Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 11  - 24 April 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

Lees asb die inligting oor Zimbabwe hieronder aandagtig, en roep gemeentes om eerskomende Sondag vir Zimbabwe te bid - dit is ‘n oproep van die Anglikaanse Biskop van Zimbabwe.

 

INHOUD

Gemeentes wat konnekteer met hul gemeenskappe

Lidmaattoerusting: Inhoud en doel van die kursus in prediking

Betrokkenheid van Oos-Kaapse Gemeentes by diensaksies 2006 en 2007

Company of Pastors

Dagkonferensie saam met Alan Hirsch

Kontemporęre weergawe van Jesus se verhaal - 21ste eeu, Afrika, Xhosa!

Zim Churches fear genocide

Prayer for Zimbabwe

Dringende Mediaverklaring oor Zimbabwe

Zimbabwe: Update on farm invasions

Jemen: 'n uitdaging tot vennootskap

Die engele het die hele tyd by ons gestaan...

Media en moraliteit - Gebed vir die media

Mixed feelings at Malatya massacre memorial

ICE - "In Case of Emergency"

Prof Andrew Purves besoek PE op 4 Augustus 2008

Aandag Skollies! Skoolverlaterskampe 2008

Daai super entrepreneurskap van ons kontinent se mense

 

 

Gemeentes wat konnekteer met hul gemeenskappe

Dit lyk of minder welvarende, meer marginale, kleiner en meer afgeleë, plattelandse gemeentes baie beter konnekteer met hul gemeenskappe en die hele gemeenskap dien, in vergelyking met gemeentes in meer stedelike en welvarende kontekste.

    Hierdie is een van die merkwaardige konklusies van die 2008 reeks padberade wat vandeesweek eindig.

    Meer welvarende gemeentes sien die bediening van gemeentes veel eerder as die bedryf van gemeentelike aksies en die uitvoering van ‘n geestelike program binne die gemeente. Hulle is minder geneig om grense oor te steek en meet hul sukses aan die hoeveelheid lidmate wat betrokke is by intra-gemeentelike aktiwiteite.

    By plattelandse gemeentes, veral die kleiner-plattelandse gemeentes is die prentjie totaal anders. Hierdie gemeentes het feitlik deur die bank al dramatiese grense na die volle gemeenskap oorgesteek. Die gemeenskap is in die visie van hul bediening, hierdie gemeentes leef reeds anderkant die grens.

    Uit die taalgebruik, val dit mens ook op dat die goeie nuus van die evangelie nie net as ‘n boodskap vir jou siel met ewigheidsimplikasies verstaan word nie, maar ook as goeie nuus vir die gebrokenheid van mense op hierdie aarde.

   “Moenie die situasie in die platteland idealiseer nie”, sę die dominees by so ‘n padberaad. Hier is steeds ook rassisme en sterk weerstand in ons gemeentes.  Maar, blyk uit die gesprek, dié gemeentes ken ook ‘n sterk, konkrete appčl van God se voorkeurtoekoms vir hul diens aan die gemeenskap.

Inhoud

 

Lidmaattoerusting: Inhoud en doel van die kursus in prediking

Ek kry heelwat navrae van lidmate oor wat die inhoud van die prediking-kursus vir lidmate behels. Jannie Richter van die Netwerk vir Lidmaattoerusting verskaf die volgende opsomming van die toerusting:

Die doel van die kursus is om bekwame lidmate toe te rus om met 'n hoë mate van vertroue te kan preek en tydens eredienste leiding te kan neem.

    Die kursus behels twee siklusse waartydens deelnemers twee preke uitwerk. Vir elke preek word ook 'n doelmatige diensorde saamgestel. Studente word stap vir stap begelei in die proses van preek-maak en die opstel van 'n diensorde wat die boodskap van die preek aanvul. Waar moontlik maak die kursus voorsiening daarvoor dat die preke en diensordes in byeenkomste van die gemeente of in kleingroepe gebring word. Elke siklus duur minstens 10 ure.

    Gedurende die proses waartydens 'n preek en erediens 'gebore' word, word insigte uit nuwere teologiese besinning oor prediking en erediens bygewerk.  Die hoop is dat deelnemers se perspektief verruim sal word deur 'n goeie begrip te vorm van die huidige samelewing sowel as die denkwęreld en die geestelike konteks van 'n gemeentelike erediens.

    Sake soos die volgende kom ter sprake:   

*  die aard van prediking en erediens as 'n besondere instrument van die God Drie-enig;

*  die rol wat prediking en erediens in God se opbou van die gemeente en die koninkryk speel;

*  die waarde en betekenis van die persoonlikheid van die prediker;

*  verantwoordelike en verrykende omgang met die Skrif, en

*  God se gesprek met die huidige węreld en sy boodskap vir mense.

    Die kursus bied nie gevorderde teologie nie, maar is toeganklik vir enige lidmaat wat 'n goeie begripsvermoë het. Daar word nie baie leeswerk voorgeskryf nie, maar daar word van elke deelnemer verwag om belangrike kernnotas gedurende die sessies te formuleer.

Inhoud

 

Betrokkenheid van Oos-Kaapse Gemeentes by diensaksies 2006 en 2007

 Ds Giep Louw het pas 'n statistiese vergelyking van gemeentes se betrokkenheid by diensaksies oor die begrotingsjare 2006 en 2007 gemaak. Die syfers gee 'n baie interessante prentjie van die omvang van gemeentes se betrokkenheid by diensaksies.

    Gemeentes het gesamentlik - uit eie fondse - meer as 8,6 miljoen rand spandeer aan getuienis, barmhartigheid, jeugbediening en gemeentebediening.

    Oom Giep skryf:

*  Die totale inkomste van die gemeentes het met 11% gestyg van R52,669,615 tot R58,472,846.

*  Die totale besteding op die diensterreine beloop 14.93% (R8.730.904)

*  In beide die gevalle van Getuienis en Barmhartigheid word ongeveer ⅓ plaaslik bestee en ⅔ elders.

   Hy lig die statistiek toe met ‘n ontleding per ring en baie interessante grafieke. Klik hier vir volledige besonderhede.

Inhoud

 

Company of Pastors

Ons het tydens die padberade heelwat gepraat oor die moontlikhede wat die Company of Pastors ons bied - spesifiek in ringsverband. Hier is ‘n brosjure wat heelwat meer inligting gee.

 

Dagkonferensie saam met Alan Hirsch

U word uitgenooi na 'n opwindende dagseminaar saam met die bekende in die ontluikende kerk beweging (Emergent Church) Alan Hirsch.  Alan is 'n gebore Suid-Afrikaanse Jood wat tot geloof gekom het en bekend geword het vir sy uitdagende en vars benadering tot die kerk van vandag en die uitdagings wat ons as kerk vandag die hoof moet bied.  In sy boek The Forgotten Ways wys hy op 'n oortuigende manier dat dit noodsaaklik is dat ons weer die "apostolic genius" van die kerk moet herontdek. Ons is werklik bevoorreg om hom hier by ons te hę. Ons is verder gelukkig om 'n voorraad van sy boek beskikbaar te hę wat te koop aangebied sal word by die dagseminaar.

    Ek sien persoonlik baie uit na die dag.  Met die lees van sy boek het ek werklik hoop gekry en is 'n hele klomp nuwe perspektiewe vir ons roeping as kerk oopgemaak.  Ek dink werklik dit is 'n dag wat die moeite werd sal wees om by te woon.

Frederick Marais

Datum:        19 Mei 2008

Plek:           Communitas (Ouditorium Teologiese Kweekskool, Stellenbosch)

Tyd:            10:00-15:00

Koste:          R100 pp  (slegs tee/koffie en verversings sal bedien word)

Bespreek u plek by Divine Robertson 021-8083265 of dr@sun.ac.za

Inhoud

 

Kontemporęre weergawe van Jesus se verhaal - 21ste eeu, Afrika, Xhosa!

Rethie van Niekerk stuur ‘n kennisgewing van ds Sieg Louw aan - Sieg skryf:

Ek stuur hierdie links vir jou oor 'n geleentheid wat Ster Kinekor weer oor ons pad bring.  Dit is 'n kontemporęre weergawe van die Jesus verhaal.  Dit speel af in 21ste eeu Afrika, en in Xhosa!

   Verseker gaan dit ook die tonge los kry in ons land, maar ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid wat die media ons gee om te wys waarvoor ons hier is!

http://efilmcritic.com/review.php?movie=13612  (Hier kan jy meer daaroor gaan lees.)

http://www.sonofmanmovie.com/ (Dit is die film se eie webbladsy waar jy ook die voorprent kan sien)

Dit begin draai op Vrydag 20 Junie, seker dan net by sekere teaters.

    Gaan kyk gerus die voorprent op die web.

Inhoud

 

Zim Churches fear genocide

Harare - Calls for international intervention to defuse Zimbabwe's post-election crisis mounted as the US urged China to call back a ship loaded with weapons for President Robert Mugabe's regime.

    As church leaders in the troubled southern African nation warned rising violence could reach genocidal levels, the government in Beijing defended its sales of arms but hinted the cargo might not be delivered.

    In a joint statement, signed by the Evangelical Fellowship of Zimbabwe, the Zimbabwe Catholic Bishops' Conference and the Zimbabwe Council of Churches, church leaders all called for outside help to end unrest.  "Organised violence perpetrated against individuals, families and communities who are accused of campaigning or voting for the 'wrong' political party...has been unleashed throughout the country," the statement said.

    "We warn the world that if nothing is done to help the people of Zimbabwe from their predicament, we shall soon be witnessing genocide similar to that experienced in Kenya, Rwanda, Burundi and other hot spots in Africa." It urged the Southern African Development Community (SADC), the African Union (AU) and the UN to work towards "arresting" the deteriorating political and security situation.

    The 14-nation SADC and the AU have both come under fire for their muted response so far to the crisis.

 (Bron: www.iol.co.za - verkort)

Inhoud

 

Prayer for Zimbabwe

Suzette van Rooyen bring hierdie oproep van vriende in Zimbabwe onder ons aandag:

   On Thursday during prayers at our home group here in Harare we believe God guided us to mobilise 15 minutes of special prayer for Zimbabwe at all services at all churches on SUNDAY 27 APRIL 2008.

This appeal is being widely circulated, not only in Zimbabwe, but throughout the world; praying for repentance and the restoration of justice and righteousness which will flow through the land like two mighty rivers (Amos 5:22) so that the country will honour the One and Only Almighty God.

World Day of Prayer for Zimbabwe : Sunday 27TH APRIL 2008.

A desperate cry from the hearts of Zimbabwe screams across the world.

    It calls upon all Christians of every denomination in every nation to focus their prayers, in churches, halls, homes, or elsewhere, on SUNDAY 27TH APRIL 2008 on the critical situation in Zimbabwe, a nation in dire distress and teetering on the brink of human disaster.

    Let the cry for help touch your heart and mind.   Let is move you to do what you can immediately to ensure this DAY OF PRAYER takes place in your country and neighbourhood. 

    Please pass on this message right now to all the churches and Christian organisations known to you and to the media as well as to everyone anxious to rescue Zimbabwe from violence, the concealing and juggling of election results, deceit, oppression and corruption, and to bring about righteousness, joy, peace, compassion, honesty, justice, democracy and freedom from fear and want.

    May a continual strong stream of prayer and supplication flow up to the Lord on behalf of all the people on this DAY OF PRAYER, exhorting His divine intervention throughout the nation.

    “It is by making the truth publicly known that we recommend ourselves to the honest judgment of mankind in the sight of God.” (2 Corinthians 4:2)

SOME ADVICE TO ZIMBABWEANS

“Who so putteth his trust in the Lord shall be safe3.” (Prov. 29.25)

“Stand fast, and do not let yourselves be caught again in the yoke of slavery.” (Gal.5:1)

“Make no mistake, you cannot cheat God.” (Gal.6:7)

“Do not be overcome by evil but overcome evil with good.” (Rom. 12:21)

Inhoud

 

Dringende Mediaverklaring oor Zimbabwe

Die moderators van die Verenigende Gereformeerde Kerk van Kaapland, dr Allan Boesak, en die NG Kerk van Wes- en Suid-Kaap, dr Braam Hanekom het gisteraand uit Zimbabwe teruggekeer na twee dae in daardie land.  Hulle was vergesel van Dr Kobus Odendaal van die Kommissie van Getuienis-Aksie van die twee kerke. Die doel was om solidariteit te toon met die kerkleiers en lidmate van verskillende kerke in Zimbabwe en hulleself eerstehands te vergewis van die situasie.

    Stedelike en landelike gebiede is besoek. Verteenwoordigers van die landbou en menseregte aktiviste is ook ontmoet. Terwille van die veiligheid van die betrokkenes daar, kan name en plekke nie op hierdie stadium bekend gemaak word nie.  Aan die hand van waarnemings word die volgende gesamentlike verklaring uitgereik

 1. Dit is duidelik dat die land in ‘n groot krisis verkeer met grootskaalse en blatante onreg wat plaasvind. Die fisieke tekorte van mense is onmidelike en duidelik sigbaar. Die ekonomiese toestand versleg by die dag. In die lig van ‘n swak landbou-oes, weens ongunstige weersomstandighede hierdie somer, is ‘n humanitęre ramp op die kort termyn reeds ‘n besliste werklikheid.
 2. Mense leef in intense onsekerheid en vrees. Volgens getuies was daar kort na die verkiesing aanvanklik vreugde en hoop sigbaar. Namate die verkiesingsuitslae weerhou is, het die gevoel dramaties verander. Groot getalle mense het geen vertroue in ‘n opvolgverkiesing nie en voel beroof.
 3. Dit is duidelik dat hoë vlakke van intimidasie, wat na die verkiesing posgevat het, meer as net gerugte is.  Dit gaan gepaard met intense fisiese geweld.  Te midde van ontreddering is daar egter ‘n onderdrukte woede by talle mense te bespeur.
 4. Dit is duidelik dat die mense van Zimbabwe groot waardering het vir enige vorm van opregte solidariteit wat met hulle situasie betoon word.
 5. Die situasie van die boeregemeenskap is haglik.  Met 139 gedokumenteerde insidente van is alle aanduidings daar dat die laaste boere nou van hulle plase gejaag gaan word.  Van die oorspronklik meer as 4,000 boere is minder as 400 oor en hulle word tans geintimideer en beveel om hulle plase te verlaat. 
 6. Uit gesprekke het dit duidelik geblyk dat die regsstelsel in duie gestort het en die howe lakeie van die regering geword het. 

In die lig van bogenoemde wil ons die volgende oproep doen:

 1. As kerkleiers doen ons ‘n dringende beroep op alle gelowiges om baie ernstig in gebed vir die mense van Zim in te tree.  Dit is ‘n baie diep en ernstige versoek van die kerke in Zimbabwe.
 2. Daar word ‘n ernstige beroep op SADEC gedoen vir dringende, direkte en ferme ingrype. Om ‘n verkeidenheid van redes, behoort dit die stuur van ‘n vredesmag na Zimbawe in te sluit.
 3. Dit is van kardinale belang dat daar gekeer sal word dat enige verdere wapens die land binnekom.
 4. In die lig van dreigende hongersnood is dit dringend noodsaaklik dat alle moontlike relevante betrokke partye aksieplanne in plek kry om die (huidige) krisis aan te spreek.
 5. Ons wil ook ons stemme voeg by al die ander oproepe, om ‘n ernstige pleitdooi tot die regering van Suid-Afrika te rig tot daadwerklike ingrype in hierdie krisis.

Hierdie verklaring is voorgelę op ‘n mediakonferensie op Woensdag 23 April in Belhar (Bellville-Suid) in die Sinodale Kantoor van die VGK-Kaapland.

Dr Allan Boesak - Namens die VGK

Dr Braam Hanekom - Namens die NGK

Inhoud

 

Zimbabwe: Update on farm invasions

Vriende van Isa Goosen stuur die volgende berig uit Zimbabwe:

    Reports have been received of varying degrees of disturbance on over 100 farms since elections.  These have taken place all over the country.

    Seventeen confirmed evictions have taken place mostly in Centenary which is now a -no go' area.  Beatings have been confirmed on one farm and also in the surrounding resettlement areas.  In Guruve the CIO have clamped down and whilst farmers are continuing to work, they are not permitted to receive visitors or move freely around the area.  In Karoi 6 of remaining 9 farmers have experienced problems including one eviction.  Dairy farmers in more than one district have experienced disruptions to milking. 

    There have been barricading in Doma and police have reacted in varying degrees.  Farmers in Manicaland are also experiencing threats and an elderly farmer in Chipinge was abducted for some hours by war-vets.  He was later released by police. 

    There have been reports of a general crackdown in areas perceived to be in MDC support and workers and other population have been harassed and beaten in retribution.  It is clear that the threat of losing land under MDC is being used to motivate much of this activity.  Anyone considering travelling into farming areas is strongly cautioned against it at this time.  Over the weekend there have been new evictions in Chipinge. Some Centenary farmers have returned.  The situation remains very tense everywhere.

Inhoud

 

Jemen: 'n uitdaging tot vennootskap

Carl Crouse van Grasvoëlkop skryf:

    Jemen is een van die węreld se mees ongeëvangeliseerde lande ter węreld. In 2001 was daar  minder as 100 plaaslike gelowiges, met geen kerk onder die plaaslike bevolking.  'n Onlangse berig in die Yemen Post vertel van 'n  "kommerwekkende groei in getalle Christene" (http://www.yemenpost.net/17/LocalNews/1.htm). 'n Werker in die Midde-Ooste getuig as volg:  “Ons praat van ʼn nuwe beweging, die geboorte van ʼn nasionale kerk, ʼn nuwe baba. God is aan die beweeg om ʼn plaaslike, nasionale kerk op te rig”.

    Daar het ʼn dringende versoek van hierdie groeiende getal gelowiges uit Jemen gekom vir toerusting en bystand.

    7 leraars van die NG Kerk (6 van die Ring van Algoa en 1 van die Wes Kaap) het  laasjaar die geleentheid gehad om eerstehands ʼn land in die strategiese Noord Afrika, Midde Ooste (NAMO) gebied te besoek. 

    Ons het kerke, leiers en organisasies ontmoet wat met groot ywer en geloof die Here hier dien en die Evangelie onder moeilike omstandighede in die NAMO gebied verkondig. Hier is opgeleide mense wat die taal en kultuur verstaan, met materiaal wat in die veld beproef en ontwikkel is, wat ’n oop deur het om hierdie jong ontwikkelende kerk in Jemen toe te rus en by te staan sodat God se Koninkryk ook daar kan kom!

    Ons is daarvan oortuig dat ons 'n belangrike rol kan speel om hulle hande te sterk deur gebed en finansies - deur in vennootskap hierdie plaaslike kerke by te staan en te ondersteun in dié werk van die Here. Al gebrek aan hulle kant is die nodige finansies.

    Ons streef om R20 000 voor einde Junie 2008 hiervoor in te samel.  Vir meer inligting skakel:  Carl Crouse 0834637462 / 0413655258

Agtergrond oor jemen:

Bevolking:  23 000 000 mense.  46% onder 15 jaar oud.   99.54% Moslem.   0.05% Christen.

Christenskap in Jemen was sterk gevestig teen 400 nC maar word heeltemal uitgewis met die Islamitiese aanvalle van 7de eeu.  Vandag is dit onwettig om die Evangelie te verkondig of vir ’n Moslem om sy geloof te verander. Bekering tot Christus is strafbaar met die dood. Vervolging teen Christene is baie straf. Die meeste Christene in die land is buitelanders, hoofsaaklik Etiopiërs wat daarheen gevlug het. Hulle word toegelaat om kerke te hę maar daar is min kerke in Jemen.  In 1964 het die regering toestemming gegee vir sendelinge om mediese en opvoedkundige dienste te lewer. Hulle het ook subtiele getuienislewering toegelaat, maar dit is later heeltemal verbied.  FEBA en TWR het radio uitsendings wat Jemen bereik. 5 van die tale het geen Bybel-vertaling beskikbaar nie. Vir die eerste keer in 1400 jaar is daar sprake van ʼn plaaslike kerk, ’n groepie gelowiges wat roep: “Kom help ons”.

Inhoud

 

Die engele het die hele tyd by ons gestaan...

Johan Kotze stuur die volgende:

Baie kinders wat ’n naby-doodse ervaring het, sien engele. Dis verstommend hoeveel kinders se ervarings ooreenstem! Hierdie verhaal sal jou opnuut opgewonde maak oor die hemel ...

    Die aand van 3 April 2007 was Gerhard en Madeleine Lubbe en hulle seuns, Graeme (10) en Jacques (8), op pad terug huis toe na ’n vakansie in Hartenbos. Dit was ook die aand wat alles vir hulle vir altyd sou verander.

    “Ongeveer 14 kilometer buite Winburg het die ongeluk gebeur”, vertel Madeleine. “’n Vragmotor het sy wiel verloor, en dit het die motor agter die vragmotor getref. Daarna het die wiel soos ’n missiel reg van voor deur die voorruit van ons bakkie geskiet.

    “Ek sal nooit die uitdrukking van skok en ongeloof op Gerhard se gesig vergeet toe hy homself voor die wiel ingooi nie. Dit het hom vol in sy gesig en bors getref. Hy is gevolglik gedeeltelik onthoof en vergruis.

    “Die impak het sy sitplek na links agteroor gebuig sodat hy met sy kop op Jacques beland het. Iets het Jacques ook oor sy voorkop gesny. Dit het hewig gebloei. Bloed het oor sy gesig en oë gestroom. Jacques het vreeslik geskree en toe skielik stil geraak,” onthou Madeleine.

    Na die ongeluk was alles vreeslik deurmekaar, en hulle is daarna per ambulans na die Medi-Kliniek in Welkom geneem.

Dis wat ek gesien het Mamma!

“Ongeveer twee weke na die ongeluk het Jacques my gevra of alles daardie aand regtig gebeur het,” vertel Madeleine. “Ek het dit bevestig, en toe vertel hy vir my wat hy die aand van die ongeluk beleef het.”

    Klein Jacques vertel self verder: “Ek het die aand van die ongeluk al geweet my pa is dood. Hy het met sy kop op my skoot geval en wat ek gesien het, was nie mooi nie. Toe ek aan Pappa se kop vat, het dit baie sag gevoel. Ek het net geskreeu: “Jesus help my! Jesus help my!” Skielik het ek ’n lig in die veld gesien. Die lig het nader gekom en al groter en groter geword. Toe die lig langs die kar kom, het ek gesien dit is Pappa. Hy het soos altyd gelyk, net soos ons hom geken het, maar sonder stukkende plekke. Sy vel was anders, deursigtig, soos lig. Hy het ander klere gedra, klere wat ’n mens nie hier kry nie. Dis die mooiste kleure en klere wat ek nog ooit gesien het. Sy oë was nog steeds groen soos ons hom ken. Dit was net baie blink.

    “Pappa was tevrede dat ons oukei was. Hy het langs my kom sit en gesę ek moenie worry nie. Hy is in die hemel. Pappa het ook voor Mamma gaan staan en vir haar gesę sy moenie bekommerd wees nie. Haar arm gaan weer regkom. (Madeleine se arm was so lelik gebreek dat die been deur die vel gesteek het.) Mamma het vir hom gesę hy moenie weggaan nie, hy moet nog by ons bly, maar hy het gesę sy tyd op aarde is verby, hy kan nie meer bly nie. Mamma het toe aan Pappa se bene gevat, maar hy het gesę dis nie meer sy lyf nie.”

     Van skok het Madeleine aanvanklik vergeet wat gebeur het, maar toe Jacques daarvan praat, kon sy dit weer onthou.

    Jacques vertel verder: “Daar was baie engele saam met Pappa. Hulle het hande vasgehou en rondom die kar gestaan. Die engele het anders gelyk as wat ek altyd gedink het – hulle was lank en groot en het nie vlerke gehad nie. Hulle klere was blink soos goud en het op die grond gehang; ook die gordels om hulle middels het tot op die grond gehang. Hul oë was blou en het soos lig geskyn.

    “Daar was ’n leier-engel, en hy was die langste van almal. Hy het eers met Pappa gepraat en vir hom gesę: ‘Ons het julle beskerm.’ Toe het hy na my gedraai en gesę: ‘Julle moenie bang wees nie. God gaan van nou af na julle kyk.’ Die engele het die hele tyd by ons gestaan – selfs toe die mense ons uit die bakkie gehaal het, het hulle daar gebly. Hulle het eers weggegaan toe die ambulans met ons vertrek het. Pappa het eerste weggegaan, toe die leier-engel en toe die ander. Die laaste wat ek onthou, is Pappa se gesig wat in die wolke verdwyn. Daar waar hy en die engele gestaan het, het dit soos ’n fantasiewęreld gelyk. Dit was vreeslik mooi. Dis ’n plek waarheen ek graag eendag sal wil gaan. Die engele was ook baie mooi, maar Pappa was die mooiste van almal. Ek onthou sy oë – dit was so blink!”

    Madeleine vertel dat Jacques se oë toegeswel was vanweë sy beserings. Boonop het bloed uit die wond aan sy voorkop oor sy oë gevloei. Maar toe hy Jesus in sy benoudheid aangeroep het, het God sy geestesoë geopen sodat hy kon sien wat hy gesien het.

Hoop met ’n traan

Graeme was onbewus van alles wat sy boetie gesien het. Hy het geen beserings opgedoen nie, maar was baie geskok. Die ambulansbestuurder sę die seun het hom in trane gehad, omdat hy heelpad roerend vir sy pa gebid het.

    Alles was verskriklik traumaties vir die gesin, maar hulle is dankbaar dat hulle soveel berusting gekry het nadat Jacques sy ervaring met hulle gedeel het.

   “Ons prys die Here elke dag. ’n Mens kan dit noem wat jy wil, maar ek weet verseker Jesus leef, God leef en Hy beheer ons lewe. Gerhard was geseën met soveel talente – maar ek vra nie meer vrae nie. Ek weet hy is tuis! Hy het sy lewe op aarde voluit geleef en hy het die Here met soveel entoesiasme gedien. Ons gaan almal saam juig daar in die hemel!” sluit Madeleine af.

Inhoud

 

Media en moraliteit - Gebed vir die media

Jannie Pelser skryf:

    Die media speel uiteraard `n baie belangrike rol in enige samelewing.  Dit is ook waar van die Suid Afrikaanse konteks.  Media is `n versamelterm wat `n groot verskeidenheid kommunikasie middelle insluit.  Daaronder resorteer televisie, radio, koerante, tydskrifte, selfone, die internet, reklame, ens.  Die media dra kennis en inligting oor, vermaak, beinvloed menings, stel mense aan węrelde voor wat vroeër onbekend was.

    Die media is ongelukkig dikwels winsgedrewe, soek sensasie en sirkulasie met die gevolg dat hul sosiale gewete somstyds effe afgestomp raak.  Met die verskoning dat hulle `n spieëlbeeld is van moraliteit word baie onaanvaarbare materiaal  aangebied. Onskuldige kinders en mense sonder `n goed ontwikkelde verwysingsraamwerk word blootgestel aan debatteerbare inhoude en verlei om hul lewens daarvolgens in te rig.  Suid Afrika het juis `n oordosis van geweld, misdaad, verwerping van gesag, dissipline probleme asook die blattante misbruik van God se Naam.

    Dit is betekenisvol dat daar uit verskeie oorde die versugting weerklink dat norme en waardes in die samelewing herstel moet word. `n Onlangse verslag na geweld en intimidasie op skole dui aan dat `n duiseligwekkende persentasie leerders onveilig voel by die skool. Selfs verkragting kom in leë klaskamers, op die sportveld en in toilette voor. Leerders word op gereelde basis deursoek vir dwelms.  Die leerders  is die leiers van more.  Die skrif is duidelik aan die muur.

    Die Jesus Projek poog om `n getuienis te lewer en moedig Christene aan om pro-aktief en waarderend vir die media te bid.  Die jaarlikse Media Fokus word vanaf 1-10 Mei aangebied. Gelowiges word uitgenooi om aan die hand van `n gebedskalender daagliks vir verskillende aspekte van die media se werk te bid.  Die gebedskalender is op die webtuiste beskikbaar.  Daarbenewens word `n Internasionale Dag van Gebed vir die Media op 4 Mei gehou met die suggestie dat gemeentes en belanghebbende sal praat oor verantwoordelike media gebruik.  Inligting is bekombaar op die webtuiste www.thejesusproject.co.za.  Daar word ook Jesus Optogte beplan op Hemelvaartdag, 1 Mei. ( Wil u nie so n geleentheid fasiliteer nie?)  Dit is `n geleentheid waar gelowiges hul onderlinge verbondenheid kan demonstreer. 

    Navrae : ds Jannie Pelser 011 6652516 of 0836019094

Inhoud

 

Mixed feelings at Malatya massacre memorial

Tuesday, April 22, 2008

Istanbul – Turkish Daily News

    Hundreds of members of Turkey's Protestant community gathered Sunday afternoon to remember Necati Aydın, Uğur Yüksel and Tilman Geske, the three Christians who were brutally murdered in Malatya in April of 2007.

    But a year after the Malatya killings the Turkish Christian community still yearns for freedom to express and live its faith in a tolerant Turkey.

   "I knew Necati, Uğur and Tilmann, and especially Necati very well," said Zekai Tanyar, chairman of the Turkish Protestant Churches Alliance, during the memorial service. "I laugh bitterly when I hear the unfair lies told about them. This is the only crime my three brothers committed: Their belief in God, following Jesus and telling people about God's message of love and hope for people."

    At the gathering that brought together members of the Turkish protestant church from all over Turkey as well as representatives of the Armenian, Catholic, and Orthodox churches the feelings were a mixture of sorrow for the loss of the three, joy for the re-union of the Christian community and hope. Yet there was a lingering sense of disappointment especially among Turkish Christians about the continued lack of tolerance toward them for their choice of faith, said Tanyar.

     "There is disappointment," Tanyar told the Turkish Daily News, "but we've always known," he said explaining that Christians and minorities in Turkey throughout the centuries have always been treated as second-class citizens." There is a pain in our heart, especially for those of us who are ethnically Turkish; that people think that if you believe in Christ you're a traitor." As if it isn't bad enough to hear it, he said, "when you get targeted to the point of being killed...how can this be acceptable to people or the government, just in a sense of humanity purely."  

Ongoing trial

On April 18, 2007 the accused killers Cuma Ozdemir, Abuzer Yildirim and Salih Gurler had been caught at the scene of the crime at a Christian publishing house with knives in their hands and the blood of the victims on their clothing. But like Hamit Çeker, the first suspect to testify in January, the three suspects declared at the fifth hearing on April 14, last week that they had not participated in the actual killings of Turkish Christians Aydın and Yüksel and German Christian Geske. Instead, in the Malatya Third Criminal Court they claimed it was Emre Günaydın, the fifth culprit and alleged ringleader of the attack, who personally tortured and then slit the throats of the three Christians, reported Turkish and foreign media last week. In their statements the three said Gunaydin had deceived them, telling them his plan was just to infiltrate and intimidate these "Christian missionaries" whom he claimed were trying to divide Turkey and destroy Islam. The next hearing is scheduled for May 12.

    Tanyar said the Turkish Constitution on the one hand gives Christians "tremendous" freedoms, but takes away from those with the disinformation about Christianity, "therefore turning people against us," he said.

    There are an estimated 3,000-4,000 Turkish Protestants across the country and some of the churches report continued hostilities toward their churches and members. One Turkish Christian of Istanbul who works as a civil servant opted not to come to the memorial service for fear of her picture being taken. "The killings have affected some people," said Tanyar. In the city of İzmit just one hour east of Istanbul, the pastor of the small protestant church has received repeated death threats and is currently under police protection. He was forced by his neighbors, who were afraid for their own safety, to move to a different neighborhood.

    "We want the government to be much more persistent in stopping this kind of discrimination and violence," said Tanyar. "They should be encouraging people who are different in public and taking a positive attitude to stop the negative."

    One of the elders of the Beşiktaş Protestant church, Kaan Koryürek said the case of Malatya was extreme. "This is violence and the people who did it are driven by hate," he said noting that not all Turks are like this. "I have many Muslim friends and they said they were very sorry about the event," said Koryürek.

A message of courage

Widows Şemşe Aydın and Suzanne Geske as well as Rakel Dink took their seats at the front of the chapel of St. Esprit Catholic church in Harbiye, just blocks away from the Agos offices in Osmanbey where Turkish-Armenian journalist Hrant Dink was murdered over a year ago. Aydin and Geske spoke of the year that passed and the difficulties they faced and the courage they found in the community of Christians and their faith. They encouraged those present to not be afraid either.

    "I am amazed by these women's forgiveness," said a Greek Protestant woman who traveled from Greece to show her support to Aydin and Geske. "These people live under such pressure and yet they have courage," she said.

Inhoud

 

ICE - "In Case of Emergency"

Johan van Rooyen (Cradock) vestig ons aandag op baie praktiese raad:

We all carry our mobile phones with names & numbers stored in its memory but nobody, other than ourselves, knows which of these numbers belong to our closest family or friends.
    If we were to be involved in an accident or were taken ill, the people attending us would have our mobile phone but wouldn't know who to call. Yes, there are hundreds of numbers stored but which one is the contact person in case of an emergency? Hence the "ICE" (In Case of Emergency) Campaign.

    The concept of "ICE" is catching on quickly. It is a method of contact during emergency situations. As cell(mobile)phones are carried by the majority of the population, all you need to do is store the number of a contact person or persons who should be contacted during emergency under the name "ICE" ( In Case Of Emergency).

    The idea was thought up by a paramedic who found that when he went to the scenes of accidents, there were always mobile phones with patients, but they didn't know which number to call. He therefore thought that it would be a good idea if there was a nationally recognized name for this purpose. In an emergency situation, Emergency Service personnel and hospital Staff would be able to quickly contact the right person by simply dialing the number you have stored as "ICE."

    For more than one contact name simply enter ICE1, ICE2 and ICE3 etc.  A great idea that will make a difference!

   Let's spread the concept of ICE by storing an ICE number in our Mobile phones today!

   ICE will speak for you when you are not able to.

Inhoud

 

Prof Andrew Purves besoek PE op 4 Augustus 2008

Die Purves-egpaar is beide predikante, en beide besoek Port Elizabeth op 3 en 4 Augustus 2008.

Lees gerus die volledige inligtingstuk wat hier op ons webblad te vind is.

Inhoud

 

Aandag Skollies! Skoolverlaterskampe 2008

Dit is weer tyd vir die jaarlikse Skollie-kampe, vanjaar by Jeffreysbaai of Zuurberg. Kondig die kampe asb in gemeentes af.  Julle kan meer hieroor lees by www.ngkok.co.za/skollies. Daar is ook ‘n inskrywingsvorm beskikbaar. Dupliseer asb en gee vir julle skoolverlaters. Die koste is R580, wat goeie waarde vir geld is. Gemeentes kan dalk oorweeg om jongmense gedeeltelik of ten volle te borg.

Inhoud

 

Daai super entrepreneurskap van ons kontinent se mense

Hier is nou ‘n klassieke voorbeeld van innoverende denke wat verleenthede in geleenthede omskep:

"Hey Sipho! I have a cow for you for just R500!"

"Eh yoh, Bongani! I'll take it - you can bring it to me tomorrow!"

The next day: "Sorry Sipho, but the cow died last night."

Hauw.. So, ok then. Just give me my money back."

"Sorry Sipho, I had already spent that money.."

"Eish! So, ok then. Just bring me the dead cow."

So, Bongani brought the dead cow to Sipho the next morning. A few weeks later, Bongani bumped into Sipho and asked him what he did with the dead cow:

"You won't believe, Bongani! I made a raffle for the cow, and I sold 251 tickets for R5 each! I made a profit of R750! But, I didn't tell anyone the cow was dead.."

"Yoh! And the people they didn't complain?"

"Eish! Only the guy who won! So, I gave him back his R5 and he was heppy!"

Ps: Sipho is now in parliament.. ..

(Vir ons Afrikane kry jy nie sommer onder nie!)

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud