Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 14  - 15 Mei 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

Wil jy graag na Retha McPherson luister?

 

INHOUD

 

Bedieningsopleiding: Inskrywings stroom in

Schalk du Toit: God ons Vader en die kerk ons moeder

Sinodale besluite vir die aandag van kerkrade - n nuwe opsie

Dagkonferensie met Alan Hirsch

OpenOffice vir gebruik in gemeentes

PE-Oos benodig hulp met preekbeurte

Zimbabwe op Radio Kingfisher

Retha McPherson tree van 23-25 Mei in Oos-Londen Moedergemeente op

Open Doors presents Ron Boyd-Macmillan

Springvalley te koop aangebied

Verklaring deur Dagbestuur van Kuratorium, Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria

Wenke vir vernuwing in gemeentes

The Buffalo Theory of Intelligence

 

 

Bedieningsopleiding: Inskrywings stroom in

Ons is werklik verstom oor die wyse waarop inskrywings vir die bedieningsopleiding van lidmate instroom. Ons het gehoop om 60 inskrywings in totaal te trek, en het verwag dat die meeste inskrywings vir pastorale versorging sal wees. Nou trek ons byna by 90 inskrywings, met die prediking-kursus n kortkop voor! En ons weet van nog inskrywings wat op pad is!

Bid asseblief vir die opleiding. Dit is reeds op Barkly-Oos aan die gang, met Aberdeen wat volgende naweek afskop. Soos met enigiets nuuts, is daar maar tandekry-probleme.

Meer inligting kan verkry word by www.ngkok.co.za/lidmaatbediening.

Inhoud

 

God ons Vader en die kerk ons moeder - n episode uit die storie van die NG Kerk

Jy het nou die geleentheid om iets regtig besonders uit die pen van n Oos-Kapenaar te lees. Dit handel oor die gevolge van die moderne denk-ntwikkelinge, reeds uit die 19e eeu, vir die NG Kerk.

Ek het n rukkie gelede vir dr Schalk du Toit gevra om n artikel vir ons sinode te skryf oor die liberale kerkbeskouing. My aanvoeling is dat hierdie kerkbeskouing hom tans wreek in ons kerk, nadat ons eintlik gemeen het ons het lank terug daarmee afgereken.

Later gesels ons oor die artikel en Schalk noem die moontlikheid om ook die denkraamwerke waaruit hierdie beskouing kom te beskryf.

Wel, hy het dit alles nou gedoen: denkraamwerke beskryf en die verstommende storie oor die sg. Moderne rigting in die teologie en die stryd wat daarrondom in die NG Kerk afgespeel het, opgeteken.

Hier en daar gaan jy dalk spook om by te bly, maar lees en jy gaan verras word deur die leersaamheid van hierdie artikel. Klik net hier!

Inhoud

 

Sinodale besluite vir die aandag van kerkrade - n nuwe opsie

Dit is interessant om te hoor hoe gemeentes die verslag re sinodale besluite vir die aandag van kerkrade in die praktyk hanteer. Sommige gemeentes verwys gedeeltes van die verslag na die verskillende kommissies op wie se terreine die besluite l, en kry dan terugvoer daaroor. Die kerkraad self bespreek slegs n paar fasette van die verslag in diepte, bv di gedeelte wat oor gereformeerde identiteit handel.

n Plattelandse gemeente betuig hul dank vir die verslag (opgestel deur ds Wicus Wait), omdat dit hulle werklik op hoogte van die sinode se besluite bring. Nadat dit bespreek is, word dit gemplementeer en voel hulle deel van die groter kerkverband.

n Versoek is juis van gemeentes ontvang om die Verslag oor Sinodale Besluite vir die Aandag van Kerkrade ook in Word-formaat op die internet beskikbaar te stel, sodat hulle die verslag kan aflaai en dit deur copy en paste sinvol kan verdeel vir verskillende kommissie se aandag.

Wel, die verslag is nou in hierdie formaat op die web - www.ngkok.co.za/sinode2007 - en julle kan na hartelus (digitaal) sny, spoeg en plak. Geniet dit.

Inhoud

 

Dagkonferensie met Alan Hirsch

Jy word uitgenooi na 'n opwindende dagseminaar saam met die bekende in die ontluikende kerk beweging (Emergent Church) Alan Hirsch.  Alan is 'n gebore Suid-Afrikaanse Jood wat tot geloof gekom het en bekend geword het vir sy uitdagende en vars benadering tot die kerk van vandag en die uitdagings wat ons as kerk vandag die hoof moet bied.  In sy boek The Forgotten Ways wys hy op 'n oortuigende manier dat dit noodsaaklik is dat ons weer die "apostolic genius" van die kerk moet herontdek. Ons is werklik bevoorreg om hom hier by ons te h. Ons is verder gelukkig om 'n voorraad van sy boek beskikbaar te h wat te koop aangebied sal word by die dagseminaar.

Ek sien persoonlik baie uit na die dag.  Met die lees van sy boek het ek werklik hoop gekry en is 'n hele klomp nuwe perspektiewe vir ons roeping as kerk oopgemaak.  Ek dink werklik dit is 'n dag wat die moeite werd sal wees om by te woon.  Frederick Marais

Datum:        19 Mei 2008

Plek:            Communitas (Ouditorium Teologiese Kweekskool, Stellenbosch)

Tyd:             10:00-15:00

Koste:          R100 pp  (slegs tee/koffie en verversings sal bedien word)

Bespreek u plek by Divine Robertson (021) 808-3265 of dr@sun.ac.za

Inhoud

 

OpenOffice vir gebruik in gemeentes

Tydens die onlangse padberade het skribas gemeld dat hul rekenaarsagteware soms baie verouderd is.

Die sinode beveel graag die gebruik van gratis kantoor-rekenaarsagteware aan: OpenOffice. Dit is n plaasvervanger vir Microsoft Office, of Wordperfect-Office. Die dokument is versoenbaar met Microsoft se produkte, sodat jy dokumente steeds kan uitruil met persone wat MS Office gebruik.

Die sagteware kan afgelaai word by www.openoffice.org. Die dokument is redelik groot - 127MB (weergawe 2.4). Moenie dit oor n gewone telefoonlyn probeer aflaai nie - behalwe as jy masochistiese neigings het. Gemeentes wat nie oor ADSL beskik nie, kan die program op CD by die sinodale kantoor bestel teen R30 (dit sluit posgeld en verpakking in. Stuur sommer die betaling saam met bestelling, of betaal dit in ons sinodale rekening in. NB: merk jou betaling B-Net OpenOffice.

Die program kan vryelik gekopieer word.

Die Sinode kan nie enige ondersteuning rondom die installering en aanwending van die programmatuur bied nie. Die aanbod is n blote diens aan gemeentes wat nie oor breband-toegang tot die web beskik nie, en sluit geen waarborge in nie. Vir ondersteuning moet OpenOffice se eie bronne op die web gebruik word.

Inhoud

 

PE-Oos benodig hulp met preekbeurte

Enige dominee wat PE-Oos (ds Bas Peters) kan help met preekbeurte op die volgende twee datums:

* 29 Junie om 9:00

* 6 Julie 9:00

Indien jy kan help, kontak Bas Peters asseblief direk by tuingenot@axxess.co.za

Inhoud

 

Zimbabwe op Radio Kingfisher

Jean Greyling fokus in sy bekende program op Radio Kingfisher, Harvest Fields, op Saturdag, 17 Mei 2008 van 20:00-21:00 op die situasie in Zimbabwe. Skakel gerus in.

Inhoud

 

Retha McPherson tree van 23-25 Mei in Oos-Londen Moedergemeente op

n Opgewonde ds Johan Labuschagne vertel dat Retha McPherson van 23 tot 25 Mei n Oos-Londen Moedergemeente optree.

Hy skryf: Haar program lyk soos volg:

Vrydagaand: 'n 'Mans en Vroue-aand'  19h00 Grens Voorbereiding skool  (Sop en broodjie aand.) 

Saterdag-oggend 'n Vroue-oggend, 09h30 NG Moedergemeente Kerk (verversings na die tyd)

Sondag-oggend lei sy ons erediens!

Geen kaartjie verkope sal plaasvind nie en die naweek word gratis aangebied. Registrasie is belangrik om voor te berei vir die hoeveelheid mense wat dit sal bywoon.

Registrasie:

Jy kan direk op die internet registreer deur hier te klik, of

by die Kerkkantoor (043 - 7227711)

of deur Tania Bezuidenhout by 083 316 2337 te skakel.

Inhoud

 

Open Doors presents Ron Boyd-Macmillan

Ron Boyd-MacMillan is currently Writer-At-Large for Open Doors International. He has enjoyed contrasting careers as a Bible smuggler in Cold War Eastern Europe. 

He has over 25 years experience of ministering among persecuted Christians.  This is an event that you should not miss.

He will be in Port Elizabeth the weekend of 13-15 June.

*Friday night 13 June Humansdorp

*Saturday evening 14 June Emmanuel Church, Lorraine

**Sunday morning 15 June Word of Faith

* Dinner included
  Tickets R30.00
  Contact Willem or Lorraine at 041 360 9450 for reservations
** No cost (morning service)

Information

Lorraine JvR

Cell : +27 76 907 7282

Tel:    041 360  9450

Fax :   041 360 3129

lorrainej@od.org

Inhoud

 

Springvalley te koop aangebied

Ken (ek het sy van vergeet) van Springvalley, n vakansieplaas buite Port Elizabeth, laat weet dat hierdie eiendom te koop is. Hy skryf: Springvalley is currently being used as a residence and we also operate a business as a function venue where we do weddings, events, team building and group accommodation.

Klik hier vir volledige inligting.

Inhoud

 

Verklaring deur Dagbestuur van Kuratorium, Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria

Die Evangeliese Inisiatief het onlangs in kommunikasie, wat wyd aan NG-predikante en bepaalde lidmate gestuur is, kommentaar gelewer oor n gesprek met die Kuratorium van die Fakulteit Teologie, Universiteit van Pretoria.

Dr Flip du Toit reik na aanleiding hiervan die volgende verklaring namens die Dagbestuur van die Kuratorium uit:

1. Die Dagbestuur van die Kuratorium neem kennis van die Kruispad-kommunikasie van die EI. Hierdie kommunikasie is teenstrydig met die gees en werkswyse wat die Kuratorium van sy kant gevolg het in kommunikasie met en oor die EI.

2. Sake wat die Dagbestuur as skadelik en nadelig ag is:

2.1. Die EI doen skade aan die kerk deur verdagmakend op te tree teenoor die persone en liggame wat getaak is met die roeping rondom die Teologiese Fakulteit Pretoria.

2.2. Die Kruispadnuusbrief wat uitgestuur is se weergawe van die gesprek tussen Kuratorium Dagbestuur en EI (op versoek van die Kuratorium sedert Aug 2007!) is deur die EI opgestel. Die Dagbestuur van die Kuratorium het op skrif beswaar gemaak by die EI dat dit eensydig en onakkuraat is, maar ten spyte daarvan is dit die wreld ingestuur.

2.3 Die EI het by die betrokke ontmoeting aangedring daarop dat prof Muller hom aan die gesprek moet onttrek hoewel hy as die voorsitter van die NG Dosenteraad amptelik deel van die Dagbestuur is. Die Dagbestuur het prof Muller se reg verdedig om teenwoordig te wees. Hy het egter homself hierna verskoon. Die EI is skynbaar onwillig om direk met die dosente in gesprek te tree.

3. Die Dagbestuur van die Kuratorium bevestig dus weereens dat die verantwoordelikheid van teologiese opleiding by UP vir die NG Kerk ons roeping en erns is (saam met die Dosenteraad van die NG Kerk) en dat hierdie verantwoordelikheid met nougesetheid nagekom sal word.

4. Die gesprek was op inisiatief van die kuratorium in n poging om op n vriendelike basis misverstande uit die weg te ruim. Dit mag nie so genterpreteer word dat daarmee erkenning aan die EI verleen word as n amptelike gespreksgenoot oor teologiese opleiding nie.

5. Die Dagbestuur van die Kuratorium herbevestig sy vertroue in al die dosente en beklemtoon dat daar by die ontmoeting nie inhoudelik oor dosente se teologiese uitgangspunte gepraat is nie. Die EI is daarop gewys dat waar daar klagtes was, die sake behoorlik kerklik ondersoek is en dat die Kuratorium die uitslag daarvan aanvaar het en tans geen probleem met enige dosent se leerstellinge het nie.

PR du Toit

14 Mei 2008

Inhoud

 

Twee, nee drie wenke vir vernuwing in gemeentes

Ed Stetzer en Mike Dodson noem drie eenvoudige strategie wat jou in die bediening kan help (soos aangehaal uit eKerk se Leier-Nuusbrief). Die wenke is baie eenvoudig, maar tog waardevol:

1 Om gemeentes weer lewe te gee, is 'n geestelike onderneming.

Dit gaan nie oor programme of metodes of tegnieke of modelle nie. Dit is net God wat dinge laat groei (1 Korintirs 3:6). Fokus die gemeente nog op Jesus Christus en sy roeping vir die gemeente? Daar is so baie ander goeie dinge wat in die pad kom van ons toewyding aan Jesus? Daar is baie dinge wat my toewyding belemmer. Ek noem 'n paar:

* Leierskap en gemeentes wat op hulleself fokus.

* Afwatering van die evangelie

* Irrelevante bedienings.

* Ons is trots op ons manier van dinge doen.

Ek wil amper s dat ons hierdie lys onbeperk kan verleng. Kyk maar net na die evaluering van die gemeentes in Openbaring 2 - 3.

2. Vereenvoudig ... vereenvoudig ... vereenvoudig

Ons mors so baie energie deurdat ons alles vir almal wil wees. Dit kan nie. Identifiseer die sleuteldinge wat jy moet doen en doen dit. Los die ander dinge. Belangrik: betrek so veel as moontlik mense by die dinge wat jy doen. Kyk hoe jy dinge in die gemeente kan vereenvoudig; hoe gaan jy dissipels maak, mense doop en hulle leer om alles te doen wat Jesus ons geleer het?

3. Verandering sal nodig wees, maar dit is nie maklik nie.

Jy kan nie aanhou dinge doen soos in die verlede en verwag dat die resultate gaan verskil nie. Daar is dinge wat ons moet verander. Ek wil amper s nog belangriker: daar is dinge wat ons moet stop. Maar daar is dinge wat ons moet begin doen. Die krag en insig om te verander, kom van God af. Daarom moet ek Hom vertrou. As jy verander onthou altyd:

* Mense reageer verskillend op verandering. Party is van die begin af aan boord; ander klim op sodra hulle sien die boot vaar nou; ander wag eers om te sien of hierdie boot nie dalk gaan sink nie; ander sal nooit opklim nie.

* Skep 'n klimaat waar verandering verwelkom en verwag word. Dit gebeur as die lidmate die leiers vertrou; as die leiers die verandering uitleef. Jy moet die reg verdien om veranderinge aan te bring!

* Wees geduldig 'n verandering is tydrowend.

Dit is maklik om 'n situasie te bereik waar jy voel jy staan stil op die een plek - al draai die wiele ook hoe vinnig. Dinge kan egter verander. God wil graag h sy mense en sy gemeente moet nuwe lewe kry. Laat toe dat God weer daardie geestelike vuur in jou aansteek.

Inhoud

 

The Buffalo Theory of Intelligence

In one episode of 'Cheers', Cliff is seated at the bar describing the Buffalo Theory to his buddy, Norm. I don't think I've ever heard the concept explained any better than this.

'Well you see, Norm, it's like this: A herd of buffalo can only move as fast as the slowest buffalo. And when the heard is hunted, it is the slowest and weakest ones at the back that are killed first . This natural selection is good for the herd as a whole, because the general speed and health of the whole group keeps improving by the regular killing of the weakest members.

In much the same way, the human brain can only operate as fast as the slowest brain cells. Now, as we know, excessive intake of alcohol kills brain cells. But naturally, it attacks the slowest and weakest brain cells first. In this way, regular consumption of beer eliminates the weaker brain cells, making the brain a faster and more efficient machine. And that, Norm, is why you always feel smarter after a few beers.'

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud