Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 3  - 22 Februarie 2008  -  www.ngkok.co.za

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

INHOUD

 

Padberade met leraars in ringsverband : Besonderhede

Sinodale Werkswinkel : 17-19 Maart 2008

Kursusinhoud vir lidmaattoerusting eersdaags gefinaliseer

Christendom en Islam: die uniekheid van Christus

Węreldbiddag vir Vroue en Mans

Publieke teologie in ‘n publieke gemeente

Ds Peet Scholtz beskikbaar vir berading van seniors

Lady Grey Passiespel 2008 : 21, 22 en 23 Maart 2008

Liturgie vir die Lewe : Ring van Albanie

Bybel-Media Nuus

Om positief te wees in 2008:

 

 

Padberade met leraars in ringsverband : Besonderhede

Die voorlopige besonderhede van die padberade kan nou bekendgemaak word. Soos julle kan sien, word meer byeenkomste as in die verlede beplan.

 

Datum

Plek

Ring(e)

Maandag, 14 April

Paterson

Albanie, Sondagsrivier, Uitenhage

Dinsdag, 15 April

Oos-Londen

Oos-Londen

Woensdag, 16 April

Dordrecht

Burgersdorp, Cradock, Dordrecht, Queenstown

Donderdag, 17 April

Cradock - SK

Volle Sinodale Kommissie vergader

Vrydag, 18 April

Jansenville

Graaff-Reinet, Humansdorp

Maandag, 21 April

Port Elizabeth

PE-Wes

Dinsdag, 22 April

Port Elizabeth

PE

Vrydag, 25 April

Port Elizabeth

Algoa

 

Die doel van die padberade is geloofsonderskeiding met die oog op die pad vorentoe.

Inhoud

 

Sinodale Werkswinkel : 17-19 Maart 2008

Onthou asseblief om betyds in te skryf vir ons besondere sinodale werkswinkel wat vanjaar van 17-19 Maart 2008 te Willows, Port Elizabeth, plaasvind. Die tema is geloofsonderskeiding in gemeentes en vergaderings, met dr Frederick Marais as aanbieder. Klik hier vir volledige besonderhede.

Inhoud

 

Kursusinhoud vir lidmaattoerusting eersdaags gefinaliseer

Die leraars wat deur die Sentrum vir Kontekstuele Bediening opgelei is om lidmate te bemagtig vir daadwerklike bedieningshulp, finaliseer eersdaags die opleidingsmateriaal vir lidmate (tydens ‘n retraite van 26-28 Februarie). Die bedoeling is dat lidmate geakkrediteer word om bedieningshulp in gemeentes te lewer.

    Tydens ‘n onlangse gesprek oor die toekoms van teologiese opleiding te Stellenbosch, is die boodskap duidelik oorgedra dat plattelandse kontekste nodig het dat persone as leraars opgelei word terwyl hulle steeds met hul daaglikse werk voortgaan. Aftandsonderrig is ‘n noodsaaklikheid. Ons huidige model beteken dat feitlik niemand as ‘n tweede loopbaan later in sy/haar lewe kan kies om opgelei te word as predikant in ‘n proses wat tot ordening lei nie. Geen bewese geestelike leier wat vertroue in sy/haar gemeente geniet kan kies om teologies opgelei en georden te word nie. Hierdie “geen” mag sterk bewoord klink, maar dit is wat in praktyk gebeur.

    Die toerusting van lidmate vir bedieningshulp is ‘n eerste poging om hierdie impasse te oorkom.

Inhoud

 

Christendom en Islam: die uniekheid van Christus

In die vorige eNuus het ek vertel van die ope brief van meer as 130 Moslem-geleerdes aan Christene oor gemeenskaplike oortuigings wat Islam en die Christelike geloof deel. Verskeie gerespekteerde Christen-teoloë het in ‘n publieke skrywe daarop gereageer.

    Die gemeenskaplike besorgdheid is die toenemende polarisasie tussen Christene (waaronder die VSA) en Moslems wat die węreldvrede bedreig. Dit terwyl beide die Christelike geloof en Islam die opdrag van liefde tot God en die mede-mens ken.

    Hoe kan Christene en Moslems in vrede saamleef, sonder dat Christene daarmee die uniekheid van Christus prysgee?

    Na aanleiding van die beriggie in die vorige eNuus het ‘n werker wat in sy getuienis fokus op Moslems gereageer deur my na die volgende webblad te verwys (julle kan gerus daarna kyk) waarin ‘n skakel na ‘n artikel oor die tema van verdraagsaamheid en getuienis verskyn met ‘n skakel na ‘n YouTube-video wat spesifiek oor die ope brief handel:

http://www.desiringgod.org/Blog/1032_a_common_word_between_us/

    Wel, wat dink julle?

Inhoud

 

Węreldbiddag vir Vroue en Mans

Die program vir Węreldbiddag vir Vroue 2008 is reeds beskikbaar. Dit kan van ons webblad afgelaai word. Spesifieke navrae kan aan Elsie van Wyk, Administrasie en Tesourier van Węreldbiddag vir Vroue, gerig word by 00 27 12 993 1630 of per epos by favw@mweb.co.za .

    Ondertussen word berig dat die Węreldbiddag vir Mans stadig maar seker besig is om ʼn vaste gebeurtenis in gemeentes se jaarprogramme te word. Die afgelope jare was reeds meer as 100 gemeentes en instansies betrokke deur op plaaslike vlak byeenkomste op die dag te reël.

    Daar kan in die ware sin ook nog nie gepraat word van ʼn Węreldbiddag nie, aangesien dit ʼn aksies is wat hoofsaaklik in Suid-Afrika bedryf word.  Dit is egter die organiseerders se begeerte dat die dag wel węreldwyd sal uitkring en inslag sal vind.  ʼn Beroep word gedoen op enige iemand wat bande en of kontakte in die buiteland het om dié inligting aan die organiseerder te stuur sodat die inligting aan mense oor die węreld gestuur kan word.

    Die primęre fokus van die Węreldbiddag vir Mans is dat manne sal saamkom om vir mekaar te bid.  Die man van vandag beleef groot druk en daar word geweldige eise aan hom gestel.  Derhalwe is dit nodig dat ons ten minste een dag ʼn jaar afsonder om vir mans te bid.  Ons lees in Kol 4: dat Epafras ernstig gebid het dat die gelowiges staande sal bly, geestelik volwasse sal word en volkome gehoorsaam aan God se wil sal leef.  Dit is die taak wat ons onsself moet oplę om vir mekaar te bid dat ons staande kan bly in hierdie węreld met sy aanslae en eise, dat ons geestelik volwasse sal word en dat ons volkome gehoorsaam aan die wil van God sal leef.

    Die tema vir 2008 is Verbreek die sirkel.

    Met hierdie tema word gekyk na voorbeelde en die gevolge uit die Bybel na wat gebeur as ʼn pa nie sy verantwoordelikheid ten opsigte van die opvoeding van sy kinder nakom nie.  Daar word dan praktiese wenke gegee oor die sirkel verbreek kan word deur prakties betrokke te raak by ons kinders.

    Indien daar iemand is wat belang sou stel om betrokke te raak deur plaaslik iets te reël sodat mans op 1 Maart 2008 byeen kan kom om saam met mekaar vir mekaar te bid, word hulle versoek om kontak met die organiseerder te maak per e-pos by  wereldbiddag@absamail.co.za of hom te skakel by 00 27 82 901 4219.

Kom ons verenig saam in gebed voor God om mekaar aan God op te dra.

Inhoud

 

Publieke teologie in ‘n publieke gemeente

Ronell Bezuidenhout, voormalige Oos-Kaapse predikant, behaal in hierdie dae haar doktorsgraad met Piet Naudé as studieleier, oor publieke teologie. Sy was so vriendelik om vir ons ‘n een-bladsy opsomming oor publieke teologie in ‘n publieke gemeente te maak. Ronell is tans predikant by die Fontainebleau-Gemeenskapskerk.

Inhoud

 

Ds Peet Scholtz beskikbaar vir berading van seniors

‘n Emeritus-leraar, ds Peet Scholtz, stel sy dienste aan gemeentes met die oog op bejaardes in ‘n skrywe wat op ons webblad verskyn, bekend. Klik vir die besonderhede.

Inhoud

 

Lady Grey Passiespel 2008 : 21, 22 en 23 Maart 2008

Gedurende die naweek van 21 – 23 Maart 2008 (Paasnaweek), sal die  Lady Grey Kunste-Akademie en NG Kerk Lady Grey weer die epiese produksie van die geboorte, lewe, lyding, sterwe en opstanding van Jesus Christus in dié skilderagtige plattelandse dorpie, geleë in die Noord-Oos Kaap, aanbied. Lady Grey is al by meer as een geleentheid die ‘Oberammergau’ van Suid-Afrika genoem.

    Hierdie produksie vind plaas oor ‘n tydperk van drie dae (Vrydag, Saterdag en Sondag) en die lewe en sterwe van Christus word op ‘n aanskoulike wyse aangebied deur middel van gedramatiseerde aksies, musiek, dans en visuele uitdrukking.

    Die publiek word uitgenooi om te kom deel in die gebeure, nie net as toeskouer nie, maar om werklik ‘n karakter in die ontplooiing van die verhaal te word. Al die gebeure vind plaas op verskeie plekke in die dorpie - selfs in die buitelug in die pragtige, natuurlike omgewing van die Witteberge. Toeskouers word aangemoedig om aan te trek volgens die tyd waarin die gebeure afspeel, te kom luister na Jesus se preke en vertellings, saam te deel in die breek van die brood en om met palmtakke die roete na ‘Jerusalem’ vir Jesus voor te berei. Kom beleef Sy lyding aan die kruis en die vreugde van Sy opstanding op Sondag 23 Maart.

    Vir volledige inligting en aan-lyn besprekings, sien www.artsacademy.co.za

    Vir verdere inligting en navrae, skakel 082 787 0367 of Botes Gresse, by 082 578 3039

Inhoud

 

Liturgie vir die Lewe : Ring van Albanie

Verlede jaar het die Ring van Albanie ‘n besondere werkswinkel onder die opskrif Liturgie vir die Lewe te Bedford gehou. Die skouspelagtige natuurskoon van Bedford en outentieke Oos-Kaapse gasvryheid, gekombineer met briljante sprekers, het van die geleentheid ‘n onvergeetlike ervaring gemaak. Vra maar diegene wat daar was.

    Hierdie winter bring weer so ‘n werkswinkel. Hou hierdie spasie dop vir meer besonderhede sodra dit beskikbaar is.

Inhoud

 

Bybel-Media Nuus

Kry jou oopkop leesstof in die Kerkbode van 22 Februarie:

*  Die landwye afsydigheid onder lidmate oor kerkeenheid kan direk gekoppel word aan die huidige politieke en ekonomiese klimaat.

*  NG Kerk kyk krities na sy kommunikasie.

*  EI moet nou práát, vra moderamen.

*  Teologiese fakulteite open met aktuele debatte.

*  Jona: God kan 'n hele samelewing omkeer.

*  Beleef Lydenstyd nuut.

*  Hopetown: klein dorpie met groot krag.

*  Resensie: "Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika" maak ons brilglase skoner.

In die Maart-uitgawe van LIG:

VOORBLAD:  Baby Botha” is ’n tawwe vrou. Sarah Theron ook. “Maar dis waar die ooreenkoms tussen ons twee stop”, sę Sarah oor haar karakter in die sepie Egoli.

Paasfees: Wat beteken Jesus se dood en opstanding vir jou? Bekende skrywers François Bloemhof, Izak de Villiers, Marzanne le Roux-van der Boon, Elias P Nel, Solly Ozrovech, Anoeschka von Meck, Milanie Vosloo en George Weideman vertel.

Van Doeke tot Diplomas. Help jou kind geestelik groei. Die invloedryke Amerikaanse skrywer en spreker, Landa Cope, bestempel Deut 6:7 as amper die belangrikste teksvers in die Bybel.

My kind is dood! Min dinge is meer traumaties vir ’n ouer as wanneer ’n kind sterf. Waardeur gaan hierdie ouers? En hoe kan ons hulle help?

Handjies klap, koekies bak!  Al hoe minder ouers leer hulle kinders om met die huishoudelike take te help. Is dit wys?

Slegte medisyne is soms goed vir jou kind. Jannie se ma  kry omtrent ‘n oorval wanneer hy tweede kom. Eintlik moet sy hom help om die ervaring positief te verwerk.

 “WAAG OM TE WORD” inspireer

Dié DVD-reeks is nou by Bybel-Media beskikbaar.  Prys: R390,00 vir die hele stel of R119,95 per DVD. Totale tydsduur: Ongeveer 400 minute.

Die gewilde ds Charl Botha gaan jou weer lus maak vir die lewe. In sy vierstuk DVD-reeks fokus Botha op die een ding waarvoor mens in hierdie lewe nie opgelei kan word nie – die lewe self.

    Die reeks help die kyker ontdek dat die lewe “wel ‘n wonderlike avontuur kan wees”. Die reeks is gemik op beide die indiwidu en groepe; op almal wat ‘n sogenaamde A+ lewe wil lei. Botha behandel vier temas: Wie is God? Wie is ek? Alles is net genade. Alles is nuut.

    Die opnames is voor ‘n gehoor opgeneem. Botha, wat ook ‘n motiveringspreker, berader en sanger is, sing plek-plek. Die DVD’s word verder verryk deur die interessante gebruik van grafika. Soos een van die toeskouers gesę het: “Charl is real en het ‘n aansteeklike passie vir die lewe.” 

Tree af met oemf

Groepsgesprek oor ’n ryke, tweede lewe. Prys: R39,95

    Hierdie groepsgesprek is ontwerp om jou te help om die Here se plan met jou lewe ná aftrede te ontdek, om die lewensfase van “senior volwassenheid” te geniet en jou lewe enduit sinvol te maak.

    Vier gespreksbyeenkomste wat groeplede sal help om hulle gevoelens en verwagtings te identifiseer. Die Here ken mense en weet presies waarom hulle spesifieke gawes het, ervarings gehad het en belangstellingsvelde ontwikkel het. Hierdie gids kan jou help om voluit te leef in ’n ryke, tweede lewe.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 0860 26 33 42

*  Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

*  Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za
Groete uit ‘n pragtige Wellington.

Hans Steyn

Hoof: Departement Ontwikkeling

E-pos: hans@bmedia.co.za 

Tel: (021) 864 8223

Inhoud

 

Om positief te wees in 2008

Alan Knott-Craig (besturende direkteur van iBurst) het onlangs ‘n bemoedigende e-pos aan sy personeel gestuur. Dit is wyd dwarsoor Suid-Afrika versprei. Hier is dit:

Hi guys,

2008 has certainly started with a bang! The future was rosy on 31 December 2007, but suddenly everyone is buying candles and researching property in Perth!

    A combination of recession in the USA, global equity market negativity, high interest rates, the National Credit Act and power outages have combined to create the perfect storm.

    But don't panic!

    This is not the first time there's been doom and gloom. Every few years the same thing happens. We experience massive economic growth, everyone is optimistic and buying Nescafe Gold, and holiday homes, and Merc's. The positivity gets ahead of itself and the economy overheats, and then panic sets in because the economy seems to be collapsing when in actual fact it's simply making an adjustment back to a reasonable level.

It happened in 1989, when SA defaulted on its international loans and the stock market and Rand crashed, it happened in 1994 when the ANC took power and everyone thought war would break out, it happened in 1998 when interest rates hit 25% and you couldn't give away your house, and it happened in 2001 when a fairly unstable guy by the name of Osama arranged for 2 Boeings to fly into the tallest buildings in New York!

On each of those occasions everyone thought it was the end of the world and that there was no light in sight. And on each occasion, believe it or not, the world did not actually end, it recovered and in fact things continued to get better.

    I think 2008 will be a tough year, but I also see it as a great opportunity to seize the day whilst everyone else is whinging and get a front-seat on the inevitable boom that we'll experience in 2009, 2010 and beyond.

    Make sure you make a mental note of everything that is happening now, because it will happen again and again, and if you don't recognize the symptoms you'll be suckered into the same negativity, and forget to look for the opportunities.

    It's easy to be negative. Subconsciously, you WANT to be negative! Whenever you open the papers they tell you about the goriest hi-jacking and the most corrupt politicians. Why don't they dedicate more pages to the fact that Joburg is the world's biggest man- made forest, or to the corruption-free achievements of the vast majority of public officials? Because bad news sells. Good news is boring.

    SA still has the best weather in world! We're lucky enough to possess a huge chunk of the world's resources, i.e.: gold, platinum, coal, iron. The growth in India and China will continue to accelerate (India and China sign 10mil new mobile customers every month), and so will their demand for our resources. The government has already embarked on massive infrastructure projects (some of them a tad late, i.e.: electricity), and this will pump money into the economy.

    We are all lucky enough to be a part of the birth of a massive and all-encompassing industry. The Internet has and will continue to change the world. The enormity of its impact is up there with the wheel, electricity, TV, telephones, and possibly man's greatest ever invention, coffee. Not only does it open up an entirely untapped world of commerce, but it is also the ultimate disseminator of information and news. Apartheid would not have lasted 40 years if the Internet had existed! And you're part of it!

    I'm looking forward to another year of ASA complaints, IR issues, Plug & Wireless parties, BTS roll- outs, billing runs, irate customers, happy customers, orange bubbles, faulty elevators, etc, etc. The nice stuff makes me feel good, and the challenges remind me why we can beat the competition. Most importantly I'm looking forward to having fun and making memories.

    So ignore the doomsayers, install a timer on your geyser, and buy Ricoffee for a couple of months.

Cheers,
Alan

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud