aan by die Moedergemeente op Cradock.  

Hierdie is 'n nuut-uitgewerkte werkswinkel en vorige tema's sal in pakketvorm ook aan seminaargangers uitgedeel word. 

Kostes sal ongeveer R300 beloop, wat  Maandag 'n middagete insluit. Seminaargangers sal self verantwoordelik wees verblyf. 

Van ons lidmate sal egter kan help daarmee.

Program:  Hennie lei die erediens in Cradock-Moedergemeente Sondagoggend 09h30.

Daarna drink ons tee en het ons nog 'n  uur-sessie.

Die Sondagaand 18h00 het ons 'n twee-uur dramatiese drama-sessie!!

Maandagoggend begin ons 10h00 en maak die middag 16h30 klaar.

Inskrywings open die eerste Desember 2007 en kan by die Cradock- \Moedergemeente kerkkantoor gedoen word, Ma tot Vr 9 tot 12: 048 881 1197.

Vir navrae: Johan van Rooyen, 079 494 0460.

Amos self kan besoek word op hulle webtuiste by www.amosagrimin.com

Boer voor-uit!

Inhoud

 

Bybel-Media jou bedieningsvennoot

Hoogtepunte in di week se Kerkbode

* Winde van verandering waai wreldwyd oor geloof

* Cas Vos vra eerbare optrede van Evangeliese Inisiatief

* Oos-Kaapse ringe en gemeentes word aangemoedig om een te word

* Eenheidsproses in realistiese fase - Piet Strauss

* Waardes is 'n kragtige instrument van verandering - Chris Jones

* Wreldvigsdag - S baie om te doen, s min hande

* Zim-kerke werk en getuig ... ongeag en ten spyte van!

By die kruispad: Wreld-vigsdag is op 1 Desember

Het jou gemeente al n kopie van die DVD Kruispad? Die DVD handel oor MIV/vigs, en dra ook die evangelie boodskap uit. Dis gebaseer op die bekende boek No More Tears van Cecile Perold.

Die DVD is nou al beskikbaar in sewe Afrika tale. Dat dit alom gesien word as n hulpmiddel om die gemeenskap op te voed, wys uit die volgende: skole in Gauteng gebruik die DVD, en dit verkoop ook flink in die buiteland.

Dis gemaak in samewerking tussen Bybel-Media en Mema-Media.Bestel jou gemeente se kopie teen R120.00 elk by die bestelnommer onderaan die brief.

Bestellings vir 2008-Jaarboek

Het jou gemeente al die 2008-uitgawe van die Jaarboek van die NG Kerke bestel? Skakel Esther van Biljon  by 002721 8736971 om die Jaarboek 2008 te bestel. Die Jaarboek, met sy volledige lys van kontaknommers,  is 'n noodsaaklike hulpmiddel vir kerkkantore en leraars. Dis boonop n lus vir die oog.

VGKSA Jaarboek beskikbaar

Alle inligting oor die Verenigende Geref Kerk is in die publikasie opgeneem. Di jaarboek vir 2008 is uitgegee as projek in samewerking met CLF.  Dit kan by Bybel-Media Handel teen R50.00 elk bestel word. Skakel 002721 8736971 of stuur n e-pos na: bestel@bmedia.co.za

Begin die kerkjaar met die Leesrooster en Preekstudies

Die nuwe kerkjaar begin met Advent op Sondag, 2 Desember 2007. Die Leesrooster en Preekstudies is handige hulpmiddels vir dominees. Albei produkte is saamgestel deur n werkgroep van Communitas (Buvton), en is vars uit die oond by Bybel-Media Handel.

Die Leesrooster het riglyne vir die kategese en klein groepe. Dit kan op sy eie, of saam met n CD, bestel word. Die Leesrooster kos R45.00. Die CD kan slegs saam met n boek bestel word, en kos R30.

Die Preekstudies is beskikbaar teen R130.00. Dit kan ook saam met n CD bestel word. Die CD se prys bly dieselfde. BTW en versendingskoste is in alle gevalle ingesluit.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 002721 8736971

Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

Inhoud

 

JONK LIVE 2008 volgende jaar in Pretoria

Hoe gereeld kan n mens opgewonde raak in die kerk oor iets regtig SPLINTERNUUT? Wel hier is dit nou! JONK LIVE 2008 is oppad! JONK (die nuwe gesig van Jeugbediening in die NG KERK) rel 'n naweek musiekfees in Pretoria vir die JONK van GEES. Gemeentes, jong opkomende talent in die kerk en die bekende kunstenaars van ons land gaan ons lei in nuwe lof-en aanbiddingsmusiek! Plaas asseblief nou al hierdie datum op julle gemeente kalender: 29-31 Augustus 2008. Vir navrae jonk@ngkerk.org.za        

Inhoud

 

Week van Gebed 2008

n Bekendstellingsdokument oor Week van Gebed 2008 is op die webblad beskikbaar. Ons eie Stephan van der Watt (Aliwal-Noord) is een van die samestellers van die reeks. Lees gerus meer hieroor.

O ja, die reeks selfs is een van die dae ook beskikbaar hou die webblad dop.

Inhoud

 

Nagraadse Studies by prof Piet Naud - Christelike Studies

Lees gerus meer oor die moontlikheid om onder prof Piet Naud verder (nagraads) in Christelike Studies te studeer.

Inhoud

 

Briljante kursus vir voornemende sendelinge

Lees gerus wat Ryk van Velden oor hierdie kursus vir voornemende sendelinge s.

Inhoud

 

Teologiese Studie by Kovsies

Dr Gerhard Botha skryf:

n Uitnodiging aan alle voornemende studente wat hulle vir die bediening wil bekwaam, om vir hulle TEOLOGIESE STUDIE by die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van die Vrystaat in te skryf. 'n Fakulteit waar die Bybel as God se Woord sentraal is. 'n Fakulteit waar teologie nie net akademiese werk is nie, maar ook 'n geestelike belewing

Enige persoon wat met Teologie wil besig wees, doen dit uit 'n diep oortuiging. Daarom is dit so belangrik om dit te doen by 'n instelling wat jy werklik as 'n geestelike tuiste in jou studiejare sal ervaar. Hierdie Fakulteit aan Kovsies wil juis dit vir sy studente wees! Sien al die tersaaklike inligting in die bylaag hierby aangeheg.

Ook 'n uitnodiging aan alle persone reeds in die bediening wat hulle op nagraadse vlak verder in die Teologie wil bekwaam. Volledige inligting ten opsigte van al die geleenthede hiervoor ook op die bylaag hierby aangeheg.

Kontak ons gerus: Namens die Fakulteit: Dr Gerhard Botha, Direkteur: Shepherd. "Waar ons Geestelik Leiers begelei wat God se kudde oppas". (bothagp.hum@ufs.ac.za) .

Inhoud

 

Tente te Huur: Africa Tens & Events

Hier is n handige advertensieflits:

Africa Tents is gestasioneer in die Oos Kaap en spesialiseer in die verhuring van Markies tente vir alle okkasies / geleenthede.

Ons weet dat van tyd tot tyd kerke in die nood is vir die gebruik van tente vir byeenkomste, dienste, sangers, gassprekers, fonds-insamelings ens. Dis reeds waarom ons vir u hierdie bekendstellings brief aanstuur.

As u of die kerk, wat u verteenwoording, op soek is na Markies tente in die nabye toekoms sal ons met graagte tot diens wees vir u teen billike pryse. Vir verdere inligting kan u gerus ons webtuiste besoek of enige van ons kontak by die nommers aangegee bo-aan die brief.

Ons hoop en vertrou dat ons in die toekoms vir u van goeie diens en hulp sal wees.

Petrus & Celeste

Inhoud

 

Retraite-Sentrum en Kampterrein

Nog n advertensieflits:

Ons woon op n plaas tussen Thornhill en Loerie so 50km wes van PE.  Dis n pragtige fynbos-omgewing - nog ongerepte natuurskoon. Ons is besig om die plaas te ontwikkel as n soort retraite waar mense heerlik kan kom stil word, ontspan en sommer net weer aan verhoudings kan kom bou. Ons het reeds n pragtige rondawel en kothuisie

Vanaf 1 Desember sal ons kampterrein ook klaar wees. Die kampterrein is slegs vir tente of 4x4 karavane, want mens moet deur n driffie ry wat gaan lol met n karavaan. Dis n ideale plek om vir n naweek of vakansie n blaaskansie te kom kry. 

Ons beplan ook om volgende jaar groepe in tente te akkommodeer. Ons kan natuurlesings aanbied of mense op uitstappies neem in die kloof. Ons kan ook iemand kry wat kinderbediening doen.  Ons beplan ook n hindernisbaan vir kinders.  Indien verkies kan ons ook vir groepe etes voorsien. Hou dit dus in gedagte met volgende jaar se beplanning.

Indien mense belangstel, kan hulle ons kontak vir verdere besonderhede.

Gaan kyk gerus na ons webwerf:  www.bergrivier.com

Japie en Dorie Williams.

Bergrivier, Posbus 161, Thornhill, 6375

Tel: 042 2860694, Sel: 082 2003350 (Japie), 083 2306910 (Dorie)

Web: www.bergrivier.com

Inhoud

 

Diakonale skakelbeampte

n Pos vir n diakonale skakelbeampte is in die Noorde beskikbaar. Klik hier vir meer besonderhede.

Inhoud

 

Wie het die Fillistyne verslaan?"

"Sannie, wie het die Fillistyne verslaan?" vra Juffrou. "Ek weet nie, ek stel nie belang in krieket nie," antwoord Sannie.

Inhoud

 

From pure motherlessness

VERTAAL IN ENGELS: Soos in die tyd van die Voortrekkers, het ek en my swaer,Jan, ystervarke en stinkmuishonde gaan jag met die dubbelloop-haelgeweer. Uiteindelik sien my swaer Jan 'n stinkmuishond, sit 'n patroon in die loop, le aan, trek los en daar le die stinkmuishond bene in die lug. Net toe ons nader kom ruik ons hoe die stinkmuishond stink en hardloop weg. My voet haak toe vas aan die wortel van 'n boom, ek slaan neer en breek my sleutelbeen. By die hoofpad uitgekom, staan daar 'n ou met 'n pap wiel. Hy vra toe of ons weet waar hy 'n motorhawe kan kry om lug vir die agterwiel te bekom. Van pure moedeloosheid bly sit ons net daar langs die pad.

ANTWOORD: As in the time of the Frontpullers, me and my heavy, John, went to shoot iron pigs and stink-mice-dogs with a dubble-walk-hailgun. At last my heavy John saw a stink-mouse-dog, so my heavy puts a pattern in the walk, lies on, pulls loose and there lies the stink-mouse-dog, bones in the light. Just as us come close, us smelt how the stink-mouse-dog stinks and runs away quick. My foot hooks fast to the carrot of a tree, I fall down and breaks my keybone. As we came to the chiefroad, there stand an old with a porridge wheel. He asks if us knows where he can get a motorharbour to get some sky for his afterwheel. From pure motherlessness us sits just there next to the road.

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud