Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 10  - 17 April 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

Het jy al op Skollies geklik?

 

INHOUD

Padberade : ‘n Proses van bemoediging

Is God se voorkeur-toekoms vir die kerk al duideliker vir kleiner plattelandse gemeentes?

Pinkster: NT Wright oor die Heilige Gees in die kerk

“Bedford Breakaway

“Ouderlinge preek al jare in gemeentes”

Opleiding van lidmate om te preek en pastorale versorging te hanteer

Passiespele in Lady Grey en ons eie vergifnis

Jeffreysbaai hou Basaar!! 26 April 2008

Die lewenslange terugkeer na die tafel in Emmaus

Bybel-Media Nuusbrief 6/2008

Vir lede van Kommissies vir Diensverhoudinge

International Day of Prayer for North Korea : 27 April 2008

Prof Andrew Purves besoek PE op 4 Augustus 2008

Aandag Skollies! Skoolverlaterskampe 2008

Opbouende toespraak van die skoolhoof van St Stithians

Die skuld vir my oorgewig...

I began a rapid descent…

 

 

Padberade : ‘n Proses van bemoediging

Teen die skryf hiervan is die eerste drie padberade reeds agter die rug - met die ringe van Albanie, Uitenhage, Sondagsrivier, Oos-Londen, Dordrecht en Queenstown.

    Veral in die plattelandse ringe, waar die dominees mekaar nie altyd so gereeld sien nie, was dit opvallend hoe lekker mense saamkuier. Die padberade vervul ‘n belangrike sosiale funksie, het ons agtergekom.

    Dit dien ook geestelike onderskeiding. Ons vra terug na die Woord, ons dink na oor ons belewing van die tye - voor die aangesig van God - en dink na oor wat God doen in ons eie lewens, ons gemeentes/gemeenskappe en in die kerkverband. Dis ‘n opbouende dag wat ons nuwe woordeskat, nuwe verstaansraamwerke en ‘n nuwe uitsig op wie God is, gee.

   Op Paterson was die ringe van Uitenhage, Sondagsrivier en Albanie bymekaar - van Uitenhage in die Weste tot Grahamstad en Port Alfred in die ooste. Oos-Londen het ‘n wonderlike baadjie van sonskyn en windstilte aangetrek vir die gesprek met die plaaslike ringe. ‘n Besliste koeler Dordrecht - dink aan die hoogte bo seespieël het ‘n klomp “Nok-landers” - Noord-Oos-Kapenaars - bymekaar gesien. In die skaduwee van die pragtige Nieu-Gotiese kerkgebou - die beste voorbeeld van die Nieu-Gotiese boustyl in die land (dis ‘n feit) - het die ringe van Burgersdorp, Dordrecht en Queenstown bymekaar gekom. Dit sluit plekke soos Burgersdorp, Aliwal-Noord, Barkly-Oos, Elliot, Ugie, Maclear, en Queenstown in.

    Vir die moderatuur was die kontak ‘n wonderlike, positiewe geleenthede. Ons kan luister na die verhale van ringe en gemeentes wat deur moeilike tye kom, maar steeds die hand van die Here ervaar. Die Godsbeeld wat uit die verhale spreek, is dié van ‘n aktief-werksame God wat in die kerk maar ook in die gemeenskap besig is en sy kerk nooi om by Hom aan te sluit. Gemeentes en hul mense is in die ongemaklike tyd waar die ou maniere in duie gestort het, maar ons sien hoedat dit ook die geboorte-uur van ‘n besondere toekoms is. Iets van God se voorkeur-toekoms vir die kerk begin sigbaar word. En dit energeer mense.

Inhoud

 

Is God se voorkeur-toekoms vir die kerk al duideliker vir kleiner plattelandse gemeentes?

In een van die mees besondere gesprekke wat ek al ooit met gemeentes beleef het, vertel die gemeentes van die ringe van Dordrecht en Burgersdorp vandag van die besondere werk wat God in hulle midde doen. Hulle beleef dat God hulle stroop van ou voorkeure, strukture en sienswyses, hulle vry maak om Hom te dien, hulle nuwe dinge leer, ou vorme van wrewel wegneem, en hulle stuur na die wêreld. Die eerste tekens van groter openheid en samewerking tussen dominasies en binne die Familie van NG Kerke is onbetwisbaar daar. Die Here breek die ou predikantskerk af, maak lidmate net meer en meer verantwoordelik vir take wat hulle spontaan opneem, en plaas die plaaslike konteks sterker en sterker op hul agenda.

    Hierdie is gemeenskappe wat sterk gelouter is deur die oorgang na die nuwe Suid-Afrika. Daar is ‘n groeiende lotsgebondenheid in hul gemeenskappe, waar daar vroeër interne stryd en verdeling was. Daarby ‘n inherente behoefte by baie om die Here gehoorsaam te wees.

    Nie dat dit rosegeur en maanskyn is nie. Daar is nog baie verharding en opstand. Maar die punt is dit: God se voorkeur-toekoms vir hulle al geloofsgemeenskappe het al helder uitgekristalliseer. Daar is al ‘n duidelike prentjie waarheen God met hulle oppad is. Hieraan wil hulle getrou wees.

Inhoud

 

Pinkster: NT Wright oor die Heilige Gees in die kerk

Rethie van Niekerk vestig ons aandag op hierdie artikel / toespraak van die bekende Britse teoloog, NT Wright, oor die Heilige Gees in die kerk. Ek stem saam met Rethie: hierdie artikel kan mens help met jou voorbereiding vir Pinkster.

 

“Bedford Breakaway

Rudi Swanepoel van Bedford skryf:

Die NG kerk op die prentjiemooi Bedford in samewerking met die Bedford Presbyterian Church bied die naweek van 25-27 April ‘n familie wegbreek-naweek sonder gelyke aan. Ons nooi gesinne om kwaliteit-tyd saam met ons te kom spandeer. Bedford is wat jy sou kon noem ‘n ‘slow town’, waar verhoudinge, vriendskappe en waardering van die natuur ‘n baie groot deel van ons lewe is.

    Ons gaan ‘n groot naweek hê: Saterdagoggend skop ons af met ‘n oggendmark, waar allerlei plaaslik gemaakte goeters te koop aangebied word. Later die oggend skuif die fokus kerksaal toe, waar ons ‘n volwaardige plattelandse basaar hou. Die basaarvleis is legendaries, met sosaties en Karoo skaapvleis wat altyd vinnig verkoop. Maar daar’s ook poedings galore, speletjies vir die kinders, potjiekos, braaivleis en nog baie meer. Saterdagaand eet ons pasta, om ons bene en gestelle te olie vir die bergfietswedren van die Sondagoggend. Daar is verskillende roetes en afstande om te kies, asook ‘n pretrit vir die kleintjies. Hierna kuier ons eenvoudig verder met ‘n braai by die geskiedkundige en prentjiemooi Mill Cricket Ground met sy Old Mill Pub en reuse-akkerbome. Saligheid!

    Besoek www.bedford.co.za vir meer inligting, of skakel Clive Cawood by 046 685 0318.

Sien jou hier op Bedford!

Inhoud

 

Ouderlinge preek al jare in gemeentes

Louis Kotze van Oos-Londen Wesheuwels-gemeente vra ‘n baie belangrike vraag oor ouderlinge wat al vir geruimte tyd prediking in gemeentes hanteer. Lees eers sy skrywe:

    Dit is regtig goeie nuus dat daar einde te laaste besluit is dat opleiding nodig is vir hierdie twee aspekte van ons taak op aarde.

    In punt 3.3 van die brief van 14 Maart noem u dat gemeentes met een leraar  "benodig "predikers" (opgeleide ouderlinge)".  Ongelukkig is dit nie 'n vereiste wat vandag begin het nie maar nog altyd deel van die NG Kerk was en is.  Daar was egter geen hulp vir ons wat al reeds jare lank gereeld preekbeurte waarneem.  Ons wat bereid was moes elders gaan kers op steek dan op jou knieë bid vir leiding en natuurlik tyd spandeer met die Bybel, ons handleiding.

   Die inligtingstuk, punt 8, noem dat lidmate na suksesvolle opleiding deur die Sinode geakkrediteer sal word. In die bladsy oor die profiel gaan dit verder dat lidmate wat geakkrediteer is en die sertifikaat bekom het eers tot die "bediening" toegelaat sal word as die betrokke kerkraad so besluit.

   My vraag is nou:  Wat is die implikasie vir ons wat reeds baie jare lank in ons gemeentes prediking hanteer?

   Eerstens is mens baie dankbaar vir ouderlinge soos Louis wat vir baie jare deel van die ruggraat van die bediening in hulle gemeentes was - en is. Hulle funksioneer onder die leiding en die diskresie van die kerkraad, wat ook hul toekomstige bediening sal reël. Die sinode wil en kan nie hier inmeng nie.

   Wat ons as sinode wel wil doen, is om mense soos Louis - en andere wat nou na vore kom - te help om hul prediking (en pastoraat) na nuwe hoogtes te neem. Ons vertrou dat julle hierdie geleentheid sal aangryp.

   Volledige inligting is te vind by www.ngkok.co.za/lidmaatbediening. Onthou dat die eerste afsnypunt vir inskrywings reeds aan die einde van hierdie maand is.

Inhoud

 

Opleiding van lidmate om te preek en pastorale versorging te hanteer

Ek het reeds hierdie opleiding bekendgestel. Gee gerus aandag daaraan - elke enkele gemeente kan hierby baat.

Volledige inligting is beskikbaar by www.ngkok.co.za/lidmaatbediening.

Inhoud

 

Passiespele in Lady Grey en ons eie vergifnis

Marieta Olivier van King William’s Town vertel van haar belewenis en indrukke oor die jaarlikse Passiespel te Lady Grey:

Om te vergewe is die hoogste en mooiste vorm van liefde. In ruil sal jy ongekende vrede en geluk ervaar. Dié woorde van Robert Muller het my onwillekeurig laat dink aan ek en my man André se ongelooflike ervaring van die Passiespele die afgelope Paasnaweek. Nie in Oberammergau nie, maar in ons eie land op Lady Grey. En om te dink ek wou altyd so graag Bavaria in Duitsland besoek wanneer die spele plaasvind! 

    Die Passiespele is ʼn Spel van lewe en dood, die kruisiging en opstanding van Jesus Christus. Die mense van die klein dorpie Oberammergau was in 1633 deur die 30 jarige oorlog en die Puboniese plaag geteister en die dodetal het geleidelik gestyg van 1 persoon in Oktober 1632 tot 20 sterftes in Maart 1633. Die inwoners het in toewyding aan God belowe om elke 10de jaar die passiespel op te voer as God hulle sou red. Na die gelofte het die slagoffergetalle geleidelik gedaal na 1 in Julie 1633. Die mense van Oberammergau het geglo dat God hulle lewens gespaar het. Daar was reeds 40 Passiespele en die volgende Passiespel is in 2010.

    Ons het die stel in Oberammergau  gesien en maar net gewens ons kan die opvoering eendag beleef. Dit duur 6-7 ure met ʼn maaltyd tussenin. Volgens ooggetuies is dit ʼn belewenis. Oberammergau is prentjiemooi.

    Toe word ons na die  PASSIESPELE in Lady Grey genooi deur ʼn onderwyseres Esther Vorster van die Kunste Akedemie. Dié geestelike ervaring sou ek vir niks wou misloop nie. Dit het nie net 7 ure geduur soos die van Oberammergau nie, maar 4 dae. Vanaf die voetewas- sessie die Donderdagaand tot by Jesus se geboorte, met grepe van Sy lewe tot by die kruisiging is daar soveel meelewing dat ek verwonderd was deur die gevoel van realiteit wat geskep is. 

    Baie tonele was binnenshuis, maar soms word die gehoor deel van die spel. Ons het met palmblare in ons hande in die strate geloop al saam met “Jesus” op die donkie. Sy  aanhangers het op simbale geslaan en hom tot by die tempelmark begelei. Al die ware van ʼn mark was netjies uitgestal en die saketransaksies was flink aan die gang. Ek het lekker gekry toe “Jesus” die handelaars en bokke verjaag het. Die duiwel was altyd tussenbeide. Die het sommer ook vinnig gevlug toe Hy met sy sweep inklim. En in die nag het ons met fakkels vir “Jesus” tot by die plek van die kruisiging gevolg. Ek het skaam gekry vir Judas Iskariot wat so vals was en Petrus wat Jesus verloën het. Toe die haan drie maal kraai het ek in my hart gedink, sies Petrus, hoe kon jy? Toe Tomas met  sy hande aan Jesus geraak het om hom te vergewis dat dit Jesus was, toe het ek gedink hoe swaar ons glo aan vergifnis en liefde en sommer nét daar skaamteloos begin huil. Sondagoggend na die  opstanding, toe die klip weg was voor die leë graf buite, het ek so bevry en gelukkig gevoel en gedink: Sê nou baie meer mense kan volgende jaar saamkom vir die groot geleentheid. Sal ons dan ongekende vrede en geluk ervaar sodat dit kan uitkring deur ons hele kerkgemeenskap?

OOR DIE OPVOERING SELF:

    Die Lady Grey Passiespele word jaarliks opgevoer in die NG Kerk deur Lady Grey se Kunste Akademie in samewerking met die gemeenskap. Die kerk is kundig omskep in ʼn konsertsaal. ʼn Groep uit  Swede het ook hierdie jaar deelgeneem. Johan Hattingh die direkteur van die produksie en die musikale direkteur en skoolhoof Botes Gresse het van hierdie produksie iets onvergeetliks gemaak.

    Die musiek en jeugsang van die gemengde seuns-en dogterskoor is uitstaande en val sag op die oor met meer volwasse stemme as die van jonger bekende kinderkore. Dit het tradisie geword dat die Hallelujakoor aan die einde van die passiespele gesing word deur die koor. Oud-koorlede en besoekers by die spele van oor die hele wêreld wat bekend is met die koorwerk word genooi om die oggend deel te neem. Tydens die uitvoering daarvan raak ʼn mens hoendervleis.

    Die Jesus-karakter, Stefan Krynauw, is ʼn oud-student van die skool en swot tans drama aan die Universiteit van Stellenbosch. Dit was sy tweede jaar in dié rol. Hy het die volgende te sê oor sy Jesus-rol: “Ek sal hierdie ongelooflike ervaring met my saamdra deur my hele lewe. Dit is onmoontlik om nie aangeraak te word wanneer jy die rol van ons Redder vertolk nie, dit is waarlik ʼn eer en ek sal altyd trots wees daarop.”

    Lede van die publiek tree saam met die studente as akteurs op. Die Lady Grey gemeenskap, omring deur die pragtige Witteberge, het net soos in Bavaria, die passiespele hulle eie gemaak en dit word jaarliks groter. Die kerk word tydelik in ‘n konsertsaal omskep met beligting en klankstelsels gelykstaande aan die beste konsertsale. Die akoestiek is uitstaande.

    Tussendeur is daar ʼn tempelmark en ʼn tent waar al die maaltye teen sakpaspryse genuttig kan word. Akkommodasie is volop en mense in die omgewing maak hulle huise beskikbaar soos dit ook by die KKNK gedoen word. Bespreek betyds vir die 2009 Passiespele. Alles is BAIE bekostigbaar. Ek is so bly ek hoef nie meer na Europa te gaan vir iets só mooi nie. Soveel toewyding en samewerking van ʼn kerkgemeenskap het my aangedaan gelaat. Die Heer het opgestaan, hy leef in jou en my. .

Inhoud

 

Jeffreysbaai hou Basaar!! 26 April 2008

Die NG Gemeente Jeffreysbaai hou Basaar 26 April 2008 vanaf 7:30 op die terrein in Uysstraat by die Kerk.

Al die tradisionele basaargoed word aangebied. ‘n Groot verskeidenheid stalletjies met braaiworsrolle, vars vleis, gebak, kuns, tuisgemaakte produkte, veiling en vele meer.

Dit is heerlik om onder die  die koeltebome, die tente en die saal te kuier. Pret aktiwiteite word vir die jongkinders aangebied.

Vir meer inligting kontak vir Johann Reichert 042 296 2096 (na ure) 084 208 6202 of die kerkkantoor 042 296 2451

Inhoud

 

Die lewenslange terugkeer na die tafel in Emmaus

Ds Jan Lubbe vestig ons aandag weer eens op ‘n besondere retraite wat in Bloemfontein aangebied word. Volle besonderhede is hier beskikbaar.

Inhoud

 

Bybel-Media Nuusbrief 6/2008

Ingelig, intelligent en in die kol – dis Kerkbode

Die NG Kerk versoek die menseregtekommissie om die optrede van die Suid-Afrikaanse regering rakende Zimbabwe te ondersoek.

Die Heilige Gees is nie jou gewete nie.

Die vrou agter Pontius Pilatus.

Maak Pinkstertyd gee-tyd.

Andrew Murray- en Desmond Tutu pryse word toegeken.

Nuwe tegnologie vir Radiokansel.

LIG

Voorblad: Hestrie Cloete, oud-koningin van die dwarslat, gesels eksklusief met LIG  oor die “tonne en tonne” geluk wat op haar en manlief, Jurie Els, wag. Sy vertel dat sy honderd persent by hom staan en in sy onskuld glo – ondanks al die beskuldigings teen hom. Hestrie beken net sy mis haar vriende in Pretoria en Cream Soda!

Allegaartjie oor gesinne:

Die ontstellende verskynsel van kindermolestering kom onder die soeklig.

LIG ondersoek ook die tendens van kinders wat emigreer, en hoe ouers die verlies kan hanteer.

Suid-Afrika se geweldige probleem met kinders wat nie kan lees nie word ook ondersoek. Stel vas of jóú kind goed genoeg kan lees.  
Maak seker dat jou gemeente inteken op LIG of teken self in deur 021 864 8252 gedurende kantoorure te skakel. 

Kruisgewys

Kruisgewys (April 2008), wat hierdie week na alle predikante gepos is, fokus op die Kerkspieël 2006-opname. Jan Bisschoff en Kobus Schoeman gee in ses artikels ’n seleksie van die empiriese gegewens met ’n paar korter en langer oorsigtelike interpretasies. Verskeie ander persone gee hulle perspektief op die gegewens. Ben du Toit gooi ’n klip in die bos oor die wysheid van ’n blootstellende proses soos Kerkspieël. Kruisgewys kan ook gelees word by www.bybelmedia.co.za en www.gemeentes.co.za

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 0860 26 33 42

Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za
Groete vanuit die pragtige Boland.

Hans Steyn

Hoof:  Bemarking en Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za 

Tel: (021) 864 8223

Inhoud

 

Vir lede van Kommissies vir Diensverhoudinge

Ons voel al lank reeds 'n behoefte aan vir die opleiding van Diensteverhoudingskommissies van Kerkrade. Uiteindelik het ons 'n begin wat ons op inisiatief van en saam met die Noordelike Sinode aanbied. Hieronder is die detail, wat asseblief deur die Saakgelastigdes van gemeentes onder die aandag van die Diensverhouding-kommissie gebring moet word.

Opreg dankie vir jou samewerking.

Malan Nel en Dewyk Ungerer

SBO en SKB  (Aktuarius Noordelike Sinode)

 

SENTRUM VIR BEDIENINGSONTWIKKELING

in samewerking met

DIE SENTRUM VIR KONTEKSTUELE BEDIENING

en die

NOORDELIKE SINODE

 

SEMINAAR

KERKRADE SE

DIENSTEVERHOUDINGSKOMMISSIES

 

Doel van die Seminaar: Kerkrade se Diensteverhoudingskommissies word dikwels oorweldig deur die omvang van die taak wat hulle het om die diensverhouding tussen werkgewer (die kerkraad) en werknemer (leraar en ander personeel) te bestuur.   Hulle het gereeld te doen met  situasies waar werknemers in diens gestel  word;  dissiplinêre optrede verlang word en waar werknemers soms ook ontslaan moet word.  Verder het Diensteverhoudingskom-missies ook te doen met die bestuur, loopbaan-beplanning en versorging van die personeel.  Die seminaar is daarop gerig om Diensteverhoudingkommissies in staat te stel om die proses van kontraktering, evaluering, bestuur en versorging van personeel te hanteer.

 

Wie mag inskryf?

Alle lede wat op Diensteverhoudings-kommissies dien  en ander belangstel-lendes kan die seminaar bywoon.

 

Struktuur en duur van die seminaar: Die seminaar word in een dag aangebied.

 

Datum en plek van die seminaar: Saterdag 24 Mei 2008: 09:00 – 15:30;

 

Stellastraat NG Gemeente, H/v Stella en Olivierstraat, Brooklyn, Pretoria.

 

Seminaarinhoud:

 

Sessie  1: Kerkordelike en finansiële beginsels

• Hantering en uitleg van Kerkorde

·  Spesifieke artikels en bepalings

o Beroeping (Artikles 7 + 8)

o Ampspligte Artikel 9

o Diensverhoudings (Artikels 10-14)

o Dissipline (Hoofstuk 5)

o Verlof (Verlofreglement)

·  Vergoeding

·  Personeelbeleid

·  Prestasie beoordeling

 

Sessie 2: Menslike hulpbron bestuur en ontwikkeling

• Die leraar as mens

·  Loopbaanbeplanning en ontwikkeling

·  Geestelike versorging

·  Voortgesette bedienings ontwikkeling

·  Versorging van leraar se gesin

 

Sessie  3:

Basiese arbeidsregtelike beginsels

·  Toepaslike wetgewing

·  Werksaanbod (beroepsbrief)

·  Diensooreenkoms (werkskontrak)

·  Pligtestaat

Dissipline in die werksplek

  

Seminaarleiers:  Dewyk Ungerer, Sessie 1, Malan Nel, Sessie 2, Luther Backer, Sessie 3.

 

Koste:  R150:00 per persoon (sluit verversings en middagete in)

Om in te skryf:  Betaal registrasiegeld elektronies of andersins in by die rekening en epos of faks bewys van inbetaling. Sit asb name van persone wat inskryf en ID nommers by. Rekeningbesonderhede: TSO, ABSA Pretoria, Rekening nr 1420 830 463 Takkode 323345

Kontakbesonderhede van die Sentrum:  sbo.excelsus1@up.ac.za / Faks: 012 4205276

Inhoud

 

International Day of Prayer for North Korea  : 27 April 2008

The International Day of Prayer for North Korea is a call to Christians worldwide to repentance and prayer for the nation of North Korea, which is regarded as the worst persecutor of Christians and one of the worst human rights violating countries in the world today.

The purpose of this day of prayer is to increase Global Intercession for the healing of North Korea. We earnestly ask all ministries and individuals worldwide to pray and mobilize prayer for North Korea at this time as we look to our Lord Jesus Christ with hope.

Please Pray:

For the captives to be set free. There are an estimated 200,000 North Koreans, including women and children, currently being held in torture camps of the most terrible cruelty. Many are Christians; most are imprisoned because they or their relatives are believed to be critical of the North Korean regime. Please intercede for the salvation of all prisoners and guards, and for all torture camps to be permanently closed down.

For human rights. Please pray for the restoration of human rights to all North Koreans, specifically handicapped persons, children, women, the elderly, and the estimated 40 percent of the population that are considered part of the "hostile class"; those who are mercilessly persecuted because they or their relatives are believed to be critical of or are considered a blemish to the North Korean regime. Millions have starved to death and continue to starve because the regime has prevented the hostile class from receiving aid; all Christian families are classified as hostile. Please pray for justice, equality, and freedom to be restored to the North Korean people.

For the starving. North Korea has been devastated by famine; millions have starved to death in the last 10 years and continue to starve. This is a man-made disaster with the government starving those considered to be part of the "hostile class"; international food aid has been diverted to the ruling party and the military. Please pray for sufficient food to reach those who are starving, breakthroughs for Christian aid workers to reach the poorest communities, and for an end to the famine.

For refugees. Hundreds of thousands of North Koreans have fled to China to escape persecution and starvation. If caught by the Chinese police, they are forcibly repatriated back to North Korea where they face imprisonment or execution. In order to survive, many of the refugees become victims of human trafficking and other horrific crimes. Please pray for the welfare of the North Korean refugees, that the Chinese government will stop forcing North Korean refugees to return to North Korea, and for refugees to find true peace and sanctuary.

For freedom and awakening. The majority of people in North Korea have never heard the Word of God, or heard the name of Jesus Christ. They are forced to worship Kim Jong-Il and his deceased father, Kim Il-Sung as gods and Christianity is seen as the greatest threat to the North Korean regime. In 2005, the US Commission on International Religious Freedom reported that "there are virtually no personal freedoms in North Korea and no protection for universal human rights." Please pray for the walls of idolatry and communism to collapse and for new and godly government, for God to raise up Christian leaders within North Korea, and for freedom and spiritual awakening to know the Truth for all North Korean people.

For North Korean Christians. North Korean Christians have routinely suffered torture and execution for their faith; they are widely regarded as the most persecuted believers in the world. Yet in the midst of such persecution, the North Korean believers display faithfulness and love for God that is extraordinary; some North Korean refugees after being converted in China decide to return to North Korea in order to spread the Gospel. Please pray for the North Korean Christians, that they would be greatly encouraged and strengthened, for their protection, provision, and guidance, and that they would be used in an even greater way for God's glory.

For workers. Please pray for the dedicated Christian workers that have been laboring to bring about change for North Koreans through prayer and advocacy; for all of those working within the North Korea human rights movement including those who have escaped North Korea and now are working to bring freedom and human rights to their homeland, for those in China helping North Korean refugees, and for Christian NGOs that work inside North Korea. Please pray for their spiritual protection and empowerment as they wage battle against the darkness in North Korea, for a spirit of unity and partnership between them, for the Christian Church throughout the world to join in united prayer for North Korea, and for God to send more workers into the harvest.

For unification. After the Second World War, Korea was divided into two countries with the north coming under communist rule, and the south under the influence of the west; many families were divided. Pray for the unification of North and South Korea under the banner of Jesus Christ---pray that the walls of division and prejudice would crumble, and that there would be healing, unification and forgiveness in Jesus Name.

For revival and transformation in North Korea. Before the installation of the Communist regime in 1945, North Korea was a center of great Christian revival; Pyongyang, the capitol of North Korea, was once even known as the "Jerusalem of the East". Pray for North Korea's coming revival to be even greater than the former, for God's life and presence to utterly fumigate North Korea, and that God would restore the entire nation back to Him.

For the destiny of the Church worldwide. Pray for the fulfillment of 2 Chronicles 7:14 worldwide; that we, the Global Church and Body of Christ would humble ourselves, pray and seek God's face, and turn from our wicked ways so that God's healing flood will be released upon the nations. Pray that our Lord's personal prayer, that "they all may be one, as You, Father, are in Me, and I in You; that they also may be one in Us, that the world may believe that You sent Me. (John 17:21)", would now come to fulfillment; that we would suffer with all of our persecuted brothers and sisters around the world and truly love one another as He has loved us (John 13:34), that the Body of Christ will be healed and made perfect in unity (John 17:23) to manifest God's glory to the nations. Pray that we would be awakened by the Spirit of Truth (John 16:13) to see the whiteness of the world harvest (John 4:35) and to understand God's love and urgency for the nations (Mark 16:15); that we would pray, give, and go for the sake of the Kingdom of Heaven (Matthew 13:44-46) and Christ's Great Commission (Matthew 28:19).

"I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."     Matthew 16:19

"Again I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven."    Matthew 18:19

"But let justice roll down like waters and righteousness like an ever-flowing stream!"    Amos 5:24

Inhoud

 

Prof Andrew Purves besoek PE op 4 Augustus 2008

Die Purves-egpaar is beide predikante, en beide besoek Port Elizabeth op 3 en 4 Augustus 2008.

Lees gerus die volledige inligtingstuk wat hier op ons webblad te vind is.

Inhoud

 

Aandag Skollies! Skoolverlaterskampe 2008

Dit is weer tyd vir die jaarlikse Skollie-kampe, vanjaar by Jeffreysbaai of Zuurberg. Kondig die kampe asb in gemeentes af.  Julle kan meer hieroor lees by www.ngkok.co.za/skollies. Daar is ook ‘n inskrywingsvorm beskikbaar. Dupliseer asb en gee vir julle skoolverlaters. Die koste is R580, wat goeie waarde vir geld is. Gemeentes kan dalk oorweeg om jongmense gedeeltelik of ten volle te borg.

Inhoud

 

Opbouende toespraak van die skoolhoof van St Stithians

Gawie Gouws bring die opbouende toespraak van Dave Knowles, skoolhoof van St Stithians in Johannesburg, onder ons aandag. Klik hier as jy dit wil lees.

Inhoud

 

Die skuld vir my oorgewig...

Ek was toe dokter toe vir my jaarlikse ondersoek.

Hy sê die skuld vir my oorgewig is:

1)  Drank;

2)  Niksdoen;

3)  Ooreet.

Ek’s nogal verlig, ek was bang dis my eie skuld!

Inhoud

 

I began a rapid descent…

This is a bricklayer's accident report, which was printed in the newsletter of the Australian equivalent of the Workers' Compensation Board. This is a true story. Had this guy died, he'd have received a Darwin Award  for sure.......

Dear Sir,

    I am writing in response to your request for additional information In Block 3 of the accident report form. I put "poor planning" as the cause of my accident. You asked for a fuller explanation and I trust the following details be sufficient.

    I am a bricklayer by trade.
    On the day of the accident, I was working alone on the roof of a new six-story building.  When I completed my work, I found that I had some bricks left over which, when weighed later were found to be slightly in excess of 500lbs. Rather than carry the bricks down by hand, I decided to lower them in a barrel by using a pulley, which was attached to the side of the building on the sixth floor.  Securing the rope at ground I went up to the roof, swung the barrel out and loaded the bricks into it. Then I went down and untied the rope, holding it tightly to ensure a slow descent of the bricks.
    You will note in Block 11 of the accident report form that I weigh 135 lbs.
    Due to my surprise at being jerked off the ground so suddenly, I lost my presence of mind and forgot to let go of the rope. Needless to say, I proceeded at a rapid rate up the side of the building. In the vicinity of the third floor, I met the barrel, which was now proceeding downward at an equally impressive speed. This explained the fractured skull, minor abrasions and the broken collar bone, as listed in section 3 of the accident report form.
    Slowed only slightly, I continued my rapid ascent, not stopping until the fingers of my right hand were two knuckles deep into the pulley. Fortunately by this time I had regained my presence of mind and was able to hold tightly to the rope, in spite of beginning to experience pain.  At approximately the same time, however, the barrel of bricks hit the ground and the bottom fell out of the barrel. Now devoid of the weight of the bricks (that barrel weighed approximately 50 lbs) I refer you again to my weight.
As you can imagine, I began a rapid descent, down the side of the building.
    In the vicinity of the third floor, I met the barrel coming up. This accounts for the two fractured ankles, broken tooth and several lacerations of my legs and lower body.
Here my luck began to change slightly. The encounter with the barrel seemed to slow me enough to lessen my injuries when I fell into the pile of bricks and fortunately only three vertebrae were cracked.
    I am sorry to report, however, as I lay there on the pile of bricks, in pain unable to move, I again lost my composure and presence of mind and let go of the rope and I lay there watching the empty barrel begin its journey back down onto me. This explains the two broken legs.
    I hope this answers your inquiry.

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud