Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 7  - 27 Maart 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

 

Daglange seminaar: Following Christs lead: rethinking our ministry in the light of Christs ministry

Aandag Skollies! Skoolverlaterskampe 2008

Padberade

Africa Bible Commentary - en n manier om die teologiese opleiding in Afrika te ondersteun

Bykomende kursus vir pastoraat - Oos Londen

 

Weer so n vinnige vakansie-uitgawe.

 

Daglange seminaar: Following Christs lead: rethinking our ministry in the light of Christs ministry

Prof Andrew Purves besoek PE op 4 Augustus 2008

Die Purves-egpaar is beide predikante, en beide besoek Port Elizabeth op 3 en 4 Augustus 2008.

Prof Andrew Purves is n boorling van Edinburgh, Skotland, en predikant van die Skotse Presbiteriaanse Kerk. Hy is sedert 1983 verbonde aan die Pittsburgh Teologiese Seminarium, VSA, waar hy professor in pastorale teologie is.

Purves is verbind tot die vernuwing van die kerk deur behoorlike teologiese begronding. Van sy werke sluit in Reconstructing Pastoral Theology en The crucifixion of Ministry - Surrendering our ambitions to the service of Christ. Beide van die boeke vra vir n diep teruggrype na en vertroue op die lewende Christus en sy werk in ons bediening.

Die tweede boek is gerig op predikante wat doodmoeg is van probeer. Hy s ons kan nog n klompie jare aansukkel en aansweet en probeer klaarmaak. Of: ons kan ons bediening ons bediening kruisig, doodmaak! En deel word van die bediening van Christus.

Mev Catherine Purves is ook n Presbiteriaanse predikant. Beide is beskikbaar om op 3 Augustus by gemeentes in PE te preek. Belangstellende gemeentes kan my kontak vir die rel van n preekbeurt.

Inhoud

 

Aandag Skollies! Skoolverlaterskampe 2008

Dit is weer tyd vir die jaarlikse Skollie-kampe, vanjaar by Jeffreysbaai of Zuurberg. Kondig die kampe asb in gemeentes af. Julle kan meer hieroor lees by www.ngkok.co.za/skollies. Daar is ook n inskrywingsvorm beskikbaar. Dupliseer asb en gee vir julle skoolverlaters. Die koste is R580, wat goeie waarde vir geld is. Gemeentes kan dalk oorweeg om jongmense gedeeltelik of ten volle te borg.

Inhoud

 

Padberade

Ek herinner weer aa die padberade. Alle leraars, skribas en ander kerkkantoorpersoneel, en ook lidmaatleiers is welkom. Ons nooi veral daardie soort lidmaatleiers wat by die gemeenskap betrokke is, sodat ons saam kan gesels oor wat God besig is om te doen.

Hier is die skedule:

 

Datum

Plek

Ring(e)

Gasheer-Gemeente

Maandag, 14 April

Paterson

Albanie, Sondagsrivier, Uitenhage

Paterson

Dinsdag, 15 April

Oos-Londen

Oos-Londen

Oos-Londen-Noord

Woensdag, 16 April

Dordrecht

Burgersdorp, Dordrecht, Queenstown

Dordrecht

Donderdag, 17 April

Cradock

Cradock, Graaff-Reinet

Cradock-Oos

Vrydag, 18 April

Cradock

Volle Sinodale Kommissie vergader

Cradock-Oos

Maandag, 21 April

Port Elizabeth

PE-Wes

Van Stadensrivier

Dinsdag, 22 April

Port Elizabeth

PE, Humansdorp

PE-De Duin

Vrydag, 25 April

Port Elizabeth

Algoa

Algoapark-Noord

 

Daar is n baie lae tarief betaalbaar vir personeel en lidmate. Die volledige besonderhede is op die inskrywingsvorm.

Inhoud

 

Africa Bible Commentary - en n manier om die teologiese opleiding in Afrika te ondersteun

Die Africa Bible Commentary is n uitgebreide een-volume kommentaar wat n gunstelingplek op my boekrak en in my eie preekvoorbereiding verwerf het. Dit is verfrissend, besonder gedetailleerd, vol wonderlike stories en agtergrondmateriaal, en bied nuwe perspektiewe op die Woord. Dit is n produk waarop ons kontinent besonder trots kan wees.

Jy kan dit dus gerus vir jou eie gebruik aanskaf.

NetAct is n netwerk in Afrika tussen Gereformeerde en Presbiteriaanse kweekskole. Besoek gerus hulle webblad. Een van die doelstellings van NetAct is leierskapsontwikkeling. Die kerk leef vanuit gemeentes. In Afrika is die probleem dat kweekskole gedwing word om Europese of Amerikaanse handboeke te gebruik wat nie die plaaslike situasie aanspreek nie. Verder het die gemiddelde Afrika-leraar net nie die fondse om n biblioteek vir sy bediening op te bou nie. NetAct het derhalwe alreeds een toepaslike handboek gepubliseer, Studying Congregations in Africa (prof Jurgens Hendriks), en benodig nou borge om die Africa Bible Commentary aan kweekskole beskikbaar te stel, vir gebruik deur studente. Die kweekskole ontvang die boek gratis, en verkoop dit teen n plaaslik-bekostigbare prys aan studente.

Wil jou gemeente dit nie oorweeg om tien van die boeke te borg teen R150 n boek nie? Indien julle gemeente dit borg, kan julle die kommentaar self ook bekom teen die gesubsidieerde prys van R150 (posgeld en verpakking van R35 uitgesluit).

Volledige besonderhede is hier op ons webwerf beskikbaar.

Inhoud

 

Bykomende kursus vir pastoraat - Oos Londen

Weens aanvraag na die opleiding van lidmate vir die lewering van pastorale versorging, moes n bykomende kursus in die Ring van Oos-Londen geskeduleer word. Dit is n oggendkursus en vind plaas op die volgende datums:

2, 3, 4, 5 ,6 Junie EN 23, 24, 25, 26, 27 Junie 2008. Tyd: 2 en 23 Junie van 09:00 - 12:00, die res van die byeenkomste van 10:00 - 12:00

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud